Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Schell Antal: Az uzsora- és kamat-kérdés (1870)

Szerző: Schell Antal
Cím: Az uzsora- és kamat-kérdés
Megjelenési adatok: Pécs : Nyomatott a Lyceumi Könyvnyomdában, 1870 – 88, [1] p. ; 22 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Az uzsora- és kamat-kérdés, noha az országgyülés már itélt fölötte, az életben, de még az egyházi tudományban sincs eldöntve.
Az egyház mult tanitmánya és a jelen gyakorlat közt a profán figyelő, az egyház tekintélyének rovására, ellenmondást lát. — De az egyházi tanitók közt is csak ritkán találkozik olyan, ki e kérdés iránt önmagával tisztában volna.
Itt is áll, mit Perin mond: „A kereszténység maga azok szemében, kik azt csak felületesen vizsgálják, nem egyéb egy folytonos ellenmondásnál. Ez ellenmondás immár megoldást sürget.”
Nagy hibát követnénk el, ha mi némely fontos kérdésben a gyakorlaton megnyugodnánk, s nem törekednénk elvileg is tisztába jönni. Az utókor szemrehányása érne bennünket, melylyel a jelen emberei máris illetik egyben-másban azokat, kik a multban az egyházi tan kezelői, képviselői voltak.
Régente tán megjárta s csekély erkölcsi kárral járt; de ma már bünös mulasztás volna a huza-vona ott, hol valamely kérdést a bizonytalanság homályából az elvi biztosság talpazatára kell állitani.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap
»»» Bevezetés [3]
»»» I. RÉSZ. [5]
»»» I. A ,,mutuum.” [7]
»»» II. Az uzsora pháisai. [11]
»»» III. A régi álláspont ma már fön nem tartható. [22]
»»» a) Az ó-és uj szövetségi sz. iratok. 24
»»» b) Sz. Atyák és zsinati határozatok. 30
»»» c) XIV. Benedek pápa ,,Vix pervenit” encyclicá-ja. 32
»»» IV. Az öt jogczim. 35
»»» V. Mi a teendője a ker. kath. papnak és hivőnek oly államban, hol az uzsoratörvények és a kamatszabványok érvényen kivül helyeztettek? [40]
»»» VI. Uzsora-törványek hiányában hogyan akadályozhatjuk meg az uzsoráskodást? 46
»»» II: RÉSZ: [51]
»»» VII. Nemzetgazdasági eszmék. [53]
»»» VIII. A kamat fogalma és jogszerüsége. [65]
»»» IX. Az ,,uzsora” lényege, fogalomhatározata és utálatossága. [73]
»»» X. Az uzsora és a magyar törvényhozás. [77]
»»» XXXI. Törvényczikk. Az uzsoratörvények eltörléséről. 80
»»» Tartalom. [89]

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat