Magyar Statistikai Évkönyv 1886 — Az évkönyv összesített tartalomjegyzéke(Ajánlott felbontás: 1024 x 768)
Képernyője felbontása:

Az oldalon való kereséshez használja a böngészője beépített keresőfunkcióját
(Ctrl+F)

» Címlap (I. kötet – I. oldal)

» Tartalom (I. kötet – V. oldal)

I. Politikai felosztás és népesedési mozgalom 1886-ban (I. kötet)

    »   Címlap (1. oldal)
    »   1. A Szent-István korona országainak politikai felosztása és lakóhelyei (3. oldal)
    »   2. Népesedési mozgalom (7. oldal)
    »   3. Az 1886. évi népesedési mozgalom százalékos eredményei az összes lakossághoz arányítva (113. oldal)

II. Közegészségügy (II. kötet)

    »   Címlap (1. oldal)
    »   1. Magyarországban 1886-ik évben véghezvitt nyilvános himlőoltás és e körül felmerült költségek (3. oldal)
    »   2. A kórházak és gyógyintézetek betegforgalma az 1886-ik évben (4. oldal)
    »   3. Emberi járványok 1886-ik évben (30. oldal)

III. Mezőgazdaság (III. kötet)

    »   Címlap (1. oldal)
    »   1. Bevetett és ugarnak maradt terület 1885/86-ik évben, továbbá az elemi- s egyéb csapások folytán megsemmisült vetés, viszonyitva az összes szántóföldhöz (2. oldal)
    »   2. Az 1886. évben tényleg learatott terület hektárokban s az egyes terménynemek szerint (4. oldal)
    »   3. Az 1886. évben tényleg learatott terület, az összes learatott területnek százalékaiban (8. oldal)
    »   4. Az 1885/86. évben elemi- s egyéb csapások által megkárositott terület (12. oldal)
    »   5. Az 1885/86. évben elemi- s egyéb csapások által megkárositott terület hektárok szerint s viszonyitva az összes bevetett és megkárositott összes területhez (16. oldal)
    »   6. Országos áttekintése az 1885/86. évben elemi csapás által végképen kiveszett termények területének (20. oldal)
    »   7. Az 1886. évi aratás eredménye megyék szerint (22. oldal)
    »   8. Országos áttekintése az 1877-1886. évi aratás eredményeinek (44. oldal)
        » A) A learatott terület és ugar hektárokban (44. oldal)
        » B) A termelés (46. oldal)
        » C) Egy hektár átlagos termése (48. oldal)
    »   9. A mezei és gazdasági munkánál 1885/86. évben fizetett napszámdijak (50. oldal)
    » 10. Az 1886. évi szüret eredménye megyék szerint (66. oldal)
    » 11. Országos áttekintés az 1875-1886. évi szüret eredményeinek (74. oldal)
    » 12. Hasznos háziállatok létszáma az 1884. évi számlálás szerint (76. oldal)
    » 13. Magyarország állategészségügyi állapota 1886. évben, megyénkint részletezve (78. oldal)
    » 14. A nevezetesebb termények legmagasabb és legalacsonyabb árai a budapesti piaczon 1884., 1885. és 1886. években (82. oldal)
    » 15. Közönségesebb szükségleti tárgyak évi átlagos árai és napszám Magyarország főbb piaczain 1886. évben (88. oldal)

IV. Bánya- és kohóipar 1886-ban (IV. kötet)

    »   Címlap (1. oldal)
    »   1 (2. oldal)
        » a) Az 1886. év végéig adományozott vájnatelkek (2. oldal)
        » b) Az 1886. év végéig adományozott kültelkek, valamint a bányatelkek általában (4. oldal)
    »   2. Szabadkutatások átnézete (6. oldal)
    »   3. A bánya- és kohótelepeknél alkalmazott fontosabb üzleti készülékek átnézete (7. oldal)
        » a) Szállitó és vizemelő eszközök (7. oldal)
        » b) Zúzdai gépek, kemenczék, hődök (8. oldal)
        » c) A vas magas kemenczék száma és üzeme (11. oldal)
    »   4. A bánya- és kohómunkások száma (12. oldal)
    »   5. A bánya- és kohómunkások napibére (14. oldal)
    »   6. A munkások közt előfordult balesetek száma (15. oldal)
    »   7. A társládák (16. oldal)
    »   8. A bánya- és kohótermelés (18. oldal)
        » A) Készáruk (18. oldal)
        » B) Nyers termékek (37. oldal)
    »   9. A bánya- és kohótermelés összes értéke (40. oldal)
        » a) A termelvények nemei szerint (40. oldal)
        » b) Bányakapitányságok szerint (44. oldal)
    » 10. A kivetett bányaadózások az 1886. évben (46. oldal)
    » 11. Sótermelés az 1886. évben (48. oldal)
        » A) A sótermelés mennyisége és értéke (48. oldal)
        » B) A sótermelésnél alkalmazott munkások száma, előfordult sérülések és a társládák vagyona 1886-ban (49. oldal)
        » C) A sóbányák kiterjedése, a sótermelésnél alkalmazott gépek és felhasznált anyagok (50. oldal)

V. Kereskedelmi forgalom 1886-ban (V. kötet)

    »   Címlap (1. oldal)
    »   1. A magyar-osztrák vámterület áruforgalma a külfölddel 1886-ban (2. oldal)
    »   2. Fiume tengeri áruforgalma (28. oldal)

VI. A hitelintézetek (VI. kötet)

    »   Címlap (1. oldal)
    »   1. Bankok (2. oldal)
    »   2. Takarékpénztárak (20. oldal)
    »   3. Szövetkezetek (50. oldal)
    »   4. Földhitelintézetek (82. oldal)
    »   5. Az Osztrák-Magyar-Bank magyarországi üzlete (88. oldal)
    »   6. A magyarországi hitelintézetek takarékbetéti üzlete 1886-ban (90. oldal)
    »   7. A hitelintézetek általános áttekintése az 1886. decz. 31-iki állapot szerint (116. oldal)

VII. A közlekedés (VII. kötet)

    »   Címlap (1. oldal)
    »   I. A gőzmozdony vasutak állapota 1886-ban (2. oldal)
    »   II. A lóvasutak állapota 1886-ben (118. oldal)
    »   III. Az állami- és törvényhatósági közutak 1886-ban (122. oldal)
    »   IV. A folyamhajózás 1886-ban (130. oldal)
    »   V. A magyar-horvát tengerpart kereskedelmi hajóinak állománya 1886. végén (134. oldal)
    »   VI. Tengeri hajózás 1886-ban (138. oldal)
    »   VII. A magy. kir. posta üzlete 1886-ban (154. oldal)
    »   VIII. A távirdák 1886-ban (174. oldal)

VIII. Igazságszolgáltatás és a telekkönyvi forgalom (VIII. kötet)

    »   Címlap (1. oldal)
    »   1. Ügyforgalom (2. oldal)
    »   2. Az e. f. kir. biróságok 1886. évi fellebbviteli ügyeinek kimutatása (4. oldal)
    »   3. A büntett vagy vétség miatt előfordult feljelentések s vizsgálatok mennyisége és eredménye, valamint az érdekelt vádlottak száma (32. oldal)
    »   4. A büntett vagy vétség miatt letartóztatott vizsgálati foglyok száma s az időközben bekövetkezett változások mozzanatai (63. oldal)
    »   5. A büntett vagy vétség miatt tárgyalásra utasitott vádlottak száma, s az eljárás eredménye (66. oldal)
    »   6. A büntett vagy vétség miatt elitélt személyekre szabott büntetések neme és tartalma (82. oldal)
    »   7. A büntett vagy vétség miatt elitéltek személyi viszonyai (102. oldal)
    »   8. A kihágások miatt elitélt személyekre szabott büntetések neme és tartalma (156. oldal)
    »   9. A jogérvények itélet alapján, büntett vagy vétség miatt letartóztatottak száma (164. oldal)
    » 10. A jogérvényes itélet alapján kihágás miatt letartóztatottak száma (184. oldal)
    » 11. A közigazgatási hatóságok előtt előfordult kihágások mennyisége és a büntetések nemei (192. oldal)
    » 12. A közigazgatási hatóságok fogházaiban jogérvényes itélet alapján letartóztatottak száma (196. oldal)
    » 13. Sajtóvétségek (200. oldal)
    » 14. Az országos fegyintézetek és kerületi börtönök (202. oldal)
    » 15. A telekkönyvi birtoktestek jelzálogi terheinek ügy- és értékforgalma (230. oldal)

IX. Egyház és tanügy (IX. kötet)

    »   Címlap (1. oldal)
    »   I. Egyházi ügyek 1886-ban (2. oldal)
        » A) Római kath. egyházmegyék (2. oldal)
        » B) Görög-kath. egyházmegyék (20. oldal)
        » C) Keleti görög egyházmegyék (30. oldal)
        » D) Evangelikus egyházkerületek (42. oldal)
        » Az egyházi ügyek összesitése (56. oldal)
    »   II. Tanügy 1886-ban (58. oldal)
        » 1. Felső tanintézetek (58. oldal)
            » A) Egyetemek (58. oldal)
            » B) Jogtani intézetek (68. oldal)
            » C) Hittani intézetek (74. oldal)
            » D) A felső tanintézetek összesitése (82. oldal)
            » E) Államvizsgálatok (84. oldal)
        »   2. Középiskolák 1886-ban (96. oldal)
            »   I. Tábla. A középiskolák tanári személyzete és a tanulók főviszonyai (096. oldal)
                » A) Állami, kir. községi, valamint római és görög kath. főgyimnasiumok (96. oldal)
                » B) Autonom felekezeti főgyimnáziumok (102. oldal)
                » C) Nem teljes gymnáziumok (110. oldal)
                » D) Reáliskolák (118. oldal)
                » E) A középiskolák összesitése (122. oldal)
            » II. Tábla A középiskolák tanulói a vizsgák eredménye és tanosztályok szerint (126. oldal)
                »   A) Állami, királyi és községi, valamint római és görög katholikus főgyimnáziumok (126. oldal)
                »   B) Autonom felekezeti főgyimnáziumok (129. oldal)
                »   C) Nem teljes gymnáziumok (132. oldal)
                »   D) Reáliskolák (136. oldal)
                »   E) A középiskolák összesitése (138. oldal)
    »   3. Szakiskolák (142. oldal)
        » A) Gazdasági tanintézetek (142. oldal)
        » B) Ipar-iskolák (148. oldal)
        » C) Kereskedelmi iskolák (160. oldal)
        » D) Müvészeti iskolák (166. oldal)
        » E) Felsőbb leányiskolák (166. oldal)
        » F) Katonai iskolák (168. oldal)
        » G) Szülésznőket képző intézetek (168. oldal)
        » H) Vegyes szakiskolák (170. oldal)
        » A szakiskolák összesitése (170. oldal)
    » 4. Tanitókat képző intézetek (172. oldal)
        » A) Férfi tanitókat képző intézetek (172. oldal)
        » B) Nőnemü növendékek számára (180. oldal)
    » 5. Népiskolák (186. oldal)
    » 6. Kisdedóvó intézetek (198. oldal)
    » 7. Humaniszt. jellegü tan- és nevelő intézetek (204. oldal)
    » 8. Börtön-iskolák (214. oldal)
    » 9. Főáttekintés (218. oldal)
    » Tartalom (220. oldal)

X. Állami pénzügy 1886-ban (X. kötet)

    »   Címlap (1. oldal)
    »   1. Bevételek és kiadások 1886-ban (3. oldal)
    »   2. Az 1886. évi rendes bevétel és kiadás főbb tételei, összehasonlitva az 1879-1886. évi megfelelő tételekkel a három utolsó számjegy elhagyásával (21. oldal)
    »   3. Rendes bevételek és kiadások főbb ágaik szerint az összeg százalékaiban kifejezve (24. oldal)
    »   4. Az államvagyon álladéka (29 . oldal)
    »   5. A fogyasztási adók (36. oldal)
    »   6. Bélyegilletékek (54. oldal)
    »   7. Jogi illetékek és dijak (62. oldal)
    »   8. A dohányjövedék (63. oldal)
    »   9. Lottójövedék (71. oldal)
    » 10. Az eladott só mennyisége 1886-ban (72. oldal)
    » 11. Pénzverés (80. oldal)
    » 12. Átlagos arany-agio Budapesten évek és hónapok szerint (82. oldal)
    » 13. A magyar állam területén fémjelzett arany- és ezüstáruk kimutatása (83. oldal)

XI. Haderő 1886-ban (XI. kötet)

    »   Címlap (1. oldal)
    »   1. A sorozás 1886-ban (2. oldal)
    »   2. A honvédség (12. oldal)
    »   3. A közös hadsereg (22. oldal)
    »   4. Hadi tengerészet (29. oldal)
    »   5. Katonai nevelő- és képző-intézetek (30. oldal)

XII. A magyaroszági tüzkárok 1886-ban (XII. kötet)

    »   Címlap (1. oldal)
    »   1. Az 1886. évi tüzkárok általában (2. oldal)
    »   2. A tüzesetek száma és az okozott kár hónapok szerint (12. oldal)