Magyar Statisztikai Évkönyv
(Új Folyam XIV.) 1906


» Címlap (I. oldal)
» Tartalom (III. oldal)
I. Éghajlati jelenségek (1. oldal)
II. Terület, népesség és közegészségügy (11. oldal)
      A) Terület és álló népesség (11. oldal)
    »   1. Terület és népesség a legutóbbi négy népszámlálás adatai szerint (11. oldal)
    »   2. A városok népességének száma és szaporodása 1889-től 1900-ig (13. oldal)
    »   3. A népesség tömörülése a községek nagysága szerint (15. oldal)
        » a) Polgári népesség Magyarországon 1890-ben és 1900-ban (15. oldal)
        » b) összes (polgári és katonai) népesség Horvát-Szlavonországokban 1900-ban (15. oldal)
    »   4. A polgári és katonai népesség a legutóbbi négy népszámlálás szerint (16. oldal)
    »   5. Férfiak és nők aránya 1890-ben és 1900-ban (16. oldal)
    »   6. A népesség családi állapota 1900-ban (16. oldal)
    »   7. A népesség életkora 1900-ban (17. oldal)
    »   8. A népesség hitfelekezetek szerint 1869-től 1900-ig (17. oldal)
    »   9. A jelenlevő népesség hitfelekezete 1990-ben és 1900-ban törvényhatóságonkint százalékokban (18. oldal)
    » 10. A népesség anyanyelve és magyarul tudása szerint 1880-ban, 1990-ben és 1900-ban (20. oldal)
    » 11. A jelenlevő népesség anyanyelve és a magyarul beszélni tudó nem magyar anyanyelvűek száma 1900-ban törvényhatóságonkint százalékokban (21. oldal)
    » 12. A népesség anyanyelve az egyes hitfelekezetek szerint 1900-ban (23. oldal)
    » 13. Az érzéki és értelmi fogyatkozásokban szenvedő népesség az 1900. évi népszámlálás adatai szerint törvényhatóságonkint (24. oldal)
    » 14. A népesség foglalkozása az 1900. évi népszámlálás szerint országos eredményekben (25. oldal)
    » 15. A kereső népesség foglalkozása az 1900. évi népszámlálás adatai alapján, foglalkozási főosztályok szerint, országos eredményekben (26. oldal)
    » 16. A népesség foglalkozása főcsoportok szerint az 1900. évi népszámlálás alapján törvényhatóságonként (28. oldal)
        » a) abszolut számokban (28. oldal)
        » b) százalékokban (32. oldal)

      + B) Népesedési mozgalom (33. oldal)
      + C) Közegészségügy (76. oldal)
III. Közgazdasági élet (85. oldal)
      + A) Őstermelés (85. oldal)
      + B) Bányászat és kohászat (148. oldal)
      + C) Ipar és kereskedelem (159. oldal)
      + D) Külkereskedelmi forgalom (200. oldal)
      + E) Közlekedés (208. oldal)
      + F) Pénz és hitel (277. oldal)
      + G) Biztosításügy (305. oldal)
      + H) Tűzkárok (312. oldal)
IV. Közműveltség, közoktatásügy és egyházi élet (318. oldal)
      + A) Közműveltség és közoktatásügy (318. oldal)
      + B) Egyházi és hitélet (412. oldal)
V. Állami és törvényhatósági élet (421. oldal)
      + A) Törvényhozás (421. oldal)
      + B) Állami és törvényhatósági közigazgatás (425. oldal)
      + C) Jogszolgáltatás (427. oldal)
      + D) Véderő (505. oldal)
      + E) Állami pénzügy (514. oldal)

» Az évkönyv kereshető összesített tartalomjegyzéke

A digitális változat a PTE Központi Könyvtárban készült 2009. december 7-én.