Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik, s még sincs vége II. kötet (1934)

Szerző: Eötvös Károly (1842-1916)
Cím: A nagy per, mely ezer éve folyik, s még sincs vége : második kötet
Megjelenési adatok: [Budapest.] : Révai kiadás, [1934] – 332 p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Húsz év előtt szegény kis cseléd-lányka dint el egy magyar faluban a Tisza partján. Szülők, testvérek, rokonok, játszó pajtások, kenyéradó gazdái hiába keresték. Nyoma nem mutatkozott.
Zsidók is laktak a faluban. A lányka eltünésének napján ünnepük volt a zsidóknak s volt valami hivatalos községi dolguk is. Az eltünés után másod-harmad nap mulva arról kezdtek suttogni, hogy ünnepnapjukon a zsidók emésztették el a lánykát. Lassanként a sajtó is észrevette a suttogást s elkezdte magyarázni az esetet. Magyarország határain távoli viharként zugott már a zsidók ellen való gyülölködés. Oroszországban és Romániában már évek óta a magasabb állami hatalmak is támogatták a gyűlölködést. Sőt szervezték is. A magyar nemzet társadalma is tömegekből áll. A tömegnek gondolkozása és érzése sohase független.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» Címlap
»»» Impresszum [7]
»»» A SÖTÉTSÉG NAGYOBB LESZ. I. [1]
»»» (Matej vallani kezd. – A tárkányi veszteglés. – Ismeretlen zsidó holttestet hurczol a vizben. – Megegyeznek Herksóval a holttestszállitásra. – A tokaji intézkedések. – Felöltöztetik Tisza-Ladánynál a holttestet. – Matej egyéb kijelentései.) [1]
»»» II. 15
»»» (Herksó vallani kezd. – A vizsgálóbiró előtt semmit se tud, a csendbiztos kezén mindent tud. – Matejjal egyezően beszél. – A vizsgálóbiró és társai hittek-e a hullacsempészetben? 15
»»» III. 24
»»» (Smilovics Jankel egyénisége. – Első vallomása. – Lassanként elhatározza, hogy ő is vall. – Nyiregyházán bevallja a hullacsempészet regényes történetét. – Uj adatokat hoz szinre. – A holttest különös szaga. – Vallomása ellenkezik Matejjal és Herskóval, de Tisza-Lőkön összeegyezteti ezekkel vallomását.) 24
»»» IV. 36
»»» (Oly sok közreműködő után a csempészett holttest eredetét könnyű kipuhatolni.- Még se tudják kipuhatolni.- A zsidók szentül hiszik a hullacsempészést. – A börtön magánya.- Rózenberg. – Smilovics levelet ír a börtönben Rozenbergnek.) 36
»»» V. 45
»»» (A hullacsempészet elméleti birálata.- Miéert volt a holttest annyi kézen? – A falevéllel bedugott orr érez-e szagot? – Miért biztak mindent véletlenre? – Miként erősitették a holttestet a tutajra?) 45
»»» A VÉDELEM. I. [58]
»»» (Miért kell a védő? – A bűnös ember szenvedése. – Heumann Ignácz ügyvéd. Egyénisége. – Az ügyvéd és a közvélemény. – A fiskális, az advokátusz, a prokátor a mezei ügyvéd. – Heumann erélye csökken. – Felesége.) [58]
»»» II. 73
»»» (A zsidók központi irodája. – A Kagal. – A központi iroda megkér: vizsgáljam meg Sraf Móriczot. – Megvizsgálom. Tünődöm: elfogjam-e a védői tisztét?) 73
»»» III. 84
»»» (Családom és származásom. – Családom története. – Politikai multam és szerepem. – Aggodalmaim. – Éjjeli tanácskozás. – Előrelátásom.) 84
»»» IV. 101
»»» (Horánszky Nándor. – Funták Sándor. – Egyénüségük. – Az ügyvédi díj kérdés. – A kit a közvélemény üldöz.) 101
»»» TÜNETEK. KALANDOK. TÉVEDÉSEK. I. [110]
»»» (Grősz Márton és Klein Ignácz. Szegény ember alibije. – Grősz és Klein alibije. – A lovak szine magyar nyelven . – A sárga ló meg a fekete. – Lichtmann az ügyes.) [110]
»»» II. 126
»»» Tóth Borcsa testét, mikor aludt megméri két zsidó. – A vizsgálóbiró napokig vizsgálja az esetet. – Kisül, hogy az egész dolgot ugy álmodta Tóth Borcsa. 126
»»» III. 129
»»» (Orvok éjjel sírt bontanak. – A dombrádi elveszett lány. – Rosenberg Herman Eszter kutató buzgalma. – Hosszu fogsága.) 129
»»» IV. 135
»»» (Mi a véletlen? – A tisza-lőki vizi holttest. – A biró és szakértő tévedései. – A csongrádi vizi holttest, a kinek nincs feje. – A hirlapok kimondják: ez a Solymosi Eszter. – Egy tokaji lakosnak elszökik a szolgálója. – Az eszlári zsidópap virágoskertje. – Az abauji zsidó szövetség hottestet szerezni. – A hernád-németi titok.) 135
»»» V. 150
»»» (A Bodrog vizének titka. – Az öngyilkos ifju vallomása. – A regény tetszik a közönségnek. – Az egész pajkos koholmánynak bizonyult.) 150
»»» VI. 156
»»» (A ki magát hitsorsaiért feláldozza. – Az igazi hős. – Lelkének hányódása. – Elszántsága. – A biróságnál jelentkezik. – Nem hisznek neki. – Földönfutóvá lesz mikor kiszabadul.) 156
»»» LEGYEN VILÁGOSSÁG! I. [166]
»»» (Zurányi Kálmán tanusága. – Szakolczai Julcsa biztosan fölismeri solymosi Esztert. – A biróság mulasztása. – Kozma Sándor főügyész. – A jóhiszemű tanu, mint hamis tanu. – Mit vétett a biróság a mulasztással?) [166]
»»» II. 182
»»» (Zurányi vallomásának igazolása. – Az orvosok is beismernek valamit. – Súlyos mulasztásuk. – A szakértő sohase vallja be, hogy valamihez nem ért. – Szakolczai Julcsa az itélőbiróság előtt. – A hazugság. – Olajos Bálintné és Solymosi Gáborné igazolják a tehéntaposást. – Szücs János paraszt, a remek tanu.) 182
»»» A TISZA-LÖKI TITOK. I. [201]
»»» (Miként keletkezett a hullausztatás gondolata. – A tutajosoknak Tisza-Lökre hurczolása. – Vay György csendbiztos. – Ösei és jelleme.) [201]
»»» II. 211
»»» (Csopkanics vallatása. – Kinjai. – Inkább meghal, mintsem hazudjék. – A reszkető Matej mindent bevall, ahogy kivánják. – Szabolcsi Miska szerepe. – Hosszas vonakodás után Herskó is mindent vall.) 211
»»» III. 227
»»» Smilovics Jankel. – Az éjjeli vallatás. – Mi a rab éjszakája? – Smilovics vall. – Utóbb vallomását visszavonja. – A hullacsempészet meséjének keletkezése. – Smilovics lelkének mélységei. – Leonidás és Zrinyi más mint Smilovics. – Szegény ember ne legyen hős.) 227
»»» IV. 245
»»» (Mendelovics Niszen könnyü szerrel igazolja magát. – Fogel Amsel és tanui. – Vallatása. – A tyukól. – Az egyiptomi haramadik és negyedik csapás. – Fogel inkább meghal, semmint vallomást tegyen. – A pandur lova elött. – A sötét börtön.) 245
»»» V. 266
»»» (Grósz Márton vallatása. – Klein Ignácot gyötrik, sanyargatják. – Solymosi Eszter ruhájának kérdése. – A községi biró Buchtánét akarja a vádba keverni. – Grószberg Leóné. – Cseres Andrásné jelleme. – Tanuságtételének részletei.) 266
»»» VI. 295
»»» (A foglyok éjjeli behajtása Nyiregyházára. – Vajjon valósággal megtörténtek-e a gyötrő, sanyargató vallatások? – Matej, Csepkanics és Herksó panasza a kinzatások miatt. – Matej csodálatos visszesése. – Bünös tagadása. – Mit ér az eskű?) 295
»»» VII. 317
»»» ( A vádlottak gyakran védik magukat tagadással. – Gyakran panaszkodnak, hogy kinozták őket. – Van-e joguk a tagadáshoz? – Meddig terjed önvédelmi joguk? – Karanczai fogházőr, Róka és Kazimir pandurok eskü alatt bizonyitják a tisza-löki sanyargatások valóságát. – Vay György csendbiztos tagadja. -A bizonyságok mérlege.) 317
»»» TARTALOMJEGYZÉK. MÁSODIK KÖTET. [330]
»»» 1. kötet
»»» 3. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat