Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Kővári László: Erdély földe ritkaságai (1853)

Szerző: Kővári László
Cím: Erdély földe ritkaságai
Megjelenési adatok: [Kolozsvár] Kolozsvártt : Tilsch János tulajdona, 1853. – 264 p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
1852 nyarán, a korondi fürdőn fiatal úrhölgy jelent meg lelkes férj, két növendék leányka s egy magyarországiasan öltözött két éves kis fiu körében.
Párnap mulva a bájos úrnőt kedves gyermekeivel a fürdőkkel szemben eső ásványvizek kövületei keresésében látók elmerülni: e percztől az egész fürdőtársaság kövületek gyűjtéséhez kezde, s legszebb példányaival mindenki a pesti nemzeti múzeumra gondolt.
Ki volt e lelkes úrnő, még biztosabban gondolhatják olvasóim, ha elmondom, mikép jelen müvemre a pontot itt tevém fel.
Nőnek akarám minden áron e müvemet ajánlani, mert a nőnem kezében van letéve a haza s emberiség jövője, s mintegy mondani óhajtanám általa, mikép müveim nem egyes tudósoknak, hanem hazám lelkes szépei s fiatalságának szántam.
Eleget volt a hon és tudomány egyesek kiváltságolt birtoka; óhajtanám, hogy nő és férfi, fiatal és öreg egyaránt oltározzák velem e haza imádandó földét.
S kinek ajánlhattam volna méltóbban, mint a nemes úrnőnek, kit a honbuvárlat mezőjén, épen a munkavégzés édes öröme közit láttam felmerülni.

Tartalomjegyzék


»»» Borító
»»» Címlap
»»» Impresszum
»»» Ajánlás 3
»»» Mottó
»»» Előszó
»»» Tartalom [9]
»»» Első fejezet. Átalánosságok [17]
»»» 1. §. E munka köre [17]
»»» 2. §. E tárgy irodalma 22
»»» Második fejezet. A határszéli hegyek [28]
»»» 3. §. Erdéyl fenlapály [28]
»»» 4. §. A határszéli Kárpátok 29
»»» 5. §. A.) A keleti határszéli Kárpátok 31
»»» 6. §. Tarkő 32
»»» 7. §. Sándor-domb 37
»»» 8. §. Nagy- és Kis-somlyó 37
»»» 9. §. Nemere 38
»»» 10. §. B.) A déli határszéli Kárpátok 38
»»» 11. §. Iskolahegye 40
»»» 12. §. Királykő és Viszhangja 40
»»» 13. §. Bucsecs 41
»»» 14. §. Fekete-hegy 43
»»» 15. §. Bábaköve 43
»»» 16. §. Negohegye 44
»»» 17. §. Ördögrétje 44
»»» 18. §. Az Olt jobbjáni hegyek 45
»»» 19. §. Fejérkő 46
»»» 20. §. Nők Rétje 47
»»» 21. §. Kecske 47
»»» 22. §. Paring 48
»»» 23. §. Vulkán 48
»»» 24. §. Retyezát 49
»»» 25. §. C.) A nyugoti határszéli Kárpátok 49
»»» 26. §. D.) Az északi Kárpátok 50
»»» 27. §. Fátahegye 51
»»» 28. §. Rákóczi hegye 54
»»» 29. §. Czibles 54
»»» Harmadik fejezet. Határszéli szorosútak [56]
»»» 30. §. Előzmény [56]
»»» A.) A Keleti út-szorosaink 58
»»» 31. §. Tölgyesi szoros 58
»»» 32. §. Gyimes szorosa 59
»»» 33. §. Ojtozi szoros 60
»»» B.) Déli Kárpátok útszorosai 62
»»» 34. §. Bodzai vám 62
»»» 35. §. Ósáncz 62
»»» 36. §. Tömös 63
»»» 37. §. Törcsvári szoros 64
»»» 38. §. Verestoronyi szoros 65
»»» 39. §. Vulkáni szoros 67
»»» C.) Nyugoti Kárpátok útszorosai 68
»»» 40. §. Vaskapu 68
»»» 41. §. Dobrai szoros 71
»»» 42. §. Halmágyi szoros 71
»»» 43. §. Királyhágó 72
»»» D.) Északi Kárpátok szorosai 73
»»» 44. §. Meszes 73
»»» 45. §. Karika útja 74
»»» 46. §. Dézs-somkúti szoros 74
»»» 47. §. Borgói útszoros 75
»»» Negyedik fejezet. A belföldi hegyek [76]
»»» 48. §. Előzmény [76]
»»» A.) Maros jobbparti hegyek 78
»»» 49. §. Isten-széke 78
»»» 50. §. Gyerőfi szöktetője 79
»»» B.) Maros bal parti hegyek 80
»»» 51. §. Tyihu és Kaldára 80
»»» 52. §. Zászpád 82
»»» 53. §. Bekecs 83
»»» 54. §. Cseje 84
»»» 55. §. Hargita 84
»»» 56. §. Az ördög köve 85
»»» C.) Nyugoti havasok hegyei 86
»»» 57. §. Bilak 86
»»» 58. §. Pilis 87
»»» 59. §. Fiu sziklája 87
»»» 60. §. Ordas-kő 88
»»» 61. §. Haller-havas 88
»»» 62. §. Balamér-ijásza 89
»»» 63. §. Detonáta 90
»»» 64. §. Szikla-barát 96
»»» 65. §. Magyarókerék hegyei (Gilisztás és Venyikés) 96
»»» Ötödik fejezet. Barlangok és hegyrepedések [98]
»»» 65. §. Előzmény [98]
»»» A.) Déli Kárpátok barlangjai 99
»»» 66. §. Salamon-vára 99
»»» 67. §. Ferenczlik 101
»»» 68. §. Pestere 101
»»» 69. §. Bellona 102
»»» 70. §. Boli barlang 102
»»» B.) Nyugoti Kárpátok barlangjai 104
»»» 71. §. Ördöghegyi barlang 104
»»» C.) Maros jobb parti hegyek barlangjai 106
»»» 72. §. Tordahasadék és barlangjai 106
»»» 73. §. Csáki-barlangja 110
»»» D.) Maros balparti barlangok 111
»»» 74. §. Bonis temploma 111
»»» 75. §. Küsmöd barlangja 111
»»» 76. §. Homorod-almási barlang 111
»»» E.) Nyugoti havasok barlangjai 121
»»» 77. §. Csáklyai-kő 121
»»» 78. §. Felgyógyi szirtrepedés 122
»»» 79. §. Gyertyánosi barlang 122
»»» 80. §. Toroczkó-szt-györgy barlangjai 122
»»» 81. §. Bélavára 123
»»» 82. §. Runk barlang 124
»»» 83. §. Boicza barlangja 125
»»» 84. §. Barlangfalvi barlang 125
»»» 85. §. Szkerisorai jégbarlang 125
»»» Hatodik fejezet. Kövületek. Égények [127]
»»» A.) Kövületek [127]
»»» 86. §. Előzmény [127]
»»» 87. §. Növényi kövületek: Alsóváczán 128
»»» 88. §. Állati kövületek 128
»»» 89. §. Fellegvár oldala, Kolozsvártt 129
»»» 90. §. Felső-vidrai csigatelep 130
»»» 91. §. Gyerővásárhely kőpénzei 130
»»» 92. §. Felek-kerek kövei 132
»»» 93. §. A korondi rakodó-hegy 132
»»» B.) Égények 134
»»» 94. §. A Büdös kén-ürege 134
»»» 95. §. Kőszén-telepek 137
»»» 96. §. Gyeptőzeg-telepek 139
»»» Hetedik fejezet. Sóbányák [140]
»»» 97. §. Kősó-telepünk fekvése, minősége [140]
»»» 98. §. Sós-kutak 141
»»» 99. §. Történeti adatok 142
»»» 100. §. Az ásatás és kiadás 144
»»» A.) Mívelés alatti bányák 149
»»» 101. §. Dézs-akna 149
»»» 102. §. Maros-ujvár sóaknája 151
»»» 103. §. Parajd sóaknája 153
»»» 104. §. Torda aknája 155
»»» 105. §. Vizakna 156
»»» B.) Felhagyott bányák 157
»»» 106. §. Kolozsi-akna 157
»»» 107. §. Szék sóaknája 157
»»» Nyolczadik fejezet. Vas- és réz-bányák [158]
»»» A.) Vas-bányák [158]
»»» 108. §. Előzmény [158]
»»» 109. §. Toroczkó vasbányái 159
»»» 110. §. Vajda-hunyad vasbányái 162
»»» B.) Réz-bányák 163
»»» 111. §. Előzmény 163
»»» 112. §. A Baláni rézbánya 163
»»» Kilenczedik fejezet. Arany-ezüst bányák [166]
»»» 113. §. Adatok történetéhez [166]
»»» 114. §. Az Ércztelepek fekvése 170
»»» 115. §. A bányászkodás 170
»»» 116. §. Kohók 173
»»» 117. §. Az Aranymosás 174
»»» 118. §. A Bányák 175
»»» A.) Bányavárosok 176
»»» 119. §. Abrudbánya 176
»»» 67. §. Körösbánya 177
»»» 121. §. Offenbánya 178
»»» 122. §. Zalatna 179
»»» B. Nevezetesebb bányász faluk 180
»»» 123. §. Nagyág 180
»»» 124. §. Radna 183
»»» 125. §. Ruda 184
»»» 126. §. Verespatak 186
»»» 127. §. Vulkoj 189
»»» Tizedik fejezet. Ásványos-Vizek. Fürdők [191]
»»» 128. §. Előzmény [191]
»»» A.) Hideg fürdők 194
»»» a.) Borvizek 194
»»» 129. §. Borszék 194
»»» 130. §. Csik-Tusnádi borviz 197
»»» 131. §. Előpatak 198
»»» 132. §. Homorod 201
»»» 133. §. Kiruj 202
»»» 134. §. Korond 203
»»» 135. §. Kovászna 204
»»» 136. §. Radna 205
»»» 137. §. Bodoki borviz 208
»»» 138. §. A Kászoni fürdő 208
»»» 141. §. Malnási 208
»»» 140. §. A Száldobosi borviz 209
»»» 141. §. Szombatfalvi Szejke 209
»»» 142. §. Sztojkafalvi borviz 209
»»» 143. §. Zajzoni fürdő 210
»»» b.) Kénes, keserű vizek 210
»»» 144. §. Bázna 210
»»» 145. §. Kérői fürdő 212
»»» 146. §. Bodoki szem-viz 212
»»» 147. §. Czégiviz 213
»»» 148. §. Kis-sármási Bolygó 214
»»» 149. §. Kis-sáros gyulékony forrása 215
»»» 150. §. Türi viz 215
»»» 151. §. Zoványi fürdő 216
»»» c.) Sós-fürdők 216
»»» 152. §. Szováta sósfürdője 216
»»» 153. §. Tordai sósfürdő 217
»»» 154. §. Zsábenyicza sósfürdője 218
»»» 155. §. Vizakna sósfürdője 218
»»» B.) Meleg fürdők 219
»»» 156. §. Algyógy fürdője 219
»»» 157. §. Alsó-vácza 220
»»» 158. §. Héviz meleg forrása 221
»»» 159. §. Kaláni fürdő 221
»»» 160. §. Toplicza 222
»»» 161. §. Zernyest meleg forrása 222
»»» Tizenegyedik fejezet. Vizesések. Tavak. Folyók [223]
»»» 162. §. Előzmény [223]
»»» 163. §. A.) Viz-esések 224
»»» a.) Déli Kárpátok vizesései 224
»»» 164. §. Felső-árpási vizesés 224
»»» 165. §. Kis-keresztényszigeti vizesés 225
»»» 166. §. Vulkánnáli vizesés 225
»»» b.) Nyugoti havasok vizesései 226
»»» 167. §. Bánpataki vizesés 226
»»» 168. §. Intre-gáld zuhanya 226
»»» 169. §. Nagy-rápolti vizesés 227
»»» 170. §. Búvópatak 228
»»» 171. §. Timpanye pataka 229
»»» 172. §. Kis-aranyosi vizesés 230
»»» B.) Tavak 230
»»» a.) Mezőségi tavak 230
»»» 173. §. Czegei-tó 230
»»» 174. §. Mezőségi tavak 231
»»» 125. §. b.) Ugynvezett Tengerszemek 232
»»» aa.) Keleti Kárpátok tengerszemei 233
»»» 176. §. Szent-anna tava 233
»»» 177. §. Piricskei tó 235
»»» bb.) Déli Kárpátok tengerszemei 236
»»» 178. §. Bucsecs tengerszeme 236
»»» 179. §. Jezer-tó 236
»»» 180. §. Kis- és Nagy-jezur 236
»»» 181. §. Retyezát tengerszeme 236
»»» 182. §. C.) Időszaki források 237
»»» 183 §. A Bőgő-lyuk és Fürdő 237
»»» 184. §. Egeresi feredő 238
»»» 185. §. Feneketlen-tó 238
»»» D.) Folyók 238
»»» 186. §. Marosa 238
»»» 187. §. Sajó és Cserhalom 243
»»» 188. §. Gránátpatak 247
»»» 189. §. Ördögpataka 248
»»» Tizenkettődik fejezet. Térségek. Fenlapályok [250]
»»» A.) Térségek [250]
»»» 190. §. Előzmény [250]
»»» B.) Fenlapályok 252
»»» 191. §. A Nyugoti Havasok 252
»»» 192. §. Mezőség 255
»»» A helységek lapmutatója [257]
»»» Igazitandók 260
»»» Előfizetők névsora [261]

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat