Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Magyarországi török kincstári defterek II. kötet (1890)

Szerző:
Cím: Magyarországi török kincstári defterek
Megjelenési adatok: Budapest : Athenaeum, 1890. – XXIX, 770 p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
E gyűjtemény első kötetében az adóviszonyokról nincs ismertetés, mert a török adózási szabályok kellő érthetésére és a hódoltsági viszonyokra való alkalmazására minél nagyobb apparatus látszott szükségesnek. Most pótoljuk ezen hiányt azon reménnyel, hogy az alapelveket helyesen állapíthatjuk meg, s kimutathatjuk az eltérő, itt fejlődött szabályokat és állapotokat. Tér szűke miatt azonban az elméleti fejtegetésektől és polemicus vonatkozásoktól ezuttal is tartózkodnunk kell, és csakis azon idézetekre szorítkozunk, melyekre állításaink igazolása czéljából szükség van.
Osztályozásunkban a kincstári adókat — melyek mindíg a császáré voltak; — a földesuri adózásoktól különböztetjük meg ; ez utóbbiak a birtok természetéhez képest ép ugy lehettek a császáré (khássz-birtokról) mint a földesurkért szereplő hűbéres lovas vagy vakfé, a szerint amint a javadalom rendeltetése magával hozta.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» Címlap verzó
»»» TARTALOM. [III]
»»» BEVEZETÉS.
»»» Adózási viszonyok. [XIII]
»»» A) A rendes kincstári adók. [XIII]
»»» B) A rendkivüli kincstári adók. XXIII
»»» C) A földesúri adózások. XXIV
»»» OKMÁNYTÁR. [1]
»»» I. A szemendrei szandzsák néhány várának felszerelése, adóktól ment lakossága, és némely jövedelmei az 1540-42. évekről. [3]
»»» II. A tolnai, paksi és földvári révek 1542-44. évi jövedelmei. 9
»»» III. A kövini sziget császári khásszainak és kikötőjének jövedelme 1543. július 31-től 1546. év közepéig. 10
»»» IV. A kövini sziget császári khásszainak és kikötőjének jövedelme 1543. július 31-től 1546. év közepéig. 10
»»» V. A tolnai bérletjövedelmek kezelése és beszállítása az 1543-47-ik években. 11
»»» VI. A siklósi és pécsi templom-személyzet és a tolnai kikötőbeli hajók és egy híd költségei. 1543-1546. 13
»»» VII. A székesfehérvári jövedelmek vám (gömrük), hagyatékok (bejt ül mál), elvesztett vagyon (mál mevkúd), távollevők, szökevények vagyona (mál gáib, kacskun), vásárbírói illetékek stb. után a kádi és Dsafar bég emín kezén, Hejder Ali kjátib feljegyzései szerint 950. évi dsemázi ül akhir 21-től zil kide 19-ig (1543. szept. 20-1544. febr. 12.) 14
»»» VIII. Székesfehérvári kincstári jövedelmek részletes feltüntetése a 950-ik évi dzsemázi ül akhir 21-től (1543. szept. 20-1544. márcziusig) a székesfehérvári kádi és Dsafar emín kezén, Hejder kjátib feljegyzései szerint. 15
»»» IX. A budai vám, révbeli álkelés (reszm gömrük ve gecsüd), vásárbírói (mühteszib), törvénykezési illetékek (ihzárie), bejt ül mál, talált jószág (mál mevkud), távollevők, szökevények birtoka (mál gáib, kacskun), vásárván (szergi bazár), kilenczed-jövedelmek (nuh) 1543-1547. években. 20
»»» X. A székesfehérvári régi és uj boltok jegyzéke, számba véve 950. évi zil kide 9-én (1544. febr. 1.). 22
»»» XI. a császári kincstár részére le nem foglalt székesfehérvári házak jegyzéke, számba véve 950. zil kide 9-én (1544. febr.1.) 24
»»» XII. Esztergomi zsoldlajstrom 951. moharrem 1-től rebi ül evvel végeig, az év első negyedére (1544. márcz. 24-jún. 20.) 26
»»» XIII. A váczi vár őrségének lajstroma 951. moharrem 1-től rebi ül evvel végeig (1544. márcz. 24-jún. 20.) 30
»»» XIV. A visegrádi alsó- és felső vár csapatainak jegyzéke 951. moharrem 1-től rebi ül evvel végeig (1544. márcz. 24-jún. 20.) 31
»»» XV. Lajstrom azon gabona-nemükről, melyek 951. évi moharrem, szafar, és rebi ül evvel hónapokban (1544. márcz. 24-jun. 20.) a pesti raktárakból a katonaság közt szétosztattak ; Mahmud bég előbbi emín és Musztafa, a müsztahfizok kjátibjának feljegyzései szerint. 32
»»» XVI. A budai sörház (bozakháne) és áruház (bezkháne) jövedelmei 1544. decz. 15-től 1547. májusig. 34
»»» XVII. A Nógrádról Pestre áthelyezett müsztahfizok, továbbá az Esztergomból Nógrádra áthelyezett s a rendesen Nógrádon állomásozó martoloszok jegyzéke 951. évben (1544-45.). 34
»»» XVIII. A bátai, bajai és vörösmarti kikötők, vámok, khásszok és a fehérvári, szegedi és mohácsi szandságok halastavainak bérlete az 1544-47. években. 35
»»» XIX. A budai és fehérvári livában fekvő több halastó és egy malom bérbeadásának feljegyzése. 37
»»» XX. A pesti ásámik személyzetének (Vazife khúrán) fizetései 1545 körül. 37
»»» XXI. A pesti árucsarnok (bezkháne) bérlete Musztafa Abdullah pesti topcsi kezén. 951. zil kide 1-től 953. dsemázi ül akhir 23-ig (1545. jan. 13-1546. aug. 20.) 38
»»» XXII. A pesti ihtiszáb, ihzárie, továbbá a raktár- és ….. bérletek Kara Haszan bin Daud és Báli bin Isza kezén 951. zil kide 9-től 953. dsemázi ül akhir 23-ig (1545. jan. 21-1546. aug. 20.) 38
»»» XXIII. A pesti vigadó (sem kháne) és sörház (bozakháne) bérlete Abdi bin Musztafa kezén a budai kádi szidsillje értelmében, 951. zil kide 10-től 953. dsemázi ül akhir 23-ig (1545. jan. 22-1546. aug. 20.). 39
»»» XXIV. A tolnai, foktői, paksi és rigoli kikötők átkelési jövedelmei az 1545-46. évekből. 40
»»» XXV. Összletes számadás a budai vilájet s a fehérvári, simontornyai, mohácsi és szegedi szandzsákokhoz tartozó várak legénységének fizetett zsoldokról Ahmed Cselebi Efendi előbbi, Ali Cselebi Efendi mostani defterdár és Abdi Cselebi magas portabeli rúznámedsi összeállítása szerint, a 952. évre (1545. márcz. 14-1546. márcz. 2.). 41
»»» XXVI. A szegedi vám, révbeli jövedelmek, a tiszai kikötők és (a tolnai bérletekhez nem tartozó) halastavak, az ihtiszáb, ihzárie, vásártér, malmok, haltized, boltok, bejt ül mál, távollevők vagyona, talált jószág, kilenczed, szökevények vagyona stb. utáni bérletek 1545. ápril 4-től 1546. juniusig. 42
»»» XXVII. A keresztények, czigányok és zsidók fejadó-bérlete (dsizie geberán ve kiptián ve jehúdián) Budán és környékén, Esztergomban és vidékén és a fehérvári és mohácsi szandsákban 1545. máj. 12-től. 43
»»» XXIX. Összletes számadás a fehérvári, simontornyai, mohácsi és szegedi szandsákokban állomásozó legénységnek a 952. év utolsó 9 hónapjában fizetett zsoldokról, Cselebi Efendi előbbi, Ali Cselebi Efendi mostani defterdár és Abdi Cselebi magas portai rúznámedsi összeállítása szerint (1545. jun. 11-1546. márcz. 2.). 44
»»» XXX. A székesfehérvári vámjövedelmek, fogoly-adó, vásár-adó, ihtiszáb, bélyeg-illeték, kilenczed, szökevények vagyona, bejt ül mál, távollevők, talált vagyon, vigadó, sörház, áruház, pénzváltás, boltbérek, vásártéri- és raktári fizetések, fertálie, kert-adó, malom- és halastóbérletek, a battyáni enderneki (endrédi?) és antóvári híd-jövedelmek a hozzájuk tartozó malom- és szőlőkert-jövedelmekkel, Ali és Báli fehérvári szerbölükök kezén 952. dsemázi ül evvel 26-tól (1545. aug. 4.) a fehérvári kádi szidsillje értelmében. 46
»»» XXXI. Esztergomi bérletdefter 1546. február 2-tól 1546. augusztusig. 48
»»» XXXII. A pesti szarráfie (váltási illetékek) bérlete 952. zil hiddse 16-tól 953. dsemázi ül akhir 23-ig (1546. febr. 17-1547. aug. 20.). 48
»»» XXXIII. A Székesfehérvárott, székesfehérvári, csókai, endrédi, ozorai, simontornyai, szekszárdi és tolnai náhiékben elárverezett ingatlanok jegyzéke. Számba vették Khalíl bég vilájet-emin és Teszvids Kasszáb budai vilájetbeli zsoldos lovas 953. moharrem elsején (1546. márcz. 3.). 49
»»» XXXIV. A pécsi, siklósi, görösgali és kálmáncsai bérlet-jövedelmek 1546. márczius 31-től 1548-ig. 55
»»» XXXV. Váczi bérletjövedelmek 1546. május 25-től julius 1-ig. 56
»»» XXXVI. A kevei sziget bérletjövedelmei és az azokból fedezett némely kiadások 1546. julius 31-től 1550. tájaig. 56
»»» XXXVII. Tolna Mözs és Szerdahely bérlet-jegyzéke az 1546-47. évekre. 58
»»» XXXVIII. A pesti vám, révbeli átkelés, bejt ül mál, távollevők vagyona, talált jószág, kilenczed, szökevények vagyona, ihtiszáb, ihzárie, vásártér, fertálie, vásáradó (báds bazár), kert-adó, mázsapénz, mészárszék, áruház, sörház, vigadó és váltóház után befolyó jövedelmek 1546. augusztustól 1547. augusztusig. 60
»»» XXXIX. Váczi rév-, vám- és egyéb jövedelmek 953. redzseb 2-tól sabán hó végeig (1546. aug. 19-okt. 25.) Szinán bég emin és Isza kjátib följegyzései szerint. 61
»»» XL. A váczi bérletjövedelmek lajstroma 1546. aug. 29-től decz. 23-ig. 64
»»» XLI. A tiszai kikötők vámja, révbeli átkelés (Titel kivételével) a tiszai halas tavak, a szegedi ihtiszáb, ihzárie, vásártér (szergi) kila-adó, malom-adó, haltized, boltbér, bor- és só-haszon, a tápéi, temerkéni, győrei, ongali, csongrádi, kecskei, szolnoki, várkáni és varsani khásszok után való jövedelmek, a khásszok fejadójával és bejt ül mál jövedelmeivel együtt (melyek ezelőtt a királyné vilájetjéhez tartoztak) 1546. szept. 17-től 1547. juniusig. 65
»»» XLII. A váczi és szondai várakban befolyt bejt ül mál jövedelem, 953. sabún hó 1-én (1546. szept. 27.) 65
»»» XLIII. A fehérvári várban levő eladott kincstári házak, zsákmányul ejtett kaszák, Ozoráról hozott borok és Battyán és Polgárdi falvak után való jövedelmek Mohammed bin Murád szpahi és fehérvári emin feljegyzése szerint 953. sabán 1-től 954. rebi ül evvel végeig (1546. szept. 27-1547. máj. 19.). 66
»»» XLIV. Jegyzék a felséges Padisah budai és pesti náhiékben fekvő khásszai bérletéről az 1546. és 1547. évekre. 67
»»» XLV. Váczi bérletjövedelmek 1546. deczember 24-től 1547. január 27-ig. 68
»»» XLVI. Váczi, visegrádi, nógrádi és szondai bérlet-jövedelmek az 1547-48. években. 69
»»» XLVII. Tolna, Mohács, Baja Fajsz és több más dunamenti helység bérbe adására vonatkozó feljegyzés az 1547-ik évekből. 70
»»» XLVIII. A székesfehérvári bérletek részletes lajstroma Csakir Báli és Ali, továbbá Jakub zsidó mint ámilek, Mohammed Cselebi efendi fehérvári kádi nazirsága alatt, Veli emin vezetése és Ferhád kjátib feljegyzései szerint 954. sabán 12-től (1547. szept. 26.). 71
»»» XLIX. A pesti dsámi személyzetének zsold-jegyzéke az 1548-67. évekre. 74
»»» L. A pasa szandsákja, továbbá a nógrádi, esztergomi és hatvani szandsákok váraihoz tartozó müsztahfizok, topcsik, gönüllük, azabok, lovasok és martoloszok lajstroma 956. moharrem 1-től- zil hiddse végeig (1549. jan. 29-1550. jan. 19.) 76
»»» I. Buda vára. 76
»»» II. A pesti vár. 78
»»» III. A visegrádi várak. 80
»»» IV. A szondai vár. 81
»»» V. A zsámboki vár. 81
»»» VI. A korkmazi párkány legénysége. 82
»»» VII. Nógrádi vár. 83
»»» VIII. A váczi vár. 83
»»» IX. Az osztorgóni vár és csekerdéni párkány. 84
»»» X. A hatvani vár. 87
»»» LI. Pataj, Fajsz és Bölcske jövedelmei 956. rebi ül evvel 1-től 957. szafar végeig (1549. márcz. 29-1550. márcz. 18.). 88
»»» LII. A rigoli kikötő jövedelmei a vámok, rév-átkelés, só- és hal-tized után Mahmud bég emin és Musztafa ulúfedsi feljegyzései, Báli és Pavli tahviljei szerint 956. rebi ül evvel 1-től 957. szafar végeig (1549. márcz. 29- 1550. márcz. 18.) és a földvári halastó haszna. 89
»»» LIII. Foktői vám- és révbeli jövedelmek Mahmud bég emin és Musztafa ulúfedsi feljegyzései, Báli és Pavli utalványai szerint 956. rebi ül evvel 1-től 957. szafar végeig (1549. márcz. 29-1550. márcz. 18.). 90
»»» LIV. A paksi, böcskei, rigoli, pataji, foktüi buza-, köles-, len-, és kendertized Mahmud bég szpahi és emin feljegyzése, Musztafa bin Kocsi ulúfedsi, Báli és Pavli ámilek nyugtái (tahvil) alapján 956. dsemázi ül akhir 25-én (1549. jul. 20.). 93
»»» LV. A paksi, bölcskei, rigoli, pataji, foktői és fajszi fejadó, bidát-, malom- és méhkas-adó-jövedelmek Mahmud bég szpáhi és emin felvétele, Musztafa feljegyzései és Báli és Pavli ámilek tahviljei alapján (956. évi kászim naptól 1549. szept. 29.) 95
»»» LVI. A 958. moharrem hóban Budán elárverezett szarvasmarhák jegyzéke (1550. jan.-febr.). 97
»»» LVII. A pécsi szent meszdsid személyzete 1550. márcz. 4-étől. 97
»»» LVIII. Paks, Bölcske, Rigol, Pataj, Foktő és Fajsz fejadó-lajstroma, felvéve 957. rebi ül evvel 8-án (1550. márcz. 26.) Szinán bég ulúfedsi által Musztafa bin Kocsi ulúfedsi utasitása nyomán, Báli és Pávli ámilek tahviljei értelmében. 98
»»» 1. Paks város. 98
»»» 2. Böcske falu. 99
»»» 3. Rigol falu. 100
»»» 4. Pataj falu. 100
»»» 5. Foktő falu. 100
»»» 6. Fajsz falu. 100
»»» LIX. Foktői hagyma-tized bérlete 1550. jun. 16-án. 100
»»» LX. Budai kincstári bejtülmál-jövedelmek 1550. november 14-től 1551. májusig. 101
»»» LXI. A budai és pesti rév- és vám-jövedelmekről szóló számadás Mohammed bin Abdulhajj szpahifi és emin által, a szegény Mohammed budai müsztahfiz és rév-kjátib feljegyzései, s Píri Khodsa bin Musztafa, Szári Ahmed bin Mohammed és Haszan bin Durák ámilek tahviljei szerint, 957. zil kide 9-től 958. rebi ül akhir végeig (1550. nov. 18-1551. máj. 5.). 107
»»» LXII. A simontornyai, koppáni, mohácsi és fehérvári szandsákok és a vörösmarti császári khássz arabadsiinak jegyzéke, összirva 958. ramazán 29-én (1551. szept. 29.) 112
»»» LXIII. A dserekhorok összeirása a simontornyai, koppáni, mohácsi és fehérvári szandsákokban, felvéve 958. ramazán 29-én (1551. szept. 29.) 116
»»» LXIV. Az üresen álló, használhatatlanná vált vagy a bérekkel hátralékos budai és pesti boltok jegyzéke az 1552-53. években. 120
»»» a) Budai boltok. 120
»»» b) Pesti boltok. 123
»»» LXV. A felséges Padisahnak a szegedi szandsákban fekvő khászairól való gabona-tized, méhkas-adó, bidát-khanázír, malom-adó-jövedelmeinek részletezése 959. redseb hó közepén (1552. jul. 10 körül). 123
»»» LXVI. Az esztergomi szandsák 960-ik évi fejadó-deftere (1552. decz. 17-1553. decz. 5.). 125
»»» LXVII. A felséges padisah khásszait képező s a szegedi bérletekhez tartozó falvak Hizr Iljász (Illés próféta) napi kapu-adójának (reszm-kapu) részletes lajstroma Ahmed bég emin feljegyzései szerint 959. dsemázi ül evvel 1-én (1552. ápr. 25-én) emánetképen kezelve. 130
»»» LXVIII. Tolnai gyümölcs-, gabna-, len- és széna-tized a 960-ik évben (1553.) 134
»»» LXIX. Ujabb tolnai sertés-adó-jövedelem (bidát khanázir) a 960-ik évben. (1553.) 135
»»» LXX. Tolnai méhkas-jövedelem a 960-ik évben. (1553.) 136
»»» LXXI. Tolnai kert-adó a 960-ik évben (1553.) 136
»»» LXXII. Hagyatékok, elveszettek vagyona (mál gáib), bárány-tized, a sárvizi hid és a malmok után való jövedelem Tolnán 1553. években. 137
»»» LXXIII. A Tolnához tartozó halastavak jövedelme a 960. évre (1553.) 139
»»» LXXIV. A Tolnához tartozó Szerdahely és Szentmiklós kincstári jövedelmei a 960-ik évben (1553.) 139
»»» LXXV. A tolnai bádhava-jövedelmek a 960-ik év egy részében (1553. márcz.-jul.) 140
»»» LXXVI. Tolnai sóvám-számadás 960. rebi ül evvel 29-től ramazán 16-ig. (1553. márcz. 14-aug. 25.) 141
»»» LXXVII. A tolnai rév- és vám-jövedelmek az 1553. év első és második negyedében. 141
»»» LXXVIII. Tolnai 960. évi Hizr-napi kapu-adó (1553. ápr. 24.) [144]
»»» LXXIX. A szegedi szandsák fejadó-deftere, szerkesztetett 961-ik évre (1553. decz. 6-1554. nov. 24.) Mahmud miri-mirán parancsára. [144]
»»» a) Szeged város. [144]
»»» b) Szegedi náhie. 145
»»» c) Titeli náhie. 145
»»» d) Bácsi náhie, a defteren kivül áll. 146
»»» e) Zombori náhie. 147
»»» LXXX. A tolnai bérletek az 1554-1558. években. 149
»»» LXXXI. A mohácsi szandsák hitetleneinek fejadója, beszedve a császári hadjáratok czéljaira szolgáló kivételes adók (avariz) helyett a régi kanún szerint, 962. moharrem hóban, magas parancsra. (1554. november.) 150
»»» 1. Náhie Pécs. 150
»»» 2. Náhie Szentlőrincz. 163
»»» 3. Szent Mártoni náhie. 165
»»» 4. Szerdahelyi náhie. 166
»»» 5. Szászi náhie. 167
»»» 6. Mohácsi náhie. 169
»»» 7. Szekcsői náhie. (tartozik a mohácsi kezához). 170
»»» 8. Pécsvári náhie. 170
»»» 9. A siklósi keza fejadója. 171
»»» 10. Selléni náhie. 171
»»» 11. Vaska Szent Martini náhie. 172
»»» 12. Harsányi náhie. 173
»»» 13. Baranavári keza. 173
»»» 14. Garasgáli keza. 174
»»» LXXXII. A székesfehérvári bérletek jövedelme 1555-58. években. 176
»»» LXXXIII. A pécsi és dombói bérletek 1555. máj. 25-től 1558. áprilig. 177
»»» LXXXIV. A szegedi bérletek jövedelmei 1555. aug. 18-tól 1561-ig. 177
»»» LXXXV. Hitetlenek fejadója a hatvani szandsákban a 963-ik évre. (1555. nov. 15-1556. nov. 2.) 178
»»» LXXXVI. A paksi bérletekre vonatkozó feljegyzések az 1555-1558. évekből. 184
»»» LXXXVII. Több Szeged-vidéki helység és Czegléd bérlete az 1555-58. években. 185
»»» LXXXVIII. A simontornyai szandzsákban ujból behódolt faluk jegyzéke, iratott 1556. apr. 12-én. 185
»»» LXXXIX. A váczi bérletek jegyzéke 1556. april 24-től 1559. végeig. 186
»»» XC. Szolnoki bérlet-jegyzék 1556. szent György naptól 1559. april 23-ig. 187
»»» XCI. A kevei bérletek jövedelme 1556. aug. 2-ától 1559. év végeig. 187
»»» XCII. Budai és pesti bérlet-jövedelmek 1556. aug. 8-tól. 188
»»» XCIII. A döbröközi vár meszdsidjének személyzete 1557. január 10-ig. 188
»»» XCIV. A vörösmarti bérletek jövedelmei 1557. január 29-től 1560-ig. 188
»»» XCV. A szegedi vár bérletjövedelmeiből Mevláná Szinán kádi által eszközölt kiadások, Haszan budai gönüllü és szegedi mültezim-emin tahviljei és a szegény Budak bérleti jegyző feljegyzései szerint 964. rebi ül akhir hó 1-től 965. szafár hó végeig (1557. jan. 31-decz. 20). 189
»»» XCVI. A bátai bérletek jegyzéke 1557. ápr. 27-től 1560. áprilig. 190
»»» XCVII. Nógrádi, Gyöngyös-vidékei, füleki és szécsényi némely bérletek 1557. évben. 191
»»» XCVIII. A Mohammed budai pasa parancsára az ágyuk vontatásához vásárolt lovak jegyzéke, 964. ramazán elsején (1557. jun. 27.) 192
»»» IC. Az esztergomi bérletek jövedelmei 1557. julius 25-től 1560. juniusig. 192
»»» C. A budai pasalikban fekvő a császári kincstárhoz tartozó némely városok és faluk jövedelmei 967. évben (1559. okt. 2.-1560. szept. 20.) 193
»»» CI. A hitetlenek fejadójának részletes deftere a csanádi és aradi szandsákokban a 965-ik évben (1557. okt. 23.-1558. okt. 12.) 194
»»» I. Csanádi náhie. 194
»»» II. Vásárhelyi náhie. 197
»»» III. Fellaki náhie (a pasa szandsákjában). 197
»»» IV. Aradi náhie. 198
»»» V. Békési náhie, az aradi szandsákban. 203
»»» VI. Zarándi náhie az aradi szandsákban. 204
»»» CII. A szolnoki kikötő bérlete az ottani vám, rév-, tiszai átkelés-, hal-tized, halketted, báds szijáh és vásártérjövedelmekkel és a varsáni, kecskei és csongrádi kikötők bevételeivel 1557. decz. 21-től 1558. márcz. 19-ig. 209
»»» CIII. A székesfehérvári és veszprémi bejt ül mál khássze és áámme, elveszettek vagyona (mál mefkud), tized (asr), kilenczed (nuh), szökevények vagyona (kacskun) és egyéb jövedelmek. 965. dsemázi ül akhir 1-től (1558. márcz. 20.) 214
»»» CIV. A szolnoki és a hozzá tartozó kikötők rév-vám-jövedelme és az ihzárie, vásártér, üreföldek czimén befolyt összegek jegyzéke Szefer emín idejében Ahmed bérleti jegyző feljegyzése és Szulejmán és társai mint ámilek tahviljei szerint 1558. márcz. 20-tól julius 15-ig. 214
»»» CV. A szolnoki vár bejt ül mál jövedelme 1558. ápr. 18-tól május 17-ig. 218
»»» CVI. A szolnoki bérletek körében fekvő és a világvédő padisah khásszaihoz tartozó falvak jövedelmei az 1558-ik évben. 219
»»» CVII. A szolnoki vár és szentmiklósi palánk bejt ül mál jövedelme 1558. május 20-tól junius 20-ig. 221
»»» CVIII. A fehérvári bérletjövedelmek lajstroma vám, ihtiszáb, ihzárie, szárazvám (báds szijáh), mészárszék, ingováni, palotaii és varsáni, kapuvám, vásártér, serház, árúcsarnok, vígadó, kantárie, fertálie után, a malom jövedelem a szigetről, Endrékről, Battyánról ; a battyáni és kőkuti hidak stb után. 223
»»» CIX. A budavári azábok, reiszek és ulúfedsik zsoldlajstroma a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 225
»»» CX. A pesti vár zsoldlajstroma a 966-ik évre (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 225
»»» CXI. Zsámbéki zsoldlajstrom a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 227
»»» CXII. A korkmázi párkányban állomásozó lovasság a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 227
»»» CXIII. A gesztösi várban állomásozó müsztahfizok a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 227
»»» CXIV. A tatai vár őrsége 966. évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 228
»»» CXV. A veszprémi vár őrsége a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 228
»»» CXVI. Az esztergomi két vár és a csekerdéni párkány őrsége 966. év moharrem 1-én (1558. okt. 13.) 229
»»» CXVII. A nógrádi vár őrsége a 966-ik évben. (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 231
»»» CXVIII. A füleki vár őrségének 966-ik évi jegyzéke (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 232
»»» CXIX. A szécsényi vár legénysége a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 233
»»» CXX. A hollókői őrség lajstroma a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 233
»»» CXXI. A bujáki várban állomásozó müsztahfizok a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 234
»»» CXXII. A drégeli vár őrsége a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 234
»»» CXXIII. A fileki szandsákhoz tartozó szobodkai várban állomásozó müsztahfizok 966-ik évi jegyzéke (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 234
»»» CXXIV. A hatvani vár őrsége a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 235
»»» CXXV. A koppáni ulúfedsik jegyzéke a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 235
»»» CXXVI. A döbröközi várban állomásozó azabok a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 236
»»» CXXVII. A simontornyai vár őrsége a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 236
»»» CXXVIII. A tamásii várban állomásozó azabok és martoloszok a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 237
»»» CXXIX. Az endrédi vár őrsége a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 237
»»» CXXX. A váczi marha-, ló- és birkavám, vásártér, bádhava, a hatavani bevételek, só, ihzárie, kinnáre-jövedelmek Abdurrahmán föbérlő tahviljei szerint, 966. moharrem 1-től dsemázi ül evvel végeig. (1558. okt. 13.-1559. márcz. 9.) 237
»»» CXXXI. A fehérvári vár őrsége a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 241
»»» CXXXII. A vaáli párkány őrsége a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 243
»»» CXXXIII. A 966. évben Csókán állomásozó müsztahfizok. (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.) 243
»»» CXXXIV. Az eltűnt Haszan budai borbély hagyatéka, felvétetett 1558. okt. 25. 243
»»» CXXXV. A budai dsámik személyzetének lajstroma 1559. évig. 244
»»» CXXXVI. A rigoli kikötő rév-jövedelmei 1560. január 28-tól 1562. febr. 4-ig. 246
»»» CXXXVII. A tatai vár szent dsámijának személyzete 1559. február 12-től 1565. február 1-ig. 246
»»» CXXXVIII. A szolnoki és határos kikötők bérletjövedelmei a vámok, révbeli átkelés, haltized, halketted, százazvám (báds szijáh), vásártér, ihzárie és egyebek után Ahmed Cselebi főbérlő tahviljei és Budak bérleti jegyző feljegyzése szerint, 1559. apr. 24-től jul. 5-ig. 247
»»» CXXXIX. Fehérvári bejt ül mál jövedelem Hajder cseri bási és Ahmed eminnek idejében 966. sevvál 19-től 967. rebi ül evvel végeig (1559. jul. 24.-decz. 29.) 249
»»» CXL. A Szondavárott állomásozó őrség a 967-ik évben (1559. okt. 2.-1560. szept. 20.) 250
»»» CXLI. A váczi vár őrsége a 967-ik évben (1559. okt. 2.-1560. szept. 20.) 250
»»» CXLII. A felső- és alsó-visegrádi várban állomásozó őrség a 967-ik évben (1559. okt. 2.-1560. szept. 20.) 251
»»» CXLIII. Az Ozorán állomásozó müsztahfizok és topcsik jegyzéke a 967-ik évben (1559. okt. 2.-1560. szept. 20.) 251
»»» CXLIV. A kincstári boltok bérleteinek jegyzéke Székesfehérvárott. 967. dsemázi ül evvel 1-től, Ali gönüllü és emín tahviljei szerint (1560. jan. 28.) 252
»»» CXLV. A pécsi bérletjövedelmek, szárazvám (báds szijáh), áruvám (gömrük), vásártér, borvámok (báds khamr és gömrük khamr), bolt-bérletek, ihtiszáb, ihzárie, vásár-csarnok, sörház és vigadó, malom, bejt ül mál, különböző vámok, müsztahfizok és topcsik mábejnje utáni s a dombolii és a pádsáhi khásszoknak bevételeivel Ferrukh Abdullah budai vilájetbeli timárbirtokos mint mültezim-emín kezén, 967. dsemázi ül evvel 1-től 968. dsemázi ül akhir 14-ig (1560. jan. 28.-1561. márcz. 1.) Bevételek. 254
»»» CXLVI. Dunaföldvári kincstári jövedelmek az 1560. és 1561-ik években. 257
»»» CXLVII. A veszprémi vár szent dsámijának személyzete 1560. június 17-ig. 258
»»» CXLVIII. A váczi bérletjövedelmek vám, kocsivám, vásártér, mészárszék, ihtiszáb, ihzárie, hal-tized, bádhava, só, hajókormány-adó, fertálie, mátka-adó, malom-adó, kilenczed, talált vagyon után ; a hatvani és fileki bérletjövedelmek, a khásszbeli falvak gabnatizede, a kövini, földvári, paksi, tolnai és bátai jövedelmek marha-vám, gabnatized, kapu-adó és bádhavából, és a földvári must-tized jövedelme Abdurrahmán gönüllü és főbérlő, Haszan Cselebi és Ferhád timarióták és Kejván bérleti jegyző feljegyzései szerint 967. sevvál 1-től 969. sabán végeig. (1560. jún. 25.-1562. máj. 3.). 259
»»» CXLIX. A váczi, hatvani, füleki, kövini, földvári, paksi, tolnai és bátai bérletek jövedelmeinek és kiadásainak összletes számvetése Abdurrahmán gönüllü és mültezim-emin, Haszan és Ferhád timárbirtokosok mint ámilek és Mevláná Abdulvahháb budai kádi feljegyzései szerint 967. sevvál 1-től 969. sabán 18-ig (1560. jún. 25. 1562. ápr. 22.) 264
»»» CL. Székesfehérvári bérletjövedelmek és némely ezekből födözött kiadás Hejder cseri bási és Ahmed bérlők tahviljei és Kara emín és kjátib feljegyzései szerint 967. zil kide 1-től (1560. júl. 24.) 264
»»» CLI. A váczi bérletjövedelmek Abdurrahmán és társainak tahviljei és Kejván bérleti jegyző feljegyzései szerint 967. zil hiddse hóban (1560. aug. 23.-szept. 20.) 267
»»» CLII. A váczi bérletek jövedelme 968. moharrem hóban (1560. szept. 21.-okt. 20.) 268
»»» CLIII. A váczi, szandai és hatvani bérletjövedelmek, pataki és hidvégi kocsivám, Abdurrahmán főbérlő, Haszan Cselebi és Ferhád tahviljei és Kejván bérleti jegyző feljegyzései szerint 1561. júl. 13-aug. 11. 270
»»» CLIV. Váczi és hatvani bérlet jövedelmek összletes kimutatása 968. zil hiddse hóban (1561. aug. 12.-szept. 9.) 272
»»» CLV. Váczi bérletjövedelmek Abdurrahmán budai gönüllü mint főbérlő és társai Haszan Cselebi és Ferhád Junisznak tahviljei és Kejván bérleti jegyző feljegyzései szerint 1561. szeptember 10-től október 9-ig. 273
»»» CLVI. Vácz és hozzátartozó falvak gabona-tizede, összeszámítva 969. moharrem hóban (1561. szept. 10.-okt. 9.) 274
»»» CLVII. Mohammed cselebi timár birtokosnak Ahmed cselebi fivérének, a jászberényi, gyöngyösi és szolnoki bérletek volt mültezimjének hagyaték-deftere. 274
»»» CLVIII. A szegedi szandsákhoz tartozó bácsi náhie Kászim napi iszpendse jövedelme 969. szafar végéről (1561. okt-nov.), Haszan szilihdár és emín és Mohammed kjátib felelősségén. 276
»»» CLIX. A budai pasalik császári khásszai jövedelmeinek összeirása az 1562-64. években. 277
»»» CLX. A budai kincstári fürdő kiadásai 969. sevváltól 971. ramazán végeig (1562. juniustól 1564. május közepéig) Farkhán fürdős és topcsi feljegyzései szerint. 287
»»» CLXI. A nógrádi vár meszdsidjének személyzete 1562. október 10-ig. 288
»»» CLXII. A kalocsai és solti bérletek 1562-től 1570-ig. 289
»»» CLXIII. A tatai kincstári jövedelmek bérlőinek jegyzéke 1562. decz. 21-től Tata bevételéig. 289
»»» CLXIV. A váczi rév-átkelésnél (ubúr) darabonkint egy grússal megvámolt s így a fehérvári (és egyéb) átkelésnél nem fizető marhák lajstroma 1562. május 4-től 1564. febr. 12-ig. 290
»»» CLXV. A hitetlenek fejadója a szécsényi szandsákban a 970-ik esztendőben (1562. aug. 30-1563. aug. 19.) 292
»»» CLXVI. A váczi kikötőn átkelt és darabonkint egy grússal megvámolt, s így a fehérvári és egyéb vámok- és réveknél nem fizető marhák jegyzéke 1562. aug-szeptember hónapokban (?) 294
»»» CLXVII. Kevei bérlet-defter 1563. január 28-tól 1567. juliusig. 295
»»» CLXVIII. Rusztem pasa, a budai vilájet mirmiránjának uj khásszai. 296
»»» CLXIX. A hatvani szandsákban fekvő jászberényi és gyöngyösi bérletek jegyzéke 1563. ápr. 22-től 1570. májusig. 296
»»» CLXX. A váczi bérletjövedelmek fő sommája 1563. ápril 23-tól 1564. ápril 24-ig. 296
»»» CLXXI. Váczi és hatvani bérletjövedelmek 1563. julius 21-től október 17-ig. 297
»»» CLXXII. A fehérvári hitetlenek fejadójának részletes deftere a 971-973. években (1563. aug. 20-1566. jul.) 297
»»» CLXXIII. Váczi bérletjövedelmek Sabán váczi szerbölük tahviljei szerint, Malkocs gulám sáhi emin felügyelete mellett, feljegyezve Kejván bérleti jegyző által, 1563. október 18-tól 1564. január 14-ig. 305
»»» CLXXIV. A szegedi szandsákhoz tartozó bácsi náhie fél évi fejadó-összlete 971. rebi ül evvel 10-éről (1563. okt. 27.) 306
»»» CLXXV. A tolnai szent dsámi személyzete 1563. november 12-ig. 306
»»» CLXXVI. A szécsényi szandsákban fekvő gyarmati khász bérlet-jegyzéke 1564. febr. 5-től 1570. februárig. 306
»»» CLXXVII. Pécsi bérletjövedelmek és némely kiadások 1564-február 20-tól 1565. márczius 2-ig. 307
»»» CLXXVIII. A mohácsi szandsákban fekvő pécsi bérletek jegyzéke 1564. márczius 1-től 1567-ig. 312
»»» CLXXIX. Rimaszombat, és a füleki szandsákhoz tartozó többi városok bérletjövedelmei 1564. ápril 23-tól. 313
»»» CLXXX. A marosi bérletek jegyzéke 1564. májustól 1570. márcziusig. 313
»»» CLXXXI. Budai bejt ül mál-jövedelmek Haszan bég és emin mültezim kezén, Haszan csaus kjátib feljegyzései szerint 971. sevvál 3-tól zil hiddse hóig (1564. máj. 15-juliusig.) 314
»»» CLXXXII. A szegedi szandsákhoz tartozó zombori khásszbeli bérletek 1564. junius 30-tól 1570-ig. 318
»»» CLXXXiii. A siklósi bérletek deftere 1564. juliustól 1570. májusig. 318
»»» CLXXXIV. A simontornyai és koppáni szandsákok jövedelmei bejt ül mál, elveszett vagyon, távollevők, szökevények vagyona, átkelés, kis- és nagyvásári vám, halastavak és puszták után, az 1564-70-ik években. 319
»»» CLXXXV. Néhai Arszlán pasa volt budai beglerbégnek berátba nem foglalt azon khásszai, melyek a varadini kézához tartozó gregorofcsei náhiében feküsznek. 320
»»» CLXXXVI. Arszlán pasa volt budai beglerbég emberei által elfoglalt, s állítólag a pasa khásszaihoz tartozó négy szemendrei szandsákbeli falu, Koklon, Motlofese, Rancsa, és Preszkavicsárnak 972. és 973. évi jövedelmei (1664. aug-1566. jul.) 321
»»» 1. Koblon falu 972. évi jövedelmei (1564. aug. 8.) 321
»»» 2. Preszkaviczár falu 972. évi jövedelmei (1564. aug. 8.) 323
»»» 3. Motlofcse (régi kikötő) falu 972. évi jövedelme (1564. aug. 8.) 324
»»» 4. Rajnicse falu 972-ik évi jövedelmei 326
»»» CLXXXVII. A budai és pesti khásszbeli bejt ül mál jövedelmeket kezelő személyek névsora 1564. aug. 22-től 1570. február 5-ig. 328
»»» CLXXXVIII. A szécsényi párkány szent dsámijának személyzete 1564. szeptember 23-ig. 328
»»» CLXXXIX. Tolna és tartozékai 1564-65. évi jövedelmei. 328
»»» CXC. A szolnoki khászbeli bejt ül mál bérlet 1564. nov. 2-től 1570-ig. 329
»»» CXCI. A kövini sziget bérlet-jövedelmeinek részletes lajstroma szárazvám (báds szijáh), áruvám (gömrük), átkelés (gecsüd), vásártér, haltized, hordó-, mészárszék-adó, ihzárie, fertálie, mázsapénz (kantárie), eladott só, bádhava, távollevők, szökevények vagyona (mál gaib ve kacskun), hajókormány-adó (reszm dümen) és egyebek után, 972. redseb 1-től ramazán végeig (1565. febr. 1-től ápr. 30-ig) Khászim khalfa emin kezén. 330
»»» CXCII. A szegedi szandsák sárközi kerületében fekvő kincstári halastavak bérletei 1564. okt. 13-tól 1570-ig. 331
»»» CXCIII. A mohácsi, szekszárdi és más szandsákokban alakított uj khásszok bérletei 1565. ápr. 22-től 1568-ig. 331
»»» CXCIV. A szekszárdi, mohácsi, szekcsői, koppányi és simontornyai szandsákokban fekvő khásszok jövedelmei 972. ramazán 22-re eső Hizr-naptól 973. (sevvál) 3-re eső Hizr-napig (1565. ápr. 22-1566. ápr. 22.) beszedve Malkocs szilihdár bérlet-emín és felülvizsgálva Muszliheddin volt pesti kádi és müfettis által. 332
»»» CXCV. Czegléd város és a szolnoki szandsákban fekvő több falu bérlete 1565. máj. 22-től 1567. juliusig. 340
»»» CXCVI. A budai vilájetben fekvő szekszárdi szandsák bérlet-deftere. 341
»»» a) Tolna. 341
»»» b) Paks. 342
»»» c) Báta. 343
»»» d) Vörösmart. 343
»»» CXCVII. A szolnoki kikötő és tartozékainak bérlete 1565. jun. 27-tól 1570-ig. 344
»»» CXCVIII. Az esztergomi bérletek jegyzéke 1565. junius 16-tól 1570. februárig. 345
»»» CXCIX. A budai vilájetben állomásozó őrségek zsoldjainak elszámolása Arszlán pasa beglerbég, a vilájet jövedelmeinek názirja és Mohammed Cselebi Efendi defterdár idejében, 973. moharrem 1-től dsemázi ül akhir végeig (1565. jul. 28-1566. jan. 20.) 346
»»» CC. A budai és pesti kincstári jövedelmek az általános bérletek, átkelés és császárfürdő után 1565. szeptembertől 1570-ig. 348
»»» CCI. A váczi szigeten fekvő Monostor és Polgárdi falvak bérletjövedelmei 1565. szept. 27-től 1566. novemberig. 349
»»» CCII. A váczi bérletek lajstroma 1565. október 4-től 1659. májusig. 350
»»» CCIII. A szegedi szandsákhoz tartozó titeli kincstári bérletek jegyzéke 1565. október 12-től 1568-ig. 350
»»» CCIV. A szegedi szandsákban fekvő bácsi, kordíni és konilai bérletek jegyzéke 1565. október 20-tól 1570-ig. 351
»»» CCV. A váczi vár szent dsámijának személyzete 1565. október 22-ig. 352
»»» CCVI. A székesfehérvári összletes kincstári jövedelmek bérlőinek jegyzéke 1565. novembertől 1570-ig. 352
»»» CCVII. A székesfehérvári szandsákban fekvő Vitán, Gesztős, Tata és Zsámbék várak bejt-ül-mál-jövedelmeinek bérlete 1565. deczember 21-től az 1566-ik év közepéig. 353
»»» CCVIII. A pécsi- s a később csatolt mohácsi, szekszárdi és szigetvári bejt ül-mál-jövedelmek kezelése 1566. január 15-től 1570. januárig. 353
»»» CCIX. A fehérvári szent dsámik személyzetének lajstroma 1566. jan. 31-ig. 354
»»» a) A szent dsámi személyzete. 354
»»» b) A fehérvári régi dsámi személyzete. 356
»»» CCX. Tolna város és a hozzá tartozó falvak jövedelme az 1566-ik évben. 357
»»» CCXI. Paks, Szentgyörgy, Foktő, Pataj, Rigol, Bölcske és Madocsa bérletjövedelmei 973. ramazán 1-től 974. redseb 5-ig. (1566. márcz. 21.-1567. jan. 15.) 359
»»» CCXII. Báta, Bátaszék, Ete, Szeremle és Monostor jövedelmei sz 1566-ik évben. 362
»»» CCXIII. A kalocsai kézához tartozó defteren kivüli puszták bérlete 1566-tól 1569-ig. 364
»»» CCXIV. A szegedi szandsákhoz tartozó vásárhelyi bérletek jövedelme 1566. ápril 11-től 1567. november 26-ig. 364
»»» CCXV. A székesfehérvári khásszbeli bejt ül mál-jövedelmek bérlete. 365
»»» CCXVI. A nógrádi szandsákban fekvő oroszfalvi, szebellébi és németi-i bérletek jegyzéke 1566-67-ben. 365
»»» CCXVII. A budai középső és belső szent dsámik személyzetének s az előfordult változásoknak lajstroma az 1567-ik évig. 365
»»» a) A középső dsámi személyzete. 365
»»» b) A belső dsámi személyzete. 367
»»» CCXVIII. A budai szent dsámik személyzetének uj fizetési lajstroma 974. évi sabán hóra (1567. febr. 10-márcz. 10.) 368
»»» CCXIX. Az esztergomi szent dsámik személyzete 1567. ápril 4-ig. 369
»»» a) Az osztorgóni nagy várban levő nagy dsámi személyzete. 369
»»» b) A nagyvárosi dsámi személyzete. 371
»»» CCXX. Budai, pesti és egyéb bejt ül mál-jövedelmek és ezekből fedezett némely kiadások, Perváne bejt ül mál-emín és Mohammed Cselebi kjátib feljegyzései szerint 974. sevvál hó 1-től 977. évig. (1567. ápr. 10-1570.) 372
»»» CCXXI. Az alsó-visegrádi meszdsid személyzetének lajstroma 1567. ápril 22-ig. 376
»»» CCXXII. Pécsi bérlet- és bolt-jövedelmek 975. dsemázi ül evvel, dsemázi ül akhir és redseb hónapokban. (1567. nov. 2-1568. jan. 29.) 377
»»» CCXXIII. A füleki szandsákban fekvő császári khásszok s a füleki és szécsényi szandsákok khásszbeli bejt ül mál-jövedelmeinek bérlet-jegyzéke 1566. nov. 19. illetve 1567. decz. 10-től 1577. októberig. 378
»»» CCXXIV. A szegedi szent dsámi személyzetének lajstroma 1568. február 15-ig. 378
»»» a) A szegedvári szent dsámi személyzete. 378
»»» b) A szandsákbégről nevezett városrészben fekvő szent dsámi. 379
»»» c) A szegedi városrész meszdsidje. 380
»»» CCXXV. Báta és tartozékainak bérletei Szejdi Ali felügyelő bérlő tahviljei és Ibráhim bérleti jegyző feljegyzései szerint 975. sevvál hótól 976. zil kide-ig (1568. márcz-1569. ápril.) 380
»»» CCXXVI. A budai, fehérvári, szigetvári stb. szandsákok bejt ül mál-jövedelmei 976. dsemázi ül akhir 18-tól 977. sabán hóig Mohammed bin Musztafa timárbirtokos emín kezén, Mevláná Ahmed pesti kádi és müfettis deftere szerint. (1568. decz. 8-1570. január.) 381
»»» CCXXVII. A budai vilájetbeli várak zsoldos haderejének összletes feltüntetése 976. redseb 1-től számítandó hat hóra (1568. decz. 20-1569. jun. 14.) 383
»»» CCXXVIII. a budai vilájethez tartozó várak legénységének részletes fizetési lajstrom 976. redseb 1-től zil hiddse végeig (1568. decz. 20-1569. jun. 14.) fél évre. 383
»»» CCXXIX. A budai vilájetben fekvő várak zsoldos haderejének összletes feltüntetése 977. moharrem 1-től számítandó félévre (1569. junius 15-deczember 8.) 390
»»» CCXXX. A mohácsi vakfok jövedelme a 977-ik évben (1569. jun. 15-1570. junius 3.) 390
»»» CCXXXI. A korkmázi párkány közelében fekvő és Muszliheddin korkmázi khalfa kezén levő Szent-Iván és Jovancza nevű puszták tizedjövedelmei 977. rebi ül akhir hóban (1569. szept.) 390
»»» CCXXXII. A pesti és kecskeméti náhiékben fekvő némely khászok jövedelmei 1569-70 évben. 391
»»» CCXXXIII. Szeged és a hozzá tartozó falvak tized- és adó-bérlete 1570. febr. 26. 392
»»» CCXXXIV. A szegedi szandsákhoz tartozó hódmezővásárhelyi bérletek jegyzéke 1570. május 19-én. 392
»»» CCXXXV. A hitetlenek fejadója a szekcsői vilájetben a 978-ik évben (1570. jun. 4-1571. máj. 24.) 393
»»» I. Szekcsői szandsák. 393
»»» II. Mohácsi náhie, a szekcsői szandsákban. 396
»»» III. Baranavári náhie, a szekcsői szandsákban. 400
»»» CCXXXVI. Pécsi bérletjövedelmek bor-, posztó-, só-vámból, vásárok, szárazvám-, piacz-, fogoly-adó, borjuláb-adó, marha-adó, vigadó (sem kháne), ihtiszáb, ihzárie, fa-adó, bolt-bérletek, malmok, bozakháne, áruház, bejtül-mál, elveszettek vagyona, kilenczed, szökevények vagyona, a hűbéresek mábejnje és egyebek után egy év és két hétre, 978. dsemázi ül akhir 15-től 979. dsemázi ül akhir végeig (1570. nov. 13-1571. nov. 17.) 411
»»» CCXXXVII. Paks város, Magyari, Zádor és Uszód falvak must-tizede Bujezid emín idejében. 415
»»» CCXXXVIII. A budai és pesti bérlet-jövedelmek részletes lajstroma áruvám, (gömrük) ihtiszáb, ihzárie, bozakháne, sem’kháne, vásártér, hordó-adó és egyebek után Szefer emin kezén 978. sevvál 1-től 979. ramazán hó végeig. (1571. febr. 25-1572. febr. 14.) 419
»»» CCXXXIX. A szécsényi szandsák összletes hűbér-deftere a 979-ik év elejéről (1571. január.) 428
»»» CCXL. A simontornyai szandsák fejadója a 979-ik évre, az új defter értelmében. (1571. máj. 25-1572. máj. 12.) 438
»»» a) Náhie: Simontornya. 438
»»» b) Náhie Endrék. 448
»»» c) Náhie Ozora. 450
»»» d) Náhie Tomasin. 451
»»» CCXLI. Néhai Musztafa szegedi bérlet-emin hagyatékának lajstroma. Elárverezett adósságainak fedezésére Báli csaus által 979. redseb hó 25-én (1571. decz. 12.) 453
»»» CCXLII. A Szegeden elhalt Khoszrev bin Abdullah hagyatéka, felvéve 1572. márcz. közepén. 454
»»» CCXLIII. A hatvani szandsákhoz tartozó némely falvakban kint levő fejadó pénzek, összeírva 979. zil hiddse hóban (1572. ápr-máj.) 454
»»» CCXLIV. A Pécsett elhalt D…dár aga hagyaték-lajstroma azon tárgyakról melyeket Mevláná Muszliheddin Efendi Hamza csaus kezéből átvett 980. szafar 10-én (1572. jun. 21.) 454
»»» CCXLV. Szolnoki nyilvános és khásszbeli bejt ül mál-jövedelmek Abdi emín és timárbirtokos kezén 980. ramazán 1-től 983. sabán végeig. (1573. jan. 4-1575. decz. 2.) 456
»»» CCXLVI. A szolnoki és némely hatvani szandsákbeli bérletek jövedelmeinek részletes lajstroma Abdi főbérlő utalványai és feljegyzései szerint 1573. január 10-től 1574. január 13-ig. 460
»»» CCXLVII. A Koppáni vilájet fejadó deftere az új defter szerint, 981-ik évre (1573. máj. 2-1574. ápr. 21.) 463
»»» a) Náhie Koppán. 463
»»» b) Náhie Dombó a koppáni szandsákban. 472
»»» c) Náhie Karád. 475
»»» d) Náhie Körös. 478
»»» e) Náhie Marczal. 480
»»» CCXLVIII. A budai, karalhiszári és dsánbéki őrség közt 982. moharrem hóban (1574. ápr. 22-máj. 21.) szétosztott árpa jegyzéke. Összeiratott a defterdár parancsára. 483
»»» CCXLIX. A székesfehérvári bérletek Ajddin és Musztafa Boszna emínek alatt a 982-ik év első öt hónapja alatt (1574. ápr. 22-szept. 16.) 486
»»» CCL. A tolnai rév-vám, bádhava és bejt-ül-mál jövedelmek 1574. októbertől 1575. októberig. 486
»»» CCLI. Hitetlenek fejadó-deftere a koppáni vilájetben az 1575-ik évre, az új defter szerint. Iratott 985. évi szafar hó elején (1577. ápr.) 494
»»» CCLII. A szolnoki és némely hatvani szandsákbeli bérletjövedelmek és némely kiadások részletes kimutatása Abdi emín utalványai és feljegyzései szerint 1575. jan. 13-tól 1576. jan. 30-ig. 497
»»» CCLIII. A hitetlenek fejadó-deftere a füleki szandsákban a 983-ik évre (1575. ápr. 11-1576. márcz. 29.) 499
»»» CCLIV. A koppáni szandsákbeli hitetlenek 984. évre (1576-77.) szóló, ellenőrizett fej-adó könyve az uj defter szerint. 504
»»» CCLV. Tolnai, mözsi és fajszi összletes kincstári jövedelmek 1576. márcziustól 1577. márcziusig. 504
»»» CCLVI. A hitetlenek fejadója az esztergomi szandsákban az új defter értelmében 984. moharrem elején (1576. ápr. eleje.) 509
»»» CCLVII. Számadás a budai pasalik szandsákjai által a 985-ik évre fizetett fejadók s a 987-ik évre számított kuburi-pénzekről. 514
»»» CCLVIII. A hitetlenek fejadó-deftere a füleki szandsákban, a 986-ik évre. (1578. márcz. 9-1579. febr. 26.) 518
»»» CCLIX. Oszmán aga záim és Musztafa szpáhi timarióta kincstári bérleteiről való jegyzék, 1578. ápr. 19-től 1584-ig. 522
»»» CCLX. A fehérvári és szigetvári szandsákokban ujonnan behódolt és császári khászokká tett birtokok bérlete 1578. évben. 525
»»» CCLXI. Szeged és több hozzá tartozó falu és puszta tizedei és adóinak bérlete 1578. julius 24-én. 526
»»» CCLXII. Néhai Abdullah bég gabna-tizede Kalocsa vidékén fekvő falvakból (számba véve 1578. szept. 7-én?) 526
»»» CCLXIII. A Bácshoz tartozó falvak gabna-tizede 986. redseb 6-án (1578. szeptember 7.) 528
»»» CCLXIV. A sárközi khászokhoz tartozó halastavak bérlete 1578. okt. 25-től három évre. 529
»»» CCLXV. A budai és pesti bérlet-jövedelmek, áruvám (gömrük), rév-átkelés (gecsüd), hídvám és egyebekből Jahja zsidó kezén 987. sevváltól 988. ramazán végeig. (1579. nov. 20-1580. nov. 8.) 529
»»» CCLXVI. A budai szandsák jövedelmeinek deftere a 988-ik évben (1580. febr. 16-1581. febr. 3.) 530
»»» CCLXVII. A zombori khásszbirtokok jövedelmei 988-989. években (1580-1581.) Mohammed mültezim tahviljei és Oszmán bérleti jegyző feljegyzései szerint. 554
»»» CCLXVIII. A székesfehérvári bérlet-jövedelmek lajstroma. Bérlők Jahja és Jakub, 988. rebi ül evvel 8-tól. (1580. ápr. 23-1581. máj. 3.) 556
»»» CCLXIX. Khodsa Szülejmán váczi és Oszmán aga bátai lakosok bérletjegyzéke 1581. junius 20-tól 1584-ig. 556
»»» CCLXX. A székesfehérvári bérletjövedelmek Atála zsidó főbérlő (mültezim-emin) tahviljei szerint 990. rebi ül akhirtől (1582. ápr. 24-1583. május 20.) 559
»»» CCLXXI. A szolnoki szandsák rúznámcséje a 991-ik évre (1583. jan. 24-1584. jan. 12.) 560
»»» CCLXXII. A hatvani szandsák rúznámcséje 991. évi moharrem 1-től zil kide hó végeig (1583. jan. 24-decz. 13.) 568
»»» CCLXXIII. A füleki szandsák rúznámcséje 1583. jan. 24-től 1584. jan. 12-ig. 584
»»» CCLXXIV. A szécsényi szandsák rúznámcséje a 991-ik évre (1583. jan. 24-1584. jan. 12.) 597
»»» CCLXXV. A nógrádi szandsák rúznámcséje a 991-ik évre (1583. január 24-1584. február 20.) 600
»»» CCLXXVI. A hitetlenek fejadó-deftere a szekcsői szandsákban a 991. évben (1583. jan. 24-1584. jan. 13.) 605
»»» CCLXXVII. A füleki szandsák rúznámcséja a 992-ik évre (1584. jan. 13-1585. jan. 1.) 607
»»» CCLXXVIII. A szécsényi szandsák rúznámcséje a 992-ik évre (1584. jan. 13-1885. [1585] jan. 1.) 620
»»» CCLXXIX. A nógrádi szandsák rúznámcséje a 992-ik évre (1584. jan. 13-1585. jan. 1.) 624
»»» CCLXXX. A székesfehérvári bérlet-jövedelmek Atála zsidó bérlet-emín tahvilje szerint 992. évi rebi ül akhir 23-tól (1584. máj. 4-1585. ápr. 29.) 632
»»» CCLXXXI. A füleki szandsák rúznámcséje a 993-ik évre. (1585. jan. 2-decz. 21.) 633
»»» CCLXXXII. A szécsényi szandsák rúznámcséje a 993-ik évre (1585. jan. 2-1586. decz. 21.) 642
»»» CCLXXXIII. A novigrádi szandsák rúznámcséje a 993-ik évre (1585. jan. 2-decz. 21.) 648
»»» CCLXXXIV. Számadás az esztergomi szandsákbeli hitetlenek 993-ik évi fejadójáról (1585. jan. 2-1588. julius.) 653
»»» CCLXXXV. Néhai Ali Cselebi budai nagyobb hűbéres (záim) hagyatékának összeírása 996. szafar 15-én (1587. jan. 14.) 654
»»» CCLXXXVI. A Budán áruba bocsátott kincstári só és bárányok eladási jegyzéke 1590-1594-ben. 656
»»» a) Az Ahmed Cselebi volt szolnoki bérlet-emin által a kincstári adósságok törlesztésére eladott só lajstroma. 656
»»» b) A raktárból készpénzen eladott só jegyzéke. 658
»»» c) Az Ahmed Cselebi által eladott bárányok jegyzéke. 663
»»» CCLXXXVII. A szolnoki szandsák khásszbeli és hűbér-jövedelmének összletes kimutatása a 999-ik évre (1590. okt. 29-1591. okt. 17.) 664
»»» CCLXXXVIII. A budai szandsák rúznámcséje Szinán és Mohammed pasák idejében az 1000-ik és 1001-ik esztendőben (1592. januártól novemberig.) 667
»»» a) Szinán pasa idejében. 667
»»» b) Mohammed pasa idejében 1000. évi sabán 14-től (1592. máj. 27.) Dsafar cselebi tezkere emín alatt. 671
»»» c) Haszán Cselebi tezkere-emín alatt 1000-ik évi zil hiddse 15-től (1592. szept. 23.) 677
»»» CCLXXXIX. A hatvani szandsák rúznámcséje az 1000-ik évi dsemazi ül evvel hótól sabán hó közepéig, Szinán pasa idejében (1592. február 13-május 19.) 677
»»» CCXC. A szécsényi szandsák rúznámcséje 1592. február 18-október 20-ig. 680
»»» CCXCI. A nógrádi szandsák rúznámcséje 1000. évi dsemázi ül evvel 18-tól zil hiddse hó közepéig (1592. febr. 20-szept. 25.) 682
»»» CCXCII. A hatvani szandsák rúznámcséje Szinán pasa szadrazám fiának Mohammed (budai) pasának idejében. 684
»»» CCXCIII. Számadás a budai pasalik területén elhelyezett legénység zsoldjairól 1008. évi moharrem 1-től dsemázi ül akhir végeig (1599. jul. 23-1600. jan. 15.) 686
»»» CCXCIV. A budai vilájet kincstárának bevételei és kiadásai a császári tábori kincstár számadásaival együtt, Mohammed pasa vezír, rumili-i és budai beglerbég és kincstári nazír, valamint Mohammed és Hüszein bég defterdárok idejében, 1008. évi rebi ül akhir 20-tól számítva (1599. nov. 8.) 688
»»» CCXCV. A budai viáljet császári kincstári bevételeinek és kiadásainak elszámolása Ibráhim Efendi defterdár, Mohammed pasa beglerbég és Mohammed pasa nagyvezér idejében, 1009-ik sabán 20-tól (1601. február 23.) 691
»»» CCXCVI. A budai vilájet bevételei- és kiadásainak rúznámcséje Mohammed pasa beglerbég és vagyon-felügyelő (názir emvál) és Ibráhim Efendi kincstári defterdár idejében 1601. márcz. 21-től novemberig. 695
»»» CCXCVII. A budai szandsák fejadó-deftere 1037-1038. sabán végeig. (1627. szept. 11-1628. ápr. 22.) 710
»»» CCXCVIII. Az Esztergomi szandsák összletes hűbér-deftere az 1631-ik évre. 712
»»» CCXCIX. A simontornyai szandsák részletes hűbér-deftere az 1631-ik évről. 715
»»» CCC. A szegszárdi szandsák hűbér-deftere az 1631-ik évről. 716
»»» CCCI. A koppányi szandsák hűbér-deftere az 1631-ik évről. 717
»»» CCCII. A nógrádi szandsák hűbéreinek összletes deftere az 1631-ik évről. 719
»»» CCCIII. A budai szandsák hűbérdeftere az 1632-ik évre. 720
»»» CCCIV. A székesfehérvári szandsák összletes hűbérdeftere az 1632-ik évről. 724
»»» CCCV. A budai szandsák fejadó-deftere 1042. ramazán 1-től 1043. sabán végeig. (1633. márcz. 11-1634. febr. 27.) 729
»»» CCCVI. A budai szandsák fejadója 1044-45-ben (1634. jun. 26-1636. junius 3.) 731
»»» CCCVII. A budai szandsák fejadó-deftere 1047-1048 évben (1637. május 25-1639. május 1.) 731
»»» CCCVIII. Néhány adat a szerémségi szandsák 991-992. évi rúznámcséjéből (1583. jan. 24-1585. jan. 1.) 732
»»» CCCIX. A szemendrei szandsák javadalmainak összletes deftere. 733
»»» CCCX. Néhány év óta kereskedés czéljából Belgrád és Buda közt járókelő vagy a palánkok s várak védelmére induló s útközben fogságba került egri jancsárok deftere. (1630?) 738
»»» a) Egri jancsárok. 738
»»» b) Eger vára alatt foglyul esett és kiváltott vitéz gönüllük névsora. 740
»»» c) A foglyúl esett és kiváltott egri első és második csapatbeli lovasok, odabásik és más moszlimek névsora. 741
»»» d) A müsztahfizok, dsebedsik és topcsik közül foglyúl esett egyének lajstroma. 742
»»» e) A fogságba került martoloszok lajstroma. 743
»»» f) A hevesi palánk emberei közül való foglyok deftere. 743
»»» g) A szarvaskai vár emberei közűl elfogattak: 744
»»» h) A sirokai vár emberei közűl elfogattak: 744
»»» i) Cepel (Cserép) várában folyúl esettek összeírása. 745
»»» NÉVMUTATÓ. 747
»»» SZÓMAGYARÁZAT. 761
»»» Hibaigazítások. 771
»»» 1. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat