Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Magyarország tiszti névtára (1863)

Szerző:
Cím: Magyarország tiszti névtára : 1863
Megjelenési adatok: Pesten : Lauffer és Stolp-nál, [Hornyánszky és Hummel Könyvnyomdája] [1863] – XVI, 352, XVIII p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Tudomásul. A “Magyarországi Tiszti Névtár” személyzeti létszám tartalma, a szerződésileg kikötött íveket haladván, hogy az elkerülhetlenül szükséges betüsoros n é v i n d e x mégis megszereztethessék annak kinyomtatása szinte megkezdett, s a Tiszti Névtár szétküldése után, 30 krnak előleges beküldése mellett, a Tiszti Névtárra előfizetőknek négy hét alatt mulhatatlanul megküldetik.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» Impresszum.
»»» A Felséges uralkodó cs. kir. AUSTRIAI HÁZ. [I]
»»» Dicsőségesen uralkodó ELSŐ FERENCZ JÓZSEF [I]
»»» Egyházi főméltóságok. [XI]
»»» Rom. katholika egyház. XIII
»»» Érsekek és Püspökök. XIII
»»» G. n. e. egyház püspökei. XVI
»»» Protestáns egyház. XVII
»»» A. Kormány hatóságok. [23]
»»» I. M. k. udvari kanczellaria. [25]
»»» II. M. k. Helytartótanács. [28]
»»» B. Törvényszéki hatóságok. [33]
»»» I. M. k. Hétszemélyes Tábla a váltóosztálylyal, és az országbirói irodával, [35]
»»» II. M. k. Itélő Tábla. [37]
»»» III. M k. váltófeltörvényszék. [42]
»»» IV. M. k. kerületi táblák. [44]
»»» V. M. k. elsőbiróságu váltótörvényszékek. [47]
»»» VI. M k. kerületi ideiglenes bánya-biróságok. [56]
»»» C. Közigazgatási hatóságok. Megyék [59]
»»» D. Szabad királyi városok [176]
»»» E. Rendezett tanácscsal ellátott városok [200]
»»» F. Pénzügyi hatóságok. [213]
»»» I. Cs. kir. Nagyvárad-Budai országos pénzügy-igazgatósági osztály. [213]
»»» II. Cs. kir. Pozsonyi országos pénzügy-igazgatósági osztály. 234
»»» III. Cs. kir. Sopronyi pénzügy országos igazgatósági osztály. 244
»»» IV. Cs. kir. Kassai országos pénzügy igazgatósági osztály. 253
»»» V. Cs. kir. Temesvári országos pénzügy igazgatósági osztály. 261
»»» A magyarországi pénzügy hatóságoktól külön álló egyéb pénzügy hivatalok. 270
»»» G. Út-, viz- és bánya-épitészeti, közlekedési, kereskedelmi és ipar-ügyekre fennálló hatóságok. [278]
»»» I. A m. k. országos épitészeti igazgatóság [278]
»»» II. A m. k. országos műszaki számvevői osztály. 279
»»» III. Tisza szabályozási központi felügyelőség. 280
»»» IV. Állam épitészeti hivatalok 281
»»» V. Bánya kapitányságok 284
»»» VI. Cs. kir. posta-igazgatóságok 284
»»» VII. Cs. kir. állam távirdai felügyelőségek 295
»»» VIII. Kereskedelmi és ipar kamarák. 297
»»» H. Közoktatási intézetek. [303]
»»» Országos tanulmányi bizottság a magyar kir. helytartótanácsnál. [303]
»»» I.A pesti magyar király tudomány egyetem. 304
»»» II. Magyar királyi jogakademiák. 309
»»» III. A Budai magyar kir. József műegyetem. 311
»»» IV. Tankerületek. 313
»»» V. Cs. kir. bányászati és érdészeti akademia Selmecbányán. 334
»»» IV. [VI] Magyar Óvári felsöbb gazdászati tanintézet. 335
»»» I. Nyilvános intézetek. [336]
»»» Magyar tudományos akadémia. [336]
»»» II. A magyar nemzeti muzeum. 339
»»» III. A pesti m. k állatgyógyinzézet. 340
»»» IV. Országos vakok inzézete Pesten. 341
»»» V. Magyarországi süket-némák kir. intézete Váczon. 342
»»» VI. Magyar királyi zálogház Pesten. 342
»»» VII. Fegyintézetek. 343
»»» Tárgymutató [353]
»»» Tárgytartalom. [365]

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat