Magyar Statisztikai Évkönyv
(Új Folyam XIV.) 1906


» Címlap (I. oldal)
» Tartalom (III. oldal)
I. Éghajlati jelenségek (1. oldal)
II. Terület, népesség és közegészségügy (11. oldal)
      + A) Terület és álló népesség (11. oldal)
      + B) Népesedési mozgalom (33. oldal)
      + C) Közegészségügy (76. oldal)
III. Közgazdasági élet (85. oldal)
      + A) Őstermelés (85. oldal)
      B) Bányászat és kohászat (148. oldal)
    »   1. A bányászattal és kohászattal foglalkozó munkások száma 1881-től 1906-ig (148. oldal)
    »   2. A bányászattal és kohászattal foglalkozó munkások száma bányakapitányságok és sóbányahivatalok szerint részletezve (148. oldal)
        » A) 1906-ban (148. oldal)
            » a) Bányászat és kohászat, a sóbányászat és sófőzés kivételével (148. oldal)
            » b) Sóbányászat és sófőzés (148. oldal)
        » B) Az 1901-1905. évek átlagában (149. oldal)
            » a) Bányászat és kohászat, a sóbányászat és sófőzés kivételével (149. oldal)
            » b) Sóbányászat és sófőzés (149. oldal)
    »   3. Az engedélyezett zártkutatmányok száma és az adományozott bányatelkek nagysága 1891-től 1906-ig (149. oldal)
        » A) Zártkutatmányok száma és az adományozott vájnatelkak nagysága (149. oldal)
        » B) Az adományozott kültelkek és az összes bányatelkek nagysága (150. oldal)
    »   4. Szállító- és vízemelő-eszközök és a nagyolvasztók 1891-tól 1906-ig (150. oldal)
    »   5. A bánya- és kohómunkások napi bére s a munkások közt előfordult balesetek száma bányakapitányságok szerint 1891-től 1906-ig (151. oldal)
    »   6. A sótermelésnél alkalmazott gépek, felhasznált anyagok és előfordult balesetek 1891-től 1906-ig (151. oldal)
    »   7. A bánya- és kohótermelés mennyisége és értéke bányatermékek szerint 1904-től 1906-ig (152. oldal)
    »   8. A bánya- és kohótermelés értéke 1889-től 1906-ig (152. oldal)
    »   9. A fontosabb bánya- és kohótermékek termelésének mennyisége és értéke bányakapitányságok szerint 1906-ban (152. oldal)
    » 10. A fontosabb bánya- és kohótermékek termelésének mennyisége és értéke 1899-től 1906-ig (154. oldal)
    » 11. A sótermelés mennyisége és értéke sónemek és sóbányakerűletek szerint az 1891-1895., az 1896-1900. és az 1901-1905. évek átlagában, valamint 1906-ban (155. oldal)
    » 12. Sótermelési költségek sóbányakerűletek szerint az 1891-1895., az 1896-1900. és az 1901-1905. évek átlagában, valamint 1906-ban (155. oldal)
    » 13. A kincstári sóeladás mennyisége sónemek szerint 1891-től 1906-ig (156. oldal)
    » 14. A bányatársládák vagyona, bevételei és kiadásai 1906-ban (157. oldal)
    » 15. Bányászati tanintézetek (158. oldal)
        » a) A tanárok és a tanulók száma az 1904- 1905. és az 1905-1906. iskolai évek végén (158. oldal)
        » b) A tanúlók száma az 1905-1908. iskolai év végén anyanyelv és hitfelekezet szerint (158. oldal)
    » 16. Bányaadók és illetékek 1896-tól 1908-ig (158. oldal)

      + C) Ipar és kereskedelem (159. oldal)
      + D) Külkereskedelmi forgalom (200. oldal)
      + E) Közlekedés (208. oldal)
      + F) Pénz és hitel (277. oldal)
      + G) Biztosításügy (305. oldal)
      + H) Tűzkárok (312. oldal)
IV. Közműveltség, közoktatásügy és egyházi élet (318. oldal)
      + A) Közműveltség és közoktatásügy (318. oldal)
      + B) Egyházi és hitélet (412. oldal)
V. Állami és törvényhatósági élet (421. oldal)
      + A) Törvényhozás (421. oldal)
      + B) Állami és törvényhatósági közigazgatás (425. oldal)
      + C) Jogszolgáltatás (427. oldal)
      + D) Véderő (505. oldal)
      + E) Állami pénzügy (514. oldal)

» Az évkönyv kereshető összesített tartalomjegyzéke

A digitális változat a PTE Központi Könyvtárban készült 2009. december 7-én.