Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Hunfalvy János: A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása. III. kötet (1865)

Szerző: Hunfalvy János
Cím: A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása : 3. kötet
Megjelenési adatok: Pest : Emich, 1865. – 744, [6] p. ; 23 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:

A Magyar Tudományos Akadémia XXI-dik naggyülése 1859. december 15-kén tartott ülésében tudományos kézikönyvek készíttetését határozta el, melyek a különböző szakokat, a tudomány jelen állásának színvonalához mérten, mind alaposan, mind elég bőven tárgyalják, hogy a magyar olvasó azokban kellő tájékokozást nyerhessen. Ehhez képest — nagy szükségét érezvén irodalmunk egy a tudomány ujabb fogalma szerinti földiratnak — a mondott nagygyűlés első sorban egyetemes földirati kézikönyv készítését tűzte ki; s czélszerűnek találtatván utóbb, hogy ezt a magyar birodalom természettani földirata, mint legeslegégetőbb szükség előzze meg, először is ennek kiadása ment határozatba.


Tartalomjegyzék


»»» Címlap.
»»» Impresszum.
»»» III. Szakasz. [3]
»»» Magyarország földtani, bányászati és ásványtani viszonyai. [3]
»»» I. Fejezet. Általános földtani vázlat. [3]
»»» I. Az anthropozós vagyis áradmányi és negyedkori képződmények. 6
»»» II. A kaenozós vagy harmadkori képződmények. 14
»»» III. A mesozóos vagy másodkori képződmények. 27
»»» IV. Az elsőkori vagy palaeozóos képződmények. 40
»»» V. A jegöczös és tömeg kőzetek. 41
»»» VI. A kitódulási vagy vulkáni kőzetek. 50
»»» Függelék. A földrengések. 59
»»» II. Fejezet. A magyar tartományok bányászati viszonyai.) 62
»»» I. Az arany, ezüst, réz telepek. 62
»»» II. A vasműtelepek és vasbányák. 87
»»» III. A kőszéntelepek. 103
»»» A). Fekete kőszéntelepek. 104
»»» B). Barnaszén és lignit telepek. 106
»»» C.) A magyarországi ásványos szenek fütő vagy hőereje. 114
»»» IV. A sótelepek. 118
»»» III. Fejezet. Az ásványok és lelheyeik áttekintése. 120
»»» I. Nem-fémes ásványok. 120
»»» A.) Éghető ásványok. 120
»»» B.) Ékkövek (drága- és díszkövek s gránátfélék.) 121
»»» C.) Közönséges kövek és földek. 124
»»» II. Fémek. 131
»»» IV. Szakasz. 142
»»» A magyar birodalom vízrajzi viszonyai. 142
»»» I. Fejezet. A források. 142
»»» I. Meleg források és hévízek. 150
»»» II. Hideg kénes vizek. 155
»»» III. Savanyú vagy borvízek. 156
»»» IV. Vasas vagy aczélos, rézgáliczos, rezes, timsós és czementvizek. 160
»»» V. Keserű vízek. 161
»»» VI. Konyhasós vízek. 162
»»» VII. Égvényes vizek. 164
»»» VIII. Gyantás, kőolajos, kátrányos források. 165
»»» IX. Semleges és ismeretlen minőségű hideg források. 165
»»» II. Fejezet. A folyóvízek. 170
»»» I. A Duna. 175
»»» II. A Duna jobboldali mellékvizei. 211
»»» 1. Lajta. 211
»»» 2. Rába. 212
»»» 3. Czuha, Általér stb… 223
»»» 4. Sárvíz. 225
»»» 5. Cselle, Karasicza stb… 237
»»» 6. Dráva. 239
»»» 7. Vuka. 250
»»» 8. Száva. 251
»»» III. A Duna balfelőli mellékvízei a Tiszáig. 267
»»» 1. Morva. 267
»»» 2. Vág. 270
»»» 3. Nyitra és Zsitva. 282
»»» 4. Garaam. 286
»»» 5. Ipoly. 290
»»» 6. Szobbi, Zebergényi stb. patakok…. 294
»»» IV. A Tisza. 297
»»» V. A Tisza jobb oldalán való mellékfolyói: 328
»»» 1. Kászó. 328
»»» 2. Szopurka. 328
»»» 3. Apsicza. 329
»»» 4. Taracz. 329
»»» 5. Técsői patak. 330
»»» 6. Talabor. 330
»»» 7. Balniski és Huszti vizek…. 331
»»» 8. Nagyság. 331
»»» 9. Bodrog. 332
»»» 10. Sajó. 347
»»» 11. Hejő. 360
»»» 12. Harsányi és Kácsi víz. 360
»»» 13. Tardi ér, 14. az Eger, 15. a Laskó. 16. a Zagyva. 361
»»» VI. A Tisza balfelőli mellékvízei. 365
»»» 1. Vizsó. 365
»»» 2. Iza. 3. a Szaploncza, 4. a Batár. 366
»»» 5. Túr, 6. A Szamos. 367
»»» 7. Hármas Körös. 385
»»» 8. Maros. 415
»»» 9. Béga. 446
»»» VII. A Duna balfelőli mellékvizei a Tisza torkolatán alúl. 450
»»» 1. Temes. 450
»»» 2. Karas. 456
»»» 3. Néra. 457
»»» 4. Cserna. 458
»»» 5. Zsíi. 459
»»» 6. Olt folyó. 460
»»» VIII. Az Ádriai tenger vízkörnyékéhez tartozó folyók. 481
»»» IX. A Keleti tenger vízkörnyékéhez tartozó folyók. 485
»»» III. Fejezet. A tavak és mocsárok. 489
»»» II. Rész. A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása. 497
»»» I. Szakasz. A meteorologiai viszonyok.) 497
»»» I. Fejezet. A mérsékleti viszonyok. 499
»»» I. A levegő hőmérséklete. 499
»»» II. A föld és források hőmérséklete. 532
»»» II. Fejezet. A légáramlások és széljárás. 543
»»» III. Fejezet. A lég- és páranyomás. 559
»»» IV. Fejezet. A légnedvesség és esőzési viszonyok. 568
»»» Függelék. A föld delejessége.) 603
»»» II. Szakasz. A magyar tartományok növényzeti viszonyai.) 611
»»» I. Fejezet. Az erdők. Gyümölcs- és bortermesztés. Gazdasági és kereskedelmi növények. 614
»»» I. Az erdők. 614
»»» II. A gyümölcs és bor. 629
»»» III. Gazdasági és kereskedelmi növények. 634
»»» II. Fejezet. A növény-földrajzi területek. 640
»»» I. A kárpáti hegy- és havasvidék. 640
»»» II. A dombvidék és szigethegységek növényzeti viszonyai.) 660
»»» III. Az Alföld.) 671
»»» IV. Az ádriai tengerpart és a horvát-dalmátországi hegyvidék.) 681
»»» III. Fejezet. A magyar tartományokban található virágos növények. 683
»»» I. Monocotyledoncs. Egyszikűek. 683
»»» II. Dicotyledoneae. Kétsziküek. 689
»»» III. Szakasz. A magyar tartományok állattani viszonyai.) 721
»»» Az emlősök. 721
»»» A madarak. 725
»»» A hüllők. 732
»»» A halak. 733
»»» Függelék. 739
»»» 1. kötet
»»» 2. kötet

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat