Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Kerék Mihály: A telepítés félévszázada (1935)

Szerző: Kerék Mihály
Cím: A telepítés félévszázada : A mezőgazdasági telepítés rendszere és eredményei Németországban 1886-1935-ig
Megjelenési adatok: [Budapest] : Magyar Út, [1935] – 214 p., 2 t. : ill. ; 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Nem hálás dolog ma a német viszonyokkal foglalkozni. Különösen nem: elfogulatlanul. Könnyen félreértik a legtárgyilagosabb tanulmányt is. Kétségtelenül ma olyan időket élünk, amikor ezen nem lehet csodálkozni. Mégis hiba volna pl. azt a kérdést, amiről ez a munka szól, szubjektive megítélni. Ha valamit érdemes nekünk magyaroknak a Németbirodalomban tanulmányozni: a telepítési tevékenység az. Nem új találmány, nem kísérlet ez, hanem félévszázados kitartó munka, mely mögött már komoly eredmények állanak. Rengeteg tapasztalat és tanulság szűrődött le, amelyek kell, hogy érdekeljenek bennünket is, akik hosszú tétlenség után most megint birtokpolitikai terveket szövögetünk. Ez a tanulmány többet akar nyújtani egyszerű ismertetésnél. Ha csak erről lenne szó, más módszert kellett volna választanom.

Tartalomjegyzék


»»» Boritó
»»» Címlap [1]
»»» Impresszum [2]
»»» Előszó 3
»»» Első fejezet. Történeti áttekintés. 6
»»» Második fejezet. A föld. 14
»»» A telepítéshez szükséges földterület forrásai és megszerzése a háború előtt. 14
»»» A háború után. 17
»»» Állami birtokok. 19
»»» Terméketlen területek. 19
»»» Magánbirtokok megszerzése szabadkézből. 21
»»» Elővásárlás. 22
»»» Kisajátitás. 23
»»» A hitbizományok igénybevétele. 28
»»» Az eladósodott birtokok felhasználása. 29
»»» Felhivás a földbirtokosokhoz földeladásra. 32
»»» A parasztság földveszteségének visszaszerzése. 32
»»» A telepitési föld minősége. 33
»»» A nagybirtok földeladási kötelezettségének teljesitése 33
»»» Harmadik fejezet. A telepes. 35
»»» A telepesek személyi viszonyai. 36
»»» Foglalkozási adatok. 37
»»» A parasztság (önállók) sorából származó telepesek. 38
»»» Munkástelepesek. 41
»»» Kisiparos-telepesek. 51
»»» Városi elemek. 51
»»» Landjahr. 54
»»» Az önkéntes munkaszolgálat. 55
»»» A telepesek származása vidékenként. 56
»»» A nyugat-keleti irányu telepitési mozgalom (West Ostsiedlung). 58
»»» A telepesek kiválasztása. 61
»»» A helybeli földigénylők kiválasztása és foglalkozási viszonyai. 65
»»» Negyedik fejezet. A pénzügyi megoldás. 67
»»» A telepités tőkeszükséglete. 68
»»» A pénzügyi megoldás rendszere. 73
»»» Átmeneti (telepitési) hitel. 74
»»» Épitési hitel. 77
»»» Hosszulejáratu (járadékleveles) hitel. 79
»»» Berendezési hitel 83
»»» A visszavándorolt külföldi németek letelepitésének finanszirozása. 85
»»» Példa a telepités pénzügyi megoldására. 86
»»» Hitelszervek. 89
»»» Német Telepitési Bank. 91
»»» Járadékbank. 94
»»» A telepités költségtényezői. 97
»»» A föld vételára. 98
»»» A telepités mellékköltségei. 100
»»» Az épitési költség és az épitkezés kivitele. 103
»»» A telepesek saját vagyona. 111
»»» Az élő és holt felszerelés. 112
»»» A telepités költségtényezőinek aránya. 115
»»» A telepesek terhei és évi szolgáltatása. 117
»»» A telepesek állami támogatása. 121
»»» Ötödik fejezet. Szervezet. 125
»»» Királyi Porosz Telepitési Bizottság. 126
»»» Vállalatitelepitő szervek. 127
»»» Közérdekű telepitő társaságok. 128
»»» Magántelepitő társaságok. 134
»»» Egyéb telepitő szervek. 138
»»» Telepitési hatóságok. 139
»»» A Reichsnährstand szerepe. 145
»»» Gesellschaft zur Förderung der inneren Kolonisation. 147
»»» Deutsches Forschungsinstitut für Agrár-u. Siedlungswessen. 150
»»» Hatodik fejezet. A telepesek gondozása. 152
»»» A telepitési tanácsadás. 152
»»» A közintézmények. 159
»»» A forgalmi eszközök. 160
»»» A vizellátás és villamositás. 162
»»» A szövetkezetek. 163
»»» A szociális és kulturális berendezések. 164
»»» A telepek gondozásának költsége. 165
»»» Hetedik fejezet. A telephely jellege. 170
»»» Járadékbirtok. 170
»»» Erbhof 172
»»» Nyolcadik fejezet. A telepités eredményei. 175
»»» A telephelyek száma és megoszlása. 175
»»» A telephelyek nagysága. 179
»»» Maradékbirtok. 182
»»» Közcélu földek. 182
»»» A helybeli földigények kielégitésére juttatott parcellák száma és megoszlása. 183
»»» Kisbérletek. 184
»»» Számszerü végeredmény. 186
»»» A telepesek boldogulása. 187
»»» A fizetési kötelezettség teljesitése. 189
»»» A telepesek magánadóssága. 193
»»» Az árverések száma. 194
»»» A telephelyek visszaadása. 195
»»» A telepités népesedéspolitikai kihatásai. 196
»»» A mezőgazdaság foglalkoztató-képességének növekedése a telepités folytán. 199
»»» A telepités termelési eredményei. 200
»»» A telepités általános közgazdasági eredményei. 206
»»» A telepités hatása a városok fejlődésére. 207
»»» Összefoglalás és tanulságok. 209
»»» Irodalom. 214
»»» Tartalom. 215
»»» Táblák 217
»»» 1. ábra. Telepes tanya a keletporoszországi Deutsch-Eylau mellett. 217
»»» 2. ábra. Telepes tanya az alsó-sziléziai Lampersdorf-ban. 217
»»» 3. ábra. Telepes-ház a Boroszló melletti Oberhof-ban. 218
»»» 4. ábra. Stilszerütlen telepes tanya a keletporoszországi Neudorf-ban. 218
»»» 5. ábra. Telepes tanyák sora az alsósziléziai Gross-Weigelsdorf-ban. 219
»»» 6. ábra. Bokor-telep az alsó-sziléziai Lampersdorf-ban. 219
»»» 7. ábra. Munkás-telepes házak az alsó-sziléziai Deischlau-ban, müut mellett. 220
»»» 8. ábra. Faházakból álló városszéli telep Deutsch-Eylau mellett. 220

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat