Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Magyarország egyházi földleírása a XIV. sz. elején – II. kötet (1892)

Szerző: Ortvay Tivadar (1875-1916) Szerk.
Cím: Magyarország egyházi földleirása a XIV. század elején : a pápai tizedjegyzék alapján feltüntetve. II. k.
Megjelenési adatok: Budapest : [s. n.], 1892 – XLIV, [495]-1025 p.
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
E mű feladata a XIV. századi pápai dézsmalajstromok helyneveinek magyarázata, és ezzel kapcsolatosan a középkori egyházi beosztásnak úgy írásban, mint térképben való feltüntetése. E tekintetben e mü egészen új ösvényen halad, megelőzve még a külföld irodalmát is, de éppen azért méltán számíthat is az esetleges fogyatkozásai tekintetében elnézésére.
A műnek fogyatkozásai lényegesen a tizedjegyzékek fogyatkozásaival függnek össze, de legyenek azok bármekkorák is, annyit mégis el kell ismerni, hogy az a czél, mely e mü megiratásánál és közrebocsátásánál a Vatikáni Okirattár-Bizottság szeme előtt feküdt, nagyjában és egészében el van érve. Különben, a ki a régi helynevek magyarázatával foglalkozott, az ismerni fogja azon nehézségeket is, melyek az ily feladattal járnak. A jövő búvára egyik-másik helynév magyarázatát talán módosítani fogja s reménylenünk kell…

Tartalomjegyzék


»»» Latin nyelvű címlap
»»» Magyar nyelvű címlap
»»» Bevezetés. A pápai tizedjegyzékek egyház-geografiai és egyház-történeti jelentősége. [IX]
»»» I. fejezet. Az okleveles adatok elégtelensége a középkori egyházi viszonyok felismerésére és az egyházi térképek szerkesztésére. [XI]
»»» II. fejezet. A tizedjegyzékek egyház-geografiai anyaga, a fő- alesperestségekre vonatkozó adatok és azok hiánya. XII
»»» III. fejezet. A tizedjegyzékek egyház-geografiai anyaga. A plebániákra vonatkozó adatok s azok értelmezése. XX
»»» IV. fejezet. A tizedjegyzékek egyház-geografiai anyagának fogyatékossága. XXIV
»»» V. fejezet. A tizedjegyzékek anyagából alkotható egyház-geográfiai átnézeti kép. XXVI
»»» VI. fejezet. A tizedjegyzékek anyagának statisztikai tanulsága. XXX
»»» VII. fejezet. A tizedjegyzékek egyház-történeti jelentősége. XXXIV
»»» VIII. fejezet. A tizedjegyzékek adatainak visszaható bizonyító ereje. XXXIX
»»» 3. A váradi püspökség [495]
»»» I. fejezet. A püspökség alakítása. [495]
»»» II. fejezet. A püspökség régi határai. 505
»»» III. fejezet. A püspökség régi birtokviszonyai. 506
»»» IV. fejezet. A püspökség egyházközigazgatási beosztása. 516
»»» 4. Az erdélyi püspökség. [607]
»»» I. fejezet. A püspökség alapítása. [607]
»»» II. fejezet. A püspökség régi határai. 614
»»» III. fejezet. A püspökség egyházközigazgatási beosztása. 627
»»» 5. A zágrábi püspökség [670]
»»» I. fejezet. A püspökség alapítása. [670]
»»» II. fejezet. A püspökség régi határai. 680
»»» III. fejezet. A püspökség régi birtokviszonyai. 685
»»» IV. fejezet. A püspökség egyházközigazgatási beosztása. 727
»»» Függelék. A tizedjegyzékben nem emlitett, de a XIV. században mégis létezett egyházas helyek. [769]
»»» Pótlék. 818
»»» Névmutató. [829]
»»» a) Helynevek [831]
»»» b) Személy- és helynevek [963]

Hozzászólás a következőhöz: „Magyarország egyházi földleírása a XIV. sz. elején – II. kötet (1892)”

  • Kocsisné Kovács Mária szerint:

    A pótlék fejezetben szereplő:
    ,,ecclesia sancte crucis de eadem Asceag”
    Somogy megyében,Mórichely és Iharosberény közt található,
    azt hiszem tudom hol van.

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat