Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

F. Dárdai Ágnes: Történelmi-megismerés – történelmi gondolkodás I-II. (2006)

Szerző: F. Dárdai Ágnes
Cím: Történelmi-megismerés – történelmi gondolkodás I-II.
Megjelenési adatok: Pécs : ELTE BTK; Magyar Történelmi Társulat, 2006. 1. [köt.]. – 2006. – 197 p. 2. [köt.]. – 2006. – 205 p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
Megjegyzés: F. Dárdai Ágnes ajándéka
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Kereken egy évtizedet átfogó oktatói és kutatói munkám eredményeként megszületett írásaim válogatott gyűjteményét tartja kezében az olvasó. A válogatásban a legkorábbi tanulmányom 1996-ból való, amikor is arra kerestem a választ, hogy a tankönyvekkel kapcsolatos felfogás módosulásának milyen történeti gyökerei vannak, miért éppen a XX. század elején, a reformpedagógia elindulásakor fogalmazódott meg élesen az akkori tankönyvekkel szemben éles kritika, előkészítve ezzel a század közepére a Nyugat-Európában megfogalmazott modern tankönyv koncepcióját. Később kutatásaimat egyrészt kitágítottam a tankönyvelmélet irányába, másrészt leszűkítettem – egy különösen jól vizsgálható tankönyvfajtára – a történelemtankönyvekre, a tankönyvekben megbúvó történelemértelmezésekre, történelemtanítási stratégiákra. Majd a rendszerváltás után, bekapcsolódva az új, kétszintű érettségi vizsgafejlesztés munkálataiba, figyelmem a történelmi tudás mérése, a tudás számonkérését biztosító követelmények kidolgozása, a történelmi tanulást feltételező és biztosító kompetenciák megfogalmazása felé fordult.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» Impresszum 3
»»» Tartalomjegyzék 5
»»» Bevezető 7
»»» Előszó 10
»»» 1. KÖTET 13
»»» TÖRTÉNELMI TUDAT – TÖRTÉNELEMSZEMLÉLET 13
»»» A történelmi tanulás sajátosságai 14
»»» Történelemdidaktika és a kontroverzív történelemtanítás 30
»»» Történelemdidaktikai koncepciók az újabb német didaktikai irodalom tükrében 44
»»» A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái 59
»»» A térszemlélet változása a globalizáció korában és fejlesztésének lehetőségei a történelemoktatásban 74
»»» TÖRTÉNELMI TUDÁS – ISMERETEK, KÉSZSÉGEK 83
»»» A történelmi készségeket mérő tudásfelmérés tapasztalatai Baranya megyében 84
»»» A történelem-érettségi vizsgafejlesztésének áttekintése (1995-2003) 116
»»» Az új történelemérettségiről, avagy a megőrzés és megújítás egyensúlyának kísérlete 136
»»» A 2004-es történelem próbaérettségi eredményeiről és tapasztalatairól 154
»»» 2. KÖTET 7
»»» TÖRTÉNELEMTANÍTÁS – TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEK 7
»»» Tankönyvek a társadalmi-politikai érdekek kereszttüzében 8
»»» A tankönyv a reformpedagógiában 41
»»» A tankönyvkutatás nemzetközi és hazai pozíciói 54
»»» Tankönyvelemzési modellek a nemzetközi tankönyvkutatásban 66
»»» Az összehasonlító tankönyvkutatás nemzetközi tapasztalatai 85
»»» A tankönyvek megítélésének minőségi paraméterei 104
»»» Külföldi és magyar történelemtankönyvek európai integrációs képe 117
»»» Összehasonlító tankönyvelemzés egy esettanulmány példáján: az európai integráció német, osztrák, svájci és magyar történelemtankönyvekben 140
»»» Afrika-kép a magyar történelem- és földrajztankönyvekben 176
»»» Magyar és német nyelvű történelem tankönyvek kvantitatív elemzése – „Az ókori Hellász” 194

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat