Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Evliya Çelebi: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai. 1664-1666. II. kötet (1908)

Szerző: Evliya Çelebi (1611-1679)
Cím: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai : 1664-1666.
Megjelenési adatok: Budapest : MTA, 1908. – VI, 272 p. ; 24 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Evila Cselebinek, a XVII. századbeli híres török útleírónak tíz kötetre menő, kéziratban fenmaradt útleírásaiból Áhmed Dsevdet, az Ikdám czímű török lap kiadója, hat kötetet már néhány évvel ezelőtt kinyomtatott Konstantinápolyban s az ötödik és hatodik kötetnek hazánkra vonatkozó része magyar fordításban is megjelent 1904-ben.)
A török kéziratokból több nem jelenhetett meg, mert a török czenzura a többi kötetek kinyomtatását megtiltotta.)
Konstantinápolyi időzésem alatt alkalmam nyílott a mecsetek és derviskolostorok könyvtáraiban őrzött kéziratok átvizsgálására.
Első sorban Evila Cselebi kéziratos művei érdekeltek s meglepődéssel láttam, hogy a kéziratok hetedik kötetének túlnyomó része még mind Magyarországról szól s főkép az 1664. és 1665. évi események leírásával foglalkozik.

Tartalomjegyzék


»»» Előzéklap
»»» Sorozat címlapja
»»» Címlap
»»» Impresszum
»»» ELŐSZÓ. [V]
»»» I. Tatár és török csapatok rabló kalandozása Magyarországban és Ausztriában. [1]
»»» A kegyelmes és irgalmas Allah nevében ! Kanizsa vára alól 1) Alamánország, Horvátország, Szlavonia, Magyarország és Mekemoria 2) vilájetek3) feldulására menetelünk. Alkalmi kaszide: 4) 4
»»» II. Evila Cselebi elutazása a ngyvezír táborába. 26
»»» I. Elutazás a nagyvezírhez. 29
»»» II. Kanizsáról Székesfehérvárra s onnan a rábaparti ütközetre menetelünk. 29
»»» III. A szentgotthárdi ütközet. 59
»»» I. A Rába folyó melletti ütközet elbeszélése. 61
»»» II. Az oszmán hadsereg megfutamodása a Rába partján. 62
»»» III. Nagy szerencsétlenség és jajgatás; helytelen intézkedés és az iszlám sereg megfutamodása. 67
»»» IV. A török hadsereg visszavonulása és a békekötés. [74]
»»» I. A Rába folyótól való visszatérésünk és Újvár segítségére menetelünk. 76
»»» II. Székesfehérvárról Léva és Nyitra megszabadítására menetelünk. 87
»»» III. Tanácskozás Léva és Nyitra 2) várak ellen indítandó hadjáratról. 90
»»» IV. Ujvár alól a kezesül visszatartott követtel együtt Belgrádba visszatérésünket s az útba eső állomáshelyeket adja elő e fejezet. 93
»»» V. A török követ utazása Bécsbe. 97
»»» I Belgrádból az egri vilájetbe, onnan pedig a német királyhoz menetelünk. 100
»»» II. Budáról az egri vilájetbe menetelünk. 107
»»» III. Egerből Mohammed pasával a felső-magyrországi várakba menetelünk. 120
»»» IV. A két követ találkozásának leírása. 134
»»» V. A követ-pasának, a tolmácsnak és a főkomiszárnak vitatkozása. 156
»»» VI. Török követség Bécsben. [159]
»»» I. Bevonulásunk Bécs városába. 161
»»» II. A császár-imperator és magyar király székhelyének, Bécs várának leírása. 165
»»» III. Tanácskozás a császárnak Mohammed pasával leendő találkozásáról. 177
»»» IV. A követ-pasa találkozása a császárral. 180
»»» V. A császár arczának és alakjának leírása. 2) 185
»»» VI. Mohammed pasa követi jelentése.2 198
»»» VII. Evlia Cselebi elutazása a magyarországi várak felülvizsgálására. [203
»»» I. Evlia Cselebi utazása pozsonyból Budára. 206
»»» II. Elutazásunk a várak és a szandsákok felülvizsgálatára. 211
»»» III. Váradról az erdélyi Hajdúság vilájetjébe menetelünk. 237
»»» IV. Kis-Adorján várából az erdélyi királyhoz menetelünket adja elő a fejezet. 244
»»» V. Erdélyi Fehérvárról a temesvári, az oláh és a moldvai vilájetekbe menetelünk. 249
»»» Név- és tárgymutató. [261]
»»» Török kifejezések jegyzéke. [266]
»»» TARTALOM. [269]
»»» 1. kötet.

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat