Magyar Statistikai Évkönyv
1886


» Címlap (I. kötet – I. oldal)
» Tartalom (I. kötet – V. oldal)
+ I. Politikai felosztás és népesedési mozgalom 1886-ban (I. kötet)
+ II. Közegészségügy (II. kötet)
+ III. Mezőgazdaság (III. kötet)
+ IV. Bánya- és kohóipar 1886-ban (IV. kötet)
V. Kereskedelmi forgalom 1886-ban (V. kötet)
    »   Címlap (1. oldal)
    »   1. A magyar-osztrák vámterület áruforgalma a külfölddel 1886-ban (2. oldal)
    »   2. Fiume tengeri áruforgalma (28. oldal)

+ VI. A hitelintézetek (VI. kötet)
+ VII. A közlekedés (VII. kötet)
+ VIII. Igazságszolgáltatás és a telekkönyvi forgalom (VIII. kötet)
+ IX. Egyház és tanügy (IX. kötet)
+ X. Állami pénzügy 1886-ban (X. kötet)
+ XI. Haderő 1886-ban (XI. kötet)
+ XII. A magyaroszági tüzkárok 1886-ban (XII. kötet)

» Az évkönyv kereshető összesített tartalomjegyzéke

A digitális változat a KSH-ban és a
PTE Központi Könyvtárban készült 2010. június 25-én.