Tisztelt Olvasónk!

A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont digitalizálásában készült, szerzői jogilag védett művek digitális másolatai – a szerzői jogi törvények szigorú betartása mellett – jelenleg kizárólag a Tudásközpont II. emeletén kihelyezett könyvtári terminálokról érhetők el.

A pillanatnyilag elérhető művek listája:

Építészet

 • Bársony István: Magasépítéstan I. Pécs, 2008.
 • Bársony István: Magasépítéstan II. Pécs, 2008.

Filozófia

 • Ambrus Gergely et al.: Filozófia. Budapest, Akadémiai, 2007.

Jogtudomány

 • Bankó Zoltán: Bevezetés a munkajogba. Pécs, JUSTIS, 2004.

Könyvtártudomány

 • A katalogizálás szabályai. Budapest, OKK, 1951.
 • Alföldiné D. G.: A könyvtári menedzsment időszerű kérdései. Budapest, 1999.
 • Balogh Ferencné: A gyermekkönyvtári munka alapjai. Budapest, KI, 2004.
 • B. Hajdú Ágnes – Babiczky Béla: Bevezetés az információkereső nyelvek elméletébe és gyakorlatába. Budapest, Universitas, 1998.
 • Barátné Hajdu Ágnes: A tartalmi feltárás alapjai. Budapest, KI, 2001.
 • Barbier, Frédéric: A könyv története. Budapest, Osiris, 2005.
 • Bényei Józsefné: Könyvtári tájékoztatás III. Esztétika – művészetek – irodalom -nyelvtudomány. Budapest, Tankönyvkiadó, 1988.
 • Bényei Miklós: Könyvtári tájékoztatás II. Társadalomtudományok. Budapest, Tankönyvkiadó, 1986.

Közgazdaságtan

 • Alapismeretek a vállalkozásokról. Budapest, MKKT, 1996.
 • Armstrong, M.: Javadalmazásmenedzsment. Budapest, KJK-Kerszöv, 2005.
 • Begg, David: Economics (8th ed.). London, McGraw-Hill, 2005.
 • Bekker Zsuzsanna (szerk.): Alapművek, alapirányzatok. Budapest, Aula, 2002.
 • Greenhaus, Jeffrey H. – Callanan, Gerard A. – Godshalk, Veronica M.: Career management. Fort Worth, TX [etc.], Dryden Press–Harcourt College Publ., 1999, cop. 2000.

Művészet

 • Bánátné Szűcs Margit: A quattrocento építészete. Budapest, Gondolat–KAK, 1959.

Nyelvészet

 • Balassa József: Kis Magyar Hangtan. Budapest, 1905.

PTE Egyetemtörténet

 • Benke József: Egyetemünk története. Pécs, Alexandra, 1999.

Sport

 • Ángyán Lajos: Az emberi test mozgástana. Budapest, 2005. – OPAC
 • Ángyán Lajos: Mozgástani fogalomtár. Pécs, 2000. – OPAC
 • Ángyán Lajos: Sportélettani alapismeretek. Pécs, Duplex-Rota Kft., 1993.

Társadalomtudomány

 • A szociológiai felvétel módszerei. 3. kiad. Válogatta: Cseh-Szombathy László, Ferge Zsuzsa. Budapest, 1975.
 • Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, 2008.

Természettudomány

 • Balázs Lórántné – J. Balázs Katalin: Kémia. Ennyit kell(ene) tudnod. Budapest, Akkord– Panem, 1998.