Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

József Károly Lajos: Czigány nyelvtan – Románo csibákero sziklaribe (1888)

Szerző: József Károly Lajos (Magyarország : királyi főherceg) (1833-1905)
Cím: Czigány nyelvtan : Románo csibákero sziklaribe
Megjelenési adatok: Budapest : MTA, 1888. – 377 p. – 24 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:

A. Magyar Tudományos Akadémiában a czigány nyelv akkor jött először szóba, mikor a magyar nyelv nagy szótárának szerkesztéséhez készültek.
Valamint a Magyar Nyelvmívelő Társaság 1796-ban azt sürgette, hogy tudósaink a nemzetek atyafiságának, nevezetesen a magyarok Ázsiában levő legközelebbi rokonainak kinyomozására a legkülönbözőbb nyelveket, még a czigányt is dolgozzák ki : a mi tudományos intézetünk is mindenféle nyelvből válogatta össze azokat a szókat, melyek magyar szókhoz hasonlítanak s e módon hitte az etymologia útját egyengethetni. Ugyane czélból czigány szógyűjtetnényt is szerzett magának.


Tartalomjegyzék


»»» Címlap.
»»» Bevezetés. [V]
»»» Tartalom. [XI]
»»» Előszó. [XIII]
»»» AZ IND NYELVEK SZÁRMAZÁSA. [XVI]
»»» A CZIGÁNY IRODALOM. [XVIII]
»»» RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA. [XXIV]
»»» I. FEJEZET. [1]
»»» HANGTAN. [1]
»»» I. §. A HANGOK. [1]
»»» a) Magánhangzók. [1]
»»» b) Mássalhangzók. 2
»»» c) Hangcsere. 2
»»» d) Hangsúly. 3
»»» e) A Hangok Aspiratiója És Összefüggése Az Ind Nyelvekkel. 4
»»» II. FEJEZET. [16]
»»» AZ IGE. [16]
»»» 2. §. AZ IGÉK ALAKJAI. [16]
»»» 3. §. AZ IGÉK KÉPZÉSE. 17
»»» 1. Cselekvő és Közép Alak. 17
»»» 2. Cselekvő Alak. 18
»»» 3. Szenvedő Alak. 18
»»» 4. Gykorló Alak. 19
»»» 5. Míveltető Alak. 19
»»» 4. §. AZ IGÉK MÓDJAI. 20
»»» A) Jelentő Mód. I. Jelen idő. 20
»»» 2. Félmúlt Idő. 21
»»» 3. Mult Idő. 21
»»» 4. Régmult Idő. 37
»»» 5. A Jövő Idő. 37
»»» B) Határozatlan Mód. 38
»»» C) Parancsoló Mód. 38
»»» D) A Foglaló Mód. 39
»»» E) A Részesülő. 40
»»» F) Az Állapotjegyző. 61
»»» G) Az Igei Főnév. 62
»»» H) A Szenvedő Alak. 63
»»» 5. §. AZ IGÉK RAGOZÁSA. 63
»»» 1. A Létige Ragozása. 64
»»» 2. A Cselekvő És Szenvedő Igék Ragozása. 70
»»» 3. A Létige Különös Használata. 76
»»» 4. Személytelen Igék. 78
»»» 5. HAT, -HET. 81
»»» KELL. 82
»»» III. FEJEZET. [84]
»»» A NEVEK. [84]
»»» 6. §. A NEVEK NEME. [84]
»»» 7. §. A FŐNEVEK KÉPZÉSE. 85
»»» 8. §. NŐNEMŰEK KÉPZÉSE HÍMNEMŰEKBŐL. 87
»»» 9. §. A MELLÉKNEVEK KÉPZÉSE. 88
»»» 10. §. KICSINYÍTŐ SZÓK. 93
»»» 11. §. A MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA. 94
»»» 12. A TÖBBES SZÁM KÉPZÉSE. 95
»»» 13. §. A NEVEK RAGOZÁSA. 110
»»» 14. §. A SZÁMNEVEK. 129
»»» 15. §. SZÓÖSSZETÉTEL. 134
»»» IV. FEJEZET. [135]
»»» IGEHATÁROZÓK ÉS ELŐLJÁRÓK. [135]
»»» 16. §. IGEHATÁROZÓK. [135]
»»» 17. §. MELLÉKNEVEKBŐL SZÁRMAZÓ IGEHATÁROZÓK. 139
»»» 18. §. AZ ELŐLJÁRÓK. 140
»»» 19. §. AZ UTÓLJÁRÓK. 145
»»» V. FEJEZET. [146]
»»» A NÉVMÁS. [146]
»»» 20. §. A SZEMÉLYES NÉVMÁS ÉS RAGOZÁSA. [146]
»»» 21. §. A BIRTOKOS NÉVMÁS ÉS RAGOZÁSA. 148
»»» 22. §. A VISSZAHATÓ NÉVMÁS ÉS RAGOZÁSA. 154
»»» 23. §. A MUTATÓ ÉS NEHÁNY MÁS NÉVMÁSOK ÉS RAGOZÁSAIK. 155
»»» 24. §. A KÉRDŐ NÉVMÁS ÉS RAGOZÁSA. 159
»»» 25. §. A HASONLÍTÓ NÉVMÁS. 161
»»» 26. §. ‘SEMMI’ RAGOZÁSA. 161
»»» 27. §. ÁLTALÁNOS NÉMÁS-SZABÁLYOK. 162
»»» VI. FEJEZET. [163]
»»» A NÉVELŐ. [163]
»»» 28. §. A NÉVELŐ. [163]
»»» VII. FEJEZET. [165]
»»» A KÖTŐSZÓ. [165]
»»» 29. §. A KÖTŐSZÓ. [165]
»»» VIII. FEJEZET. [167]
»»» AZ INDULATSZÓ. [167]
»»» 30. §. AZ INDULATSZÓ. [167]
»»» IX. FEJEZET. [168]
»»» MONDATTANI SAJÁTOSSÁGOK. [168]
»»» 31. §. A SEGÍTŐ ESET ÉRTELME. [168]
»»» 32. §. A TÖRÖK VÁNDOR CZIGÁNYOKNAK ALANYNÉLKÜLI MONDATAI. 169
»»» X. FEJEZET. [170]
»»» SZÓKÉPZÉSEK. [170]
»»» 33. §. SZÓKÉPZÉSEK ÉS FEJLŐDÉSEK. [170]
»»» XI. FEJEZET. SZÖVEG-ÖSSZEHASONLÍTÁS. [173]
»»» XII. FEJEZET. ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR. [175]
»»» IRODALMI KALAUZ. [219]
»»» I. A Czigányok Ethnologiája. [229]
»»» 1. A Czigányok Különböző Neveiről. [229]
»»» 2. Statisztikájuk. 232
»»» 3. Anthropologiai Vizsgálatok. 238
»»» 4. Élelmükről. 240
»»» 5. Öltözetükről. 242
»»» 6. Lakásukról. 244
»»» 7. Családi Életükről. 245
»»» 8. Vallásukról. 248
»»» 9. Foglalkozásukról,Kenyérkeresetükről. 250
»»» II. A Czigányok Története. [263]
»»» 1. A Czigányok Eredetéről. [263]
»»» 2. Vándorlásaikról. 269
»»» 3. A Czigányok Osztályozása. 271
»»» 4. A Czigányok Politikai Szervezetéről. 274
»»» 5. A Czigányok Megtűréséről S Az Őket Javító Intézkedésekről. 284
»»» 6. A Czigányokra Vonatkozó Törvények, Rendeletek Stb. 285
»»» 7. Hadi Szolgálatukról. 292
»»» 8. Vegyes Történeti Adatok. 293
»»» III. A Czigány Nyelv És Népköltészet. [297]
»»» A) Nyelvészet. [297]
»»» Czigány Nyelvi Tanulmányok Magyarországon. [297]
»»» Kéziratok. 302
»»» 1. Kolozsvári Kézirat. 302
»»» 2. Jászóvári Kéziratok. 303
»»» 3. Gelsei Kéziratok. 304
»»» 4. József Főherczeg Birtokán Levő Kéziratok. 308
»»» 5. Miklosich Birtokában Levő Kéziratok. 308
»»» Czigány Fordítások. 311
»»» B) Népköltészet. 312
»»» A “Híres Faraó-Ének”. 317
»»» IV. A Magyar Zene És Czigány Zene. [322]
»»» A Magyar Zene Eredete. 328
»»» V. Híres Czigányok. [332]
»»» Híres Czigány Zenészek. [332]
»»» Hires Énekes Szinésznő. 338
»»» Írófélék. 339
»»» Czigány Születésű Magyar Főtisztek. 341
»»» Állítólag Czigány Eredetűek. 342
»»» VI. A Czigány Mint A Szépirodalom És Művészetek Tárgya. [344]
»»» A) Czigánytárgyú Szépirodalom. [344]
»»» 1. Magyar. [344]
»»» Szépirodalom. 346
»»» 2. Finn. 351
»»» 3. Német. 352
»»» 4. Dán. 357
»»» 5. Norvég. 357
»»» 6. Német Alföldi. 358
»»» 7. Angol. 358
»»» 8. Olasz. 360
»»» 9. Franczia. 361
»»» 10. Spanyol. 363
»»» 11. Oláh. 363
»»» 12. Orosz. 364
»»» 13. Lengyel. 365
»»» 14. Horvát. 365
»»» 15. Szerb. 365
»»» 16. Görög És Albán. 365
»»» 17.Latin. 366
»»» B) Czigánytárgyú Festmények, Rajzok és Szobrok. 368
»»» Magyarországi Művészek. 368
»»» Külföldi Művészek. 370
»»» C) Czigánytárgyú Operák, Balletek Stb. 372
»»» Egyéb Zeneszerzemények. 374
»»» PÓTLÉK. 375

2 hozzászólás történt ehhez: „József Károly Lajos: Czigány nyelvtan – Románo csibákero sziklaribe (1888)”

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat