Felhasználóink ezen az oldalon a szerzői jogi védelem alatt álló digitalizált művek listáját találhatják. Ezek a dokumentumok kizárólag a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának ezzel a céllal üzembe állított számítógépes termináljain nyithatóak meg. A dokumentumok, nem nyomtathatóak, nem másolhatóak, csak olvashatóak. Az itt található műveket csak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. § (5) bekezdésében megjelölt tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljából lehet igénybe venni.

A pdf kiterjesztésű dokumentumok méretükből adódóan lassabban töltődnek be a terminálra!

Alkalmazott tudományok | Általános művek | Építészet | Filozófia | Földrajz | Informatika | Irodalom | Jogtudomány | Könyvtártudomány | Közgazdaságtan | Közigazgatás | Mezőgazdaság | Művészet | Néprajz | Nyelvészet | Orvostudomány | Pedagógia | Pszichológia | PTE Egyetemtörténet | Sport | Szociológia | Társadalomtudomány | Természettudomány | Történelem | VallásAlkalmazott tudományok

pdf – Fodor György: Elméleti elektrotechnika. – Bp. : Tankvk., 1989 OPAC
pdf – Romvári Pál: Javító- és felrakóhegesztés. – Bp. : Műszaki Kvk., 1984 OPAC
pdf – Vönöczky András: Gyártástechnológia. – Pécs : PMMF, 1993- OPAC


Általános művek

pdf – Borgulya I.-né: Kommunikációmenedzsment a vállalati… – Bp. : Akad. K., 2010 OPAC
pdf – Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? – [Szentendre] : Kairosz, 2003 – OPAC
pdf – Görög Mihály: Projektvezetés. – Bp : Aula, 2008 OPAC
pdf – Hankiss Elemér: Strukturalizmus I. – Bp. : Európa, 1971 – OPAC
pdf – Hankiss Elemér: Strukturalizmus II. – Bp. : Európa, 1971 – OPAC
pdf – Koltay T.: A referálás elmélete és gyakorlata. – Bp. : KI, 2003 – OPAC
pdf – Mason, Jennifer: A kvalitatív kutatás. – Bp. : Jószöveg Műhely, 2005 – OPAC
pdf – Mikulás G. (szerk.): Információból üzleti érték. – Bp. : MIBE, 2006 OPAC
pdf – Schmidt, Sigrid: Bach-virágterápia. – Kaposvár : Holló és Társa, 2007 OPAC


Építészet

pdf – Az építészet története – Középkor. – Bp. : Tankvkönyvkiadó, 1971 – OPAC
pdf – Bársony István: Magasépítéstan I. – Pécs : Szega Books Kft., 2008 – OPAC
pdf – Bársony István: Magasépítéstan II. – Pécs : Szega Books Kft., 2008 – OPAC
pdf – Bitó János: Lakóházak tervezése. – Bp. : B+V K., [2004] – OPAC
pdf – Hajnóczi J. Gyula: Az építészet története – Ókor. I. k. – Bp. : Nemzeti Tkk., 1994 – OPAC
pdf – Hajnóczi J. Gyula: Az építészet története – Ókor. II. k. – Bp. : Nemzeti Tkk., – OPAC
pdf – Horváth István: Erősáramú villamos mérések III. – Bp. : Tankönyvk., 1984 – OPAC
pdf – Ottoné Bánfai K.: Falak és falazási munkák. – Bp. : ÉTK, 1982 – OPAC
pdf – Zádor M.: A feudális társadalmak építészete I. – Bp. : TKK, 1967 – OPAC


Filozófia

pdf – Ambrus Gergely et al.: Filozófia. – Bp. : Akadémiai, 2007 – OPAC
pdf – Boros János: Filozófia! – Veszprém : Iskolakultúra, 2009 – OPAC
pdf – Danto A. C.: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? – Bp. : Atlant., 1997 – OPAC
pdf – Hall, Mari: Reiki a mindennapokban. – Bp. : Jokerex Kft., 1997 – OPAC
pdf – Nietzsche: A tragédia születése avagy Görögség és… – Bp. : Magv., 2003 – OPAC
pdf – Voltaire: Filozófiai ábécé. – Bp. : Kossuth K., 1996 – OPAC


Földrajz

pdf – Bőle Kornél: Spanyol földön – útirajz. – Bp. : Stephanum, [1927] – OPAC
pdf – Lukács Károly: A Balaton. – Bp. : Magyar Szemle Társaság, 1931 – OPAC
pdf – Pécsi M. (szerk.): Magyarország tájföldrajza. I. – Bp : Akadémiai, 1967 – OPAC
pdf – Pécsi M. (szerk.): Magyarország tájföldrajza. II. – Bp : Akadémiai, 1969 – OPAC
pdf – Pécsi M. (szerk.): Magyarország tájföldrajza. III. – Bp : Akadémiai, 1975 – OPAC
pdf – Pécsi M. (szerk.): Magyarország tájföldrajza. IV. – Bp : Akadémiai, 1981 – OPAC
pdf – Pécsi M. (szerk.): Magyarország tájföldrajza. V. – Bp : Akadémiai, 1987 – OPAC
pdf – Pécsi M. (szerk.): Magyarország tájföldrajza. VI. – Bp : Akadémiai, 1988 – OPAC
jpg – Orosz E.: Ősembertani adatok Erdélyből. – Kolozsvár : Ajtai K., 1901 – OPAC
pdf – Pásztohy Zoltán: Fogarasi-havasok. – Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2000 – OPAC
jpg – Pintér K:: Vázlatok Spanyolországi és Portugáliai utamról. – Bp., 1900. – OPAC
pdf – Tarczay E.: Horvát-Szlavonországok tört. rövid áttekintése. – Bp. : Lampel, 1915 – OPAC


Informatika

htm – Proceedings of the 3. intern. conf. on soft comp. tech. in civil… – Kippen, 2013 OPAC
htm – Proceedings of the 14. intern. conf. on civil, structural… – Kippen, 2013 OPAC
htm – Proceedings of the 11. intern. conf. on comp. structures tech. – Kippen, 2012 OPAC
htm – Proceedings of the 8. intern. conf. on engineering comp. tech. – Kippen, 2012 OPAC
pdf – Benkő T.: Amit a FrontPage 2002-ről és a HTML-ről – Solymár : Béda B., 2002 – OPAC
pdf – Daró Ildikó: Az információtechnológia fogalmai. – Bp. : Kossuth, 2004 – OPAC
pdf – Kupcsikné Fitus Ilona: Adatbázisok – Példatár. – Bp. : LSI, 1997 – OPAC
pdf – Matthews, Jeanna N.: Xen a gyakorlatban. – Bp. : Kiskapu, 2010 – OPAC


Irodalom

pdf – Arisztotelész: Poétika és más költészettani… – PannonK., 1997 – OPAC
pdf – Engel-Hardt R.: Anya és gyermeke az állatvilágban. – Leipzig : Arnold, [1974] – OPAC
pdf – Erdős Renée: összegyűjtött versei. – [Bp.] : Fapadoskonyv, 2010 – OPAC
pdf – Garay János: Az obsitos. – Bp. : Ifjúsági Könyvkiadó, 1956 – OPAC
jpg – Heine, Heinrich: Itália – Münchentől Génuáig. – Bp. : Dante, [é.n.]. – OPAC
jpg – Heine, Heinrich: Itália – Luccai fürdőzés.- Bp. : Dante, [é.n.] – OPAC
jpg – Heine, Heinrich: Itália – Lucca városa. – Bp. : Dante, [é.n.]. – OPAC
pdf – Lesznai Anna: Mese a bútorokról és a kis fiúról. – Gyoma : Kner, 1918 – OPAC
jpg – Rilke, Rainer Maria: Levelek egy ifjú költőhöz. – Bp. : Egyetemi ny., 1947 – OPAC


Jogtudomány

pdf – Angyal Pál: A büntető novella. – Bp. : Politzer Zs. és fia, 1911 – OPAC
pdf – Angyal Pál: Fiatalkoruak és büntetőnovella. – Bp. : Athenaeum, 1912 – OPAC
pdf – Bankó Zoltán: Bevezetés a munkajogba. – Pécs : JUSTIS, 2004 – OPAC
pdf – Fábián A.: Vezetők és beosztottak a magyar… 2011 – OPAC
pdf – Gál I. L.: Gazdasági büntetőjog közgazdászoknak. – Bp. : Akadémiai K., 2007 – OPAC
pdf – Gerhard, U.: Frauen in der Geschichte des Rechts. – München : Beck V., 1997 – OPAC
pdf – Harmathy, A.: Introduction to Hungarian Law. – Hague ; London : Kluwer, 1998 – OPAC
pdf – Kajtár I.: Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe. – Bp ; Pécs : Dialóg, 2004 – OPAC
pdf – Kengyel M.: Magyar polgári eljárásjog. – Bp. : Osiris, 2012 – OPAC
pdf – A magyar jogi információszolg. forrásai és eszközei. – Bp. : OGYK, 1977 – OPAC
pdf – Osztovits András (szerk.): EU-jog. – Bp. : HVG-ORAC, 2012 – OPAC
pdf – Petrétei J.: Az alkotmányos demokrácia alapint… – Bp ; Pécs : Dialóg, 2011 – OPAC
pdf – Trócsányi Sára: Forradalom az irattárban. – Bp : Holnap, 2007 – OPAC


Könyvtártudomány

pdf – A katalogizálás szabályai. – Bp. : OKK, 1951 – OPAC
pdf – Alföldiné D. G.: A könyvtári menedzsment időszerű… – Bp. : OSZK, 1999 – OPAC
pdf – Balogh Ferencné: A gyermekkönyvtári munka alapjai. – Bp. : KI, 2004 – OPAC
pdf – Barátné H. Á.: Bevezetés az információkereső nyelvek… – Bp. : Univ., 1998 – OPAC
pdf – Barátné Hajdu Ágnes: A tartalmi feltárás alapjai. – Bp. : KI, 2001 – OPAC
pdf – Barbier, Frédéric: A könyv története. – Bp. : Osiris, 2005 – OPAC
pdf – Bényei Józsefné: Könyvtári tájékoztatás. – Bp. : Tankönyvkiadó, 1988 – OPAC
pdf – Bényei Miklós: Könyvtári tájékoztatás. – Bp. : Tankvk., 1986 – OPAC
pdf – Bényei Miklós: Speciális könyvtári tevékenységek. – Bp. : KI, 2002 – OPAC
pdf – Bobokné Belányi Beáta: Dokumentumismeret. – Bp. : KI, 2001 – OPAC
pdf – Bobokné B. B.: Kultúrmenedzsment. – Bp. : Typotex, 2001 – OPAC
pdf – Boda M.: A könyv- és könyvtárkultúra ezer éve… – Pécs : CsGYMK, 2000 – OPAC
pdf – Buda Attila: Könyvtári ismeretek kisszótára. – Bp. : Korona, 2002 – OPAC
pdf – Buzinkay Géza: A magyar sajtó története. – Bp. : Ráció K., 2005 – OPAC
pdf – Csapodi Csaba: Magyar könyvtártörténet. – Bp. : Gondolat, 1987 – OPAC
pdf – Cselényi Imre: Könyvtári raktározási táblázatok. – Bp. : KI, 2001 – OPAC
pdf – Dán K. – Fehér M.: Korszerű könyvtár. – Bp. : RAABE, cop.2005 – OPAC
pdf – Egyetemes könyv- és könyvtártört., 19-20. sz. – Debrecen : Debreceni E., 2001 – OPAC
pdf – Elavult könyvek jegyzéke I. – Bp. : Népművelési M., 1952 – OPAC
pdf – Elavult könyvek jegyzéke II. – Bp. : Népművelési M., 1953 – OPAC
pdf – Elavult könyvek jegyzéke III. – Bp. : Népművelési M., 1953 – OPAC
jpg – Elavult könyvek jegyzéke közművelődési könyvtárak… I-V., – Bp. : OSZK, 1962 – OPAC
pdf – Fehér M.: A települési könyvtár működése és működtetése. – Bp. : KI, 2001 – OPAC
pdf – Ferenczi Zs.: Tájékoztás a közművelődési könyvtárakban. – Bp. : TKK, 1988 – OPAC
pdf – Gereben F.: A határon túli magyarság olvasáskult… – Bp. : OSZK KMK, 1985 – OPAC
pdf – Halász B.: Az olvasószolgálat tartalmi kérdései és techn… – Bp. : KI, 2001 – OPAC
pdf – Hangodi-Törökné: A könyvtárosasszisztens-képzés alapfog… – Bp. : KI, 2004 – OPAC
pdf – Horváth Tibor: Információs tezauruszok. – Bp. : NPI, 1979 – OPAC
pdf – Katsányi Sándor: Információ, dokumentum, könyvtár. – Bp. : KI, 2001 – OPAC
pdf – Kéki Béla: Az írás története. – Bp. : Vince, 2001 – OPAC
pdf – Kertész Gyula: Könyvtári tájékoztatás I. – Bp. : Tankönyvkiadó, 1987 – OPAC
pdf – Kiszl P.: Üzleti információ, céginformáció… – Bp. : ELTE – Traduirex, 2005 – OPAC
pdf – Kőfalvi Tamás: Közgyűjteményi ismeretek. – Bp. : Tankönyvkiadó, 2007 – OPAC
pdf – Könyvtári raktározási táblázatok. – Bp. : Könyvtári Intézet, 2001 – OPAC
pdf – Környei Márta: Könyvtári osztályozás. – Bp. : Tankönyvk., 1990 – OPAC
pdf – Madárné Kiss Márta: Könyvtári tájékoztatás IV. – Bp. : TKK, 1980 – OPAC
pdf – Madas Edit: A könyvkultúra Magyarországon. – Bp. : Balassi, 2003 – OPAC
pdf – Maróti A.: Gondolatok a kultúráról, a műveltségről… – Bp. : Trefort, 2007 – OPAC
pdf – Nagy Attila: Az olvasásismeret alapjai. – Bp. : KI, 2004 – OPAC
pdf – Papné Angyal Ágnes: Gyűjteményszervezés. – Bp. : KI, 2001 – OPAC
pdf – Rácz Ágnes: Állomány feltárása. – Budapest : [S. n.], 1984 – OPAC
pdf – Rácz Á.: Bibliográfiai leírás, katalogizálás. – Bp. : Tkk, 1996 – OPAC
pdf – Rónai Tamás: Útmutató a referátumok és annotációk… Bp : OSZK KMK, 1990 – OPAC
pdf – Simon Z.: Állománygondozás, raktározás, állományvédelem. – Bp. : KI, 2001 – OPAC
pdf – Skaliczki Judit: A hazai könyvtárügy az ezredfordulón. – Bp. : KI, 2001 – OPAC
pdf – Skaliczki J.: Az első lépésektől a könyvtár stratégiai… – Bp. : KI, 2007 – OPAC
pdf – Skaliczki Judit: Stratégiai tervezés. – [Bp.] : OSZK, 1996 – OPAC
pdf – Szabó Pap Edit: Könyvtári informatika I. – Bp. : Nemzeti Tankönyvk., 2003 – OPAC
pdf – Szabó Pap Edit: Könyvtári informatika II. – Bp. : Nemzeti Tankönyvk., 2003 – OPAC
pdf – Szentmihályi János: Bibliográfia I. – Bp. : Nemzeti Tkk., 1995 – OPAC
pdf – Tamási Csilla: Számítástechnikai alapismeretek. – Bp. : KI, 2001 – OPAC
pdf – Ungváry Rudolf: Osztályozás és információkeresés I. – Bp. : OSZK, 2001 – OPAC
pdf – Ungváry Rudolf: Osztályozás és információkeresés II. – Bp. : OSZK, 2001 – OPAC


Közgazdaságtan

pdf – Alapismeretek a vállalkozásokról. – Bp. : MKKT, 1996 – OPAC
pdf – Armstrong, M.: Javadalmazásmenedzsment. – Bp. : KJK-Kerszöv, 2005 – OPAC
pdf – Begg, David: Economics (8th ed.). – London : McGraw-Hill, 2005 – OPAC
pdf1 pdf2 pdf3- Bekker Zs. (szerk.): Alapművek, alapirányzatok. – Bp. : Aula, 2002 – OPAC
pdf – Bokor Cs. et al.: Adó magyarázatok : 2013 – Pécs : Penta Unió OC, 2013 – OPAC
pdf – Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. – Bp. : Aula, 2003 – OPAC
pdf – Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. – [Budapest] : Aula, 2008 – OPAC
pdf – Cullis, John: Közpénzügyek és közösségi döntések. – Bp. : Aula, 2003 – OPAC
pdf – Dobay P. (szerk.): Gazdasági informatika I. – Pécs : PTE KTK, 2006 – OPAC
pdf – Dobay P. – Borgulya I.: Gazdasági informatika II. – Pécs : PTE KTK, 2007 – OPAC
pdf – Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. – Bp. : Közgazdasági, 1996 – OPAC
pdf – Dowling – Festing – Engle: International Human Resource Management, 5th Ed. – London , 2008 – OPAC
pdf – Farkas – Hadinger – Szűcs: A menedzsment alapjai. – Pécs : PTE KTK, 2007 – OPAC
pdf – Gesteland, R. R.: Cross-cultural… – Copenhagen : Business Sch. P., 2002 – OPAC
pdf – Hausmann Péter: Bevezetés a közgazdaságtanba. – Pécs : PTE KTK, 2007 – OPAC
pdf – Hausmann Péter: Bevezetés a közgazdaságtanba. – Pécs : PTE KTK, 2009 – OPAC
pdf – Herich György: Adótan. – Budapest : Penta Unió OC, 2013 – OPAC
pdf – Hunyady György (szerk.): Gazdaságpszichológia. – Bp. : Osiris, 2003 – OPAC
pdf – Illés Iván: Regionális gazdaságtan. – Bp. : Typotex, 2008 – OPAC
pdf – Incze Kinga: A reklám helye 2.0. – Bp. : WMC Kft. : MSC Kft., 2006 OPAC
pdf – Kispál-Vitai Zsuzsanna: Szervezeti viselkedés. – Harlow : Pearson, 2013 OPAC
pdf – Majaro, Simon: A marketing alapjai. – Bp. : Panem – Prentice-Hall, 2000 – OPAC
pdf – McCann, P.: Urban and regional economics. – Oxford : O. Univ. Press, 2001 – OPAC
pdf – Michalkó Gábor: Turizmológia. – Bp. : Akadémiai, 2012 – OPAC
pdf – Mónus Ágnes: Public Relation : A bizalomépítés… – Bp. : SHL, 2001 – OPAC
pdf – Pauli, Günter A.: A kék gazdaság. – Pécs : PTE KTK, 2010 – OPAC
pdf – Pintér J. – Rappai G. (szerk.): Statisztika. – Pécs : PTE KTK, 2007 – OPAC
pdf – Rappai Gábor: Üzleti statisztika Excellel. – Bp. : KSH, 2001 – OPAC
pdf – Sági Judit: Banktan – Főiskolai jegyzet. – Bp. : Saldo, 2007 – OPAC
pdf – Sági Judit: Bankügyletek gyakorlati ismeretei. – Bp. : Saldo, 2009 – OPAC
pdf – Sági Judit: Értékpapír-piacok gyakorlati ismeretei. – Bp. : Saldo, 2009 OPAC
pdf – Sági Judit: Lakossági bankügyletek. – Bp. : Unió, 2001 – OPAC
pdf – Stiglitz, J. E.: A kormányzati szektor gazdaságtana. – Bp. : KJK KERSZÖV, 2000 – OPAC
pdf – Stokes, J.: A média- és kultúrakutatás gyakorlata. – Bp : Gondolat – PTE, 2008 – OPAC
pdf – Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás. – Bp. : Akadémiai, 2011 OPAC
pdf – Varian, Hal R.: Mikroökonómia középfokon. – Bp. : Akadémiai, 2005 – OPAC
pdf – Várkuti Géza: FOREX-trading. – Bp. : Fekete Sas, 2011 OPAC


Közigazgatás

pdf – Fábián Adrián: Közigazgatás elmélet. – Budapest ; Pécs,Dialóg, 2010 – OPAC
pdf – Ivancsics Imre: A közigazgatási hatósági eljárás. – Pécs : PTE ÁJK, 2009 – OPAC
pdf – Török-Vincze: Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára. – Bp. : NIOKA, 1998 – OPAC


Mezőgazdaság

jpg – Kerék Mihály: A telepítés félévszázada. – [Bp.] : Magyar Út, [1935] – OPAC


Művészet

pdf – Bánátné Szűcs M.: A quattrocento építészete. – Bp. : Gondolat : KAK, 1959 – OPAC
pdf – Eszláry Éva: A quattrocento szobrászata. – Bp. : Gondolat : KA, 1961 – OPAC
pdf – Gombrich, Ernst H.: A művészet története. – Bp. : Gondolat, 1983 – OPAC
pdf – Kelényi György: A barokk művészete. – Bp. : Corvina, 1985 – OPAC
pdf – Kelényi György: A manierizmus. – Bp. : Corvina, 1995 – OPAC
pdf – Kelényi György. Építészeti stílusok. – Bp. : Móra, 1978 – OPAC
pdf – Kiss Pál, M.: Művészetről mindenkinek. – Bp. : Corvina, 1966 – OPAC
pdf – Mojzer Miklós: A quattrocento festészete. – Bp. : Gondolat : KAK, 1960 – OPAC


Néprajz

pdf – Istvánfi Gyula: Őskor – Népi építészet. – Bp. : Terc, 2011 – OPAC
pdf – Kovács E.: Néprajzi szöveggyűjtemény II. – Bp. : Tankönyvk., 1986 – OPAC
pdf – Tálasi I.: Néprajzi szöveggyűjtemény I. – Bp. : Tankönyvk., 1986 1982 – OPAC


Nyelvészet

pdf – Balassa József: Kis Magyar Hangtan. – Bp. : Franklin, 1905 – OPAC
pdf – Belák E.: Lingua latina medicinalis. – Bp. : Semmelweis, 2007 – OPAC
pdf – Davies, Helen: Kezdők svéd nyelvkönyve . – Bp. : Holnap, 2006 – OPAC
pdf – Fóris Ágota: Kutatásról nyelvészeknek. – Bp. : Nemzeti Tankönyvk., 2008 – OPAC
pdf – Győrffy Mária: English for doctors… – Pécs : Idioma, 1996 – OPAC
pdf – Györkösy Alajos: Magyar-latin szótár. – Bp. : Akadémiai, 2002 – OPAC
pdf – Harrach Ágnes: Én is tudok svédül. – Bp. : Valdemar L. Ált. Iskola, 1991 – OPAC
pdf – Harrach Ágnes: Kevés szóval svédül. – Bp. : Tankönyvk., 1991 – OPAC
pdf – Harrach Á.: Uttal, betoning och intonation i svenska… – Bp : Tkk, 1986 – OPAC
pdf – Kugler Nóra: Nyelvi fogalmak kisszótára. – Bp. : Korona, 2000 – OPAC
pdf – Mervel F.: Rendszeres svéd nyelvtan szerkezeti… – Bp. : Akadémiai, 1992 – OPAC
pdf – Rice, A. L.: Swedish – A practical grammar. – Phil. : Fortress Press, 1968 – OPAC
pdf – Závodszky F.: Svéd társalgási zsebkönyv. – Bp. : Tkk., 1982 – OPAC


Orvostudomány

pdf – Buzek, Gerhard: A túlélés kézikönyve. – Bp. : M. Vöröskereszt, 1995 – OPAC
pdf – Martin, E. A. (ed.): Concise medical dictionary. – Oxford : Oxford UP., 2002 – OPAC
pdf – Sobotta, J.: Atlas der Anatomie des Menschen III. München : Urban & F., 2010 – OPAC
pdf – Tierney, L. M.: Korszerü orvosi diagnosztika… – Bp. : Melania 2000 – OPAC
pdf – Youngson, Robert M.: Medicine. – Glasgow : HarperCollins, 1999 – OPAC


Pedagógia

jpg – Bezdek József: Japán oktatásügyéről. – Bp. : Athenaeum, 1911 – OPAC
pdf – Csoma Gyula: Andragógiai szemelvények. – Bp. : Nyitott Könyv, 2005 – OPAC
pdf – Durkó Mátyás: Andragógia. – Bp. : Magyar Művelődési Intézet, 1999 – OPAC
pdf – Falus I.: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. – Bp. : Műszaki, 2004 – OPAC
pdf – Falus Iván (szerk.): Didaktika. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 2010 – OPAC
pdf – Falus Iván – Szivák Judit: Didaktika. – Pécs : Comenius Bt., 2004 – OPAC
jpg – Fénelon: A leányok neveléséről. – Bp. : Kath. Középisk. T., 1936 – OPAC
jpg – Fuchs, E.: Az ujkor erkölcstörténete 1. Renaissance. – Bp. : Világirod., 1926 – OPAC
jpg – Fuchs, E.: Az ujkor erkölcstörténete 2. Gáláns kor. – Bp. : Világirod., 1926 1926 – OPAC
jpg – Fuchs, E.: Az ujkor erkölcstörténete 3. Polgári kor. – Bp. : Világirod., 1926 – OPAC
jpg – Goncourt, E.: A nő a XVIII. században I. – Bp. : Rózsavölgyi és Társa, 1921 – OPAC
jpg – Goncourt, E.: A nő a XVIII. században II. – Bp. : Rózsavölgyi és Társa, 1921 – OPAC
pdf – Herbart, J. F.: Pedagógiai előadások vázlata. – Bp. : Kisdednevelés, 1932 – OPAC
pdf – Hunyady Györgyné : “Fekete pedagógia”. – Bp. : Argumentum, 2006 – OPAC
jpg – Kornis Gyula: Neveléstörténet és Szellemtörténet. -Bp. : MTA, 1932. – OPAC
pdf – Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. – Bp. : ELTE – Eötvös K., 2010 – OPAC
pdf – Kósáné Ormai Vera: A mi óvodánk. – Bp. : OKKER, 2001 – OPAC
pdf – Nádori L. et al.: A motoros képességek és a mozgásos… – Bp. : TKK, 1987 – OPAC
pdf – Oelkers, J.: Nevelésetika. – Bp. : Vince, 1998 – OPAC
pdf – Pinczésné P. I.: Dráma, pedagógia, pszichológia. – Debrecen : Pedellus, 2003 – OPAC


Pszichológia

pdf – Bernáth L. – Révész Gy. (szerk.): A pszichológia alapjai. – Bp : Tertia, 1995 – OPAC
pdf – Bruno Frank J.: Békülj ki önmagaddal. – Bp. : Animus, 2007 – OPAC
pdf – Csépe Valéria et al.: Általános pszichológia 1. – Bp. : Osiris, 2007 – OPAC
pdf – Csépe Valéria et al.: Általános pszichológia 2. – Bp. : Osiris, 2007 – OPAC
pdf – Csépe Valéria et al.: Általános pszichológia 3. – Bp. : Osiris, 2008 – OPAC
pdf – Goleman, Daniel: Érzelmi intelligencia. – Bp. : Háttér, 2003 – OPAC
pdf – Greenburg, Dan: Hogyan legyünk boldogtalanok. – Bp. : Gondolat, 1989 – OPAC
pdf – Kemmler J.: Sí-kresz : kezdő és haladó síelőknek. – Bp. : M. Kvklub, 2002 – OPAC
pdf – Pataki Ferenc: Identitás, személyiség, társadalom. – Bp. : Akad. 1987 – OPAC
pdf – Pease, Allan: Kérdezni tudni kell! – Bp.: Fiesta, 2000 – OPAC
pdf – Pease, Barbara & Allan: A testbeszéd enciklopédiája. – Bp. : Park, 2006 – OPAC
pdf – Silva, José: Agykontroll Silva módszerével. – Bp. : Domján L., 1990 – OPAC
pdf – Szakács Ferenc: Személyiségelméletek. – Bp. : ELTE Eötvös, 2001 – OPAC


PTE Egyetemtörténet

pdf – Benke József: Egyetemünk története. – Pécs : Alexandra, 1999 – OPAC
jpg – Szabó P.: A M. Kir. Erzs. Tud.egy. és irodalmi munkássága. – Pécs, 1940 – OPAC


Sport

pdf – Ángyán Lajos: Az emberi test mozgástana. – Bp. : MOTIO, 2005 – OPAC
pdf – Ángyán Lajos: Mozgástani fogalomtár. – Pécs : MOTIO, 2000 – OPAC
pdf – Ángyán Lajos: Sportélettani alapismeretek. – Pécs : Duplex-Rota Kft., 1993 – OPAC
pdf – Harsányi László: Edzéstudomány I. – Bp. ; Pécs : Dialóg Campus, 2000 – OPAC
pdf – Harsányi László: Edzéstudomány II. – Bp.; Pécs : Dialóg Campus, 2001 – OPAC
pdf – Kárpáti György: Medencék, gólok, pofonok. – Bp. : Sport, 1982 – OPAC
pdf – Kemmler J.: Sí-kresz : kezdő és haladó síelőknek. – Bp. : M. Kvklub, 2002 – OPAC
pdf – Regelin, Petra: Csúcsformában! – alakformálás. – Bp. : M. Kvklub, 2003 – OPAC


Társadalomtudomány

pdf – Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyak… – Bp. : Balassi-ELTE, 1998. – OPAC
pdf – Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. – Bp. : Balassi, 2008. – OPAC
pdf – Bíró Mária: Közéleti kommunikáció. – [Bp.] : Perfekt, [2004?] – OPAC


Természettudomány

pdf – Balázs L.: Kémia : ennyit kell(ene) tudnod. – Bp. : Akkord : Panem, 1998 – OPAC
pdf – Blázsovics J.: Ennyit kell(ene) tudnod matema… – Bp. : Akkord : Panem, 1997 – OPAC
pdf – Csermely P.: Kutatás és közlés a természettudomány… – Bp. : Osiris, 1999 – OPAC
pdf – Greenwood, N. N. – Earnshaw, A.: Az elemek kémiája I. – Bp. : TKK, 1999 – OPAC
pdf – Greenwood, N. N. – Earnshaw, A.: Az elemek kémiája II. – Bp. : TKK, 1999 – OPAC
pdf – Greenwood, N. N. – Earnshaw, A.: Az elemek kémiája III. – Bp. : TKK, 1999 – OPAC
pdf – Gulyás János: Fizika : Ennyit kell(ene) tudnod. – Bp. : Akkord – Panem, 1994 – OPAC
pdf – Lengyel Béla: Általános és szervetlen kémiai praktikum – Bp. : TKK, 1990 – OPAC
pdf – Maleczkiné Sz. M.: Kémiai számítások – kémiai gondolatok – Veszp. : VE, 1995 – OPAC
pdf – Mándics Dezső – Molnár Katalin: Biológia. – Bp. : Akkord – Panem, 1996 – OPAC
pdf – Rohrsetzer Sándor: Kolloidika – Mikrofázisok, micellák… – Bp. : Tankvk., 1986 – OPAC


Történelem

pdf – Dékány István: A történettudomány módszertana. – Bp. : MTT, 1925. – OPAC
pdf – Eszenyi M.: A történettudományi szakirod. kut… – Miskolc : Rónai MK., 2000 – OPAC
pdf – Hanák P.: 1867 – európai térben és időben. – Bp. : História – MTA, 2001 – OPAC
pdf – Katus László: A középkor története. – Bp. : Pannonica – Rubicon, 2001 – OPAC
pdf – Katus László: A modern Magyarország születése. – Pécs : PTKE, 2010 – OPAC
pdf – Katus L.: Sokszólamú történelem. – Pécs : PTE BTK, 2008 – OPAC
pdf – Kósa László (szerk.): Magyar művelődéstörténet. – Bp : Osiris, 2001 – OPAC
pdf – Magyarország története. – Bp : Akadémiai Kiadó, 2007 – OPAC
pdf – Nemeskürty I.: Kis magyar művelődéstörténet. – Bp. : Szent I. Társ., 2000 – OPAC
pdf – Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. – Bp : Osiris, 2003 – OPAC


Vallás

pdf – Görföl Tibor: Világvallások : A-Zs. – Bp. : Akadémiai, 2009 – OPAC
pdf – Mérő József: Erkölcsi csodák a kereszténység igazsága mellett. – Pécs, 1908 – OPAC
pdf – Varga Zs.: Az őskeresztyénség prófétai jelleme. – Kolozsvár : Stiep, 1910 – OPAC