Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik, s még sincs vége III. kötet (1934)

Szerző: Eötvös Károly (1842-1916)
Cím: A nagy per, mely ezer éve folyik, s még sincs vége : harmadik kötet
Megjelenési adatok: [Budapest.] : Révai kiadás, [1934] – 323 p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Húsz év előtt szegény kis cseléd-lányka dint el egy magyar faluban a Tisza partján. Szülők, testvérek, rokonok, játszó pajtások, kenyéradó gazdái hiába keresték. Nyoma nem mutatkozott.
Zsidók is laktak a faluban. A lányka eltünésének napján ünnepük volt a zsidóknak s volt valami hivatalos községi dolguk is. Az eltünés után másod-harmad nap mulva arról kezdtek suttogni, hogy ünnepnapjukon a zsidók emésztették el a lánykát. Lassanként a sajtó is észrevette a suttogást s elkezdte magyarázni az esetet. Magyarország határain távoli viharként zugott már a zsidók ellen való gyülölködés. Oroszországban és Romániában már évek óta a magasabb állami hatalmak is támogatták a gyűlölködést. Sőt szervezték is. A magyar nemzet társadalma is tömegekből áll. A tömegnek gondolkozása és érzése sohase független. Csak a bölcs lát tisztán s csak ő mérsékli érzéseit látása szerint. A tömeg sohase bölcs. Az eszmék és szenvedélyek áramlata ellen nincs mentessége. Könnyen átengedi elméjét s gyakran szivét is az áramlatnak. A magyar társadalomban is felsarjadzott lassanként a gyülölködés.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» Címlap
»»» Impresszum
»»» A FÖLD ALÓL. I. [1]
»»» (Az első biztos jelenségek. – Sarf Móriczot nem tudom kiszabadítani. – A csonkafűzesi szakértők munkájába nem biztam. – E munka ellenkezik a tárgyi tünetekkel. – A tünetek és a tömeg. – Mit tehetek ellene?- A vérvád különös természete. – Trajller Soma orvostudor.) [1]
»»» II. 13
»»» (Miként dolgoozik az agy? – Törvényszéki orvostani gyakorlatom története. – Kovács József orvos, egyetemi tanár. – Babes Viktor tudós. – Előterjesztésem a holttest kiásása iránt. – A falusi sírok. – A sírbontás gyanuja. – Előterjesztésem hatása.) 13
»»» III. [32]
»»» (Az egyetemi tudósok. – A holttest kiására kirendelt birói bizottság. – Az igazi sír. – Az igazi koporsó. – A bonczoló helyiség. – Nem kapunk szállást és ételt-italt.) [32]
»»» MIT LÁTTAK A TUDÓSOK? I. [44]
»»» (A hottest csakugyan a csonka-fűzesi holttest. – A holttesten mumificatiót találnak. – De hullaszappant is találnak. – A hullaszappan természete. – A hónaljak szöre. – A körmök hiánya. – A csontok fejlődése.) [44]
»»» II. 54
»»» (A fogak szemléje. – Hurine nem nézi meg a holttestet. – Két fog rendetlenül fekszik egymás mellett. – Ugyanez a rendetlenség Solymosi Zsófiánál is. – A fogak és körmök tanui: – Hátha ellopták a körmöket.) 54
»»» III. 61
»»» (Az igazi tudós. – Az egytemi tudósok a holttestnek Budapestre szállítását kívánják. – A törvényszék a holttest felét küldi. – A haj- és szőrszálak letöredezése.) 61
»»» IV. 69
»»» Mihálkovich első véleménye szerint a holttest idősebb leánye, nem Solymosi Eszteré. – A 17 éves féfi csontváza fejletlenebb. – Engem nem tud meggyözni. – A fejlődés külöböző. – Kérdéseim a tudósokhoz. – A prágai orvosi egyetem 14 éves leány csontváza. – Scheuthauer buzgósága. – A tudósok végső véleménye.) 69
»»» V. 67
»»» (A holttest olyan lánye, aki 14 évesnél nem volt fiatalabb a 17 évesnél nem volt idősebb. – A csonka-fűzesi szakértők minden lényeges kérdésben tévednek. – A holttest Somogyi Eszter lehet. – A biróság kitörli a tudosok véleményéből ezt a pontot.) 67
»»» VI. 82
»»» (Az országos Közegészségügyi Tanács. – Nem tud s nem akar dönteni a vitás kérdésekben. – Véleményét nem indokolja. – Hoffman Bécsben és Virchow Berlinben az egyetemi tudósoknak ad igazat.) 82
»»» A MEGMÉRGEZETT LÉLEK. I. [89]
»»» (A királyfi vall anyja ellen, a királyné ellen. – Hasonlít hozzá Sarf Móricz.- A hetyke tanu. – Surf Móricz lelke nem tört meg rögtön. – Sokáig küzdött.) [89]
»»» II. 98
»»» (Sarf Móricz elhagyja a fogházat, de elfogja őt a várnagy. – Mi a várnagy? – Erődi gróf Pálffy János tartja pénzzela gyerek-tanut. – Mi a várnagy feladata. – A gyerek jelleme. ) 98
»»» III. 104
»»» A várnagy oktatási módszere. – Sarf Móricz megutálja azsidó vallást. – Megveti hitsorsosait. -Elhiszi a vérvádat.) 104
»»» IV. 111
»»» A gyerek utálja meg édes apját! – A királyfi és Sarf Móricz. – A gyerek kigunyolja édes apját. – És megtagadja. – Az apa megszaggatja ruháit.) 111
»»» V. 117
»»» (Sarf Móricz a megyei levéltárban. – Miniszteri leiratból azt olvassa, hogy ő urrá lesz. – Fél a zsidóktól. – Husvékor a el akarják lopni. – A tárgyalás elötti éjszakán is el akarják lopni. – Hamisság minden. – Az agy is átalakul.) 117
»»» ESZTER HALÁLÁNAK TITKA. I. [131]
»»» (A csonka-fűzesi hottest Eszter holtteste. – Bizonyos tehát, hogy Eszter meghalt. – Halála nem baleset, nem is erőszak. – Öngyilkosság. – A vizsgálat nem puhatolta ezt ki. – Sőt eltaposta ennek nyomait.) [131]
»»» II. 140
»»» (Hatalovszki András tanusága. – A lány délután is élt még. – Délután ott sirdogált a kut mellett, a fűzfa alatt. – Anyja, gazdasszonya, testvérje öngyilkosságra gondolnak. – Ok nélkül ez nem történik.) 140
»»» III. 149
»»» (A leány elszántságának okai és tünetei. – Egész nap fázott, éhezett és dolgozott. – Asszonyának tanusága. – Barcza Dani tanusága. – A tanuk szomorunak látták. – Soha nem dalolt. – Azutolsó ok.) 149
»»» A NYILVÁNOS TÁRGYALÁS. I. [156]
»»» (A bünügyi vizsgálat lassu. – Szeyfferth Ede a közvádló. – A vádhatározat. – A biróság szerkezete. – Tárgyalási jegyzőkönyv. – A közönség.) [156]
»»» II. 167
»»» (A tanuk. – A jóhiszemű de hamis tanuk. – Vámosi Julcsa esete. – A holttest nyakán forradás. – A kék szem. – A paraszt lány lábujjai. – A tanuk beszédének összehangzása.) 167
»»» III. 172
»»» (Pártos közönség. – Pécsely leleplezésén felbúzdul. – ,,Mondja el vallomását a tanu versben is”. – A külső közönség. – A hírlaptudósítók. – A nagy világ érdeklődése. – Dr. Náthán Berllinből.) 172
»»» IV. 178
»»» (A biróság. – Korniss Ferencz, az elnők. – Elfogultsága. – A többi biró. – Horánszky védő lemond. – Ujabb védőtásaim. – Friedmann és Székely. – A vádlottak bátrak és nyugodtak. – A ,,marha”.) 178
»»» V. 191
»»» (A közvádlót megtámadják. – Nem kap elégtételt. -A közönség a védők ellen. – A népszerűség. – A vérvád ősi természete. – Nem per ez, hanem bajvivás a faji ösztön ellen.) 191
»»» VI. 197
»»» (Megvédtem magam a támadások ellen. – Andrikovics uram. – Titikos testőrségem.- A védelem feloszlása. – Az én védő beszédem. – Agyam elfáradt. – Miképpen alkot az agy? – Hét órán át tartó rögtönzött beszéd.) 197
»»» VII. 208
»»» (A biróság itélete. – A vádlottak megszabadulnak. – Sarf Móricz is szabad lett. – A munka jutalmat érdemel. – A per költségei. – A védő ügyvédek tiszteletdíja.) 208
»»» KÖNYVÜNK TOLDALÉKA. [220]
»»» (Okaink, a melyek miatt megismertetjük a birósági itéleteket és összes iratokat.) [220]
»»» BIRÓI ITÉLETEK. I. [223]
»»» (Az első biróság itélete s annak indokai.) [223]
»»» II. 251
»»» (A budapesti királyi itélőtáblának mint másodbiróságnak itélete s annak indokai.) 251
»»» III. 272
»»» (A magyar királyi Kuriának, mint legfőbb biróságnak itlete s annak indokai.) 272
»»» A VIZSGÁLATI IRATAI. I. [276]
»»» (Miért ismertetem az iratokat?) [276]
»»» II. 278
»»» (A vizsgálóbiró iratai. – A birói szemlékről és kihallgatásokról fölvett jegyzőkönyvek.) 278
»»» III. 303
»»» (A törvényszék és vizsgálóbiró együttes vizsgálati iratai. – Egyetemi tudósok nyilatkozatai.) 303
»»» IV. 307
»»» (A tárgyalás folyamán beszerzett vizsgálati és egyébb iratok.) 307
»»» V. 309
»»» A nyilvános végtárgyalás jegyzőkönyvei 1889. évi junius hó 19-től augusztus hó3-ig.) 309
»»» TARTALOMJEGYZÉK. [321]
»»» HARMADIK KÖTET. [321]
»»» 1. kötet
»»» 2. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat