Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században III. kötet (1879)

Szerző: Radvánszky Béla (1849-1906)
Cím: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században II. kötet : Az adatgyűjtemény II. kötete
Megjelenési adatok: Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Bérházában, 1879, – VIII, 406 p. ; 22 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Paksy Kata hozománya 1539.

Paksy Kata asszonnyal mely marhát adtanak 1539. Egy veres kamuka szoknya mind alja, feli aranyas bársonnyal vetett. — Egy kék tafota szoknya alja, feli veres bársonnyal vetett. — Egy szederjes gránát szoknya alja, feli veres bársonnyal vetett. — Egy test szinü stannet (igy) szoknya alját szederjés kamukával, felit szederjes bársonnyal veték. — Egy veres skarlát szoknya, alját felit fekete bársonnyal veték. Egy fehér stannet (igy!) szoknya, alját veres kamukával, felit veres bársonnyal veték. Egy puplikán szin karasia szoknya, alját veres ackatcal (igy!) fölit veres kamukával vet… Egy szederjes aranyas kamuka szoknya alját felit veres aranyos kamukával vetették. — Egy test szinü tafota szoknya alját felit zöld bársonnyal. Egy szőke purpian szoknya, alját felit zöld atlaczczal.

Tartalomjegyzék


»»» Borító.
»»» Címlap.
»»» Tartalom. [III]
»»» MÁSODIK RÉSZ. [1]
»»» LAKADALMAK ÉS KERESZTELÉSEK. 1563-1666. [1]
»»» 1. Mikulich Márk, menyekzőre hivó levele 1563. [3]
»»» 2. Nagymihályi Mátyás levele 1566. [3]
»»» 3. Perényi István keresztelőre hívó levele 1574. [3]
»»» 4. Bornemisza I. menyekzőre hivó levele 1577. 4
»»» 5. Melith Pál I. menyekzőre hivó levele 1578. 4
»»» 6. Kalmár János I. menyekzőre hivó levele 1582. 4
»»» 7. Réchey Istvánné I. menyekzőre hivó levele 1585. 4
»»» 8. Darholcz Kristóf keresztelőre hivója 1598. 4
»»» 9. Segney Bálint keresztelőre hivója 1599. 5
»»» 10. Palocsay György keresztelőre hivója 1600. 5
»»» 11. Berthóty János keresztelőre hivója 1602. 6
»»» 12. Gr. Thurzó Judit kézfogásán követendő rend 1607. 6
»»» 13. Gr. Thurzó Borbála lakadalmi ünnepélye 1612. 8
»»» 14. Gr. Thurzó Borbála lakadalmán lévő vendégek 1612. 11
»»» 15. Gr. Thurzó Ilona kézfogása 1614. 14
»»» 16. Gr. Thurzó Mária lakadalma 1618. 16
»»» 17. Gr. Thurzó Mária menyekzőjére hivott vendégek 1618. 19
»»» 18. Gr. Thurzó Imre lakadalmi menete 1618. 20
»»» 19. Lakadalmi ajándékok 1618. 20
»»» 20. Gr. Thurzó Györgyné rendelései, fia lakadalmára 1618. 20
»»» 21. Gr. Drugeth János levele 1644. 31
»»» 22. Csernátoni János levele 1650. 33
»»» 23. Báthory Zsófia, Bars vmegyét meghívja fiának I. Rákoczy Ferencznek lakadalmára 1666. 33
»»» HARMADIK RÉSZ. [35]
»»» ÉTKEZÉS. 1552-1700. [35]
»»» 24. Horváth Gáspárné levele liktarium készitéséről 1552. [37]
»»» 25. Szakácskönyv a XVI. század végéről. [37]
»»» 26. Konyha-kertészet kézikönyve a XVI. század végéről. 50
»»» 27. Gr. Thurzó Zs. lakadalmára kiszabott élés 1603. 56
»»» 28. Gr. Thurzó Zs. lakadalmára vásárolt fűszerek 1603. 57
»»» 29. Gr. Thurzó Judit lakadalmára kivetett élés 1607. 59
»»» 30. Bécsben vásárolt kohyhaszerek és fűszerek 1612. 59
»»» 31. Gr. Thurzó B. lakadalmára kivetett élés 1612. 61
»»» 32. Szakácsok névsora 1612. 62
»»» 33. Bécsben vásárolt fűszerek 1614. 62
»»» 34. Gr. Thurzó Ilona lakadalmán kiosztott élés 1614. 63
»»» 35. Gr. Thurzó Ilona lakadalmán elfogyott fűszer 1614. 64
»»» 36. Gr. Thurzó György temetési tora 1617. 65
»»» 37. Gr. Thurzó Imre lakadalmán elfogyott fűszer 1618. 66
»»» 38. Gr. Thurzó Imre elkelt élés 1618. 66
»»» 39. Bethlen Gábor utasítása udvarmestere részére 1620. 67
»»» 40. Gr. Thurzó Györgyné étel recipéje 1624. 67
»»» 41. Bethlen Gábor levele 1627. 67
»»» 42. Gr. Illyésházy Katalin lakadalmára kivetett élés 1632. 68
»»» 43. Gr. Illyésházy Katalin kézfogása 1632. 69
»»» 44. Temetési véndégségre rendelt élés 1659. 71
»»» 45. Thököly Imre udvartartása 1683. 76
»»» 46. Gr. Forgách Simon udvartartásának rendje 1700. 76
»»» NEGYEDIK RÉSZ. [77]
»»» GYÓGYÁSZAT. 1488-1682. [77]
»»» 47. Varázs ima lóbetegség ellen 1488. [79]
»»» 48. Pestis ellen való orvosság 1570. [79]
»»» 49. Égi háború és veszettség elleni ráolvasás 1598. [79]
»»» 50. Orvosi rendelvények a XVI. sz.-ból. 80
»»» 51. Orvosi rendeletek XVII. sz. eleje. 80
»»» 52. Néhány ráolvasás 1613. 80
»»» 53. Talera való imádság 1656. 82
»»» 54. Lóbetegségre szóló igézés 1667. 82
»»» 55. Bornemisza Anna házi patikaszerei. 82
»»» ÖTÖDIK RÉSZ. [83]
»»» VÉGRENDELETEK. 1490-1705. [83]
»»» 56. Csáky Benedek végrendelete 1490. [85]
»»» 57. Illyésházy Mátyás végrendelete 1509. [85]
»»» 58. Drugeth Imre végrendelete 1540. [85]
»»» 59. Kis Ferencz végrendelete 1549. 95
»»» 60. Kendy Ferencz végrendelete 1551. 96
»»» 61. Palaczkyné Rachel végrendelete 1552. 96
»»» 62. Baiory Lénárt végrendelete 1563. 96
»»» 63. Perényi Gábor végrendelete 1564. 97
»»» 64. Perényi Gábor pótvégrendelete 1564. 101
»»» 65. Félegyházi Ferenczné végrendelete 1564. 102
»»» 66. M. Horváth Ferencz végrendelete 1566. 104
»»» 67. Puthnoky Péter végrendelete 1566. 105
»»» 68. T. Horváth Ferencz végrendelete 1570. 106
»»» 69. Dersényi Rusinta végrendelete 1570. 106
»»» 70. Burja Farkas végrendelete 1571. 106
»»» 71. Thegzes László végrendelete 1573. 106
»»» 72. Sághy Imre végrendelete 1573. 107
»»» 73. Lorántffy Kristófné végrendelete 1576. 107
»»» 74. Czikó Anna végrendelete 1577. 111
»»» 75. H. Pap Imre végrendelete 1579. 113
»»» 76. Druegeth Miklós végrendelete 1580. 113
»»» 77. Sárkány Miklósné végrendelete 1580. 117
»»» 78. Wárday Mihály végrendelete 1582. 118
»»» 79. Drugeth Ferencz végrendelete 1582. 121
»»» 80. Mihály János prédikátor végrendelete 1583. 123
»»» 81. Zeleméri Miklósné végrendelete 1584. 123
»»» 82. Csapy Jánosné végrendelete 1586. 129
»»» 83. Daróczy Szerafin végrendelete 1586. 130
»»» 84. Horváth Gáspár végrendelete 1586. 136
»»» 85. Kovachóczy Farkas végrendelete 1591. 136
»»» 86. Dobozy László végrendelete 1592. 142
»»» 87. Nyáry Mihály végrendelete 1592. 145
»»» 88. Gezty Ferencz végrendelete 1593. 145
»»» 89. Sárkány Miklós végrendelet 1593. 152
»»» 90. Kendy Gáborné végrendelete 1595. 154
»»» 91. Görgey Kristófné végrendelete 1595. 163
»»» 92. Bocskay István végrendelete 1595. 168
»»» 93. Bocskay Anna végrendelete XVI. sz. vége. 184
»»» 94. Inthay Pál végrendelete, átiratban 1600. 186
»»» 95. Ráskay Katalin végrendelete 1601. 189
»»» 96. Rudolf király átir egy végrendeletet 1601. 191
»»» 97. Ruszkai Dobó Ferencz végrendelete 1602. 192
»»» 98. Báthory István országbiró pótvégrendelete 1603. 216
»»» 99. Bocskay István fejed. végrendelete 1606. 227
»»» 100. Cserényi Mártonné végrendelete 1612. 227
»»» 101. Rosályi Kún Gáspárné végrendelete 1616. 229
»»» 102. Dóczy András végrendelete 1620. 232
»»» 103. Nádasdy Ferenczné végrendelete 1620. 235
»»» 104. Kis-kéri Kéry János végrendelete 1621. 238
»»» 105. Bethlen Gáborné Károlyi Zs. végrendelete 1622. 242
»»» 106. Zólyomi Erzsébet végrendelete 1622. 247
»»» 107. Héderváry István végrendelete 1624. 248
»»» 108. Lónyay Istvánné végrendelete 1625. 251
»»» 109. Petrőczy Zsuzsanna végrendelete 1625. 252
»»» 110. Hagymássy Kristóf végrendelete 1627. 254
»»» 111. Bethlen Gábor fejed. végrendelete 1629. 257
»»» 112. Hagymássy Kristóf pótvégrendelete 1630. 258
»»» 113. Révay Ferenczné végrendelete 1631. 260
»»» 114. Baracskay István végrendelete 1635. 264
»»» 115. Kovachóczy Istvánné végrendelete 1637. 272
»»» 116. Baszti Margit végrendelete 1645. 276
»»» 117. Bethlen István fejed. 1645. 277
»»» 118. I. Rákóczy György végrendelete 1648. 304
»»» 119. Csatóházi Móré István végrendelete 1648. 304
»»» 120. Lónyay Zsigmond végrendelete 1648. 315
»»» 121. Gr. Thurzó Borbála végrendelete 1651. 315
»»» 122. Andrássy Mátyásné végrendelete 1651. 322
»»» 123. Gr. Pálffy Pál nádor végrendelete 1653. 329
»»» 124. Lorantffy Zsuzsanna végrendelete 1659. 336
»»» 125. Komáromi Csipkés György végrendelete 1663. 336
»»» 126. Gr. Wesselényi László végrendelete 1668. 336
»»» 127. I. Apaffy Mihályné végrendelete 1684. 338
»»» 128. Bálintitt Zsigmond végrendelete 1687. 339
»»» 129. Lipóczi Keczer Sándor végrendelete 1697. 348
»»» 130. Thököly Imre végrendelete 1705. 361
»»» HATODIK RÉSZ. [363]
»»» TEMETKEZÉS. 1545-1711. [363]
»»» 131. Istvánffy István sírverse 1545. [365]
»»» 132. Országh Kristófné temetésre hivó levele 1567. [365]
»»» 133. Ruszkai Dobó Anna temetésre hivó levele 1575. [365]
»»» 134. Bocskay I. fejedelem temetésére hivó levél 1607. [365]
»»» 135. Markus István Bosnyák Tamáshoz 1607. [365]
»»» 136. Dersfy Orsolya gyászjelentése 1613. [365]
»»» 137. Gr. Thurzó Gy. nádor temetésének rendje 1617. 366
»»» 138. Gr. Thurzó György temetésére vásárolt posztó 1617. 369
»»» 139. Gr. Thurzó Imre temetésére vásárolt tárgyak 1621. 373
»»» 140. Gr. Thurzó Imre temetéséhez, posztó kiosztás 1621. 375
»»» 141. Bethlen Gábor meghivója 1622. 378
»»» 142. Brandenburgi Katalin körrendelete 1629. 379
»»» 143. Zay András temetésének módja 1634. 379
»»» 144. Bosnyák Tamás temetésének módja 1635. 379
»»» 145. Gr. Forgách Miklós temetésének rendje 1636. 379
»»» 146. Rákoczy Pál temetésének rendje 1636. 380
»»» 147. Fánchy Gáspár temetése 1642. 384
»»» 148. Meghivó Hartay Gábor temetésére 1645. 384
»»» 149. Meghivó Esterházy M. nádor temetésére 1645. 385
»»» 150. Forgách Ferencz temetésére hivogató levél 1648. 385
»»» 151. Ujfalussy Miklós temetésére tett költség 1650. 385
»»» 152. Lorántffy Zsuzsanna levele 1651. 387
»»» 153. Vinnai Kristóf temetésére való költés 1654. 387
»»» 154. Bánfalvi Barius Péter temetési zászlója 1668. 387
»»» 155. Temetésre hivó 1669. 387
»»» 156. Gyászjelentés Báthory Zsófiáról 1681. 387
»»» 157. Gyászjelentés gr. Drugeth Jánosról 1682. 387
»»» 158. Temetésre hivó levél 1683. 387
»»» 159. Perényi Pál levele egy halotti zászló végett 1689. 387
»»» 160. Temetésre hivó levélminta a XVIII. sz. elejéről. 388
»»» Levéltár mutató. [389]
»»» Név- és helymutató. [391]
»»» Tárgymutató. [407]
»»» Sajtóhibák. [431]
»»» 1. kötet
»»» 2. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat