Oldalinfó
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tulajdonában levő, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont munkatársai által digitalizált, szabadon elérhető dokumentumokat tartalmazza.
Keresés
Kategóriák
A művek keletkezési ideje
A művek nyelvi csoportosítása
Archívum
Facebook oldalunk

Pap István: A fegyházi lelkész erkölcsi beszédei és imádságai rabok számára (1874)

Szerző: Pap István
Cím: A fegyházi lelkész erkölcsi beszédei és imádságai rabok számára
Megjelenési adatok: Budapest : Zilahy Sámuel bizománya, 1874. – 44 p. ; 14 cm
Hozzáférés a könyvtári katalógusban »»»
A dokumentum ára: ingyenes

Leírás:
Midőn 1866-ik évben a börtönkönyvtárakat hazánkban megalakítottam és e téren az összes akkori megyei s városi börtönök részére kisebb nagyobb könyv-adományt küldtem s törekvésem emberbarátiasnak ismertetett el , feltettem czélul, hogy miként Németország és Anglia a börtönkönyvtárak részére külön műveket szerkesztetnek, úgy én is hazánkban részint buzdítás, részint jutalmazások által külön szerzőket nyerek meg börtönkönyvtár Íróinak.

1873. évben törekvésemet legjobban megértette Pestmegye tótfalusi községében pásztorkodó reform, lelkész Váry Sándor, ki Papp István egykori vámosi ref. lelkész egyházi beszédeit adáltalta nekem. Ezekben oly erkölcsi szent beszédeket is találtam, melyeket ő még 1840-ik évben, egy hozzá intézett felhívás folytán rabok számára irt s melyek 12 látogatásra vannak felosztva és úgy szerkesztvék, hog)’ azokat minden valláskülönbség nélkül bármely egyén használhatja és az imákat is, melyek minden beszéd után következnek, elimádkozhatja…

Tartalomjegyzék


»»» Borító
»»» Címlap
»»» Kiadási adatok [2]
»»» Előszó [3]
»»» Rövid erkölcsi beszédek és imák rabok számára. [7]
»»» Első látogatás. [7]
»»» Második látogatás 11
»»» Harmadik látogatás 14
»»» Negyedik látogatás 19
»»» Ötödik látogatás 22
»»» Hatodik látogatás 26
»»» Hetedik látogatás 28
»»» Nyolczadik látogatás 31
»»» Kilenczedik látogatás 33
»»» Tizedik látogatás 35
»»» Tizenegyedik látogatás 38
»»» Tizenkettedik látogatás 40
»»» Tartalom [43]
»»» Hátlap

Van véleménye? Szóljon hozzá!

Kövess minket!
Legutóbbi hozzászólások
Ajánlott weblapok

Magyar oldalak:

Külföldi oldalak:

WP SlimStat