Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Magyarországi török kincstári defterek I. kötet (1886)

Szerző:
Cím: Magyarországi török kincstári defterek
Megjelenési adatok: Budapest : Athenaeum, 1886. – LV, 467 p.,4 t. p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
„Szerény kísérlet a történetvizsgálást gyümölcsözöbbé tenni, mennyiben az anyag nem találtatik fel egész nyerseségében. (…)
Minő institutiókkal kormányozott a török Magyarország hódolt részein, alapvonásaiban nem ismeretlen előttünk, mert tekintve a birodalom akkoron egységes szervezetét, nem lehetett kétséges, hogy az államhatalom itt is oly alakban érvényesült, mint a császárság egyéb, keresztények által is lakott tartományaiban. Ezen igazgatásról pedig Marsigli, Mouradgea D’Ohsson, Hammer, Salamou Ferencz és mások munkáiból tájékozást szerezhettünk.
Részletekre is kiterjedő tudomásunk azonban ezen kormányzatról, például az itt való katonai, hűbéri, törvénykezési, egyházi, iskolai viszonyokról nem voltak, mert hiányoztak a kellő források, illetve nem voltak hozzáférhetők.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» Címlap verzó
»»» TARTALOM. [III]
»»» BEVEZETÉS.
»»» I. Előzmények, az anyag, a nehézségek. [XI]
»»» II. Államszervezet általában. A császári khássz, jövedelmei és kezelése. Főtisztviselő khássza. [XVIII]
»»» III. Hűbérjog. Hűbéres haderő szervezete, területi beosztása. Hűbér-iroda. [XXV]
»»» a) Budai pasalik. XXXII
»»» b) Temesvári pasalik. XXXIII
»»» c) Egri pasalik. XXXIV
»»» d) Kanizsai beglerbégség. XXXIV
»»» IV. A zsoldos haderő. [XXXV]
»»» a) Gyalogság. [XXXV]
»»» b) Lovasság. XXXVIII
»»» c) Műszaki csapatok. XXXIX
»»» V. Birósági szervezet, egyház és iskola. [XLVII]
»»» VI. Pénz. Időszámítás. [LIV]
»»» OKMÁNYTÁR. [1]
»»» I. A szekszárdi vár őrségét képező csapatok zsoldlajstroma 950. évi rebi ül akhirtől dzsemázi ül akhir végeig. ( 1543. július 3-tól szept. 28-ig.). [3]
»»» I. ( A műsztahfizok illetményei.) [3]
»»» II. A topcsik bölükje a nevezett várban. 4
»»» III. A lovas zsoldosok fizetési deftere. 4
»»» IV. A reiszek és azábok fizetési lajstroma. (1543. jún. 3-tól szept. 28-ig.) 5
»»» V. A szekszárdi várban levő martoloszok fizetése. (1548. júl. 3-tól decz. 26-ig.) 6
»»» II. A szegedi lívához tartozó kalocsai vár csapatainak lajstroma 950-ik évi rebi ül akhir hótól dzsemázi ül akhirig. (1543. julius 3-ától szept. 28-ig.) 7
»»» I. Müsztahfizok. 7
»»» II. A topcsik létszáma. 7
»»» III. A reiszek és azábok fizetése. 7
»»» IV. Kumbaradzsik. 8
»»» V. Martoloszok, 68 ember. 8
»»» III. A szecsői (dunaszekcsői) várőrség fizetése 950-ik évi rebi ül akhirtől dzsemázi ül akhir hó végéig, 3 hóra. ( 1543. julius 3-tól szept. 28-ig). 10
»»» IV. A székesfehérvári vár csapatainak fizetése 950 évi dzsemázi ül akhir 5-től a hó végeig, 25 napra. ( 1543. szept. 5-től szept. 30-ig) 10
»»» I. müsztahfizok (jancsárok) illetményei. 10
»»» II. A kumbradzsik dzsemáetje úgyanezen várban. 14
»»» III. A dzsebedzsik dzsemáetje ugyanezen várban. 14
»»» IV. A haddádok dzsemáetje. 15
»»» V. A kiárok dzsemaetje. 15
»»» VI. A mehterek dzsemáetje. 15
»»» VII. A topcsik dzsemáetje. 15
»»» VIII. Az ulúfedzsi szevárik létszáma. 15
»»» IX. Az azábok és reiszek csapatának fizetései. 16
»»» X. A fehérvári vár martolosz-csapatainak létszáma és fizetései ugyanezen időben. 17
»»» V. A budavári őrség zsoldlajtroma 950-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. (1543-ik évi szept. 29-től deczember 26-ig.) 18
»»» VI. A pesti őrség zsoldlajstroma 950-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. ( 1543. szept. 29-től decz. 26-ig.) 19
»»» VII. A váczi vár őrségének zsoldlajstroma 950-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. ( 1543. szept. 29-től decz. 26-ig.). 20
»»» VIII. Az esztergomi őrség zsoldlajstroma 950-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. ( 1543. szept. 29-től decz. 26-ig.). 20
»»» IX. A Ramazán aga alatt álló esztergomi ulúfedzsik dzsemáetjének zsoldlajstroma 950-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. ( 1543. szept. 29-től decz. 26-ig.) 21
»»» X. A bácsi vár őrségének fizetés-lajstroma 950-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. ( 1543. szept. 29-től deczember 26-ig.) 22
»»» XI. A zombori vár őrségének zsoldlajstroma 950-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. ( 1543. szept. 29-től decz. 26-ig.) 23
»»» XII. A pécsi vár őrségének zsoldlajstroma 950-ik év második felére. ( 1543. szept. 29-től, 1544. márcz. 23-ig.) 23
»»» XIII. A budai vilájethez tartozó bérletekből és egyéb czimeken befolyt jövedelmek deftere ( az 1543-45-ik évre. ) 24
»»» XIV. Több város fejadója a 951-ik évre (1544. marcz. 24.) 28
»»» XV. Laskó, Veresmart és Danofese fejadó-deftere a 951-ik évre. (1544. márcz. 24.) 29
»»» XVI. A paksi, dombori, tolnai és báttai kikötők 951-ik évi jövedelmei. (1544.) 29
»»» XVII. A budai, pesti, esztergomi, váczi és fehérvári várakban, valamint az usztolni belgrádi (székesfehérvári) mohácsi és szegedi szandzsákokhoz tartozó várakban állomázó müsztahfizok, gönüllük, topcsik, reiszek, azábok, ulúfedzsik és martoloszok összletes zsoldlajstroma a 951-52-ik: (1544-45.) évre. 31
»»» XVIII. Az usztolni belgrádi, (székesfehérvári) lívában fekvő katonaság 951-52-ik (1544-45.) évi zsoldlajstroma. 32
»»» XIX. A Mohammed aga alatt álló esztergomi reiszek és azábok zsoldja a 951-ik év első negyedében. (1544 márcz. 24-től június 20-ig. ) 34
»»» XX. A budai vár, és a budai szandzsákhoz tartozó várak összletes zsoldlajstroma a 951-52-ik (1544-45.) évre. 35
»»» XXI. Az esztergomi vár őrségének 951-ik (1544-45). évi összletes zsoldlajstroma. 35
»»» XXII. A budai vár őrségének 951-ik (1544-45.) évi összletes zsoldlajstroma. 38
»»» XXIII. Vácz várának 951-ik (1544-45.) évi összletes zsoldlajstroma. 40
»»» XXIV. A visegrádi vár őrségének 951-952-ik (1544-45.) évi összletes zsoldlajstroma. 41
»»» XXV. A Tódor alatt álló esztergomi martoloszok zsoldlajstroma a 951-ik év 2-ik felére ( 1544. szept. 17-től). 42
»»» XXVI. A nógrádi vár 951-52-ik (1544-45.) évi összletes zsoldlajstroma.) 43
»»» XXVII. A pesti vár őrségének 951-ik (1544-45.) évi összletes zsoldlajstroma. 44
»»» XXVIII. Az esztergomi reiszek és azábok Musztafa aga alatt álló dzsemáetjének zsoldlajstroma 951-ik évi sevval hótól. ( 1544. évi deczember 15-től.) 45
»»» XXIX. Számvetés több Tolnához tartozó kikötő jövedelmeiből, a hitetlenek fejadója, a szokásos juhadó és egyebek után Felesmart, Báta, Bátaszék, Paks és más városokból, Mohammed bérlet-emín és Musztafa bín F…, az ulúfedzsik tisztje által, Paulo és mások tahvíljei alapján. 46
»»» XXX. A kalocsai müsztahfizok, topcsik és martoloszok 952-ik évi lajstroma (1545. márc. 14-1546. márc. 2.) 48
»»» XXXI. A szabadkai vár müsztahfizzainak 952-ik évi lajstroma. (1545. márc. 14-1546. márc. 2) 49
»»» XXXII. Simontornyai zsoldlajstrom a 952-ik évre. (1545. márc. 14-1546. márc. 2.) 49
»»» XXXIII. Endréki zsoldlajstrom a 952-ik évre. (1545. márc. 14-1546. márc. 2.) 50
»»» XXXIV. Az onvári (anyavári) müsztahfizok fizetése a 952-ik év első negyedére. (1545. márc. 14-jun. 10). 50
»»» XXXV. A szegedi ulúfedzsik és martoloszok zsoldja 952-ik évi rebi ül akhirtól dzsemázi ül akhirig. (1545. jun. 11-től szept. 6-ig). 51
»»» XXXVI. A szegedi vár müsztahfizzainak zsoldlajstroma a 952-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. (1545. szept. 7-dec. 4). 51
»»» XXXVII. Szegedi zsoldlajstrom a 952-ik év redzseb, sabán és ramazán hónapjaira. (1545. szept. 7-től dec. 4-ig). 52
»»» XXXVIII. A szegedi vár müsztahfizzainak illetményei 952-ik évi sevvál, zil káde és zil hiddzse hónapokra. (1545. deczember 5-től 1546 márczius 2-ig.) 53
»»» XXXIX. Ozorai zsoldlajstrom a 952-ik év negyedik negyedére (1545. decz. 5-1546. márcz. 2). 54
»»» XL. A tomasini vár zsoldlajstroma a 952-ik év utolsó negyedére. (1545. decz. 5-1546. márcz. 2.) 54
»»» XLI. Döbröközi zsoldlajstrom a 952-ik év utolsó negyedére. (1545. decz. 5-1546. márcz. 2.) 55
»»» XLII. A székesfehérvári müsztahfizok zsoldlajstroma a 953-ik év első negyedére. ( 1546. márcz. 3-tól máj. 30-ig). 56
»»» XLIII. A szondavári müsztahfizok és topcsik zsoldlajstoma a 953-ik évben. (1546. márcz. 3-tól 1547. febr. 19-ig.) 57
»»» XLIV. A budai vilájethez tartozó bérletek összletes deftere az 1546-48-dik évekre. 57
»»» XLV. A budai és pesti bérletjövedelmek összlete 953. évi dzsemázi ül akhir 23-tól a 955-ik évi sabán 21. illetve 25-ig (1546. aug. 20-1548. szept. 25. illetve 29-ig.) 59
»»» XLVI. Számvetés a budai és pesti jövedelmekről a vámok, révek, katonaadó, boroshordók, mühteszib-díj, törvénykezési költség, kincstári adó (bejt ül mal) elveszett birtok, sörház, festőház, sóház, gyertyaöntőház és váltóház után 953. évi ramazán 20-tól 955-ik évi sabán 21-ig (1546. november 13-1548. szeptember 25.) 60
»»» XLVII. Számvetés a szegedi bérletjövedelmekről, úgy mint vám, haltized, hal fele, vásártér, kila-adó (merczepénz), mészárszékek, vásárok, katona-adó, hidvámok, borvám, törvénykezési költség, mühteszib díja, gyümölcs szállítási vám, kincstári jövedelmek, vám-nyugták, a szegedi malmok, borhaszon és egyebek után, továbbá a különböző kikötőkből, a boltok bérei-és a felséges császár falvai után. 956-ik évi zil kadetől 957-ik évi sabán végeig. (10 hónap, 1549-ik nov. 20-tól 1550. szeptember 11-ig.) 64
»»» XLVIII. Szeged és több hozzátartozó vár 959. évi zsoldlajstroma. (1551. decz. 28-1552. decz. 16.) 69
»»» XLIX. Székesfehérvári zsoldlajstrom a 959-ik évben (1551. decz. 28-tól 1552. decz. 16-ig.) 71
»»» L. A csókai vár müsztahfizzainak zsoldlajstroma 959 évben. (1551. decz. 28-tól 1552. decz. 16-ig.) 72
»»» LI. A császári kincstár kiadásai és bevételei a budai vilájetben a 960-ik évben, moharremitől zil hiddzse végeig. (1552. decz. 17. – 1553. decz. 5.) 72
»»» LII. A szolnoki vár zsoldlajstroma a 959-60-ik évre. (88 napra, 1552-1553. években.) 74
»»» LIII. A vaáli párkány azábjai és ulúfedzsiinek jegyzéke 959-60. évre (1552-1553.) 76
»»» LIV. 959-60-ik évi simontornyai zsoldlajstrom. (1552-1553.) 77
»»» LV. Az ozorai várban állomásozó müszahfizok és topcsik 959-60. (1552-1553.) évi zsoldjegyzéke. 79
»»» LVI. Endréd várának 959-960. (1552-1553.) évi zsoldlajstroma. 79
»»» LVII. A tamásii vár azábjainak és maroloszainak 959-60 (1552-1553.) évi zsoldlajstroma. 80
»»» LVIII. A döbröközi vár ulúfedzsiinek és azábjainak 959-60-ik (1552-1553.) évi zsoldlajstroma. 81
»»» LIX. A báttaszéki vár 959-960. évi (1552-1553.) zsoldlajstroma. 81
»»» LX. A szekcsői vár lovasainak és martoloszainak dzsemáetje a 959-60-ik évben. (1552-1553.) 82
»»» LXI. A pécsi vár 959-60. (1552-1553.) évi zsoldlajstroma az ulúfedzsik azábok és martoloszok csapatáról. 83
»»» LXII. A szenmartini vár azábjainak és ulúfedzsiinek dzsemáetjei a 959-60(1552-1553.)évben. 84
»»» LXIII. A szentlőrinczi párkányban állomásozó ulúfedzsik és azábok 959-60 évi (1552-1553.) lajstroma. 85
»»» LXIV. A dombói várbeli ulúfedzsik és martoloszok 959-60 évi (1552-1553.) zsoldjegyzéke. 86
»»» LXV. A garazgáli várban állomásozó ulúfedzsik azábok és martoloszok 959-60. évi (1552-1553.) zsoldlajstroma.) 86
»»» LXVI. Veszprémvári zsoldlastrom a 960-ik évre. (1552. decz. 17.-1553. decz. 5.) 87
»»» LXVII. A szegedi vár ulúfedzsii a 961-ik évben. (1553. decz. 6-1554 nov. 24.) 88
»»» LXVIII. Számvetés a szegedi jövedelmekről a vámok, tiszei révek, illetékek, boroshordók, haltized, katona-adó, vásártér-adó, mészárszékek, törvénykezési költség és mühteszib-díj, merczepénz, hidvám, fogolyadó, salétrom-adó, általános kincstári adó, a timárosok mábejüje, fürdő és gyertyaöntő ház, földtapu, továbbá különféle kikötők- és khászokból, melyek Szegedhez tartoznak. 962-ik évi sevval hó 1-től 963 évi ramazán hó végeig. (Egy év, 1555. augusztus 18-tól 1556. augusztus 7-ig). 89
»»» LXIX. A budai bérletek bevételeinek és kiadásainak deftere 963. évi redzseb hó 1-től ramazán hó végeig. (1556. máj. 11-től augusztus 7-éig). Összeállította Muhjieddin budai naib (helyettes számtiszt) Musztufa kjatib ellenőrizése mellett Hüsszein emin az ulúfedzsik tisztjének utalványai alapján. 91
»»» LXX. A budai bérletek jövedelmeinek és kiadásainak összletes kimutatása 963. évi sevvál hó 2-ától zil hiddzse végeig. (1556. aug. 9-től nov. 2-áig.) 93
»»» LXXI. A szécsényi vár 964-ik évi zsoldlajstroma. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.) 95
»»» LXXII. A füleki vár őrsége a 964-ik évben. (1556. nov. 3. 1557. okt. 22.) 96
»»» LXXIII. A füleki szandzsákhoz tartozó szabadkai vár zsoldlajstroma a 964-ik évre. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.) 96
»»» LXXIV. A hollóköi vár müsztahfizzai és topcsii a 964-ik évben. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.) 96
»»» LXXV. A bujákvári müsztahfizok 964-ik évi lajstroma. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.) 97
»»» LXXVI. A fehérvári és csókai őrség a 964-ik évben. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.) 97
»»» LXXVII. A báltaszéki párkány martoloszai a 964-ik évben. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.) 97
»»» LXXVIII. Szegednek és több hozzá tartozó várnak 964-ik évi őrség-lajstroma (1556. nov. 3-1557. okt. 22.) 98
»»» LXXIX. Szolnoki zsoldlajstrom a 964-ik évre. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.) 98
»»» LXXX. A szolnoki szandzsákhoz tartozó szentmiklósi palánk 964-ik évi zsoldlajstroma. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.) 99
»»» LXXXI. I. A budai bérletek jövedelmei és kiadásai 964. évi moharrom 1-től redzseb végeig (1556. nov. 3-1557. máj. 28-ig) mevláná Muhajj eddin budai kjátib számításai szerint. 100
»»» LXXXII. A világvédő padisah szekszárdi és szegedi szandzsákbeli khásszaihoz tartozó falvak fejadója a 965-ik évre (1557. okt. 23.) 102
»»» LXXXIII. A budai és pesti bérletek bevételei és kiadásairól szerkesztett összletes kimutatás 964. évi sabán 1-től 965. moharrem végeig 6 hóra (1557. máj. 29-nov. 21-ig), Salomo zsidó ámil (bérletügynök) tahvilje (számvetése) alapján, Ibrahim emin (bérletfelügyelő) ellenőrizése mellett, Mevláná Muhjieddin összeállítása szerint. 107
»»» LXXXIV. Felesmart, Ujfalu, Laskó, Danovese, Mohács jövedelmei a vámok, szarvasmarhák és egyebek, ugy mint kikötői rév-, vásártér-adó, halászat, mészárszékek, kincstári adó, uj adók, boroshordók és az Iliász napi kapu (fej) adó után, Szefer a budai önkéntesek tisztjének (szer gönüllüán) tahvilje (számvetése) nyomán, 964 rebi ül evveltől ugyanezen évi ramazánig. ( 1557. január végétől július végeig.) 110
»»» LXXXV. A budai és pesti bérletek bevételei és kiadásai 95 évi szafar hó 1-től rebi ül evvel 20-áig (1557. november 22-1558. jan. 9-ig) Ibrahim emin által, Szalomon zsidó bérletügynök tahviljei alapján, Kászim Cselebi bérleti kjátib utasítása és felügyelete mellett. 111
»»» LXXXVI. Az esztergomi ulúfedzsik és azábok dzsemáetjének 965-ik (1557. okt. 23-1558. okt. 12.) évi zsoldlajstroma. 113
»»» LXXXVII. A budai és pesti bérletjövedelmek és kiadások összlete 965. rebi ül evvel 22-től dzsemázi ül akhir végeig (1558. jan. 11-től april 17-ig) az eminek által összeállítva, Szalomo zsidó tahvilja szerint, Mevláni Báli bérleti kjátib ellenőrzése mellett. 114
»»» LXXXVIII. A szegedi bérletek jövedelmei 965-ik évi dzsemázi ül akhir hó 1-től ramazán hó végeig (1558. marcz. 20-tól julius 15-ig) Szulejmán ámil és Hasszán emin tahviljei szerint, mevláná Abd…szegedi kádi számításai szerint. 116
»»» LXXXIX. A budai bérletek összletes számvetése Szalmun zsidó tahvilje után, Ibráhim emin által, Mevláná Muhjieddin budai kjátib számításai szerint. 117
»»» XC. Számvetés a szegedi jövedelmekről a vámok, tiszai révek, borhaszon, haltized, katona-adó, hajókormány-adó, vásártér, törvénykezési költség, mészárszékek, mázsapénz, pusztaföld eladása, mühteszib-díj, boltok bérlete, só, a timárosok (hűbéresek) mábejnje, különböző tiszai kikötők, kapuk, juhok adója, méhkastized, ujítások, kertadó, bádhava, halastavak, a padisah khásszait képezők faluk stb. után, a 965-ik év 4 hónapjára ( az 1558-ik évnek valószinüleg őszi hónapjaira.) 118
»»» XCI. A szegedi várbeli topcsik, dzsebedzsik, ulúfedzsik, azábok és martoloszok zsoldlajstroma a 966-ik évben. (1558 okt. 13-tól 1559. okt. 1-ig.) 121
»»» XCII. A kalocsai vár martoloszainak zsoldjegyzéke a 966-ik évre. (1558. okt. 13-tól 1559. okt. 1-ig.) 122
»»» XCIII. A szegedi szandzsákhoz tartozó szabadkai vár müsztahfizzainak zsoldlajstroma a 966-ik évre. (1558. okt. 13-tól 1559. okt. 1-ig.) 122
»»» XCIV. A bajai párkány martoloszainak zsoldjegyzéke a 966-ik évre. ( 1558. okt. 13-1559. okt. 1.) 122
»»» XCV. A hitetlenek fejadója a budai livában a 967-ik (1559. okt. 2.) évre, Musztafa bég volt budai defterdár bevételezései szerint, Kejván kjátib és Sabán csaus által. 123
»»» XCVI. A budai és pesti bérleti kiadások és bevételek összegzése Szalomo zsidó és Szinán Abdullah tahviljei alapján, Mohammed defter-csaus és Musztafa dzsebedzsi-aga által emánet képen kezelve, Mevlána Abdi kevei kádi számításai szerint, 966. évi sevvál hó 20-tól zil hiddzse végeig. ( 1559. jul. 25-től október 1-ig.) 126
»»» XCVII. A fehérvári, váli, zsámbéki, csókai és veszprémi őrség azon részének deftere, mely a kincstári gabonából, sóból, lisztből és egyebekből részesült. 967 évi sevál hó 1-én. ( 1560. jun. 25.) 127
»»» XCVIII. Az esztergomi martoloszok zsoldja a 968-ik évre. (1560. szept. 21-1561. szept. 9.) 129
»»» XCIX. A hatvani vár lovasainak zsoldlajstroma a 969-ik évre. (1561. szept. 10-1562. aug. 29.) 129
»»» C. A szentmiklósi palánk müsztahfizzainak jegyzéke a szolnoki szandzsákban, a 969-ik évben. (1561. szept. 10-1562. aug. 29.) 130
»»» CI. A szentmiklósi palánka zsoldlajstroma a 969-ik évre. (1561. szept. 10-1562. aug. 29.) 130
»»» CII. Szolnoki zsoldlajstroma a 969-ik évre. (1561. szept. 10-1562. augusztus 29.) 130
»»» CIII. A csongrádi palánk őrségének zsoldlajstroma a 969-ik évben. (1561. szept. 10-1562. aug. 29.) 131
»»» CIV. A nógrádi szandzsák összletes fejadó-deftere a 970-ik évre. (1562. aug. 30-1563. aug. 19.) 131
»»» CV. A nógrádi szandzsák összletes hűbérdeftere. Iratott magas parancsra a 970-ik eszetendőben. (1562. aug. 30-1563. aug. 19.) 133
»»» CVI. A budai szandzsák összletes hübér-deftere, iratott magas parancsra, a 970-ik esztendőben. (1562. aug. 30-1563. aug. 19.) 142
»»» CVII. A koppányi szandzsák összletes hübérdeftere a 970-ik évre (1562.) 167
»»» CVIII. A szegedi vár martoloszainak zsoldlajstroma a 970-ik évre. (1562. aug. 30-tól 1563. aug. 19-ig.) 173
»»» CXIX. A hatvani vár zsoldlajstroma a 970-ik évben. (1562. aug. 30-ától.) 173
»»» CX. A szandzsák (bégek), záimok, timárok, őrségbeliek, azábok és budai mirmiránok tezkere-adóiról való számvetések, és némely ujítások jövedelmeinek elszámolása Píri aga záim és tezkere-emin által. 174
»»» CXI. A hitetlenek fejadó-deftere a koppányi szandzsákban a 971-ik évről. (1563. aug. 20.) 175
»»» CXII. A simontornyai szandzsák fejadó-deftere a 971-ik évről. (1563. aug. 20.) 178
»»» CXIII. Fehérvári reiszek, azábok és martoloszok a 972-ik (1564. aug. 8-1565. jul. 27.) évben. 179
»»» CXIV. Szekszárdi és mohácsi khásszbeli jövedelmek jegyzéke az alább irtak felelősségén a 972-ik évben. (1564. aug. 8-1565. jul. 27.) 180
»»» CXV. A mohácsi szandzsáknál fekvő pécsi vilájet fejadó deftere 973-ra. (1565. jul. 28-1566. jul. 17.) 181
»»» CXVI. A budai várban a császári fegyvertárban elhelyezett tárgyak jegyzéke, 973 évi dzsemázi ül evvel hó 23-áról. (1565. decz. 15.) 189
»»» CXVII. A budai és pesti ágyuk deftere, 973. évi dzsemázi ül evvel 23-áról. (1565. decz. 15.) 190
»»» CXVIII. A fehérvári várban található ágyuk és egyéb fegyverek és szerelvények, az 973-ik évi dzsemázi ül evvel hó végén (1565. deczember közepén.) 191
»»» CXIX. Az esztergomi vár szerelvényeinek jegyzéke a 973-ik évről. (1565. deczember.) 192
»»» CXX. Simontornyának és a hozzá tartozó váraknak szerelvényei, összeirva 973-ik évi dzsemázi ül evvel hónapban. (1565. decz.) 193
»»» CXXI. A Pécsett és Siklóson levő ágyúk 973. dzsemázi ül evvel hóban (1565. decz.) 193
»»» CXXII. A szécsényi vár raktárának 973. évi készletei. (1565. decz.) 194
»»» CXXIII. A hollókői vár 973-ik évi szerelvényei. (1565. decz.) 194
»»» CXXIV. A bujáki vár 973-ik évi (1565. decz.) szerelvényeinek deftere. 195
»»» CXXV. A szegedi vár golyóinak számba vétele. 973. (1565. decz.) 195
»»» CXXVI. A paksi bérletjövedelmek számadása 972. redzseb 22-től 973. redzseb 21-ig. (1565. febr. 22-1566. febr. 10.) Szejdi Ali a budai önkéntesek tisztjének (szer gönüllüán) és bérletfelügyelőnek (mültezim-emin) idejében, Muszlih Eddin volt pesti kádi összeállitása szerint. 195
»»» CXXVII. A szállítási díjak deftere Vácz, Paks, Tolna, Báta és az uj khásszok részéről. 973. sevvel hó. (1566. ápr. 20.-máj. 18.) 198
»»» CXXVIII. A szecsői bérletek jövedelmeinek Dzsfar emin (felügyelő) által készített összletes számvetése a vám- és rév-jövedelmekről, katona-adóról, vásártérről, borvámról, a vásártéri felügyelő (mühtesszib) dijáról, továbbá a törvénykezési költségek, gyertyaház, vásár, boltok, kölesszeszház, festőház, tapu-adó (földbér) és egyéb czímeken befolyt pénzekről, Mohammed kjátib utasításai szerint és Musztaja ámil felelőségére. Dzsemázi ül akhir 975. (1567. decz. 2.- decz. 30.) 199
»»» CXXIX. Kászim kiája és Malkocs emin számvetése az ujonnan khásszá lett birtokok gabna-tized és must-tized jövedelmeiről, a 976-ik évre (1568. jun. 26-tól 1569. jun. 14-ig.) 200
»»» CXXX. Szigetvári zsoldlajstrom a 976-ik év második felére, redzseb hó 1-től zil hidzse végeig. (1568. decz. 20- 1569. június 14.) 201
»»» CXXXI. Szeged és több hozzátartozó vár 976-ik évi zsoldlajtroma. (1568. jun. 26-1569. jun. 14.) 202
»»» CXXXII. Felesmárta (Vörösmart) város akó-adójövedelme 977-től 979-ig.) 203
»»» CXXXIII. Fejadó-, fa- és széna-adó defter a vásárbeli khásszbeli bérletekből, a 978-ik évre. (1570. jun. 4.) 203
»»» CXXXIV. A paksi bérletjövedelmek összeállitása Mohammed bin Veli bérletfelügyelő (mültezim emin) által 977. sabán 8-tól 978. sabán 18-ig. (1570. jan. 15-1571. jan. 14.) 204
»»» CXXXV. A szigetvári (és pécsi) vilájet fejadó-deftere a 979-dik évi (1571. máj. 25.) uj defter értelmében. 206
»»» CXXXVI. Az esztergomi ulúfedzsik, azábok és martoloszok zsoldjegyzéke 979-ik évi redzseb hóra. (1571. nov. 18-decz. 17.) 212
»»» CXXXVII. A szolnoki szandzsákban fekvő debreczeni náhie fejadó deftere, a 980-ik évre. (1572. máj. 13-1573. máj. 1.) 213
»»» CXXXVIII. A szolnoki szandzsákhoz tartozó nagykállói náhie fejadó-deftere a 980-ik évre. (1572. máj. 13-1573. máj. 1.) 229
»»» CXXXIX. A szekszárdi vilájet fejadó deftere az uj defter szerint, a 980-ik évre (1572. máj. 13-tól 1573. máj. 1-ig.) 238
»»» CXL. Kiadások a székesfehérvári vár építése és javítása körül 980. évi moharrem 1-től rebi ül evvel 6-ig (1572. máj. 13-tól jul. 16-ig) Szinán bégnek a budai jancsárok kjátibjének és szeremségi záimnak, valamint Teszvidzs szekszárdi szandzsákbeli timár-birtokosnak és kjátibnek feljegyzései szerint. 251
»»» CXLI. A nógrádi várban állomásozó ulúfedzsik a 981-ik évben. (1573. máj. 2-1574. apr. 21.) 264
»»» CXLII. A szolnoki ulúfedzsik és martoloszok 981-ik évi lajstroma. (1573. máj. 2-1574. apr. 21.) 264
»»» CXLIII. Szentmiklósi lovasok és martoloszok a 981-ik évben. (1573. máj. 2-1574. apr. 21.) Szolnoki szandzsák. 265
»»» CXLIV. A szegedi vár lovasai é 981-ik évben. (1573. máj. 2-1574. apr. 21.) 265
»»» CXLV. A szobotai (szabadkai) várban állomásozó ulúfedzsik a 981-ik évben. ( 1573. máj. 2-1574. apr. 21. Szegedi szandzsák.) 265
»»» CXLVI. A budai mirmirséghez tartozó nógrádi szandzsák részletes adó-deftere. 266
»»» CXLVII. Üvejsz pasa, a budai vilájet mirmizánjának khásszai. 987. rebi ül evveltől, rebi ül akhirig ( 1579. május-junius.) 322
»»» CXLVIII. a szegedi szandzsákhoz tartozó zombori náhie részletes adó-deftere, iratott 987. évi rebi ül akhir 26-án. (1579. junius 21.) 324
»»» CXLIX. A hitetlenek fejadó-deftere a koppányi szandzsákban a 988-ik évről. (1580. febr. 16.) 327
»»» CL. A hitetlenek fejadó-deftere a simontornyai szandzsákban a 988-ik évben. (1580. febr. 16.) 329
»»» CLI. Az iflákok dzsemáetje (testülete) a koppányi szandzsákban. 331
»»» CLII. A temesvári pasalikhoz tartozó csanádi livabeli szokásos juhadó deftere. 333
»»» CLIII. Szigetvári őrséglajstrom töredéke a 980-996. évek tájáról. (1581-87. körül.) 337
»»» CLIV. A simontornyi szandzsák fejadó-deftere a 990-ik évre. (1582. jan. 25.) 338
»»» CLV. A pécsi szandzsákból a 990-ik évben (1582. jan. 25-től 1583. jan. 23-ig) magos parancsra begyűlt építéspénzek jegyzéke. 340
»»» CLVI. A hitetlenek fejadó-deftere a simontornyai szandzsákból a 991-ik évre. (1583. jan. 24-től 1584. jan. 12-ig.) 345
»»» CLVII. A füleki szandzsákbeli várak őrségeinek joklamája (reviziója) a 991-ik év 3-ik negyedére. (Redzseb, sabán, ramazán, 1583. jul. 20-október 16.) 346
»»» CLVIII. Esztergom zsoldlajstroma a 995-ik (1586. decz. 11-1587. nov. 30.) évre. 347
»»» CLIX. A simontornyai liva ráznámcseje a 995-ik évre. (1586. decz. 11-1587. nov. 30.) 349
»»» CLX. A koppányi szandzsák rúznámcséje a 995-ik és 996-ik évre. (1586. decz. 11.-1588.) 350
»»» CLXI. A szekszárdi szandzsák rúznámcséje. a 995. és 996-ik évre. ( 1586. decz. 11.) 353
»»» CLXII. A szerémi liva rúznámcséje a 995. év tájáról. (1586-87.) 354
»»» CLXIII. A szigetvári liva rúznámcséje a 995-ik évre Ali psa vezér és (később) Jusszuf pasa budai mirmirán idejében. (1586. decz. 11-1587. november 30.) 356
»»» CLXIV. A pécsi szandzsák rúznámcséje a 995. és 996-ik évre. (1586. decz. 11-1588. nov. 18.) 357
»»» CLXV. A szécsényi liva rúznámcséje 995. Ali pasa vezir és 996. Jusszuf pasa mirmirán idejében. (1586. decz. 11-től 1588. nov. 18-ig) 359
»»» CLXVI. A nógrádi szandzsák rúznámcséje a 995. és 996-ik évekre. (1586. decz. 11-től 1588. évi november 18-ig.) 363
»»» CLXVII. A hatvani liva rúznámcséje Ali pasa vezér idejében. 995. (1586. decz. 11-től 1587. april elejéig.) 365
»»» CLXVIII. A hatvani líva rúznámcséje Jusszuf pasa idejében, 995-ik évi dzsemázi ül evveltől az év végeig. (1587. april 8-tól, az évi november 30-ig.) 366
»»» CLXIX. A füleki szandzsák rúznámcséje a 995-ik évre, (1586. decz. 11-1587. nov. 30.) Ali pasa vezér idejében, és Jusszuf pasa budai mirmirán idejére is, a mostani 996-ik évre. (1587. decz. 1-től.) 368
»»» CLXX. A hatvani szandzsák rúznámcséje a 996-ik évre. (1587. decz. 1-től 1588. november 18-ig) 369
»»» CLXXI. A szigetvári liva rúznámcséje a 996-ik évre. (1587. decz. 1-től 1588. nov. 18-ig.) 370
»»» CLXXII. A nógrádi vár ulúfedzsii a 997-ik évben. (1588. nov. 19.-1589. nov. 8.) 372
»»» CXLIII. [CLXXIII.] A Drégel várában állomásozó martoloszok dzsemáetje (csapatja) Ali Diváne aga alatt 997. évben. (1588. nov. 19-től, 1589. nov. 8-ig.) 372
»»» CLXXIV. A temesvári ulúfedzsik, azábok, maroloszok és müteferrikák zsoldlajstroma a 999-1000-ik évre. (1590-1591.) 373
»»» CLXXV. A temesvári vilájethez tartozó facseti vár zsoldlajstroma a 999-1000-ik évre. (1590-91.) 375
»»» CLXXVI. A bogcsai (boksáni?) vár zsoldlajstroma a temesvári vilájetben, a 999-1000-ik évben. (1590-91.) 375
»»» CLXXVII. Gyula vári zsoldlajstrom 999-1000-ik évre. (1590-91.) A temesvári vilájetben. 376
»»» CLXXVIII. A temesvári vilájethez tartozó erdőhegyi vár őrségének zsoldlajstroma a 999-1000-ik évre. (1590-91.) Tartozik a gyulai lívához. 377
»»» CLXXIX. A temesvári vilájethez tartozó békési párkány zsoldlajstroma a 999-1000-ik (1590-91-ik) évre. 378
»»» CLXXX. A temesvári vilájetben fekvő és a gyulai livához tartozó szarvasi párkány zsoldlajstroma a 999-1000-ik ( 1590-91.) évre. 378
»»» CLXXXI. Az aradi párkány őrségének zsoldlajstroma a 999-1000-ik (1590-1591.) évre. 379
»»» CLXXXII. A Temesvárhoz tartozó lippai őrség zsoldlajstroma a 999-1000-ik (1590-91.) évből. 379
»»» CLXXXIII. A temesvári vilájethez tartozó váradjai párkány 999-1000-ik (1590-91.) évi zsoldjegyzéke. 380
»»» CLXXXIV. A temesvári vilájethez tartozó világosi vár 999-1000. (1590-91.) évi zsoldlajstroma. 381
»»» CLXXXV. A temesvári vilájethez tartozó jenői (borosjenői) vár 999-1000. (1590-91.) évi zsoldlajstroma. 381
»»» CLXXXVI. A temesvári vilájethez tartozó és a jenői szandzsákban fekvő topincsi (buttyini?) vár zsoldlajstroma 999-1000. (1590-91.) évből. 382
»»» CLXXXVII. A temesvári vilájetben fekvő csanádi vár 999-1000. (1590-91.) évi zsoldlajstroma. 382
»»» CLXXXVIII. A temesvári vilájetben fekvő mizáki (vagy mucsáki) vár 999-1000. (1590-91.) évi zsoldlajstroma. 383
»»» CLXXXIX. A temesvári vilájetben fekvő verseczi vár martoloszai 999-1000. (1590-91.) évben. 383
»»» CXC. A temesvári vilájethez tartozó dandabadi (várdabádi) azábok 999-1000. (1590-91.) évi zsoldlajstroma. 383
»»» CXCI. Báttaszék vár ulúfedzsiinek lajstroma az 1000-ik (1591-okt. 18. 1592. okt. 6.) évre. 384
»»» CXCII. Szolnoki ulúfedzsik és martoloszok az 1000-ik évben. (1591-1592.) 384
»»» CXCIII. A szegedi várban állomásozó ulúfedzsik az 1001-ik évben. (1592. okt. 7.-1593. szept. 25.) 384
»»» CXCIV.Rúznámcse Ahmed pasa idejéből, iratott zil hiddzse hó 10-én 1004. évben. (1595. szept. 5.) 385
»»» CXCV. A szekszárdi liva rúznámcséje Ahmed pasa idejében az 1004-ik és 1005-ik évben. (1595. szept. 5-1597. aug. 13.) 391
»»» CXCVI. A koppáni szandzsák rúznámcséje 1005., 1006. és 1007 évekre, Ahmed pasa idejében. (1596. aug. 24-1599. jul. 22.) 392
»»» CXCVII. A szigetvári líva rúznámcséje Ahmed pasa idejében, az 1006-ik évben. (1597. aug. 14-1598. aug. 2.) 395
»»» CXCVIII. A budai szandzsákbeli ziámetek jegyzéke az 1006-1007-ik évek idejéből. (1597-98.) 396
»»» CXCIX. A pasa livájának ( a budainak) 1017. évi (1608. apr. 16-1609. apr. 4.) rúznámcséje. 397
»»» CC. Defter a fehérvári vár és vidékének 1017. (1608. ápr. 16.-1609. ápr. 4.) évi személyzetéről. 398
»»» CCI. A kanizsai ejálethez tartozó kanizsai vár személyzetének ellenőrzési deftere az 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évre. 401
»»» CCII. A kanizsai vilájethez tartozó segesdi várnak 1028-ik (1618. decz. 18.-1619. decz. 7.) évi zsoldlajstroma. 405
»»» CCIII. A kanizsai vilájethez tartozó berzenczei vár személyzetének 1028-ik (1618. decz. 18.-1619. decz. 7.) évi zsoldlajstroma. 406
»»» CCIV. A kanizsai vilájethez tartozó bobofesei (babócsai) vár személyzetének 1028-ik (1618. decz. 18.-1619. decz. 7.) évi jegyzéke. 407
»»» CCV. A kanizsai vilájetben fekvő szigetvári vár személyzetének 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évi fizetési jegyzéke. 407
»»» CCVI. A kanizsai vilájethez tartozó tarcsai vár 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évi fizetési deftere. 409
»»» CCVII. A kanizsai vilájetben és pécsi szandzsákban fekvő pécsi vár 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évi zsoldlajstroma. 410
»»» CCVIII. A kanizsai vilájethez tartozó és pécsi szandzsákban fekvő kaposvári vár 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évi zsoldlajstroma. 410
»»» CCIX. A kanizsai vilájetben fekvő és a pécsi szandzsákhoz tartozó nádazi (nádasdi) vár legénységének 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évi zsoldjegyzéke. 411
»»» CCX. A kanizsai elájethez tartozó és a pécsi szandzsákban fekvő sási vár legénysége az 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7. 412
»»» CCXI. Az öszeki (eszéki) hid azábjainak zsoldlajstroma az 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évre. 412
»»» CCXII. A kanizsai vilájetben állomásozó zsoldos haderő létszáma az 1028-ik évben. (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) 412
»»» CCXIII. A bírodalombeli beglerbégségek jövedelmei, feljegyezve 1619. juliusban Aini által. 413
»»» CCXIV. A budai pasalik felosztása és részeinek jövedelmei, feljegyezve 1619-ben Aini által. 413
»»» CCXV. A temesvári pasalik szandzsákjainak évi jövedelmei Aini 1619. juliusban irott feljegyzései szerint. 414
»»» CCXVI. A temesvári várban és a hasonnevü vilájetben levő várak személyzetének és katonaságának dijai az 1034-ik évre. (Az évnek 160 napjára, 1624. évi október 13-tól.) 414
»»» CCXVII. A békési párkánybeli lovasok dzsemáetjének jegyzéke az 1036-ik évre. (1626. szept. 22-1627. szept. 10.) 423
»»» CCXVIII. A budai pasalikban fekvő szandzsákok legénysége 1038. (1628. aug. 30-1629. aug. 19.) évi illetményeinek összletes deftere. 424
»»» CCXIX. A budai szandzsák várainak, ugy mint a visegrádi, zsámbéki, vaáli, hamzsabégi, ercsii, csákberényi és dunaföldvári párkányoknak összletes zsoldlajstroma az 1038-ik (1628-1629.) évre. 425
»»» CCXX. Budai és a hozzátartozó Hasszán pasa palánki, Mohammed pasa ujtornyai, gurz-iliászi (és tabáni?) őrség összletes zsoldlajstroma az 1038-ik (1628. aug. 30-1629. aug. 19.) 426
»»» CCXXI. Pesti összletes zsoldlajstrom az 1038-ik (1628. aug. 30-1629. aug. 19.) évre. 426
»»» CCXXII. A váczi őrség összletes zsoldlajstroma az 1038-ik (1628-29.) évre. 427
»»» CCXXIII. Esztergomi összletes zsoldlajstrom az 1038-ik (1628-29.) évből. 427
»»» CCXXIV. A székesfehérvári várnak és a hozzátartozó csókai, battyáni és palotai palánkoknak 1038-ik (1628-29.) évi összletes zsoldlajstroma. 428
»»» CCXXV. A simontornyai szandzsákban fekvő várak 1038-ik (1628-29.) évi összletes zsoldlajstroma. 429
»»» CCXXVI. A koppányi szandzsák várainak 1038-ik (1628-29.) évi összletes zsoldlajstroma. 430
»»» CCXXVII. Összletes defter a szekszárdi szandzsákban fekvő paksi párkány müsztahfizai, topcsii, ulúfedzsii, azábjai, – a tolnai párkány müsztahfizai, ulúfedzsii, topcsii, azábjai, – a szerdahelyi párkány azábjai és a báttaszéki párkány tüzérei és ulúfedzsii zsoldjáról az 1038-ik (1628-29.) évről. 431
»»» CCXXVIII. A mohácsi szandzsákban fekvő mohácsi, szecsői, baranyavári és dárdai párkányok müsztahfizzai, topcsii és martoloszainak zsoldlajstroma az 1038-ik (1628-29.) évre. 431
»»» CCXXIX. A szegedi szandzsákhoz tartozó várak 1038-ik (1628-29.) évi összletes zsolddeftere. 432
»»» CCXXX. A budai császári kincstár jövedelmeinek és kiadásainak naplója Murtéza pasa vezér és szerdár idejében, szerkesztette Mohammed efendi császári kincstári defterdár, az 1038-ik év négy utolsó hónapjára. 432
»»» CCXXXI. A fehérvári szandzsák 1039-ik évi (1629. aug. 20.-1630. aug. 8.) zsoldlajstroma. 446
»»» CCXXXII. A fehérvári szandzsák őrségei részére fizetett zsoldok elszámolása az 1039-40. év egy részére. (1629. aug. 20.-1630. aug. 8.) 449
»»» CCXXXIII. A budai szpáhik zsoldja 1039. évben. (1629. aug. 20.-1630. aug. 8.) 449
»»» CCXXXIV. A valpói kádiság fejadójából a pestvári őrségnek khardzslik képen az 1040-ik évben mennyi fizettetett. (1630. aug. 9.-1631. jul. 28.) 450
»»» CCXXXV. Budai zsoldlajstrom az 1040-ik évből. (1630. aug. 9-től 1631. julius 28-ig.) 451
»»» CCXXXVI. A budavári és pesti dzsámik személyzetének, továbbá a mütekáidok és duágúknak fizetési az 1040-ik évre. (1630. aug. 9-től 1631. julius 28-ig.) 453
»»» CCXXXVII. Az esztergomi vár őrségének 1040-1041. évi (1630. aug. 9.-1631. júl. 17.) illetményei, Hasszán efendi budai defterdár idejében. 454
»»» CCXXXVIII. A podgoriczai dzsiziéből a budai császári kincstárba átadatott és az esztergomi vár őrségének fizetésére fordíttatott 1040-41. (1630-32.) években a következő összeg: 457
»»» CCXXXIX. A fehérvári várnak és a hozzá tartozó csókai és battyáni palánkoknak 1041. évi (1631. jul. 29-1632. jul. 17.) zsoldlajstroma. 457
»»» CCXL. Székesfehérvári zsoldlajstrom az 1044-45-ik (1634-635.) évre. 458
»»» NÉVMUTATÓ. 461
»»» 2. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat