Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Halász István: Baranyamegye tanügyi állapota, tekintettel a megye tanügye emelése körül tett kormányi intézkedésekre a lefolyt 8-9 év alatt (1878)

Szerző: Halász István (1843-1892)
Cím: Baranyamegye tanügyi állapota, tekintettel a megye tanügye emelése körül tett kormányi intézkedésekre a lefolyt 8-9 év alatt
Megjelenési adatok: Pécs : Ifj. Madarász Endre, 1878. – VI, [1], 160 p. ; 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Midőn a baranyamegyei tankerület tanügyi viszonyainak jelenlegi állása megirását s részlegezett egy beállitását célul magam elé tűztem, tettem azt azon egyszerü indokból, mely már magában egy ily nemü munkának szükségében rejlik;
mert szeretném ily, – bár rövidre össze vont mű – mely a megye iskolaviszonyait bemutatja, becscsel bir nemcsak a közvetlen érdeklettek – de az avatatlanok előtt is.
De midőn átnézetet nyujt és bepillantást enged az egyes iskolák állásába; midőn
feltünteti az iskola körüli sajátos viszonyokat; midőn eléggé érzékeltetővé teszi a hiányt és előnyt; midőn elénk tárja a közérdekü mozgamat irányával, eredményével és ezek indokaival: lehetővé teszi a siker felismerését;
rávezet a tévesztet irányra; modót és alkalmat nyujt egyedeknek ugymint testületeknek isk. ügyeiket a jónak talált szinvonalára emelni.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» Ajánlás
»»» ELŐSZÓ.
»»» Tartalom.
»»» I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. [1]
»»» I. Állami és egyházi hatóságok, – ideiglenes iskola látogatók. 2
»»» I. A rom. kath. egyházmegye főhatósága: 3
»»» Kerületi esperesek: 3
»»» Pécs szab. kir. városa és területe. 5
»»» Magániskolák. 12
»»» Rom. kath. tanitóképző intézete. 13
»»» Az első cs. kir. dunagőzhajózási társulat által fentartott iskola Bányatelepen. 14
»»» A megye iskoláinak községenkénti kimutatása. [19]
»»» Vidéki magániskolák. 96
»»» Tornacsarnokok és torna-helyiségek. 100
»»» Ovodák. 103
»»» Kimutatása a megye azon községeinek, hol ez időszerint iskola nincs. 105
»»» II. VEGYES RÉSZ. [107]
»»» Tanitói egyletek. [107]
»»» Lelkésztanítók és iskolailag egyesült községek. 110
»»» Népiskolai könyvtárak. 115
»»» Iskolai földszázalék és iskolai alapvagyon. 117
»»» Faiskolák és iskolakertek. 120
»»» Általános iskoláztatás, vasárnapi iskola és a tanítás eredménye. 123
»»» Magyarosodás. 130
»»» Iskolaépületek. 132
»»» A megye területén – a népnevelés általános előmozditása tekintetében tett kormányi intézkedések. 133
»»» A) Tanfelügyelet. 135
»»» B) Képezdei- és tornászati póttanfolyamok. 136
»»» C) Megyei iskolatanács. 140
»»» D) Az iskoláknak – a kormány által taneszközökkel való ellátása. 141
»»» Baranyamegye következő iskolái nyertek taneszközöket: 142
»»» E) Felnőttek oktatása. 144
»»» Az 187 0/1-ik tanévben a megyében felnőttek oktatása a következő községekben tartatott: 146
»»» F) Tanitók és tanitói özvegyek részére nyujtott államsegélyek, kitüntetések. 148
»»» G) Államilag segélyezett községi iskolák. 151
»»» “Néptanitók Lapja.” 154
»»» Selyem tenyésztés. 154
»»» Néhány komoly és felvilágosító szó a t. cz. tanitó urakhoz a nyugdij ügyben. 154
»»» Haladás. 158
»»» Jegyzet: 160

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat