Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

A Tanácsköztársaság könyvtárügye – A könyvtárügyi politikai megbizottak hivatalos lapja (1919)

Szerző:
Cím: A Tanácsköztársaság könyvtárügye : A könyvtárügyi politikai megbizottak hivatalos lapja
Megjelenési adatok: Budapest : Pápai E. Ny., 1919. – 1919/1. sz. (máj. 1.) – 1919/4. sz. (júl 1.)
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Kell-e magyarázó szó a Tanácsköztársaság könyvtári vonatkozásu rendeleteihez? Értelmesek, egyszerüek, jogászi cikornyásság nélkül valók. A hivatalos közlöny második oldalán az első mondat tájékoztatja a kései olvasót, miről volt szó. A mondat igy szól: „A Magyarországi Tanácsköztársaság az ország lakosságának könyvvel s a hozzávezető segédeszközökkel (bibliográfiák, katalógusok stb.) való ellátását állami feladatnak tekinti. Ezért tehát köztulajdonba és kezelésbe vesz minden tudományos és közmüvelődési könyvtárat, amennyiben az a hivatali kézikönyvtár kereteit tulhaladja. „ Ez az alaprendelet az egész könyvtárügy teljes ujjászervezésére szóló felhatalmazást tartalmazta. Jelentette ezenkivül azt, hogy a könyvtárügy az oktatásügyi politika rangjára emelkedett. Tartalmazta végül azt is, hogy a könyvtárügyi politikai megbizottak az Országos Könyvtárügyi Tanács megalakulásáig…

Tartalomjegyzék


»»» Címlap – Gyűjtőmappa
»»» Impresszum
»»» Kőhalmi Béla: Előszó – a közeledő félszázados évforduló elé
»»» 1919. május 1. – 1. szám. [1]
»»» Az országos könyvtárügy vezetői [1]
»»» A közoktatásügyi népbiztosság könyvtárügyi rendeletei [1]
»»» Könyvgyüjtemények bejelentése [1]
»»» Vidéki könyvtárak megfelelőbb elhelyezése és elhagyott vidéki magánkönyvtárak ügyében [1]
»»» Kulturális célokat szolgáló helyiségek lefoglalása [1]
»»» A könyvtárak köztulajdonba vételéről s az Országos Könyvtárügyi Tanács, valamint Munkás- és Katonatanácsok könyvtárügyi alosztályainak megalakitásáról s ezek feladatairól 2
»»» A veszélyeztetett magánkönyvtárakról és eladó könyvtárak kényszerfelajánlásáról 2
»»» A megszünt egyesületek könyvtárai és a kellően ki nem használt egyesületi könyvtárakról 2
»»» A könyvtárosi tanfolyamról 3
»»» A könyvtárügyi megbizottak rendelete a hátralékos olvasók ellen 3
»»» A forradalom emlékeinek összegyüjtése 3
»»» Budapest könyvtárügye 3
»»» Közművelődési könyvtár-hálózat kiépitése a Szabó Ervin-könyvtár keretében 3
»»» A volt képviselőházi könyvtár a Szabó Ervin könyvtár kezelésében 4
»»» A könyvészet állami feladat 4
»»» A szellemi termelés központositása 4
»»» A szellemi termelést központositó rendeletek 5
»»» Tájékoztató a könyvtárosi tanfolyamról 7
»»» A) Elméleti kiképzés. 7
»»» I. Általános könyvtártan 7
»»» II. Könyvtárigazgatás és könyvtártechnika 7
»»» III. Könyvészeti ismeretek 8
»»» IV. A könyvipar, könyvkiadás és könyvkereskedelem ismertetése 8
»»» V. Olvasás és könyvgyűjtés 8
»»» VI. Irodalmi ismeretek 8
»»» Látogatások 8
»»» B) Gyakorlati kiképzés. 8
»»» Továbbképzés 8
»»» 1919. június 1. – 2-3. szám. 1
»»» A könyvtárügyi megbizottak körlevelei 1
»»» Központi duplum-raktár létesitése. 1
»»» Könyvtári kötések központositása 1
»»» Magánkönyvtárak felajánlása 1
»»» Antikvárusokhoz 1
»»» A könyvpiac és a közkönyvtárak 1
»»» Közkönyvtárak Gyüjtő- és Elosztó-Telepe 2
»»» A könyvtárosi tanfolyam megnyitása 3
»»» Könyvtárak a Tanácsköztársaságban 5
»»» Gyári munkáskönyvtárak 6
»»» A volt érdekképviseletek könyvtárai 7
»»» A levéltárak rendezése 8
»»» 1919. július 1. – 4. szám. 1
»»» Körlevél Az összes nagyobb könyvtárakhoz. 1
»»» A könyvtári kisüzem és nagyüzem 1
»»» Szakértekezlet a vakok központi könyvtára ügyében 2
»»» A Közkönyvtárak Gyüjtő és Elosztó Telepének munkája 4
»»» A nyomdai termékek könyvtári megőrzése, bibliográfiai és statisztikai feldolgozása és a könyvtári szükséglet biztositása 4
»»» Beszámoló a könyvtárosi tanfolyamról 5
»»» A gyári munkáskönyvtárak ügye 6
»»» A budai közművelődési könyvtár megnyitása 7
»»» A volt érdekképviseleti könyvtárak 7
»»» A könyvek elosztásának központi irányitása 7
»»» Könyvüzemi előadások 8
»»» Melléklet A Tanácsköztársaság Könyvtárügye 1919 (4.) juliusi számához [1]
»»» Országos Könyvtárügyi és Bibliográfiai Intézet szervezése [1]
»»» A Közoktatásügyi Népbiztosság 65. K. N. számu rendelete [1]
»»» A Közoktatásügyi Népbiztosság 66. K. N. számu rendelete. [1]
»»» A vakok központi könyvtárára vonatkozó rendeletek. 2
»»» A volt Omge könyvtára – Földmives szakkönyvtár. 2

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat