Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században II. kötet (1879)

Szerző: Radvánszky Béla (1849-1906)
Cím: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században II. kötet : Az adatgyűjtemény I. kötete
Megjelenési adatok: Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Bérházában, 1879, – VII, 429 [1] p. ; 22 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Nagymihályi Mátyás levele Kapy Miklóshoz. Szobráncz. 1566. decz. 25.

Wÿtezlw es nemes wram es en nekem bÿzodalmas atÿamfia közönetemnek es zolgalatomnak aÿanlasomnak wtanna towaba ezrwl akarÿk ke: Irnom hogy most mÿnkket menÿekezöben hwÿtak mÿnd az assonÿ Emberwel egyetemben es rwhaÿa Igen kewes wagÿon ÿt hon, azÿrt kÿrem ke: mÿnt bÿzot wramot hogÿ ez en emberemtwl staraÿ Janos dÿaktwl kwlgÿe meg ke: az weres atlacz soknÿat az kÿnek hozzw az wÿa es Im az kwlcÿot az egÿk ladanak oda kwltem ke: azÿrt az assonÿ embernek wagÿon ot egy öwe es kese ezwstos astÿs kwlgÿe meg ke: wgÿan ezen embertwl ke: Meg zolgalom mÿnt bÿzot wramnak es atÿamfÿanak. Isten meg tarcÿa ke: ÿo egÿssÿgben sok ÿo estendeÿg ez lewel kolt sobranczcÿon sent Janos nap elöt walo Cÿeterteken Ennÿ esten 1566.

Nagÿmÿhalÿ Matÿas m.

Tartalomjegyzék


»»» Borító.
»»» Címlap.
»»» Tartalom. [III]
»»» ELSŐ RÉSZ. [1]
»»» LELTÁROK ÉS HOZOMÁNYOK. 1510-1710. [1]
»»» 1. Péter plébános által összeirt ingóságok. 1510. [3]
»»» 2. Tomori Pál ingóságai. 1520. [3]
»»» 3. Maghy Pál ingóságai. 1529. 4
»»» 4. Paksy Kata hozománya. 1539. 6
»»» 5. Báthori András vásárlása Bécsben. 1542. 7
»»» 6. Zay Ferencz drágaságokat ad zálogba. 1545. 7
»»» 7. Istvánffy István hagyatéka. 1545. 8
»»» 8. Csúzy Magdolna hozománya. 1549. 8
»»» 9. Ingóságok a XVI. sz. elejéről. 8
»»» 10. Ugrai István ingóságai. 1551. 9
»»» 11. Báthori Farkas ingóságai. 1552. 9
»»» 12. Kapy Katalin hozománya. 1553. 10
»»» 13. Kovarcz Lőrincz számadása. 1554. 10
»»» 14. Károlyi Péter halála utáni osztály. 1554. 10
»»» 15. Chapy Fruzsina hozománya. 1558. 13
»»» 16. Tihanyi szerszámok. 1560. 13
»»» 17. Névery följegyzései. 1560. 13
»»» 18. Rosályi Kún Domonkos számadása. 1561. 13
»»» 19. Horváth Ilona hozománya. 1561. 15
»»» 20. Büky Mihály ingóságai. 1561. 17
»»» 21. Hathalmy Péter ingói. 1563. 17
»»» 22. Borsos Sebestyén ingóságai. 1563. 17
»»» 23.Kaszai János keresete. 1564. 17
»»» 24. Félegyházi Ferencz hagyatéka. 1565. 17
»»» 25. Förstatter J. számadása. 1567. 19
»»» 26. Kornis Dora, hozománya. 1567. 21
»»» 27. Kapy Sára hozománya. 1568. 21
»»» 28. Csútor Krisztina menedék levele. 1569. 21
»»» 29. Jó Máté hagyatéka.1570. 22
»»» 30. Alaghy György marhái. 1570. 26
»»» 31. Thúry György fegyverei. 1571. 26
»»» 32. Zele Jánso hagyatéka. 1578. 26
»»» 33. Horváth Gáspár arany marhái. 1579. 27
»»» 34. Z. Horváth M. és Károlyi Mihályné osztálya. 1579. 33
»»» 35. Ingóságok összeírása. 1580. 50
»»» 36. Sulyok István menedéklevele. 1580. 52
»»» 37. Sulyok Ferencz menedék levele. 1580. 52
»»» 38. Báthori Kristóf fejedelem ezüstmívei. 1580. 53
»»» 39. Gersei Petheő Sára hozománya. 1580. 53
»»» 40. Ormány Anna kincsei. 1581. 53
»»» 41. Károlyi Anna hozománya. 1582. 56
»»» 42. Varkocs Miklós ezüstjei. 1584. 58
»»» 43. Csáky János értékei. 1584. 58
»»» 44. Bazin a várában lévő fegyverek és egyéb javak. 1586. 59
»»» 45. Bárczay Anna hozománya. 1588. 71
»»» 46. Görgey Margit hozománya. 1590. 73
»»» 47. Kesző várának leltára. 1592. 76
»»» 48. Károlyi Kata hozománya. 1595. 76
»»» 49. Nagyváthy Ferencz hagyatéka. 1595. 91
»»» 50. Károlyi Kata és Zsuzsa közötti osztály. 1595. 93
»»» 51. Komornyik István ingóságai. 1597. 97
»»» 52. Thelekessy M. által elrablott kincsek. 1599. 97
»»» 53. Chery Ferencz drágaságai. 1599. 97
»»» 54. Vay Péterné hozománya. XVI. sz. 98
»»» 55. Inthay Pál hagyatéka. 1601. 99
»»» 56. Bakach Sándor elismervénye. 1601. 100
»»» 57. Radvánszky Ferenczné hozománya. 1602. 100
»»» 58. Kamuthy Balázs ingóságai. 1603. 101
»»» 59. Gróf Thurzó Zsuzsanna hozománya. 1603. 104
»»» 60. Gr. Thurzó Zsuzsa részére tett vásárlások. 1603. 111
»»» 61. Beis Sebestyén hagyatéka. 1605. 114
»»» 62. Burján Erzsébet ingóságai. 1605. 118
»»» 63. Bocskay István fejedelem kincsei. 1605-1607. 118
»»» 64. Színy Klára nyugtája. 1606. 118
»»» 65. Tatay István hagyatéka. 1607. 119
»»» 66. Mariássy cs. drágaságai. 1607. 128
»»» 67. Mariássy András drágaságai. 1607. 129
»»» 68. Monoky Erzsébet hagyatéka. 1607. 131
»»» 69. Kapy Ferenczné zálog levele. 1608. 132
»»» 70. Vékey Kata hozománya. 1609. 132
»»» 71. Tatay István hagyatékának leltára. 1609. 134
»»» 72. Wesselényi Istvánné, Balassa Ilona hozománya. 1609. 137
»»» 73. Maróthy Zsuzsának jutott drágaság. 1610. 139
»»» 74. Gr. Thurzó Borbála menyegzőjére vásárlottak. 1612. 143
»»» 75. Pálffy Katalin ingóságai. 1612. 147
»»» 76. Gróf Thurzó Borbála hozománya. 1612. 149
»»» 77. Gr. Thurzó György kincstárának leltára. 1612. 155
»»» 78. Nagy Szabó Ferencz holmijai. 1613. 196
»»» 79. Illyésházi Gáspár arany, ezüst marhái. 1614. 196
»»» 80. Gr. Thurzó Ilona részére tett vásárlások. 1614. 197
»»» 81. Gr. Thurzó Ilona részére tett kiadások. 1614. 204
»»» 82. Bothka Istvánné ingóságai. 1615. 205
»»» 83. Gróf Thurzó Imre gyertyatartói. 1616. 205
»»» 84. Gr. Thurzó Mária lakadalmára tett vásárlások 1618. 205
»»» 85. Gr. Thurzó Mária hozománya. 1618. 211
»»» 86. Gr. Thurzó Katalin részére tett vásárlások. 1620. 217
»»» 87. Gr. Thurzó Katalin hozománya. 1620. 220
»»» 88. Görgey Margit osztozik. 1620. 226
»»» 89. Bossányi Mihályné arany, ezüst mívei. 1620. 226
»»» 90. Korpona lőszereinek leltára. 1620. 227
»»» 91. Rimai János portai vásárlásai. 1608-1621. 227
»»» 92. Gr. Thurzó Imre után maradt ruhák. 1621. 228
»»» 93. Gr. Thurzó Imre hátrahagyott fegyverei. 1621. 229
»»» 94. Páffy Miklósné által kiadott drágaságok. 1621. 233
»»» 95. Pálffy István szabadulásaért adott arany mívek. 1621. 234
»»» 96. Bethlen Gábor nyugtája. 1621. 236
»»» 97. Mariassy Anna hozománya. 1622. 236
»»» 98. Gr. Thurzó Imre árváinak ezüstnémüi. 1622. 238
»»» 99. Mariassy Anna fehér némüi. 1623. 239
»»» 100. Gr. Thurzó J. özvegyének kiadott ingóságok. 1623. 240
»»» 101. Kereszthúry Zsuzsa hozománya. 1626. 241
»»» 102. Lorántffy Katalin ingóságai. 1626. 242
»»» 103. Gr. Thurzó Erzsébet és Krisztina ezüstjei. 1626. 243
»»» 104. Gr. Thurzó Borbála jutott drágaságok. 1626. 245
»»» 105. Gr. Thurzó Györgyné drágaságain osztoznak utódai. 1626. 246
»»» 106. Kapy Sándorné hátrahagyott drágaságai. 1627. 249
»»» 107. Bossányi László és Judit ingóinak leltára. 1628. 251
»»» 108. Gyulaffy Sámuel jegyzete. 1605-1630. 252
»»» 109. Monaki Erzsébet hozománya. 1630. 253
»»» 110. Ujfalussi Zsuzsanna hozománya. 1631. 256
»»» 111. Berényi András hagyatéka. 1633. 259
»»» 112. Monaky Zsuzsának jutott ingóságok. 1634. 263
»»» 113. Palugyay Zsófia hozománya. 1635. 265
»»» 114. Cziráky Éva ingóságai. 1635. 267
»»» 115. Vay Anna hozománya. 1639. 267
»»» 116. Monoky Annának adott ingóságok. 1639. 268
»»» 117. Vay Katalin hozománya. 1630-1640. 271
»»» 118. Ujfalussy Judit hozománya. 1641. 271
»»» 119. Egy némely ingóságok. 1642. 273
»»» 120. Monoky Erzsébet arany marháinak száma. 1642. 273
»»» 121. Thököly Mária hozománya. 1643. 277
»»» 122. Ingóságok osztálya. 1643. 287
»»» 123. Bécsi Mihályné után maradt holmik. 1644. 288
»»» 124. Berényi Katalin hozománya 1646. 290
»»» 125. Mariassy Györgyné után maradt könyvek. 1646. 291
»»» 126. Berényi György letéteménye. 1647. 292
»»» 127. Czobor Imre arany mívei. 1647. 292
»»» 128. Woiszka Ilona Krisztina hozománya. 1647. 293
»»» 129. Bocskainé hagyatéka. 1648. 298
»»» 130. Berényi Julia hozománya. 1648. 299
»»» 131. Berényi Gy. letéteménye Ugrócz várában. 1650. 300
»»» 132. Névtelen összeirás. 1650. 302
»»» 133. Tassy Krisztina hozománya. 1650. 304
»»» 134. B. Esterházy Zsófia hozománya. 1650. 308
»»» 135. B. Eszterházy Zsófiáéhoz pótlék. 1650. 309
»»» 136. Keczer….hozománya. 1650. körül. 310
»»» 137. B. Esterházy Ilona hagyatéka. 1651. 311
»»» 138. Gr. Draskovich Johanna-Mária hozománya. 1652. 316
»»» 139. Bécsi Annára tett költség. 1654. 316
»»» 140. Gr. Thurzó Mária letéteménye. 1654. 317
»»» 141. Névtelen hagyaték. 1655. 318
»»» 142. Berényi György ingóságai. 1656. 319
»»» 143. Viczay Mária ingó marhái. 1656. 325
»»» 144. Gr. Illyésházy Katalin drágaságai. 1658. 330
»»» 145. Barabási Istvánné javai. 1658. 332
»»» 146. Beczki-ek ingóságai. 1659. 334
»»» 147. A nebojszai kastély bútorai. 1660. 334
»»» 148. Gr. Illyésházy Katalin öltözeteti. 1660. 335
»»» 149. Gr. Illyésházy Katalin hozománya 1660. 337
»»» 150. Berényi György ingói Ugrócz várában. 1661. 341
»»» 151. Az óvári kastély berendezése. 1661. 344
»»» 152. Török Ferenczné iványi házának leltára. 1667. 346
»»» 153. B. Károlyi Éva hozománya. 1670. 348
»»» 154. Gr. Zrinyi Péter ingóságai 1670. körül. 351
»»» 155. Divék-Ujfalussy Zsuzsa hozománya. 1671. 351
»»» 156. B. Serédy Benedek ingóságai. 1672. 356
»»» 157. B. Serédy B. ládáiban levő drágasásgok. 1672. 358
»»» 158. Bárczay Ilona elismervénye. 1677. 360
»»» 159. Thököly féle ingóságok Makoviczán. 1680. 361
»»» 160. Héderváry Katalin hagyatéka. 1681. 362
»»» 161. Tömördi kastély leltára. 1682. 371
»»» 162. Barkóczy Erzsébet ingóságai. 1684. 374
»»» 163. Barkóczy Ferencz ládáiban lévő javak. 1684. 374
»»» 164. Lónyay Gáborné holmijai. 1684 körül. 374
»»» 165. Thököly Imre kincstára. 1684-5. 375
»»» 166. Sárvár ágyúi és fölszerelése. 1685. 375
»»» 167. Érsekújvár ágyúi. 1685. 375
»»» 168. Keczer Gábor elkobzott ingóságai. 1687. 375
»»» 169. Wéber Dániel elkobzott ingóságai. 1687. 375
»»» 170. Divék-Ujfalussy Klára hozománya. 1688. 375
»»» 171. Zrinyi Ilona által, Szinnán átadott Rákóczy-féle ingó javak leltára és becse. 1688. 379
»»» 172. Huszth várának leltára. 1688. 392
»»» 173. Thököly Imre Munkácson lefoglalt ingói. 1688. 398
»»» 174. Munkácsnak a 1688. elfoglalás után felvett leltára. 398
»»» 175. Melith Zs. részére tett vásárlás. 1689. 398
»»» 176. A sárvári várhoz tartozók. 1690. 399
»»» 177. Esterházy Mihályné belső javai. 1694. 404
»»» 178. Egy Haller kisasszony kelengyéje; XVII. sz. végéről. 404
»»» 179. Gr. Esterházy Ferencz fegyverei 1704. 406
»»» 180. Thököly Imre és Zrinyi Ilona ingó hagyatékaira vonatkozó leltárak. 1707-1710. 406
»»» 1. kötet
»»» 3. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat