Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Hunfalvy János: A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása. I. kötet (1863)

Szerző: Hunfalvy János
Cím: A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása
Megjelenési adatok: Pest : Emich, 1863. – IV, 539 p. ; 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
A Magyar Tudományos Akadémia XXI-dik naggyülése 1859. december 15-kén tartott ülésében tudományos kézikönyvek készíttetését határozta el, melyek a különböző szakokat, a tudomány jelen állásának színvonalához mérten, mind alaposan, mind elég bőven tárgyalják, hogy a magyar olvasó azokban kellő tájékokozást nyerhessen. Ehhez képest — nagy szükségét érezvén irodalmunk egy a tudomány ujabb fogalma szerinti földiratnak — a mondott nagygyűlés első sorban egyetemes földirati kézikönyv készítését tűzte ki; s czélszerűnek találtatván utóbb, hogy ezt a magyar birodalom természettani földirata, mint legeslegégetőbb szükség előzze meg, először is ennek kiadása ment határozatba.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap.
»»» Előszó.
»»» Az I. Kötet Tartalma: [V]
»»» Bevezetés. [1]
»»» Hazánk ismerete fejlődésének vázlata. [1]
»»» Források és segédeszközök. 32
»»» A Munka Tárgya. 33
»»» A munka tárgya és foglalata. 33
»»» A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása. [35]
»»» I. RÉSZ, A magyar birodalom földterületének alakzata, vagyis kiterjedési, hegyrajzi, földtani és vízrajzi viszonyai. [35]
»»» I. Szakasz. A magyar birodalom földirati fekvése, nagysága és vízszintes tagosúlata.) [35]
»»» A birodalom fölirati fekvése. [35]
»»» A magyar birodalom egyes pontjainak szabatosabban meghatározott földirati fekvése. 38
»»» A magyar birodalom kiterjedése. 103
»»» A magyar birodalom alakja és határai. 110
»»» II. Szakasz. A magyar birodalom függőleges vagyis magassági tagosulata. 114
»»» I. Fejezet. 114
»»» Általános áttekintet. 114
»»» II. Fejezet. 129
»»» A Kárpátok éjszaknyugati része. 129
»»» I. Az éjszaknyugati Határlánczolat.) 129
»»» 1. A Kis-Kárpátok. 131
»»» A) A hegység alakzata és tagosulata. 131
»»» B) Magasságmérések. 139
»»» C) Földtani viszonyok. 150
»»» 2) A tulajdonképi Éjszaknyugati Határlánczolat. 155
»»» A) Alakzata és tagosúlata. 155
»»» a) A Magyar-Morva határhegység. 156
»»» b) A Beszkéd, Oszusz és Babagura hegységek. 166
»»» B) Magasságmérések. 179
»»» C. Földtani viszonyok. 183
»»» II. A Kis-Fátra hegylánczolat.) 187
»»» A) Alakzata és tagosulata. 187
»»» 1. Az árvai Magura hegység. 189
»»» 2. A szorosb értelemben vett Kis-Fátra. 190
»»» 3. A. Veterna-Hola hegység vagyis Rajeczi havasok. 191
»»» 4. Az Innovecz hegység. 197
»»» B. Magasságmérések. 198
»»» C. Földtani viszonyok. 206
»»» III. A Nagy-Fátra hegylánczolat.) 209
»»» A) Alakzata és tagosulata. 209
»»» 1. A Nyitrai hegység. 210
»»» 2. A Zsgyár hegység. 217
»»» 4. A tulajdonképi Nagy-Fátra hegység. 218
»»» B) Magasságmérések. 221
»»» C. Földtani viszonyok. 225
»»» IV. Az Osztroski és Vepor hegylánczolat.) 227
»»» A) Alakzata és tagosúlata. 227
»»» 1. A Selmeczbányai hegycsoport. 228
»»» 2. Az osztroski hegycsoport. 232
»»» 3. A Vepor hegység. 234
»»» B. Az Osztroski-Vepor hegylánczolat magassági viszonyai. 241
»»» C. Földtani viszonyok. 250
»»» V. Az Alacsony-Tátra hegység vagyis a Zólyomi havasok.) 256
»»» 1. A Prassiva hegycsoport. 258
»»» 2. A Gyömbér hegycsoport. 259
»»» 3. A Vapenicza hegycsoport. 261
»»» 4. A Királyhegy csoportja. 262
»»» 5. A Sunyava-Vikartóczi hegység. 264
»»» B. Magasságmérések. 266
»»» C) Földtani viszonyok. 269
»»» VI. A Gömör-Szepesi Érczhegység.) 272
»»» 1. A Hernád és Gölnicz közötti hegységek. 274
»»» a) A Káposztafalvai hegycsaport. 276
»»» b. A Hégény hegység. 276
»»» 2. A Dobsinai hegycsoport. 278
»»» 3. A Rosnyói hegycsoport. 279
»»» 4. A Szomolnok-Kassai hegycsoport. 281
»»» 5. A Rőczei hegycsoport. 283
»»» 6. A Ratkói hegycsoport. 285
»»» 7. A Tornai hegység. 286
»»» 8. A Szendrő-Forrói hegycsoport. 297
»»» B. Magasságmérések. 298
»»» C. Földtani viszonyok. 303
»»» VII. A Mátra hegylánczolat.) 309
»»» A) Alakzata és tagosúlata. 309
»»» 1. A Bükkhegység. 310
»»» 2. A Mátra-hegység. 311
»»» 3. A Cserhát. 313
»»» 4. A Mátra és Cserhát éjszaki oldalán elterülő dombvidék. 314
»»» 5. A Bőrsönyi vagyis Diósjenői hegység. 317
»»» B. Magasságiviszonyok. 318
»»» C. Földtani viszonyok. 329
»»» VIII. A Magas-Tátra hegylánczolata.) 335
»»» A) Alakzata és tagosúlata. 335
»»» 1. A Nyugati előhegység vagy a liptói Magura. 337
»»» 2. A Középső Magas hegység. 340
»»» a) A Liptói havasok. 352
»»» b) A tulajdonképi Magas – Tátra. 360
»»» 3. A szepesi Magura és Piennini hegységek. 388
»»» 4. A Magas – Tátrát környező lapályok. 391
»»» B.) Magasságmérések. 396
»»» C. Földtani viszonyok. 408
»»» IX. A Poprád és Hernád-Tarcza közötti hegycsoportok.) 416
»»» A) Alakzata és tagosúlata. 416
»»» 1. A Lőcse-Lablói hegycsoport. 417
»»» 2. A Branyiszko hegység. 422
»»» B. Magasságmérések. 425
»»» C. Földtani viszonyok. 427
»»» III. Fejezet. 429
»»» A Kárpátok éjszakkeleti része. 429
»»» 1. Az Éjszakkeleti Határlánczolat.) 431
»»» A) Alakzata és tagosulata. 431
»»» 1. A Mincsol, Jávor és Csergő hegységek. 435
»»» 2. A Sárosi Magura vagyis Kőhegység s a Zboró-Varannói hegycsoport. 437
»»» 3. A Zempléni határhegység vagyis Sztropko-Szinnai hegycsoportok. 440
»»» 4. Az Unghi határhegység vagy a Ravka csoport. 443
»»» 5. A Ruski-Put és Polonina hegységek. 445
»»» 6. A Latorcza és Nagy-Ág közötti hegycsoportok. 448
»»» 7. A Máramarosi Havasok. 451
»»» B. Magasságmérések. 466
»»» 1. A Mincsol, Jávor és Csorgó hegységek. 466
»»» 2. A Sárosi Magura hegység s a Zboró Varannói hegycsoport. 467
»»» 3. A Sztropkó-Szinnai hegycsoport és környezete. 470
»»» 4. A Ravka, Ruski-Put és Polonina hegységek és környezetök. 472
»»» C. Földtani viszonyok. 488
»»» II. A Simonka és Vihorlát-Gutin hegylánczolatok.) 495
»»» A) Alakzat és Tágosulat. 495
»»» 1. A Simonk hegység vagy Eperjes-Tokaji hegycsoportok. 496
»»» 2. A Vihorlát-Gutin hegylánczolat. 500
»»» a) A Vihorlát hegység. 500
»»» b) A Polyána-Szinyák hegycsoport. 502
»»» c) A Borló és Gyíl hegycsoportok. 503
»»» d) A Beregszászi hegység. 505
»»» B. Magasságmérések. 512
»»» 1. Az Eperjes-Tokaji hegység és környéke. 512
»»» 2. A Vihorlát, Polyána-Szinyák, Borló-Gyíl, Beregszászi s Avas-Gutin hegységek és környékeik. 515
»»» C. Földtani viszonyok. 524
»»» 2. kötet
»»» 3. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat