Magyar Statisztikai Évkönyv
(Új Folyam XIV.) 1906


» Címlap (I. oldal)
» Tartalom (III. oldal)
I. Éghajlati jelenségek (1. oldal)
II. Terület, népesség és közegészségügy (11. oldal)
      + A) Terület és álló népesség (11. oldal)
      + B) Népesedési mozgalom (33. oldal)
      + C) Közegészségügy (76. oldal)
III. Közgazdasági élet (85. oldal)
      + A) Őstermelés (85. oldal)
      + B) Bányászat és kohászat (148. oldal)
      + C) Ipar és kereskedelem (159. oldal)
      + D) Külkereskedelmi forgalom (200. oldal)
      + E) Közlekedés (208. oldal)
      F) Pénz és hitel (277. oldal)
    »   1. Pénzverés a magyar kir. pénzverdében 1867-től 1906-ig (277. oldal)
    »   2. A magyar állam területén fémjelzett arany- és ezüstáruk mennyisége 1867-től 1906-ig (277. oldal)
    »   3. A forgalomban levő papírpénz összege, az államjegyek értéke s az arany- és ezüstárfolyam 1867-től 1906-ig (277. oldal)
    »   4. Magyar államadósságok, jelentékenyebb hazai záloglevelek, pénznemek és külföldi váltók árjegyzései s az aranyárfolyam a budapesti tőzsdén 1891-től 1906-ig (278. oldal)
    »   5. Hitelintézetek száma 1906-ban törvényhatóságonkint (279. oldal)
    »   6. Hitelintézetek számának fejlődése az 1897-1906. években (279. oldal)
    »   7. A Magyarbirodalomban lévő összes hitelintézetek követelései és terhei 1903-tól 1906-ig (280. oldal)
        » a) Vagyon (280. oldal)
        » b) Teher (282. oldal)
    »   8. A hitelintézetek takarékbetéti üzlete 1906-ban törvényhatóságonkint (284. oldal)
    »   9. A takarékbetétek forgalma, a betétek megoszlása, a kamatláb magassága, végül a takarékbetéti könyvek megoszlása az összeg nagysága szerint 1906-ban (286. oldal)
    » 10. Betétek folyószámlára, cheque-számlára és pénztárjegyekre 1906-ban (287. oldal)
    » 11. Váltóleszámítolás 1906-ban (287. oldal)
    » 12. A hazai hitelintézetek jelzálogos kölcsöneinek forgalma 1906-ban (288. oldal)
    » 13. Az 1906. év végén fennállott jelzálogos kölcsönök megoszlása a kötvényekben foglalt összeg nagysága szerint (288. oldal)
    » 14. Az 1906. óv végén fennállott jelzálogos kölcsönök megoszlása a kamatláb nagysága szerint (288. oldal)
    » 15. A hazai hitelintézetek jelzálogos kölcsöneinek álladéka az 1906. év végén törvényhatóságok szerint (289. oldal)
    » 16. A hazai hitelintézeteknek s az azok által kezelt alapoknak és alapítványoknak az 1906. év végén birtokában volt értékpapírok részletezése (289. oldal)
    » 17. Az 1898. évi XXIII.t.-cz. alapján alakúlt »Országos Központi Hitelszövetkeze« kötelékébe tartozó szövetkezetek fejlődése 1899-től 1906-ig (291. oldal)
    » 18. A magyar kir. postatakarékpénztár mérlege 1891-től 1906-ig (291. oldal)
        » a) Vagyon (291. oldal)
        » b) Teher (291. oldal)
    » 19. A magyar kir. postatakarékpénztár nyereség- és veszteségszámlája 1891-től 1906-ig (292. oldal)
    » 20. A magyar kir. postatakarékpénztár takarékbetéti üzlete 1891-től 1906-ig (292. oldal)
    » 21. A magyar kir. postatakarékpénztárnál az év végén fennállott takarékbetéti könyvecskék részletezése nagyság szerint 1897-től 1906-ig (292. oldal)
    » 22. A magyar kir. postatakarékpénztár cheque-és clearingforgalma 1891-től 1906-ig (293. oldal)
        » a) Számlatulajdonosok (293. oldal)
        » b) Befizetések (293. oldal)
        » c) Visszafizetések (293. oldal)
        » d) A befizetések és visszafizetések területi megoszlása (293. oldal)
    » 23. A magyar kir. postatakarékpénztár értékpapírüzlete 1891-től 1906-ig (293. oldal)
    » 24. Az Osztrák-magyar bank mérlege 1900-tól 1906-ig (294. oldal)
    » 25. Az Osztrák-magyar bank kamatláb-változtatásai 1885-től 1906-ig (294. oldal)
    » 26. Az Osztrák-magyar bank váltó- és kézizálog-kölcsönűzlete 1900-tól 1906-ig (295. oldal)
    » 27. Az Osztrák-magyar bank jelzálog-hitelosztályának üzlete 1900-tól 1906-ig (296. oldal)
    » 28. Az Osztrák-magyar bank magyarországi ingatlanokra adott jelzálog-kölcsöneinek álladéka az 1906-ik év végén, törvényhatóságok szerint (297. oldal)
    » 29. A kézizálog-kölcsönök 1906-ban törvényhatóságonkint (298. oldal)
    » 30. A szedett zálogdíjak magassága az intézetek jellege szerint 1906-ban (299. oldal)
    » 31. A kézizálog-kölcsönűzletek forgalmának főbb adatai 1896-tól 1906-ig Magyarországon (299. oldal)
    » 32. A kézizálog-kölcsönűzletek forgalma az intézetek jellege szerint 1906-ban (300. oldal)
    » 33. A befolyt zálogdíjak összege az intézetek jellege szerint 1906-ban (302. oldal)
    » 34. A budapesti m. kir. zálogházak 1891-ben, 1895-ben és 1901-től 1906-ig (303. oldal)
        » a) A forgalom 1891-ben, 1896-ban és 1901-től 1906-ig (303. oldal)
        » b) Az 1906. évi forgalom részletezése (303. oldal)
        » c) Pénzügyi eredmények 1891-ben, 1896-ban és 1901-től 1906-ig (303. oldal)
        » d) Árverések 1891-ben, 1896-ban és 1901-től 1906-ig (303. oldal)
    » 35. A magyar kir. szabadalmazott osztálysorsjáték részvénytársaság mérlege 1901-től 1906-ig (304. oldal)
        » A) Vagyon (304. oldal)
        » B) Teher (304. oldal)
    » 36. A m. kir. szab. osztálysorsjáték részvénytársaság nyereség- és veszteségszámlája 1901-től 1906-ig (304. oldal)
        » A) Nyereség (304. oldal)
        » B) Veszteség (304. oldal)

      + G) Biztosításügy (305. oldal)
      + H) Tűzkárok (312. oldal)
IV. Közműveltség, közoktatásügy és egyházi élet (318. oldal)
      + A) Közműveltség és közoktatásügy (318. oldal)
      + B) Egyházi és hitélet (412. oldal)
V. Állami és törvényhatósági élet (421. oldal)
      + A) Törvényhozás (421. oldal)
      + B) Állami és törvényhatósági közigazgatás (425. oldal)
      + C) Jogszolgáltatás (427. oldal)
      + D) Véderő (505. oldal)
      + E) Állami pénzügy (514. oldal)

» Az évkönyv kereshető összesített tartalomjegyzéke

A digitális változat a PTE Központi Könyvtárban készült 2009. december 7-én.