Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Kővári László: Erdély történelme 2. kötet (1859)

Szerző: Kővári László (1819-1907)
Cím: Erdély történelme 2. kötet – Levéltáraink mint kútfők. VIII-XI. korszak
Megjelenési adatok: Pesten : Ráth Mór ; Kolozsvártt : Stein János, 1859. – XXIV, 158, [10] p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Az első kötet elején történetiróink felett tartottam futólagos szemlét, itt levéltárainkról hozok némi töredékeket: ott gazdag mezejét mutatám fel ismeretes kutfőinknek, itt tengerét a mondhatni még ismeretlen történelmi gyöngyszigeteknek.
Előttem a nálunknál szerencsésebb jövőkor lebegvén, hogy édes hazánk gyönyörü történelme annál hamarább felderittessék, nem vágom be magam után az ösvényeket, melyeket jártam; sőt jegyeket kivánok fenhagyni, mintegy újmutatóul arra, hogy minél világosabb legyen, mennyire terjedt korunk buvárlata. Mert fajdalom, oly kevés a megfutott tér, hogy hazám, fiatalai nem táplálhatják a görög ifju azon fájdalmát, hogy elődei mit sem hagytak fenn hoditatlan.
Mert bár történetiróinknak szép számát mutattam fel, mindaddig, míg ezeknek kritikai kiadása nincs, míg levéltáraink nyomán Erdélynek Codex diplomaticusát össze nem állítjuk:— addig Erdély pragmatica historiáját várni senkitől sem lehel. Kik addig dolgozunk, tantalusi szomjnak tesszük ki magunkat.

Tartalomjegyzék


»»» Borító
»»» Címlap
»»» Tartalom
»»» Levéltáraink mint kutfők [VII]
»»» I. Országos levéltáraink VIII
»»» 1. A fejérvári káptalané VIII
»»» 2. A kolozsmonostori conventé XV
»»» 3. A főkormányszék levéltára XVI
»»» 4. A fiscalitások levéltára XVII
»»» 5. Az Udvari levéltár XVIII
»»» II. Testületek levéltáraink XVIII
»»» 1. Megyei levéltáraink XIX
»»» 2. Székely székek levéltárai XX
»»» 3. A szász nemzeti, s széki levéltárok XXI
»»» 4. Városi levéltárok XXIII
»»» 5. Az egyházi levéltár XXIII
»»» Történelmünk folyamának szintere [1]
»»» Nyolczadik korszak. Az Anjouház uralma [3]
»»» 1. §. Tájékozás [3]
»»» 2. §. I. v. Robert Károly király 6
»»» Erdély ellene küzd 6
»»» Szervezés évei 13
»»» 3. §. I. v. Nagy Lajos király 15
»»» Nápolyi hadjárata 16
»»» Moldva s Oláhhon ellen 20
»»» Családi czéljai 26
»»» 4. §. Mária királyné 29
»»» 5. §. II. v. Kis Károly király 30
»»» Kilenczedik korszak. Az Anjou-ház leányága [32]
»»» 6. §. Előzmény [32]
»»» 7. §. Zsigmond király 33
»»» Trónalapítási küzdelme 33
»»» Császári mükődései 42
»»» Törökök és hussiták ellen 43
»»» Erdélyi népzendülés 49
»»» 8. §. Albert király 59
»»» 9. §. I. Ulászló király 28
»»» Tizedik korszak. Hunyadiak kora [67]
»»» 10. §. Előzmény [67]
»»» 11. §. V. László király 69
»»» Hunyadi kormányzósága 70
»»» László király uralma 74
»»» 12. §. I. Mátyás király 82
»»» Szilágyi Mihály főkormányzósága 82
»»» Trónalapitási küzdelme 84
»»» Szervezés és forradalom 89
»»» Csehek elleni háborui 100
»»» A török és császár ellen 111
»»» Tizenegyedik korszak. Hanyatlásunk napjai [123]
»»» 13. §. A papság e korban [123]
»»» 14. §. II. Ulászló király 124
»»» 15. §. II. Lajos király 143
»»» Utószavak 155
»»» Tárgymutató [159]
»»» 1. kötet
»»» 3. kötet
»»» 4. kötet
»»» 5. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat