Magyar Statisztikai Évkönyv
(Új Folyam XIV.) 1906


» Címlap (I. oldal)
» Tartalom (III. oldal)
I. Éghajlati jelenségek (1. oldal)
II. Terület, népesség és közegészségügy (11. oldal)
      + A) Terület és álló népesség (11. oldal)
      + B) Népesedési mozgalom (33. oldal)
      + C) Közegészségügy (76. oldal)
III. Közgazdasági élet (85. oldal)
      + A) Őstermelés (85. oldal)
      + B) Bányászat és kohászat (148. oldal)
      + C) Ipar és kereskedelem (159. oldal)
      + D) Külkereskedelmi forgalom (200. oldal)
      + E) Közlekedés (208. oldal)
      + F) Pénz és hitel (277. oldal)
      + G) Biztosításügy (305. oldal)
      + H) Tűzkárok (312. oldal)
IV. Közműveltség, közoktatásügy és egyházi élet (318. oldal)
      A) Közműveltség és közoktatásügy (318. oldal)
    »   1. Az írni és olvasni tudók száma az 1900. évi népszámlálás szerint (318. oldal)
    »   2. A tanintézetek főáttekintése 1904-től 1906-ig (319. oldal)
    »   3. A tanintézetek és az emberbaráti intézetek főattekintése az 1905/906. iskolai évben törvényhatóságonkint (320. oldal)
        » a) Kisdedóvó-intézetek, nép-, közép-és felsőiskolák (320. oldal)
        » b) Szakiskolák, börtöniskolák és emberbaráti intézetek (324. oldal)
    »   4. Az 1905/906. iskolai évben óvóköteles korban volt és az 1905. év végén kisdedóvó-intézetbe járt gyermekek száma törvényhatóságonkint Magyarországon (326. oldal)
    »   5. Az 1905/906. iskolai év végén kisdedóvó-intézetbe járt gyermekek száma törvényhatóságonkint (328. oldal)
    »   6. A kisdedóvó-intézetek az 1905/906. iskolai évben Magyarországon: főbb adatok az intézetek jellegével és foglalkoztatási nyelvével egybevetve (329. oldal)
    »   7. A kisdedóvó-intézetek óvószemélyzete az 1905/906. iskolai évben az intézetek fokozata és jellege szerint, Magyarországon (333. oldal)
    »   8. A kisdedóvó-intézetekben gondozott gyermekek megoszlása nem és hitfelekezet szerint az 1905/906. iskolai évben Magyarországon (334. oldal)
    »   9. A kisdedóvó-intézetekre vonatkozó főbb adatok 1897-től 1906-ig (334. oldal)
    » 10. A kisdedóvónőképző-intézetek az 1905/906. iskolai évben Magyarországon (335. oldal)
        » a) Fontosabb adatok intézetenkint (335. oldal)
        » b) Altalános viszonyok, a helyiségek, a tanári személyzet és a tanúlók száma (335. oldal)
        » c) A tanúlók megoszlása anyanyelv és vallás szerint és a képesítést nyert tanúlók száma (335. oldal)
        » d) A tanúlók segélyezése és az intézetek fentartási költségei (335. oldal)
    » 11. A tankötelesek és a tanköteles korban lévő iskolába járók száma az 1905/906. iskolai évben törvényhatóságonkint a tankötelesek összeírása szerint (336. oldal)
    » 12. A magyar anyanyelvű tankötelesek és a tanköteles korban levő magyar anyanyelvű iskolába járók az 1905/906. iskolai évben a Magyarbirodalomban törvényhatóságonkint a tankötelesek összeírása szerint (338. oldal)
    » 13. A tankötelesek megoszlása nem és kor szerint Magyarországon 1891-től 1908-ig (339. oldal)
    » 14. A tankötelesek; és a tanköteles korban lévő iskolába járók száma Magyarországon hitfelekezet és anvanyelv szerint 1891-től 1906-ig (339. oldal)
    » 15. A tankötelesek és a népiskolákba járó tanköteles korú gyermekek Horvát-Szlavonországokban hitfelekezet szerint 1891-től 1906-ig (339. oldal)
    » 16. Az elemi mindennapi iskolák, jellege és tanítási nyelve az 1905/906. iskolai évben törvényhatóságonkint (340. oldal)
    » 17. Az elemi népiskolák az 1905/908. iskolai évben Magyarországon: főbb adatok az iskolák jellegével és tanítási nyelvével egybevetve (344. oldal)
        » a) Elemi mindennapi iskolák és az ezekkel kapcsolatos általános és gazdasági ismétlőiskolák (344. oldal)
        » b) Külön szervezett - nem szaktanítós - gazdasági ismétlőiskolák (350. oldal)
        » c) önállóan szervezett - szaktanítós - gazdasági ismétlő-iskolák (350. oldal)
    » 18. Az elemi népiskolák az 1905/906. iskolai évben Magyarországon (350. oldal)
        » a) Osztatlan, részben és teljesen osztott fiú-, leány-és vegyesiskolák (350. oldal)
        » b) Ismétlő-tanfolyamok (351. oldal)
        » c) Évfolyamok (351. oldal)
        » d) Államsegélyes működési idő (351. oldal)
        » e) Tanítók (352. oldal)
        » f) A tanúlók számának alakulása, nem szerinti megoszlása és a helybeli tanúlók száma (352. oldal)
        » g) Iskolamúlasztások a mindennapi iskolában és az ismétlőiskolák tanúlóinak nem szerinti megoszlása (352. oldal)
        » h) A tanúlók kor szerinti megoszlása (353. oldal)
        » i) A mindennapi iskolák tanúlói osztályok szerint és az osztatlan iskolák tanúlóinak száma (353. oldal)
        » j) A tanúlók hitfelekezet szerinti megoszlása (353. oldal)
    » 19. Az állami elemi népiskolák az 1905/906. iskolai évben Magyarországon törvényhatóságonkint (354. oldal)
    » 20. Az állami elemi népiskolák tanúlói anyanyelv szerint 1905-ben és 1906-ban, továbbá az 1901-1905. évek átlagában Magyarországon (355. oldal)
    » 21. Az iparos- és a kereskedőinas-iskolák az 1905/906. iskolai évben Magyarországon (356. oldal)
        » a) Főbb adatok az iskolák jellegével és tanítási nyelvével egybevetve (356. oldal)
        » b) Az iskolák száma, működési ideje, a tanítók és hitoktatók száma és a tanúlók száma osztályok szerint (357. oldal)
        » c) A tanúlók neme, kora és mulasztásai (357. oldal)
        » d) A tamilok vallása és az előkészítő-osztályba utalt tanúlók előképzettsége (357. oldal)
    » 22. A népiskolák az 1905/906. iskolai évben Horvát-Szlavonországokban (358. oldal)
    » 23. A felső népiskolák az 1905/906. iskolai évben Magyarországon (358. oldal)
        » a) Fontosabb adatok intézetenkint (358. oldal)
        » b) Főbb adatok az iskolák jellegével és tanítási nyelvével egybevetve (359. oldal)
        » c) Az iskolák, a tanítók és bitoktatók s a tanúlók száma és az utóbbiak osztályok és osztályzat szerint (359. oldal)
        » d) A tanúlók hitfelekezete és anyanyelve (359. oldal)
        » e) A nyilvános tanúlók szülőik foglalkozása szerint (360. oldal)
    » 24. A polgári iskolák az 1905/906. iskolai évben Magyarországon (360. oldal)
        » a) Fontosabb adatok intézetenkint (360. oldal)
        » b) Főbb adatok az iskolák jellegével és tanítási nyelvével egybevetve (364. oldal)
        » c) Az iskolák, a tanítók és hitoktatók s a tanúlók száma és az utóbbiak osztályok és osztályzat szerint (364. oldal)
        » d) A tanúlók hitfelekezete és anyanyelve (365. oldal)
        » e) A nyilvános tanúlók szülőik foglalkozása szerint (365. oldal)
        » f) A IV., illetőleg a VI. osztályt végzett nyilvános tanúlók pályaválasztása (365. oldal)
    » 25. Az elemi mindennapi és ismétlő-iskolák, az iparos- és kereskedőinas-iskolák, továbbá a felső nép-és a polgári iskolák tanúlóinak megoszlása anyanyelvük és az iskolák jellege szerint az 1905/906. iskolai évben Magyarországon (366. oldal)
    » 26. A nép- és inasiskolák tanszemélyzete az 1905/1906. iskolai évben Magyarországon (368. oldal)
    » 27. A tanító- és tanítónőképző-intézetek az 1905-1906. iskolai évben Magyarországon (370. oldal)
        » a) Fontosabb adatok intézetenkint (370. oldal)
        » b) Az intézetek, az intézeti helyiségek, a tanárok és az oklevelet nyert tanúlók száma (371. oldal)
        » c) A tanúlók száma és a fentartási költségek (371. oldal)
    » 28. A tanító- és tanítónőképző-intézetek 1903-tól 1906-ig a Magyarbirodalomban (372. oldal)
    » 29. A tanító- és tanítónőképző-intézetek tanúlóinak megoszlása anyanyelv szerint Magyarországon 1891-től 1906-ig (373. oldal)
    » 30. A tanító- és tanítónőképző-intézetek tanúlóinak megoszlása hitfelekezet szerint 1891-től 1906-ig (374. oldal)
    » 31. A felsőbb leányiskolák az 1905/906. iskolai évben Magyarországon (375. oldal)
        » a) Fontosabb adatok intézetenkint (375. oldal)
        » b) A helyiségek száma, a tanúlók száma osztályok szerint és a tanárok (tanítók) képesítése (375. oldal)
        » c) A tanárok (tanítók) nemük és alkalmaztatásuk minősége szerint és az iskolák fentartási költségei (375. oldal)
        » d) A tanúlók anyanyelve és vallása (376. oldal)
        » e) A tanúlók szülőinek foglalkozása (376. oldal)
    » 32. A gimnáziumok és reáliskolák az 1905/906. iskolai évben Magyarországon (376. oldal)
        » Fontosabb adatok intézetenkint (376. oldal)
    » a) A tanárok minősége (380. oldal)
    » b) A tanárok képesítése (380. oldal)
        » 33. A gimnáziumok és reáliskolák száma az 1905/906. iskolai évben Magyarországon (380. oldal)
        » 34. A gimnáziumok és reáliskolák tanári személyzete az 1905/906. iskolai évben Magyarországon (380. oldal)
    » 35. A gimnáziumok és reáliskolák helyiségei és tanszerei az 1905/906. iskolai évben Magyarországon (380. oldal)
        » a) Helyiségek és tornaszerek (380. oldal)
        » b) Tanszerek és taneszközök (381. oldal)
        » c) Rajzminták, gyűjtemények és könyvtárak (381. oldal)
    » 36. A gimnáziumok és reáliskolák tanúlói az 1905/906. iskolai évben Magyarországon (381. oldal)
        » a) A nyilvános és magántanúlók, valamint a görög nyelv helyett megszabott tantárgyakat tanúlók (381. oldal)
        » b) A tanulásban tett előmenetel és az ismétlők, osztályonkint (381. oldal)
        » c) A tanúlók életkora és egészségi állapota (382. oldal)
        » d) A nyilvános tanúlók erkölcsi magaviselete és leczkemúlasztása (382. oldal)
        » e) A tanúlók anyagi segélyezése (382. oldal)
        » f) A tanúlók szüleinek társadalmi állása (382. oldal)
        » g) A IV. osztályt végzett tanúlók pályaválasztása (383. oldal)
        » h) A tanúlók hitfelekezet és anyanyelv szerint 1891-től 1906-ig (383. oldal)
            » æ) Hitfelekezet szerint (383. oldal)
            » ß) Anyanyelv szerint (383. oldal)
    » 37. A gimnáziumok és reáliskolák vagyona, bevételei és kiadásai az 1905/906. iskolai évben Magyarországon (384. oldal)
    » 38. A középiskolák tanszemélyzete és tanúlóinak száma Horvát-Szlavonországokban az intézetek jellege szerint (384. oldal)
        » a) A tanári személyzet az 1905/906. iskolai évben (384. oldal)
        » b) A tanulók száma 1901-től 1906-ig (384. oldal)
    » 39. A középiskolai érettségi vizsgálatok eredménye az 1905/906. iskolai évben (385. oldal)
    » 40. Az 1905/906. iskolai évben érettségi vizsgát tett gimnáziumi és reáliskolai tanúlók pályaválasztása (386. oldal)
    » 41. A középiskolákban és a felső kereskedelmi iskolákban érettségi vizsgát tett tanúlók száma 1891-től 1906-ig (386. oldal)
    » 42. Felső tanintézetek az 1905/906. iskolai évben (387. oldal)
        » a) Tanári személyzet, előadások és hetiórák száma, a hallgatók száma és honossága (387. oldal)
        » b) A hallgatók megoszlása vallás és anyanyelv szerint (388. oldal)
    » 43. A felső tanintézetek hallgatóinak száma vallás és anyanyelv szerint 1896-tól 1906-ig Magyarországon (389. oldal)
    » 44. A nőhallgatók száma a tudományegyetemeken az 1898-1906. években (389. oldal)
    » 45. A felső tanintézetek hallgatói szüleik társadalmi állása szerint az 1905/908. iskolai évben (390. oldal)
    » 46. A hittudományi intézetek hallgatói anyanyelv szerint 1901-től 1906-ig Magyarországon (390. oldal)
    » 47. A tudományegyetemek jog-és államtudományi karain és a jogakadémiákon tartott vizsgálatok és szigorlatok az 1905/906. iskolai évben Magyarországon (391. oldal)
        » a) Vizsgálatok (391. oldal)
        » b) Szigorlatok (391. oldal)
    » 48. A tudományegyetemek orvos- és bölcsészettudományi karain tartott szigorlatok az 1905/906. iskolai évben Magyarországon (392. oldal)
    » 49. A budapesti műegyetemen az 1905/906. iskolai évben tartott vizsgálatok és szigorlatok (392. oldal)
    » 50. A tudományegyetemeken tudori oklevelet s egyéb képesítést nyert egyének száma 1892-től 1906-ig (392. oldal)
    » 51. A budapesti műegyetemen oklevelet nyert egyének száma 1892-től 1906-ig (392. oldal)
    » 52. Vizsgák és szigorlatok a zágrábi egyetemen az 1905/906. iskolai évben (393. oldal)
    » 53. A zágrábi egyetemen az 1892-1906. években oklevelet nyert egyének száma (393. oldal)
    » 54. A tudományegyetemek és a József műegyetem fentartási költségei az 1904-1906. években (393. oldal)
    » 55. Az ösztöndíjak, jutalmak, pályadíjak és az elengedett tandíj összege a tudományegyetemeken tudománykarok szerint az 1905. és 1908. évben (393. oldal)
    » 56. A gyógyszerészgyakornokokat vizsgáló budapesti és kolozsvári bizottság működése az 1905/906. iskolai évben (394. oldal)
    » 57. A budapesti, kolozsvári és pannonhalmi középiskolai, továbbá a budapesti felső kereskedelmi iskolai tanárképző-intézetek az 1905/906. iskolai évben (394. oldal)
    » 58. A középiskolai tanárokat vizsgáló budapesti és kolozsvári bizottságok működése az 1904/905 és 1905/906. iskolai években (394. oldal)
        » a) A középiskolai tanári vizsgálatok (394. oldal)
        » b) A kiadott tanári oklevelek és az oklevelet nyert egyének száma (394. oldal)
    » 59. A magyar honosságú rendes hallgatók száma a külföldi tudomány-és műegyetemeken az 1901/902-1905/906. iskolai években (395. oldal)
    » 60. Művészeti iskolák az 1905/906. iskolai évben (399. oldal)
    » 61. Emberbaráti jellegű nevelő- és tanintézetek az 1905/906. iskolai évben (400. oldal)
    » 62. Bábaképzők az 1905/906. iskolai évben (402. oldal)
    » 63. Egyéb szakiskolák az 1905/906. iskolai évben (402. oldal)
    » 64. Börtöniskolák az 1905/906. iskolai évben (402. oldal)
    » 65. A Magyarbirodalomban az 1906. évben megjelent hírlapok, tartalom és nyelv szerint összevetve (403. oldal)
    » 68. A Magyarbirodalomban megjelent hírlapok és folyóiratok száma 1903-tól 1906-ig (403. oldal)
    » 67. Külföldről a Magyarbirodalomba postán érkezett hírlapok és folyóiratok száma 1906-ban nyelv és tartalom szerint összevetve (403. oldal)
    » 68. A Magyarbirodalomból külföldre küldött hírlapok és folyóiratok száma 1906-ban nyelv és tartalom szerint összevetve (404. oldal)
    » 69. Hírlapok postai forgalma a hazai és külföldi lapok megkülönböztetésével 1891-től 1906-ig (404. oldal)
    » 70. Hírlapfogyasztás 1906-ban (404. oldal)
    » 71. Országos magyar képzőművészeti társulat (405. oldal)
        » a) Társulati tagok, alapítványok, adományok, tagsági díjak és műtárlati bevételek és kiadások a társulat alakulása óta (405. oldal)
        » b) A társulat bevételei és kiadásai, vagyonos tebermérlege 1900-tól 1906-ig (405. oldal)
        » c) Műkiállítások 1903 óta (406. oldal)
        » d) Művásárlások a társulat kiállításain 1899 óta (406. oldal)
    » 72. Nemzeti Szalon (művészeti egyesület) 1906-ban (406. oldal)
        » a) Egyesületi tagok (406. oldal)
        » b) Az egyesület bevételei és kiadásai, vagyonos tehermérlege (406. oldal)
    » 73. Magyarország jelentékenyebb közgyűjteményei 1906-ban (407. oldal)
    » 74. Magyarország 5000-nél több kötetet számláló közkönyvtárai 1906-ban (408. oldal)

      + B) Egyházi és hitélet (412. oldal)
V. Állami és törvényhatósági élet (421. oldal)
      + A) Törvényhozás (421. oldal)
      + B) Állami és törvényhatósági közigazgatás (425. oldal)
      + C) Jogszolgáltatás (427. oldal)
      + D) Véderő (505. oldal)
      + E) Állami pénzügy (514. oldal)

» Az évkönyv kereshető összesített tartalomjegyzéke

A digitális változat a PTE Központi Könyvtárban készült 2009. december 7-én.