Magyar Statistikai Évkönyv
1886


» Címlap (I. kötet – I. oldal)
» Tartalom (I. kötet – V. oldal)
+ I. Politikai felosztás és népesedési mozgalom 1886-ban (I. kötet)
+ II. Közegészségügy (II. kötet)
+ III. Mezőgazdaság (III. kötet)
IV. Bánya- és kohóipar 1886-ban (IV. kötet)
    »   Címlap (1. oldal)
    »   1 (2. oldal)
        » a) Az 1886. év végéig adományozott vájnatelkek (2. oldal)
        » b) Az 1886. év végéig adományozott kültelkek, valamint a bányatelkek általában (4. oldal)
    »   2. Szabadkutatások átnézete (6. oldal)
    »   3. A bánya- és kohótelepeknél alkalmazott fontosabb üzleti készülékek átnézete (7. oldal)
        » a) Szállitó és vizemelő eszközök (7. oldal)
        » b) Zúzdai gépek, kemenczék, hődök (8. oldal)
        » c) A vas magas kemenczék száma és üzeme (11. oldal)
    »   4. A bánya- és kohómunkások száma (12. oldal)
    »   5. A bánya- és kohómunkások napibére (14. oldal)
    »   6. A munkások közt előfordult balesetek száma (15. oldal)
    »   7. A társládák (16. oldal)
    »   8. A bánya- és kohótermelés (18. oldal)
        » A) Készáruk (18. oldal)
        » B) Nyers termékek (37. oldal)
    »   9. A bánya- és kohótermelés összes értéke (40. oldal)
        » a) A termelvények nemei szerint (40. oldal)
        » b) Bányakapitányságok szerint (44. oldal)
    » 10. A kivetett bányaadózások az 1886. évben (46. oldal)
    » 11. Sótermelés az 1886. évben (48. oldal)
        » A) A sótermelés mennyisége és értéke (48. oldal)
        » B) A sótermelésnél alkalmazott munkások száma, előfordult sérülések és a társládák vagyona 1886-ban (49. oldal)
        » C) A sóbányák kiterjedése, a sótermelésnél alkalmazott gépek és felhasznált anyagok (50. oldal)

+ V. Kereskedelmi forgalom 1886-ban (V. kötet)
+ VI. A hitelintézetek (VI. kötet)
+ VII. A közlekedés (VII. kötet)
+ VIII. Igazságszolgáltatás és a telekkönyvi forgalom (VIII. kötet)
+ IX. Egyház és tanügy (IX. kötet)
+ X. Állami pénzügy 1886-ban (X. kötet)
+ XI. Haderő 1886-ban (XI. kötet)
+ XII. A magyaroszági tüzkárok 1886-ban (XII. kötet)

» Az évkönyv kereshető összesített tartalomjegyzéke

A digitális változat a KSH-ban és a
PTE Központi Könyvtárban készült 2010. június 25-én.