Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Herke Csongor: Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban (2010)

Szerző: Herke Csongor (1971-)
Cím: Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban : monográfia
Megjelenési adatok: Pécs : PTE ÁJK, 2010 – 285 p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:


A hatályos büntetőeljárási jogban a súlyosítási tilalom – azaz a perorvoslattal megtámadott határozatnak a terhelt terhére való megváltoztatásának tilalma – megtalálható a másodfokú eljárásban, a harmadfokú eljárásban, a megismételt eljárásban, a rendkívüli perorvoslatok során, sőt egyes különeljárásokban is. A mű felépítése a hazai monográfiákhoz képest sajátosnak tekinthető, hiszen a fogalmi-történeti áttekintés után a hatályos jogi szabályozás bemutatását követően tér rá az egyes elméleti problémák taglalására.

Tartalomjegyzék


»»» Címlap [1]
»»» Tartalomjegyzék I
»»» Rövidítések jegyzéke 1
»»» I. Bevezetés 2
»»» 1.1. A reformatio in peius tilalom fogalmának kialakulása 3
»»» 1.2. A súlyosítási tilalom egyetemes története 5
»»» 1.3. A jogintézmény hazai történeti fejlődése 9
»»» 1.3.1. A súlyosítási tilalom 1896-tól a második világháború végéig 10
»»» 1.3.2. A súlyosítási tilalom 1949-1962. között 12
»»» 1.3.3. A súlyosítási tilalom 1962-1973. között 20
»»» 1.3.4. A súlyosítási tilalom 1973-tól a hatályos büntetőeljárási kódexig 28
»»» 1.4. Nemzetközi kitekintés 38
»»» II. A súlyosítási tilalom a hatályos büntetőeljárási törvényben 45
»»» 2.1. Súlyosítási tilalom a nyomozásban? 46
»»» 2.1.1. Mérlegelés, legalitás, oppurtunitás 47
»»» 2.1.2. Az ügyészi mérlegelés 55
»»» 2.2. A súlyosítási tilalom a másodfokú eljárásban 66
»»» 2.3. A megismételt eljárásban érvényesülő súlyosítási korlátok 67
»»» 2.4. A reformatio in peius tilalma a harmadfokú eljárásban 68
»»» 2.5. A súlyosítási tilalom a rendkívüli perorvoslatok során 71
»»» 2.6. A súlyosítási tilalom a különeljárásokban 72
»»» 2.6.1. A tárgyalás mellőzéses eljárás 73
»»» 2.6.2. A katonai büntetőeljárásban érvényesülőabszolút súlyosítási tilalom 79
»»» 2.6.3. Súlyosítási tilalom a tárgyalásról lemondásos eljárásban 82
»»» 2.6.4. A súlyosítási tilalom és a fiatalkorúak elleni büntetőeljárás 89
»»» 2.7. A súlyosítási tilalom és az új szankciórendszer 95
»»» III. A súlyosítási tilalom a gyakorlatban 99
»»» 3.1. A terhelt terhére bejelentett fellebbezés 99
»»» 3.2. A súlyosabb határozat kérdése 104
»»» 3.3. A súlyosítási tilalom a megismételt eljárásban 111
»»» 3.4. A súlyosítási tilalom a külön- és különleges eljárásokban, valamint a rendkívüli perorvoslatok során 113
»»» 3.5. Az ügyészi fellebbezések statisztikai elemzése a súlyosítási tilalom tükrében 118
»»» IV. Súlyosítási tilalom és jogállami büntetőeljárás 123
»»» 4.1. Az alapelvek történeti fejlődése 123
»»» 4.2. Az alapelvek a hatályos jogban 125
»»» 4.3. A súlyosítási tilalom dogmatikai megközelítése 129
»»» 4.3.1. A súlyosítási tilalom mint a rendelkezési elv következménye 130
»»» 4.3.2. A jogerő tana 130
»»» 4.3.3. A jogvesztés gondolata 132
»»» 4.3.4. A hátrány fogalma 134
»»» 4.4. A súlyosítási tilalom és a jogállamiság elve 144
»»» 4.4.1. Az egyenlőség elve 144
»»» 4.4.2. A kétszeres eljárás tilalma 145
»»» 4.4.3. A jogállamiság elve 145
»»» 4.4.4. A ne bis in idem elve 150
»»» 4.5. A tisztességes eljárás elve 153
»»» 4.6. Az intézkedések kicserélhetőségének az elve 159
»»» V. Súlyosítási tilalom a legalitás és az opportunitás elvének tükrében 164
»»» 5.1. A legalitás- és opportunitás fogalma 164
»»» 5.2. A legalitás, az officialitás és az opportunitás fogalma 165
»»» 5.3. A törvényi kötöttség foka 169
»»» 5.4. Az opportunitás alapelvi jellegével szembeni érvek 171
»»» 5.5. A legalitás és az opportunitás elve közötti kompromisszum 173
»»» VI. A súlyosítási tilalom a büntetéskiszabás tükrében 180
»»» 6.1. A büntetéskiszabási elvek megjelenése a büntetőanyagi jogi kódexekben 180
»»» 6.2. A büntetéskiszabási elvek a jogirodalomban – különös tekintettel a súlyosító és enyhítő körülményekre 184
»»» 6.3. A súlyosító és enyhítő körülményekre vonatkozó Legfelsőbb Bírósági vélemény 189
»»» VII. A súlyosítási tilalommal kapcsolatos kriminálpolitikai megfontolások 196
»»» 7.1. Általános kriminálpolitikai elvek és a reformatio in peius tilalma 196
»»» 7.2. A súlyosítási tilalom a generál- és speciálprevenció tükrében 199
»»» 7.3. Az igazságszolgáltatás tehermentesítése 205
»»» VIII. Összegzés 214
»»» Irodalomjegyzék 227

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat