Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Könyöki József: A középkori várak különös tekintettel Magyarországra (1905)

Szerző: Könyöki József (1829-1900)
Cím: A középkori várak különös tekintettel Magyarországra
Megjelenési adatok: Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1905 – XII, 625 p. ; 27 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
A Magyar Műemlékek Országos Bizottsága 1876-ban a Pozsony megyében lévő középkori műemlékek megvizsgálásával és rajzokban való bemutatásával bízott meg.
E megbízást azután úgy bővítettem ki, hogy a hazánk nyugati részén lévő várakat is tanulmányoztam és felvételeket tettem.
E kétrendbeli megbízás folytán 1876-tól 1892-dik év végéig a nyári idő egy részét csakugyan a kijelölt építmények megvizsgálása és felvételére használtam fel úgy, hogy a jelzett idő tartama folyamán száznál több középkori templomot s mintegy száztizenöt középkori várat, illetőleg romot vizsgáltam meg s mértem fel.
Munkálataim folyamán hazánk várait összehasonlítván a küföldi várakkal, azon érdekes tapasztalatra jutottam, hogy hazánk várai, a vidéki szokásokat tekintetbe nem véve, tökéletesen az akkori kultura színvonalán állottak, sőt némely irányban a külföldieket felül is multák.

Tartalomjegyzék


»»» Előzéklap
»»» Cimlap
»»» Előszó [III]
»»» TÁRGYMUTATÓ. [VI]
»»» INDEX A KÉPEKHEZ. [IX]
»»» Ablakok alakja. [1]
»»» Ablakpadok. 2
»»» Ablakzár. 2
»»» Ajtó. 4
»»» Alagút. 4
»»» Állatbordák, kitömött állatok. 6
»»» Árnyékszékek. 7
»»» Árok. 8
»»» Árokvédő. 9
»»» Barbacan. 10
»»» Barlangvár. 11
»»» Barlangudvar. 11
»»» Bastide. 12
»»» Bástyabolt, bástyalak. 12
»»» Bástyavédő. 12
»»» Bebocsárási jog. 12
»»» Bérlett vár. 14
»»» Bolondvár. 14
»»» Boltozatok. 14
»»» Boszorkapincze. 15
»»» Börtön. 16
»»» Bujólik, buvólyuk. 18
»»» Butorzat. 18
»»» Buvóajtócska. 19
»»» Csapóajtó. 20
»»» Csapódeszka. 20
»»» Csapórács v. leesőrács. 21
»»» Cselédszoba. 23
»»» Csiga. 23
»»» Csontvázak. 23
»»» Csörszárok. 25
»»» Csúsztató, csiga, sikló. 25
»»» Czímer. 25
»»» Czölöpfal. 26
»»» Danziger. 27
»»» Daru. 28
»»» Deszkázott fal. 29
»»» Dobogó. 29
»»» Ebédlőpalota. 29
»»» Eleven sövénygát. 30
»»» Ellenvár. 31
»»» Elővárl. 32
»»» Elzáró fal. 32
»»» Elzáró gerenda. 33
»»» Elzáró láncz. 34
»»» Éneklő madarak. 34
»»» Építési elv- 35
»»» Építési időközök. 36
»»» Építési jog. 37
»»» Építőmesterek. 40
»»» Épületanag. 42
»»» Erkély. 43
»»» Erődgát. 44
»»» Escarpe és contreescarpe. 45
»»» Fáczánház. 45
»»» Falfestmény. 46
»»» Falfok. 49
»»» Falfülke . 49
»»» Falkötés. 49
»»» Falköz, kapuköz, sikátor. 58
»»» Faltorony. 60
»»» Faltörő kos . 60
»»» Farkaskasza . 60
»»» Farkasverem. 60
»»» Favár. 60
»»» Faváracs . 60
»»» Fecskefark. 60
»»» Felvonóhíd, dobogó, emelcső. 61
»»» Fenevadak a várakban. 63
»»» Figyelőtorony. 65
»»» Fióktorony. 65
»»» Fokerőd, bástyapárna. 65
»»» Folyosók. 65
»»» Folyosós köpeny. 66
»»» Források. 66
»»» Földalatti menhely. 66
»»» Földvár. 67
»»» Főtorony. 67
»»» Fürdőszobák. 67
»»» Füstölőkamra. 68
»»» Gátárok, csörszárok, gyepű, ördögárok, homárka, hunnok árka, kakasborozda. 68
»»» Gerendás falak. 71
»»» Gerendalyuk. 72
»»» Görögtűz . 72
»»» Gyámkő, vállkő. 72
»»» Gyémántárok-bemetszés. 73
»»» Gyepű. 73
»»» Hadiorom. 73
»»» Hajítógép. 73
»»» Haláljárda, gyilokjáró, öldöklő folyosó. 73
»»» Halastó, haltartó. 74
»»» Hamit. 74
»»» Hamutartó. 75
»»» Harangtorony. 75
»»» Hársfa. 75
»»» Hegytorok. 76
»»» Hidak. 76
»»» Homárka. 77
»»» Homlokorom. 77
»»» Hunnárok, hunnok árka. 77
»»» Ikervár. 77
»»» Imaház. 77
»»» Irodalom. 78
»»» Jégverem. 78
»»» Jelkép. 79
»»» Jelszavak . 79
»»» Kakasborozda . 79
»»» Kályha. 79
»»» Kamrák. 81
»»» Kandalló. 82
»»» Kápolna. 84
»»» Kapu. 87
»»» Kapudísz. 89
»»» Kapuerődítmény. 89
»»» Kapuköz. 92
»»» Kapuvédő. 92
»»» Katakoló. 93
»»» Kémény. 93
»»» Kémlelő, kémlyuk, kémnyílás. 94
»»» Kert. 94
»»» Kincstár, kincstartó kamara. 95
»»» Kínzó kamra. 95
»»» Kiséret. 98/
»»» Koffer. 99
»»» Kolostor. 99
»»» Konyha. 99
»»» Kopogtató, katakoló, klopacska. 100
»»» Kovácsműhely. 101
»»» Kőfaragójelek. 101
»»» Kőhajítógép. 104
»»» Kőház . 104
»»» Köpeny. 104
»»» Kőserpenyő. 106
»»» Kripta. 106
»»» Kurtina. 107
»»» Kút. 107
»»» Kutyák. 109
»»» Különített torony. 110
»»» Lapos födél. 110
»»» Leányvár. 111
»»» Leesőrács. 111
»»» Lejtős fal. 111
»»» Lépcsőház. 112
»»» Lépcsőzet. 112
»»» Levéltár. 113
»»» Levezető csatorna. 113
»»» Lovagterem. 113
»»» Lőportár. 116
»»» Lövőrés. 116
»»» Lugas. 123
»»» Macskajár. 124
»»» Magasköpeny. 124
»»» Major. 125
»»» Malom. 125
»»» Megvédhető ház. 126
»»» Méhes. 128
»»» Menekvés / Mennyezet. 129
»»» Monostorok. 130
»»» Mosdó. 133
»»» Mosóház. 134
»»» Motte. 134
»»» Munoth. 134
»»» Napóra. 134
»»» Nebojsza. 135
»»» Nőiszoba. 135
»»» Nyíllövőgép. 135
»»» Oldalpásztázó. 135
»»» Oltárfülke. 136
»»» Ostrom és védelem. 136
»»» Ostrom ellensánczvonal. 141
»»» Önmozdony. 142
»»» Önrőlyuk. 142
»»» Ördögárok. 142
»»» Ördög-csülök. 142
»»» Öregtorony. 143
»»» Őrfa. 143
»»» Őrség. 143
»»» Őrtorony. 144
»»» Padmaly,ereszkedő redőny. 144
»»» Padolat. 146
»»» Paizsfal. 146
»»» Palánk. 147
»»» Palota. 147
»»» Papok sáncza. 149
»»» Pénzverő. 149
»»» Pincze. 149
»»» Piscina. 150
»»» Pogányvár. 151
»»» Rablólovagság. 151
»»» Rabsonné útja. 155
»»» Repülő híd. 155
»»» Riasztó. 155
»»» Rohammentes vonal. 156
»»» Rovátkák, hadiorom. 156
»»» Sarkkövek. 158
»»» Serfőző, serneve. 159
»»» Sikátor. 159
»»» Sólyom és sólyomvadászat. 159
»»» Sütőkemencze. 162
»»» Szakálszárító. 162
»»» Számszeríjj. 162
»»» Szelelő nyílás. 153
»»» Szélkakas, szélvitorla. 153
»»» Szertár. 153
»»» Szobrászat. 164
»»» Szőnyegek. 166
»»» Szuroköntő, öntőerkély. 167
»»» Támadó torony. 168
»»» Támpillér. 168
»»» Tatárok útja. 168
»»» Tégla. 168
»»» Temető. 169
»»» Templom. 169
»»» Tetőburok. 170
»»» Tetőzet. 171
»»» Tolóhíd. 173
»»» Tornyok. 173
»»» a) Faltorony. 173
»»» b) Figyelőtornyocska. 177
»»» d) Harangtorony. 178
»»» c) Különített torony. 179
»»» f) Öregtorony, főrorony, nebojszatorony 180
»»» g) Őrtorony. 195
»»» h) Szárnytornyocskák. 195
»»» i) Toronytető alatti lakás. 196
»»» k) Tömörtorony. 196
»»» l) Vértorony, féltorony. 196
»»» Tündérek útja. 197
»»» Tündérvár. 197
»»» Tüskevár. 198
»»» Tűzhajítógép. 198
»»» Udvar. 198
»»» /Udvari bohócz. 198
»»» Üvegfestmények. 201
»»» Vadaskert. 202
»»» Vakolat. Habarcs. 203
»»» Vár. 206
»»» A várak osztályozása. 207
»»» a) Barlangvárak. 210
»»» b) Bolondvár. 210
»»» c) Favárak. 211
»»» d) Faváracs. 212
»»» e) Fensíkvárak. 213
»»» f) Földvárak. 214
»»» g) Gátvárak. 214
»»» h) Keresztesek várai. 216
»»» i) Kettős várak 216
»»» k) Közös várak. 217
»»» l) Községi várak. 219
»»» m) Pogányvár. 221
»»» n) Római eredetű várak. 230
»»» o) sziklába vájt várak. 234
»»» p) Tóvár. 234
»»» r) Tüskevár. 234
»»» s) Uvegvár. 235
»»» t) Váracs. 235
»»» u) Várcsoport. 237
»»» v) Végvárak. 238
»»» z) Vízvárak. 239
»»» Várak fejlődése. 241
»»» A várak helyrajzi fekvése. 243
»»» A várak magasfekvése. 244
»»» Várispánsági jelvény. 246
»»» Várnevek. 246
»»» Várösvény, várút. 249
»»» Várpap. 250
»»» Várak pusztulása. 250
»»» Várak száma. 254
»»» Várterület, vártalaj. 255
»»» Várak tervezete. 255
»»» Vaskapocs. 269
»»» Vaskapu. 269
»»» Védőfolyosó. 269
»»» Vészharang és kürt. 272
»»» Vészjelző. 272
»»» Világító- eszközök. 273
»»» Vívópálya. 274
»»» Vívótorony. 276
»»» Víztartó. 276
»»» Vízvezeték. 277
»»» Záróvas. 277
»»» Zenélőszerek. 277
»»» MAGYARORSZÁG VÁRAINAK JEGYZÉKE. [279]
»»» Abaúj vármegye. [279]
»»» Alsó-Fehér vármegye. [279]
»»» Arad vármegye. [279]
»»» Árva vármegye. 280
»»» Bács-Bodrog vármegye. 280
»»» Baranya vármegye. 280
»»» Bars vármegye. 280
»»» Békés vármegye. 281
»»» Bereg vármegye. 281
»»» Besztercze-Naszód vármegye. 281
»»» Bihar vármegye. 281
»»» Borsod vármegye. 281
»»» Brassó vármegye. 282
»»» Csanád vármegye. 282
»»» Csik vármegye. 282
»»» Csongrád vármegye. 282
»»» Esztergom vármegye. 283
»»» Fejér vármegye. 283
»»» Fiume kerülete. 283
»»» Fogaras vármegye. 283
»»» Gömör vármegye. 283
»»» Győr vármegye. 284
»»» Hajdu vármegye. 284
»»» Háromszék vármegye. 284
»»» Heves vármegye. 285
»»» Hont vármegye. 285
»»» Hunyad vármegye. 285
»»» Jász-Kun-Szolnok vármegye. 285
»»» Kis-Küküllő vármegye. 285
»»» Kolozs vármegye. 286
»»» Komárom vármegye. 286
»»» Krassó-Szörény vármegye. 286
»»» Liptó vármegye. 286
»»» Máramaros vármegye. 287
»»» Maros-Torda vármegye. 287
»»» Mosony vármegye. 287
»»» Nagy-küküllő vármegye. 287
»»» Nógrád vármegye. 288
»»» Nyitra vármegye. 288
»»» Pest vármegye. 289
»»» Pozsony vármegye. 289
»»» Sáros vármege. 289
»»» Somogy vármegye. 290
»»» Sopron vármegye. 290
»»» Szabolcs vármegye. 290
»»» Szatmár vármegye. 290
»»» Szeben vármegye. 291
»»» Szepes vármegye. 291
»»» Szilágy vármegye. 291
»»» Szolnok-Doboka vármegye. 291
»»» Temes vármegye. 292
»»» Tolna vármegye. 292
»»» Torda-Aranyos vármegye. 293
»»» Torontál vármegye. 293
»»» Trencsén vármegye. 293
»»» Turócz vármegye. 294
»»» Udvarhely megye. 294
»»» Ugocsa vármegye. 294
»»» Ung Vármegye. 294
»»» Vas vármegye. 295
»»» Veszprém megye. 295
»»» Zala vármegye. 295
»»» Zemplén vármegye. 296
»»» Zólyom vármegye. 296
»»» FORRÁSMŰVEK. [298]
»»» ÁBRÁK. [305]
»»» Ábra névmutató 1-9. 306
»»» Abrák. 307
»»» Ábra névmutató 10-13. 308
»»» Ábrák. 309
»»» Ábra névmutató 14-17. 310
»»» Ábrák. 311
»»» Ábra névmutató 18-22. 312
»»» Ábrák. 313
»»» Ábra névmutató 23-27. 314
»»» Ábrák. 315
»»» Ábra névmutató 28-31. 316
»»» Ábrák. 317
»»» Ábra névmutató 32-34. 318
»»» Ábrák. 319
»»» Ábra névmutató 35-38. 320
»»» Ábrák. 321
»»» Ábra névmutató 39-40.. 322
»»» Ábrák. 323
»»» Ábra névmutató 41-45. 324
»»» Ábrák. 325
»»» Ábra névmutató 46-50.. 326
»»» Ábrák. 327
»»» Ábra névmutató 51-53. 328
»»» Ábrák. 329
»»» Ábra névmutató 54-57. 330
»»» Ábrák. 331
»»» Ábra névmutató 58-63. 332
»»» Ábrák. 333
»»» Ábra névmutató 64-67. 334
»»» Ábrák. 335
»»» Ábra névmutató 68-75. 336
»»» Ábrák. 337
»»» Ábra névmutató 76-84. 338
»»» Ábrák. 339
»»» Ábra névmutató 85-99. 340
»»» Ábrák. 341
»»» Ábra névmutató 100-109. 342
»»» Ábrák. 343
»»» Ábra névmutató 110-112. 344
»»» Ábrák. 345
»»» Ábra névmutató 113-115. 346
»»» Ábrák. 347
»»» Ábra névmutató 116-119. 348
»»» Ábrák. 349
»»» Ábra névmutató 120-124. 350
»»» Ábrák. 351
»»» Ábra névmutató 125-131. 352
»»» Ábrák. 353
»»» Ábra névmutató 132-136. 354
»»» Ábrák. 355
»»» Ábra névmutató 137-138. 356
»»» Ábrák. 357
»»» Ábra névmutató 139. 358
»»» Ábrák 359
»»» Ábra névmutató 140-141. 360
»»» Ábrák. 361
»»» Ábra névmutató 142-148. 362
»»» Ábrák. 363
»»» Ábra névmutató 149-156. 364
»»» Ábrák 365
»»» Ábra névmutató 157-160. 366
»»» Ábrák. 367
»»» Ábra névmutató 161-164. 368
»»» Ábrák. 369
»»» Ábra névmutató 165-168. 370
»»» Ábrák. 371
»»» Ábra névmutató 169-172. 372
»»» Ábrák. 373
»»» Ábra névmutató 173-183. 374
»»» Ábrák. 375
»»» Ábra névmutató 184-185. 376
»»» Ábrák 377
»»» Ábra névmutató 186-191. 378
»»» Ábrák. 379
»»» Ábra névmutató 192-196. 380
»»» Ábrák. 381
»»» Ábra névmutató 197-201. 382
»»» Ábrák. 383
»»» Ábra névmutató 202-206. 384
»»» Ábrák. 385
»»» Ábra névmutató 207-212. 386
»»» Ábrák. 387
»»» Ábra névmutató 213-216. 388
»»» Ábrák. 389
»»» Ábra névmutató 217-240. 390
»»» Ábrák. 391
»»» Ábra névmutató 241-258. 392
»»» Ábrák. 393
»»» Ábra névmutató 259-275. 394
»»» Ábrák. 395
»»» Ábra névmutató 276-288. 396
»»» Ábrák. 397
»»» Ábra névmutató 289-301. 398
»»» Ábrák. 399
»»» Ábra névmutató 302-329. 400
»»» Ábrák. 401
»»» Ábra névmutató 330-337. 402
»»» Ábrák. 403
»»» Ábra névmutató 338-343. 404
»»» Ábrák. 405
»»» Ábra névmutató 344-348. 406
»»» Ábrák. 407
»»» Ábra névmutató 349-350. 408
»»» Ábrák. 409
»»» Ábra névmutató 351-352. 410
»»» Ábrák. 411
»»» Ábra névmutató 353-354. 412
»»» Ábrák. 413
»»» Ábra névmutató 355. 414
»»» Ábrák. 415
»»» Ábra névmutató 356-358. 416
»»» Ábrák. 417
»»» Ábra névmutató 359-360. 418
»»» Ábrák. 419
»»» Ábra névmutató 361-362. a) 420
»»» Ábrák. 421
»»» Ábra névmutató 362. b) 422
»»» Ábrák. 423
»»» Ábra névmutató 363. 424
»»» Ábrák. 425
»»» Ábra névmutató 364-367. 426
»»» Ábrák. 427
»»» Ábra névmutató 368-370. 428
»»» Ábrák. 429
»»» Ábra névmutató 371-372. 430
»»» Ábrák. 431
»»» Ábra névmutató 373-374. 432
»»» Ábrák. 433
»»» Ábra névmutató 375-376. 434
»»» Ábrák. 435
»»» Ábra névmutató 377. 436
»»» Ábrák. 437
»»» Ábra névmutató 378-379. 438
»»» Ábrák. 439
»»» Ábra névmutató 380-381. 440
»»» Ábrák. 441
»»» Ábra névmutató 382. 442
»»» Ábrák 443
»»» Ábra névmutató 383-389. 444
»»» Ábrák. 445
»»» Ábra névmutató 390-397. 446
»»» Ábrák. 447
»»» Ábra névmutató 388-403. 448
»»» Ábrák. 449
»»» Ábra névmutató 404-406. 450
»»» Ábrák. 351
»»» Ábra névmutató 407-415. 452
»»» Ábrák. 453
»»» Ábra névmutató 416-431. 454
»»» Ábrák. 455
»»» Ábra névmutató 432-441. 456
»»» Ábrák. 457
»»» Ábra névmutató 442-454. 458
»»» Ábrák. 459
»»» Ábra névmutató 455-462. 460
»»» Ábrák. 461
»»» Ábra névmutató 463-474. 462
»»» Ábrák. 463
»»» Ábra névmutató475-481. 464
»»» Ábrák. 465
»»» Ábra névmutató 482-484. 466
»»» Ábrák. 467
»»» Ábra névmutató 485-488. 468
»»» Ábrák. 469
»»» Ábra névmutató 489-499. 470
»»» Ábrák. 471
»»» Ábra névmutató 491. 472
»»» Ábrák. 473
»»» Ábra névmutató 500-521. 474
»»» Ábrák. 475
»»» Ábra névmutató 522-526. 476
»»» Ábrák. 477
»»» Ábra névmutató 527 a. 478
»»» Ábrák. 479
»»» Ábra névmutató 527 (b – h) 480
»»» Ábrák. 481
»»» Ábra névmutató 527( c- k) 482
»»» Ábrák. 483
»»» Ábra névmutató 528-535. 484
»»» Ábrák. 485
»»» Ábra névmutató 536-539. 486
»»» Ábrák. 487
»»» Ábra névmutató 517
»»» Ábrák 487
»»» Ábra névmutató 540-546. 488
»»» Ábrák. 489
»»» Ábra névmutató 547-548. 490
»»» Ábrá.k 491
»»» Ábra névmutató 549-550. 492
»»» Ábrák. 493
»»» Ábra névmutató 551-552. 494
»»» Ábrák. 495
»»» Ábra névmutató 553-554. 496
»»» Ábrák. 497
»»» Ábra névmutató 555-556. 498
»»» Ábrák. 499
»»» Ábra névmutató 557-558. 500
»»» Ábrák. 501
»»» Ábra névmutató559-560 a. 502
»»» Ábrák. 503
»»» Ábra névmutató 560 b. – 566. 504
»»» Ábrák. 505
»»» Ábra névmutató 567-568. 506
»»» Ábrák. 507
»»» Ábra névmutató 569-572. 508
»»» Ábrák. 509
»»» Ábra névmutató 573. 510
»»» Ábrák. 511
»»» Ábra névmutató 574-576. 512
»»» Ábrák. 513
»»» Ábra névmutató 577-579. 514
»»» Ábrák. 514
»»» Ábra névmutató 578. 516
»»» Ábrák. 517
»»» Ábra névmutató 580 a. – 580 c. 518
»»» Ábrák. 519
»»» Ábra névmutató580 d. 520
»»» Ábrák. 521
»»» Ábra névmutató 580 e. – 580 f. 522
»»» Ábrák. 523
»»» Ábra névmutató 581-583 b. 524
»»» Ábrák. 525
»»» Ábra névmutató 583 c. – 583 d. 526
»»» Ábrák 527
»»» Ábra névmutató 583 e.-584. 528
»»» Ábrák. 529
»»» Ábra névmutató 585-586. 530
»»» Ábrák. 531
»»» Ábra névmutató 587-589 b. 532
»»» Ábrák. 533
»»» Ábra névmutató 590-593. 534
»»» Ábrák. 535
»»» Ábra névmutató 594-596. 536
»»» Ábrák. 537
»»» Ábra névmutató 597. 538
»»» Ábrák. 539
»»» Ábra névmutató 597 b. – 599. 540
»»» Ábrák. 541
»»» Ábra névmutató 600-603. 542
»»» Ábrák. 543
»»» Ábra névmutató 604-607. 544
»»» Ábrák. 545
»»» Ábra névmutató 606. 546
»»» Ábrák. 547
»»» Ábra névmutató 608-610. 548
»»» Ábrák. 549
»»» Ábra névmutató 611-613. 550
»»» Ábrák. 551
»»» Ábra névmutató 614-615. 552
»»» Ábrák. 553
»»» Ábra névmutató 616-617. 554
»»» Ábrák. 555
»»» Ábra névmutató618-619. 556
»»» Ábrák. 557
»»» Ábra névmutató 620-628. 558
»»» Ábrák. 559
»»» Ábra névmutató 621. 560
»»» Ábrák. 561
»»» Ábra névmutató 624-627. 562
»»» Ábrák. 563
»»» Ábra névmutató 628-636. 564
»»» Ábrák. 565
»»» Ábra névmutató 629-635. 566
»»» Ábrák. 567
»»» Ábra névmutató 637-638 ( a – b). 568
»»» Ábrák. 569
»»» Ábra névmutató 638 (c – f.) 570
»»» Ábrák. 571
»»» Ábra névmutató 638 e.-639 (a-b). 572
»»» Ábrák. 573
»»» Ábra névmutató 639 (c – f.) 574
»»» Ábrák. 575
»»» Ábra névmutató 639 (g – h)-640. 576
»»» Ábrák. 577
»»» Ábra névmutató 640. 578
»»» Ábrák. 579
»»» Ábra névmutató 641. 580
»»» Ábrák. 581
»»» Ábra névmutató 641. 582
»»» Ábrák. 583
»»» Ábra névmutató 642-643. 584
»»» Ábrák. 585
»»» Ábra névmutató 644-645. 586
»»» Ábrák. 587
»»» Ábra névmutató 648-649. 588
»»» Ábrák. 589
»»» Ábra névmutató 650-651a). 590
»»» Ábrák. 591
»»» Ábra névmutató 651 b) – 652 a). 592
»»» Ábrák. 593
»»» Ábra névmutató 652 b) – 654 a). 594
»»» Ábrák. 595
»»» Ábra névmutató 654-655. 596
»»» Ábrák. 597
»»» Ábra névmutató 656 (a – b) – 657a). 598
»»» Ábrák. 599
»»» Ábra névmutató 657(b – c) – 658. 600
»»» Ábrák. 601
»»» Ábra névmutató 659-660. 602
»»» Ábrák. 603
»»» Ábra névmutató 661. 604
»»» Ábrák. 605
»»» Ábra névmutató 662. 606
»»» Ábrák. 607
»»» Ábra névmutató 663. 608
»»» Ábrák. 609
»»» Ábra névmutató 665. 610
»»» Ábrák. 611
»»» Ábra névmutató 666. 612
»»» Ábrák. 613
»»» Ábra névmutató 667-669. 614
»»» Ábrák. 615
»»» Ábra névmutató 670-671. 616
»»» Ábrák. 617
»»» Ábra névmutató 672. 618
»»» Ábrák. 619
»»» Ábra névmutató 673. 620
»»» Ábrák. 621
»»» Ábra névmutató 674. 622
»»» Ábrák. 623
»»» Ábra névmutató 675-676. 624
»»» Ábrák. 625

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat