Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Döbrentei Gábor: Régi magyar nyelvemlékek – Temetési beszéd és könyörgés. Ó testamentomi néhány könyv – I. kötet (1838)

Szerző: Döbrentei Gábor (1785-1851) (szerk.)
Cím: Régi magyar nyelvemlékek : Temetési beszéd és könyörgés. Ó testamentomi néhány könyv
Megjelenési adatok: Budán : Magyar Tudós Társaság, 1838. – CIV, LXIV, [4], 280 p. ; 27 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Azon régi magyar kéziratok közül, mellyeket a’ magyar tudós társaság, 1832-beli Septemberben tartott III-dik nagygyűlése határozatánál fogva, hű másolatban összegyűjtött 1834 Novemberéig, az ekkor volt V-dik nagy gyülés, az ezen kötetben állókat választotta elejénte sajtó alá.
Illy régi, akármelly tárgyu, de, nyelv tekintetéből érdekes kéziratok’ közre bocsátását azért tartotta szükségesnek a’ társaság,
Hogy együtt lévő nagy gyüjteményből, összehasonlítások által, könnyebben dolgozhassanak a’ tagok az alaprajz kiszabta czélra, melly igy szól:
„Ez a’ tudós társaság szoros gondjait fordítja a’ magyar nyelv „hajdani nyomai’, régi emlékei’, bárhol rejtezkedjenek, felkerestetésére, hogy annak formáit mind a’ magános szavakban, mind azok’ összekötésében, az emberi nyelv’ fő törvényeiből ugyan közönségesen…”

Tartalomjegyzék


»»» Címlap. ELSŐ KÖTET. [1]
»»» I. HALOTTFELETTI MEGSZÓLÍTÁS A NÉPHEZ, VAGY TEMETÉSI BESZÉD, ÉS KÖNYÖRGÉS. [3]
»»» Jegyzet. /a szerkesztőtől./ [4]
»»» E L Ő B E S Z É D. [5]
»»» BÉVEZETÉS TARTALMA. [9]
»»» A’ HALOTTI KÉT MEGSZÓLÍTÁS KÖRÜL EDDIG TÖRTÉNTTEK ELÉADÁSA. 1
»»» T O L D A L É K. A PESTI MUZÉUMI CODEX RÉSZLETES TAGLALATJA, KÖZBEN VETETT ÉSZREVÉTELEKKEL. [73]
»»» BÉCSI MAGYAR CODEX ÜGYE, MAIG. [1]
»»» I. JEGYZETEK A BÉCSI MAGYAR CODEX BETŰIRE. 13
»»» II. ÁLLÍTMÁNY A RUTH VÉGÉN LÉVŐ JEGYMIRŐL. 14
»»» FORDÍTÁS, NYELV, HELYESIRÁS MILLYENSÉGE BÉCSI CODEXÜNKBEN S UTASITÁSOK OLVASATÁHOZ. 43
»»» FORDÍTÁS, MIBŐL? 43
»»» II. FORDÍTÁS, MINŐ? 47
»»» III. NYELV, MILLYEN. 49
»»» IV. HELYESIRÁS MILLYENSÉGE. 58
»»» V. OLVASATHOZ NÉMI UTASÍTÁS. 62
»»» SAJTÓI VALLOMÁSOK. 63
»»» CODEX TARTALMA, UTASÍTÁSOKKAL. [65]
»»» TUDNIVALÓK. [67]
»»» II. Ó TESTAMENTOMI N E H Á N Y K Ö N Y V, E SORBAN: RUTH, JUDIZH, HÉSTER, MACHABEUSOK, BARUTH, DANIÉL; S A XII KISEBB PRÓFÉTA: OZEAS, JOCHEL, AMOS, ABDIAS, JONAS, MICHEAS, NAVM, ABAKUC, SOPHONIAS, AGGEUS, ZACHARIAS, MALACHIAS [1]
»»» BEVEZETÉS TARTALMA. [3]
»»» I. TEMETÉSI BESZÉD, vagy az eddig úgy nevezett: Hosszabb megszólítás, mai betűkkel. 5
»»» KÖNYÖRGÉS, vagy eddig úgy nevezett: rövidebb megszólítás. 6
»»» II. A RÉGI OLVASÁS LEHETETT IGY. 6
»»» HOSSZABB MEGSZÓLÍTÁS MAIBB OLVASÁSA. 7
»»» RÖVIDEBB MEGSZÓLÍTÁSÉ. 9
»»» ÉSZREVÉTELEK, ELAVULT SZAVAK. 9
»»» R u t h. [1]
»»» J u d i t h. 11
»»» H é s t e r. 41
»»» M a c h a b e u s. 71
»»» B a r u t h. 77
»»» D a n i é l. 94
»»» O z e a s. 141
»»» J o c h e l. 161
»»» A m o s. 168
»»» A b d i a s. 184
»»» J o n a s. 188
»»» M i c h e a s. 195
»»» N a v m. 206
»»» A b a k u c. 216
»»» S o f o n i a s. 221
»»» A g g e u s. 230
»»» Z a c h a r i a s. 234
»»» M a l a c h i a s. 234
»»» I. ELAVULT, VAGY MA LEGALÁBB, NEM KÖZÖNSÉGESEN ÉRTETT SZAVAK, S RAG ALAKOK, E FORDITÁSBAN.. 260
»»» II. NYELVSAJÁTSÁGBÓL NEHÁNY PÉLDA. 276
»»» III. LATINOSSÁGOK E CODEXBEN. 277
»»» IV. LATIN, S GÖRÖG SZÓ BENNE, ENNYI: 279
»»» V. EGYKÉT KISZEMELET S ÉSZREVÉTEL. 279
»»» 2. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat