Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Jedlicska Pál: Kiskárpáti emlékek : Hely- s művelődéstörténeti tanulmány : Éleskőtől-Vágujhelyig. II. kötet (1891)

Szerző: Jedlicska Pál (1844-1917)
Cím: Kiskárpáti emlékek : Hely- s művelődéstörténeti tanulmány : Éleskőtől-Vágujhelyig
Megjelenési adatok: Eger : nyomatott az Érseki Lyceumi Könyvnyomdában. – 1891. – XLIV, 1 t., 590 p. ; 26 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Az építésznek, ki egy nagy házat czélirányosan akar épiteni, számba és figyelembe kell venni nem csak a fontosabb s értékesebb építési anyagot és segédeszközöket, hanem az építést előmozdító csekélyebb tárgyakat is. Igen, a gondos és számító épitész, a tégla-és kőtöredékeket is megbecsüli, s kellőleg értékesiti.
Édes hazánk történetének, nevezetesen művelődés történetünknek nagy alkotmánya csak úgy épülhet fel, ha ennél nem csupán az országosan szereplő egyéneknek s a nemzet életére nagyobb vagy általános befolyást gyakorolt eseményeknek, hanem a mult idők mindazon jelenségei, s mozzanatainak is szentelünk figyelmet, melyeknek hatása csekélyebb körre, egy kis vidékre vagy csak ogy községre szorítkozott. Ily apró történeti töredékek nélkül a hazai történetirás mindig hézagos lesz. À történetnél is teljes érvényben áll az erkölcsi világrendnek ismeretes elve: „Ki a csekélységeket megveti, lassankint hanyatlik.”

Tartalomjegyzék


»»» Címlap.
»»» ELŐSZÓ.
»»» Tartalom.
»»» Személy és hely névmutató.
»»» Térkép.
»»» Éleskő vára. [1]
»»» Fekvése. [1]
»»» Éleskő urai s birtokviszonyai. 2
»»» Czobor-szent-mihályi gróf CZOBOR-családnak családfája. 4
»»» Adatok a Czobor-család tagjainak életrajzaihoz. 5
»»» Éleskő a XVI. században. 7
»»» Bakics-családnak családfája. 8
»»» Adatok a vár XVII. századbeli történetéhez. 24
»»» Éleskő a XVIII. században. 35
»»» Értékes ingóságok. 37
»»» Fegyverek és díszruhák. 37
»»» Ménes 38
»»» Bikszárd. [43]
»»» Fekvése. [43]
»»» Lakosai. [43]
»»» Kiváltság. 44
»»» Egyházi emlékek. 45
»»» Gazdaság. 46
»»» Korláthkő vára. [48]
»»» Fekvése. [48]
»»» Uradalmi kastélyok. 49
»»» Korláthkő birtokosai. 50
»»» A bucsányi Korláthkői-család családfája. 51
»»» A nagyapponyi gróf Apponyi-család családfája. 58
»»» Az Apponyi-család. 60
»»» A Pongrácz-család örökösödési nemzedékrendje Korláthkőn.. 62
»»» Adatok a Pongrácz-család korláthkői birtoklásához. 63
»»» Adatok Korláthkő XVII. s XVIII. századbeli történetéhez. 65
»»» A motesiczi és kesselókői Motesiczky-család családfája. 70
»»» Pongrácz-család családfája tekintettel Korláthkő birtoklására. 71
»»» Nádas. [75]
»»» Fekvése. [75]
»»» Neve. 76
»»» Községi emlék. 76
»»» Történeti adatok. 76
»»» Ördög barázdája. 79
»»» Rablások. 82
»»» A csodás kereszt. 85
»»» Földbirtokosok. 87
»»» Krischkerék kastélya. 88
»»» A herczeg Windischgraetz (előbb Motesiczky) kastély. 91
»»» Egyházi emlékek. 92
»»» A felső templom. 92
»»» A csodásnak tartott Mária-szobor. 92
»»» Az ujabb nádasi templom. 98
»»» Egyházi szerelvények. 100
»»» Hitoktatási congregatió. 102
»»» Alapítványok. 103
»»» Rózsaünnepi alapítvány. 103
»»» Plebánia. 106
»»» Zsidó hitközség. 109
»»» Iskola. 110
»»» Gazdaság. 111
»»» Kézművesek. 113
»»» Kereskedés. 114
»»» Némely szokások. 115
»»» Néprege. 115
»»» Binyócz [119]
»»» Fekvése. f119]
»»» Neve. [119]
»»» Birtokosai. [119]
»»» Egyházi emlékek. [119]
»»» Templom. [119]
»»» Gazdaság. 121
»»» Nemesek. 121
»»» Alsó-Korompa. [123]
»»» Fekvése. [123]
»»» Neve. [123]
»»» Alsó-Korompa története és birtokviszonyai. 124
»»» Nehéz-család és családfája. 125
»»» Spáczay-család családfája. 127
»»» Alsó-Korompa birtokosai a XVII. s XVIII. században. 131
»»» Gyulai Péternek mindkét nemü családfája. 132
»»» A Brunszvik-család Alsó-Korompán. 136
»»» Brunszvik-Vitalis Terézia. 137
»»» A korompai Brunszvik-család családfája. 138
»»» A Ráskai- s Brunszvik-család rokonsága. 139
»»» Gr. Brunszvik I. Antal. 140
»»» Gr. Brunszvik II. Antal. 144
»»» Gr. Brunszvik József. 145
»»» Gr. Brunszvik-Majthényi Mária. 149
»»» Nemesek. 152
»»» Gr.Chotek-családnak családfája. 154
»»» Gr. Chotek-kastély. 155
»»» A kastély. 155
»»» A korompai képtár. 158
»»» A korompai Gr. Brunszvik-kastély 1800. évi leltára. 166
»»» Kastély. 167
»»» A Színház. 167
»»» Könyvtár. 168
»»» Kert. 168
»»» Egyházi emlékek. 170
»»» Templom. 170
»»» Kápolnák és szobrok. 172
»»» Alapítványok. 173
»»» Plebánia. 174
»»» Gazdaság. 175
»»» Segédlelkész. 175
»»» Iskola. 175
»»» Gazdaság. 175
»»» Iparosok. 176
»»» Felső-Korompa. [177]
»»» Birtokviszonyok. [177]
»»» Egyházi emlékek. 178
»»» Templom. 178
»»» Gazdaság. 179
»»» Iparosok. 179
»»» Simoncsics-család. 179
»»» Felső-Dombó. [181]
»»» Birtokviszonyok. [181]
»»» Egyházi emlékek. 186
»»» Gazdaság. 186
»»» Nahács.. [187]
»»» Birtokviszonyok. 188
»»» Egyházi emlékek. 188
»»» Plebánia. 190
»»» Gazdaság. 193
»»» Malom. 193
»»» Nemesek. 194
»»» Sz. Katalin temploma és zárdája. 194
»»» Templom. 197
»»» Zárdalak. 199
»»» Kápolnák. 199
»»» A zárda feloszlattatása. 201
»»» Történeti adatok. 202
»»» Zárdai anyakönyv. 203
»»» Sz. Ferencz társulata. 204
»»» Dejthe. [205]
»»» Történeti adatok. 206
»»» Egyházi emlékek. 209
»»» Régi templom. 209
»»» Uj templom. 210
»»» Szentségmutató. 212
»»» Kápolna és szobrok. 214
»»» Ajtatos társulatok. 214
»»» Plebánia. 215
»»» Protestantismus. 216
»»» Anabaptisták. 216
»»» Gazdaság. 219
»»» Halastavak. 219
»»» Malmok. 219
»»» Korsókészítők. 220
»»» Papírgyár. 221
»»» Nemes családok. 221
»»» Erdőház. [223]
»»» Vadállomány s vadászatok. 224
»»» A király vadászata. 225
»»» Ujabbkori vadállomány. 227
»»» Jókeő vára. [229]
»»» Jókeő várának birtokosai. 230
»»» Birtokosok. 230
»»» Jókeő a XVII. s XVIII. században. 235
»»» Gr. Erdődy-család családfája tekintettel Jókeő birtoklására.. 236
»»» Jókeő vára az ujabb korban. 246
»»» Gr. Erdődy József. 246
»»» Uradalmi tisztviselők. 249
»»» A jókeői uradalom jelenlegi birtokállománya. 249
»»» Jókeő mezőváros. [253]
»»» Fekvése és neve. [253]
»»» Kiváltságok. [253]
»»» Községi emlékek. 256
»»» Községi számadások. 257
»»» Egyházi emlékek. 260
»»» Plebánia. 261
»»» Kórház. 262
»»» Temető. 262
»»» Holly János. 262
»»» Gazdászat. 263
»»» Iparemlékek. 265
»»» Kőfaragók. 265
»»» Korsókészítők. 265
»»» Malmok. 266
»»» Nemes családok. 267
»»» Kátlócz. [269]
»»» Egyházi emlékek. [269]
»»» Gazdaság s erdészet. 270
»»» Malmok. 270
»»» Nemes családok. 271
»»» Népjellemzés. 271
»»» Nizsna. [272]
»»» Mányvér határdűlő. [272]
»»» Nizsna birtokosai. 273
»»» Birtokosok. 273
»»» Az onori Onory-családnak családfája. 275
»»» Az Onory-család. 275
»»» Egyházi emlékek. 280
»»» Gazdasági adatok. 281
»»» Népjellemzés. 282
»»» Vittencz. [283]
»»» Birtokviszonyok és községi emlékek. 284
»»» A vittenczi kastély. 287
»»» Kert. 293
»»» Egyházi emlékek. 294
»»» A felső templom. 294
»»» Az alsó templom. 297
»»» Kápolnák. 301
»»» Szobrok. 302
»»» Temetők. 302
»»» Alapítványok. 303
»»» Plebánia. 304
»»» Plebánosok. 305
»»» Könyvtár. 306
»»» Zsidó hitközség. 307
»»» Iskola. 307
»»» Gazdasági adatok. 307
»»» Ipar. 308
»»» Sörház. 311
»»» Kereskedés. 311
»»» Nemesek. 311
»»» A nép jellemzése. 313
»»» Lopassó. [314]
»»» Fekvése. [314]
»»» Községi emlékek. [314]
»»» Klimó György püspök. 315
»»» Curialis birtok. 317
»»» Egyházi emlékek. 317
»»» Templom. 317
»»» Kápolnák és szobrok. 319
»»» Plebánia. 319
»»» Plebánosok. 320
»»» Könyvtár. 321
»»» Alapítványok. 321
»»» Iskola. 322
»»» Gazdaság. 322
»»» Szöllőkertek. 322
»»» Nemes családok. 323
»»» Jedlicska-családnak családfája. 326
»»» Nagy-Kosztolány. [326]
»»» Fekvése. [326]
»»» Községi emlékek. 327
»»» Történet. 327
»»» Birtokviszonyok. 330
»»» Klimó-család családfája. 332
»»» Nemesi házak. 334
»»» Egyházi emlékek. 335
»»» Templom. 335
»»» Kápolnák és szobrok. 336
»»» Temető. 336
»»» Alapítványok. 337
»»» Kegyur. 338
»»» Plebánia. 338
»»» Plébánosok. 339
»»» Zsidó hitközség. 340
»»» Gazdasági adatok. 340
»»» Ipar. 343
»»» Kereskedés. 344
»»» Nemes családok. 344
»»» Alsó és Felső-Dubován. [346]
»»» Egyházi emlékek. 349
»»» Gazdaság. 350
»»» Határkérdés. 351
»»» Tyapkó. [352]
»»» Gazdaság. 353
»»» Veszele. [354]
»»» Neve. [354]
»»» Régi vár. [354]
»»» Porták száma. 355
»»» Községi emlékek. 355
»»» Birtokviszonyok. 355
»»» Az alsó-lindvai Bánffyak családfája. 356
»»» B. Mednyánszky Alajos. 358
»»» Egyházi emlékek. 359
»»» Templom. 359
»»» Plebánia. 360
»»» Hitujitási adatok. 360
»»» Gazdaság. 360
»»» Rakovicz. [362]
»»» Birtokviszonyok. [362]
»»» Kastély. 365
»»» Könyvtár. 366
»»» Ujfalusi Kiss Pál mind kétnemű ivadékának családfája. 367
»»» Gazdaság. 368
»»» Bori. [369]
»»» Községi emlékek. [369]
»»» Birtokviszonyok. 370
»»» Curialis házak. 371
»»» Egyházi emlékek. 372
»»» Gazdaság. 374
»»» Lancsár. [375]
»»» Községi emlékek. [375]
»»» Egyházi emlékek. 376
»»» Templom. 376
»»» Kápolna. 378
»»» Alapítvány. 378
»»» Plebánia. 379
»»» Iskola. 380
»»» Gazdaság. 380
»»» Kocsin. [382]
»»» Birtokviszonyok. [382]
»»» Gazdaság. 385
»»» Nemesek. 385
»»» Sterusz. [386]
»»» Községi emlékek. [386]
»»» Birtokviszonyok. 387
»»» Egyházi emlékek. 389
»»» Templom. 389
»»» Sz. Szobrok. 389
»»» Iskola. 389
»»» Gazdaság. 390
»»» Babonás hagyomány. 391
»»» Pusztavesz. 391
»»» Verbó. [392]
»»» Községi emlékek. [392]
»»» Egyházi emlékek. 394
»»» Templom. 394
»»» Alapítványok. 396
»»» Plebánia. 396
»»» Hitujitási adatok. 397
»»» Zsidó hitközség. 398
»»» Adatok az iparhoz. 398
»»» Kereskedés. 400
»»» Gazdaság. 401
»»» Nemes családok. 403
»»» Szélessy-család családfája. 404
»»» Gr. Benyovszky Móricz. 408
»»» Trebele. [411]
»»» Gazdaság. [411]
»»» Krakován. [413]
»»» Községi emlékek. [413]
»»» Krakováni vár. 414
»»» Egyházi emlékek. 414
»»» Templom. 414
»»» Kórház. 415
»»» Sz. szobrok. 415
»»» Plebánia. 415
»»» Gazdaság. 416
»»» Ipar. 417
»»» A nép jellemzése. 418
»»» Sztrázsa. [419]
»»» Községi emlékek. [419]
»»» Földesurak. [419]
»»» Templom. 420
»»» Alapítvány. 420
»»» Gazdaság. 420
»»» Sipkó falu.. [422]
»»» Földbirtokosok. [422]
»»» Egyházi emlékek. 423
»»» Gazdaság. 423
»»» Osztró. [424]
»»» Községi emlékek. [424]
»»» Gazdaság. [424]
»»» Nemesek. 425
»»» Ocskó. [426]
»»» Az Ocskay-család. [426]
»»» Az Ocskay-család családfája. 427
»»» Az idősb Ocskay-ág. 433
»»» Ocskay László dandárnok. 433
»»» Az ifjabb Ocskay-ág. 438
»»» Községi emlékek. 444
»»» Az ocskói vár. 445
»»» Egyházi emlékek. 445
»»» Gazdaság. 445
»»» Koritno. [447]
»»» Egyházi emlékek. [447]
»»» Gazdaság. [447]
»»» Podola. [449]
»»» Egyházi emlékek. [449]
»»» Plebánia. 450
»»» Anabaptisták. 450
»»» Gazdasági adatok. 451
»»» Nemesek. 452
»»» Császkócz. [453]
»»» Nemes birtok. [453]
»»» Anabaptisták. [453]
»»» Gazdasági adatok. [453]
»»» Csejthe mező város. [455]
»»» Községi kiváltságok s emlékek. [455]
»»» Egyházi emlékek. 461
»»» Templom. 461
»»» Sirboltok. 467
»»» Egyházi szerelvények. 467
»»» Torony. 470
»»» Egyházi jövedelem. 472
»»» Kápolna. 473
»»» Temető. 473
»»» Kegyurak. 474
»»» Kórház. 474
»»» Alapítványok. 474
»»» Ajtatosságok. 477
»»» A nép jellemzése. 477
»»» Plebánia. 478
»»» Plebánosok. 481
»»» Hitujitási adatok. 485
»»» Zsidó hitközség. 486
»»» Iskola. 487
»»» Ipar. 488
»»» Gazdasági adatok. 489
»»» Uradalmi tisztviselők. 490
»»» Urbariumok. 492
»»» Nemes családok. 495
»»» Boróczy-család családfája. 498
»»» Csejthe vára. [499]
»»» Az Országh-család családfája. 505
»»» Báthory Erzsébet. 508
»»» A Nádasdyak családfája tekintettel Csejthére.. 521
»»» A Drugeth-család családfája. 523
»»» A Révay-család családfája. 524
»»» Kastélyok. 528
»»» Vág-Ujhely. [531]
»»» Községi emlékek. 532
»»» Birtokviszonyok. 542
»»» Bolondóczi és stiboriczi Stybor-család nőági családfája. 549
»»» Egyházi emlékek. 550
»»» Templom. 550
»»» Egyházi szerelvények. 554
»»» Torony. 555
»»» Templomi jövedelmek. 556
»»» Kápolnák. 557
»»» Ajtatos társulatok. 557
»»» Kórház. 558
»»» Alapítványok. 558
»»» Kegyuraság. 558
»»» A plebánia és prépostok. 559
»»» Prépostsági jövedelmek. 568
»»» Plebánosok és prépostok. 570
»»» Segédlelkészek. 573
»»» Az evang. hitközség. 573
»»» Zsidó hitközség. 574
»»» Zsidók. 574
»»» Iskolai adatok. 574
»»» Kereskedés. 576
»»» Ipar. 577
»»» Gazdasági adattöredékek. 578
»»» Nemes családok. 578
»»» Vázlatok a népéletből. [581]
»»» A nép jellem vonásai. [581]
»»» Coleda. [581]
»»» Gyermek mulatság. 582
»»» Tánczmulatságok. 582
»»» Eljegyzés. 582
»»» Lakodalmak. 584
»»» Bőjt. 585
»»» Husvét. 586
»»» Munka és élelem. 586
»»» Május hava. 587
»»» Keresztelő. 587
»»» Temetés. 587
»»» Viselet. 588
»»» Babonás hagyományok. 588
»»» Földi kulcs. 589
»»» Boszorkányok. 589
»»» Kisértetek. 589
»»» Gazdasági jövendölések. 590

5 hozzászólás történt ehhez: „Jedlicska Pál: Kiskárpáti emlékek : Hely- s művelődéstörténeti tanulmány : Éleskőtől-Vágujhelyig. II. kötet (1891)”

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat