Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Rimely Károly: Capitulum insignis ecclesiae collegiatae Posoniensis ad S. Martinum ep. olim SS Salvatorem (1880)

Szerző: Rimely Károly (1825-1904)
Cím: Capitulum insignis ecclesiae collegiatae Posoniensis ad S. Martinum ep. olim SS Salvatorem
Megjelenési adatok: Posonii : typis Caroli Angermayer, 1880. – X, 335 [1] p. ; 25 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:

Libellum, qui fata Capituli nostri continet, dum Venerabili Capitulo instar manuscripti solum reverenter offero, facio id, ut privatum ejus characterem indicem.
Quod operi manum adjeci, stimulo actus egi gratitudinis, memor continuo propensi animi, quo Venerabile Capitulum me votis suis in socium optavit; feel porro in promptum Eminentissimi Domini Archipraesulis nostri obsequium, qui justum fore merito judicabat, ut diuturnam in munere honorifico absentiam, qua mihi ex indultu ejus benigno, et annutu Venerabilis Capituli uti licuit, redux compensem.


Tartalomjegyzék


»»» Boritó [0]
»»» Előzéklap [0]
»»» Címlap [1]
»»» Bevezető a szerzőtől [3]
»»» CONSPECTUS. [5]
»»» Prima Capituli vestigia. [1]
»»» Opiniones de ortu Capituli Posoniensis. [5]
»»» Intia Capituli Posoniensis temporibus Piligrini sunt quaerenda [12]
»»» Praepositi Posoniensis auctoritas. [22]
»»» Auctoritas Praepositi collapsa reviviscit. [32]
»»» Capituli Posoniensis primaeva Constitutio. [36]
»»» De numero et delectu Canonicorum. [40]
»»» Gradus et officia in Capitulo. [45]
»»» Visitationes Capituli canonicae. [56]
»»» Jura et prvilegia Capituli. [59]
»»» Fata et vicissitudines Capituli. [69]
»»» Bona et possessiones Praepositi et Capituli. [87]
»»» Bona donationis regie. [95]
»»» Bona donationis privatae. [106]
»»» Residentia Praepositi et academia Istropolitana. [121]
»»» Domus et vineae. [130]
»»» Proventus Praepositi et Canonicorum. [139]
»»» Ecclesia ad sanctissimum Salvatorem, nunc ad sanctum Martinum collegiata. [147]
»»» Ecclesia ad sanctum Martinum restaurata. [161]
»»» Capellae et altariae in ecclesia sancti Martini existentes. [168]
»»» Capella sanetae Annae. [168]
»»» Capella sancti Joannis Eleemosynarii. 169
»»» Capellae in sacrario ecclesiac. 173
»»» Loca sacra, quae ad ecclesiam sancti Martini pertinebant olim, aut hodie quoque aliquatenus pertinent. [177]
»»» Coemeterium et Crypta. [177]
»»» Capella s. Nicolai. 185
»»» Capella sanctissimi Corporis Christi. 186
»»» Capella s. Catharinae. 187
»»» Capella s. Ladislai in curia archiepiscopali. 188
»»» Ecclesia s. Laurentii extra muros civitatis. 189
»»» Ecclesia s. Michaelis extra muros civitatis. 191
»»» Fundationes piae sub administratione Capituli existentes. [193]
»»» I. Fundatio votiva sacrorum. 195
»»» II. Fundatio Altariarum. 195
»»» III. Fundatio pro Sacristia Capituli. 197
»»» IV. Fundatio pro ecclesia Csukárd. 198
»»» V. Fundatio pro ecclesia SS. Salvatoris. 198
»»» VI. Fundatio Capellae S. Joannis Eleemosynarii. 199
»»» VII. Fundatio ecclesia in Szilincs. 199
»»» VIII. Fundatio parochiae in Szilines. 200
»»» IX. Fundatio scholae in Szilincs. 200
»»» X. Fundatio ecclesia in Vásárút. 200
»»» XI. Fundatio missarum parochi in Vásárút. 201
»»» XII. Fundatio statuae S. Joannis Nep. in Vásárút. 201
»»» XIII. Fundatio scholae in Vásárút. 201
»»» XIV. Fundatio Xenodochii in Vásárút. 202
»»» XV. Fundatio lampadis sanctuarii. 202
»»» XVI. Fundatio pro musicis ecclesiae. 203
»»» XVII. Fundationes pro pauperibus. 203
»»» XVIII. Fundatio Bernhardi Wachtler. 207
»»» XIX. Fundatio Joannis Bapt. Erszényházy. 207
»»» XX. Fundatio processionis ad Cellas Marianas. 208
»»» XXI. Fundatio seminarii S. Emerici. 208
»»» XXII. Fundatio pro Superioribus seminarii S. Emerici. 212
»»» XXIII. Fundatio viae erucis in Stomfa. 212
»»» XXIV. Fundationes Adalberti Pogány. 212
»»» XXV. Fundatio Joannis Miklovics. 214
»»» XXVI. Fundatio Petri Méhes pro stipendiis. 214
»»» XXVII. Fundatio Friderici comites a Hadik. 215
»»» XXVIII. Fundatio fratrum Blásy. 216
»»» XXIX. Fundatio Michaelis Nécsey. 216
»»» XXX. Fundatio Josephi Pántocsek sub nomine SS. Cordis Jesu et Mariae. 217
»»» XXXI. Fundatio Francisci Török. 217
»»» XXXII. Fundatio pro convertitis. 218
»»» XXXIII. Fundatio Thadaei comitis a Herberstein. 219
»»» 1209. U b a l d u s 222
»»» 1232. J o a n n e s I 222
»»» 1248. Z l a u d 223
»»» 1253. S m a r a g d u s v e l S m e r a l d u s 223
»»» 1257. P a u l u s 223
»»» 1262. S t e p h a n u s 223
»»» 1277. A n t o n i u s 224
»»» 1280. P a s c h a s i u s 224
»»» 1281. S t e p h a n u s 224
»»» 1291. D o m i n i c u s 224
»»» 1297. S e r a p h i n u s 224
»»» 1311. P h i l i p p u s 225
»»» 1316. N i c o l a u s 225
»»» 1331. J a c o b u s a P l a c e n t i a 225
»»» 1335. M i c h a e l 225
»»» 1348. G u i l l e l m u s d e P us t e l l a. 226
»»» 1352. B l a s i u s C o s m a. 226
»»» 1358. M a r t i n u s 226
»»» 1372. B u r c h a r d u s E l l e r p a c h. 226
»»» 1384. L a u r e n t i u s C z a m b ó. 227
»»» 1402.J o a n n e s II. S e n b e r g. 227
»»» 1408.J o a n n e s III. J u b á r d e B o h e m i a. 227
»»» 1422. L a d i s l a u s S o ó s d e S ó v á r 228
»»» 1429. S e i f f r i e d u s, 228
»»» 1432. J o a n n e s d e IV. H a m e l b u r g. 228
»»» 1445. M i c h a el II. d e P r i v i d i a. 228
»»» 1455. G e o r g i u s I. S c h o n b e rg . 228
»»» 1486. A n t o n i u s II. d e S a n k f a l v a, 233
»»» 1502. N i c o l a u s II. Z e l e d e S a n d f a l v a, 233
»»» 1514. F r a n c i s c u s Z a r e m b e r g. 234
»»» 1515. H i e r o n i m u s B a l b u s. 235
»»» 1522. F r a n c i s c u s A c z é l I. 236
»»» 1526. F r a n c i s c u s II. d e W y l a k i – U j l a k i . 236
»»» 1555. A m o r t e F r a n c i s c i U j l a k i, 237
»»» 1555. G e o r g i u s II. D r a s k o v i t s. 237
»»» 1563.F r a n c i s c u s III. c o m. F o r g á c h d e G h y m e s 238
»»» 1575. S t e p h a n u s III. R a d e t i u s 239
»»» 1585. M a r t i n u s II. P e t h e d e H e t e s. 239
»»» 1586. A n d r e a s I. M o n o s z l o y. 239
»»» 1602. D e m e t r i u s N a p r a g h y. 240
»»» 1609. Nicolaus III. Pálffy. 240
»»» 1618. T h o m a s I. B a l á s f y 240
»»» 1625. P a u l u s D á v i d d e F i l i s t á l, 240
»»» 1630. G e o r g i u s III. D r a s k o v i c s d e T r a k o s t y á n 241
»»» 1635. G e o r g i u s IV. J a k u s i c z d e O r b o v a 241
»»» 1637. M ic h a e l III. K o p c s á n y 241
»»» 1646. B e n e d i c t u s K i s d y, 241
»»» 1648. J o a n n es V. P ü s k y 242
»»» 1651. S t e p h a n u s IV. R o h o n c z y 242
»»» 1653. M i c h a e l IV. L a m o d y. 242
»»» 1654. M a t h i a s T a r n ó c z y 242
»»» 1655. S i g i s m u n d u s Z o n g o r. 242
»»» 1658. T h o m a s II. comes P á l f f y ab E r d ő d. 243
»»» 1660. F r a n c i s c u s IV. S z e n t g y ö r g y i 243
»»» 1663. F r a n c i s c u s V. L e o n a r d u s S z e g e d y 243
»»» 1669. T h o m a s II. com. P á l f f y ab E r d ő d. 243
»»» 1679. J o a n n e s VI. K á l m á n c z a y, 243
»»» 1685. S t e p h a n u s V. S z e n c z y d e S z e n c z, 244
»»» 1697. N i c o l a u s IV. comes a N á d a s d 244
»»» 1698. O t t o J o a n n e s comes a V o l k r a 244
»»» 1712. E m e r i c u s e comitibus C s á k y de K e r e s z t s z e g h. 244
»»» 1733. P a u l u s II. S t e p h a n u s comes F o r g á c h de G h y m e s. 245
»»» 1747. J o s e p h u s I. C a r o l u s Z b i s k o de K i s K o l a i 245
»»» 1755. J o s e p h u s II. com. a B a t t y á n y 245
»»» 1760. A n t o n i u s III. I. b. B a j t a y. 245
»»» 1773. F r a n c i s c u m VI. com. B e r c h t o l d t 246
»»» 1778. I g n a t i u s J o a n n e s de F e l b i g e r 246
»»» 1790. C a r o l u s I. b. D u j a r d i n 246
»»» 1794. J o a n n e s VII. S ó b e r 246
»»» 1809. I g n a t i u s II. Z i m á n y i 247
»»» 1823. J o s e p h u s III. S t r a i t e r 247
»»» 1827. F r a n c i s c u s VII. M a d a r s y de G o j z e s t 247
»»» 1839. M i c h a e l V. A d a m k o v i c s 247
»»» 1846. A d a l b e r t u s P o g á n y de C s é b 247
»»» 1858. J o s e p h u s IV. V i b e r 247
»»» 1866. V i n c e n t i u s J e k e l f a l u s y de M a r g i t f a l v a 248
»»» 1867. A n d r e a s L i p t h a y de K i s f a l u d 248
»»» 1872. J o a n n e s H i a c i n t u s R ó n a y 248
»»» Memoria Canonicorum ecclesiae collegiatae Posoniensis, e dispersis documentis eruta. [249]
»»» Canonici Saeculorum XIII. et XIV. 250
»»» Canonici Saeculi XV. 254
»»» Canonici Saeculi XVI. 260
»»» Canonici Saeculi XVII. 266
»»» Canonici Saeculi XVIII. 275
»»» Canonici Saeculi XIX. 285
»»» SIGILLVM S. ECCLESIAE SALVATORIS. SIGILLVM S. SALVATORIS PRAEPOSITI POSONIENSIS. 1384. [295]
»»» D O K U M E N T A. [297]
»»» Samud, Velk, Kürth. [299]
»»» Flezyndorff, Zelynch. 300
»»» Zelinch pars altera. 303
»»» Thurne seu Csukárd. 304
»»» Thürne. 305
»»» Thürne. 307
»»» Csukárfölde. 308
»»» Papfalu seu Papnépe.. 311
»»» Csandal seu Toron. 313
»»» Egyházfalva. 314
»»» Uzur, Ocoly, Chürle, Symperg. 316
»»» Bodszegh. 317
»»» Portus Danubii et aquae Csollon in Vereknye. 318
»»» Conventio inter Capitulum et civitatem de eligendo parocho 1348. 319
»»» Conventio anni 1348 de eligendo parocho confirmatur. 322
»»» Auctoritas Praepositi. 324
»»» Cautio in recipiendis Canonicis 1451. 327
»»» Domus parochialis. 330
»»» Ecclesia s. Salvatoris in urbe constructa. 332
»»» Ecclesie s. Salvatoris ex munitione in urbem translatio. 332
»»» Documentum consecrationis ecclesiae s. Martini 1452. 333
»»» Capella Reginae in sacrario Ecclesiae. 334
»»» Supplementum. [336]

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat