Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Badics Ferenc: Fáy András életrajza (1890)

Szerző: Badics Ferenc
Cím: Fáy András életrajza
Megjelenési adatok: Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1890. – 671 p. : ill.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
A m. tud. Akadémia Fáy András születésének százados évfordulója alkalmából a Lévay Henrik-alapítványból 500 frt jutalmat tűzött ki «Fáy András életrajza s munkáinak kritikai méltatása» czímű pályakérdésre.

A kitűzött határidőre (1887. szept. 30.) négy pályamű érkezett be. Az 1888. május 3-án tartott nagygyűlés elfogadván az I. osztály javaslatát, e munkának itélte a jutalmat a következő birálat alapján: «A II. sz. minden tekintetben felülmulja társait. A Fáyra vonatkozó adatokat úgy látszik teljesen felkutatta és összehordta s a családi levéltárból és Fáynak igen gazdag kézirati hagyatékából számos ismeretlen adatot először hoz napfényre. A szerző ez adatgyűjtő buzgalmát kiegészíti kutatásának sokoldalúsága; épen úgy érdeklődik hősében az író, mint a nyilvános élet és egyházi ügy bajnoka iránt, mindeniket érti és méltatja, több-kevesebb szerencsével jellemzi. Előadása mind végig gondos, bár egyenlőtlen és terjengős. A sok részlet nem egyszer, a helyett, hogy a hőst kidomborítaná, elnyomja; máskor meg az alap túlszéles, Fáy-alakjához képest. (…) »

Tartalomjegyzék


»»» Borítólap (külső)
»»» Címlap 1.
»»» Címlap 2.
»»» Mottó
»»» Fáy András arcképe és aláírása
»»» Előszó [V]
»»» Első fejezet. Fáy gyermekkora és tanulói pályája. 1786-1808. [1]
»»» I. [1]
»»» II. 17
»»» III. 41
»»» Második fejezet. Fáy szolgabírósága. 1810-1818. [61]
»»» I. [61]
»»» II. 72
»»» III. 80
»»» IV. 92
»»» Harmadik fejezet. Fáy irodalmi működése. 1807-1828. [102]
»»» a) Első kisérletek [102]
»»» I. [102]
»»» II. 121
»»» Negyedik fejezet. (Folytatás) [144]
»»» b) Fáy írói népszerűsége [144]
»»» I. [144]
»»» II. 171
»»» III. 191
»»» Ötödik fejezet. Fáy Pesten. Föllépése a megyén. 1822-1832. [215]
»»» I. [215]
»»» II. 242
»»» III. 259
»»» Hatodik fejezet. Fáy mint színigazgató és országgyűlési követ. 1830-1839. [272]
»»» I. [272]
»»» II. 312
»»» III. 348
»»» Hetedik fejezet. Az akadémia kora az irodalomban. Fáy szépirodalmi munkái. 1832-1844. [369]
»»» I. [369]
»»» II. 395
»»» III. 415
»»» Nyolczadik fejezet. Fáy publicistai működése. 1840-1847. [430]
»»» I. [430]
»»» II. 444
»»» III. 462
»»» Kilenczedik fejezet. A «Hazai első takarékpénztár» alapítása és az első «életbiztosító intézet» terve. [480]
»»» I. [480]
»»» II. 490
»»» III. 514
»»» Tizedik fejezet. Fáy működése a protestáns egyház, a nevelésügy s a közművelődés terén. 1839-1851. [522]
»»» I. [522]
»»» II. 549
»»» III. 572
»»» Tizenegyedik fejezet. Fáy otthona. 1836-1850. [597]
»»» I. [597]
»»» II. 605
»»» III. 621
»»» Tizenkettedik fejezet. Másodvirágzás. Az utolsó évek. 1850-1864. [629]
»»» I. [629]
»»» II. 648
»»» III. 663
»»» Tartalom [672]
»»» Hátsó borítólap (külső)

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat