Magyar Statisztikai Évkönyv
(Új Folyam XIV.) 1906


» Címlap (I. oldal)
» Tartalom (III. oldal)
I. Éghajlati jelenségek (1. oldal)
II. Terület, népesség és közegészségügy (11. oldal)
      + A) Terület és álló népesség (11. oldal)
      + B) Népesedési mozgalom (33. oldal)
      + C) Közegészségügy (76. oldal)
III. Közgazdasági élet (85. oldal)
      + A) Őstermelés (85. oldal)
      + B) Bányászat és kohászat (148. oldal)
      + C) Ipar és kereskedelem (159. oldal)
      + D) Külkereskedelmi forgalom (200. oldal)
      + E) Közlekedés (208. oldal)
      + F) Pénz és hitel (277. oldal)
      + G) Biztosításügy (305. oldal)
      + H) Tűzkárok (312. oldal)
IV. Közműveltség, közoktatásügy és egyházi élet (318. oldal)
      + A) Közműveltség és közoktatásügy (318. oldal)
      + B) Egyházi és hitélet (412. oldal)
V. Állami és törvényhatósági élet (421. oldal)
      + A) Törvényhozás (421. oldal)
      + B) Állami és törvényhatósági közigazgatás (425. oldal)
      C) Jogszolgáltatás (427. oldal)
    »   1. Jogszolgáltatási szervezet és személyzet (427. oldal)
        » a) Szervezet 1906-ban (427. oldal)
        » b) Személyzet 1906-ban (427. oldal)
    »   2. A kir. bíróságok ügyforgalma Magyarországon 1906-ban (428. oldal)
        » a) A kir. járásbíróságok ügyforgalma (428. oldal)
        » b) A kir. törvényszékek ügyforgalma (431. oldal)
        » c) A kir. ítélőtáblák ügyforgalma (436. oldal)
        » d) A m. kir. Kúria ügyforgalma (438. oldal)
    »   3. Az ausztriai cs. kir. és magyar kir. elsőfokú konzuli bíróságok 1902-1906. évi ügyforgalma (439. oldal)
    »   4. A Konstantinápolyban szókelő ausztriai cs.kir. és magyar kir. konzuli főtörvényszéknek 1902-1906. évi ügyforgalma (439. oldal)
    »   5. A kir. ügyészségek 1906. évi ügyforgalma és tevékenysége (440. oldal)
    »   6. A kir. főügyészségek 1906. évi ügyforgalma és tevékenysége (442. oldal)
    »   7. A kir. koronaügyészség 1906. évi ügyforgalma és tevékenysége (443. oldal)
    »   8. A m.kir. igazságügyminiszteriumban az 1906. évben elintézett kegyelmi kérvények kimutatása (444. oldal)
    »   9. A kir. közjegyzői kamarák ügyforgalma 1906-ban (444. oldal)
    » 10. A kir. közjegyzők ügyforgalma és tevékenysége 1906-ban (444. oldal)
    » 11. Az ügyvédi kamarák ügyforgalma és működése 1902-től 1906-ig (445. oldal)
        » a) Ügyforgalom általában (445. oldal)
        » b) Az ügyvédek, illetőleg ügyvédjelöltek lajstromába való felvételt tárgyazó kérvények (445. oldal)
        » c) Az ügyvédek lajstromában eszközölt bejegyzések és törlések (446. oldal)
        » d) Az ügyvédjelöltek lajstromában eszközölt bejegyzések és törlések (446. oldal)
        » e) Fegyelmi panaszok és vizsgálatok ügyvédek ellen (446. oldal)
        » f) Ügyvédek ellen folyó fegyelmi eljárás főbb adatai (446. oldal)ű
    » 12. Az ügyvédek és ügyvédjelöltek száma 1906-ban Magyarországon kamarák szerint (446. oldal)
    » 13. A m. kir. közigazgatási bíróság tevékenysége (447. oldal)
        » a) Ügyforgalom általában 1903-tól 1906-ig (447. oldal)
        » b) Ügyforgalom az ügyek nemei szerint 1905-ben és 1906-ban (447. oldal)
        » c) Az elintézett pénzügyi vitás ügyek száma és az elintézés pénzügyi jelentősége 1905-ben és 1906-ban (447. oldal)
    » 14. Házassági perek ügyforgalma Magyarországon 1904-től 1906-ig (448. oldal)
        » a) Rendes eljárás szerint (448. oldal)
        » b) Kivételes eljárás szerint (448. oldal)
    » 15. Az 1905. és 1906. években érvénytelenné nyilvánítással, felbontással és ágy- és asztaltól való elválasztással befejezett házassági perek, a házasfelek állandó és utolsó együttlakásának helye szerint részletezve (449. oldal)
    » 16. Az 1903-1906. években jogerős ítélettel befejezett házassági perekben a kereset beadójának, a különélés elrendelésének és a per tartamának feltüntetése (450. oldal)
    » 17. A házasság tartama a kereset beadásakor az 1003-1900. években jogerős ítélettel befejezett házassági perekben (450. oldal)
    » 18. Gyermeklétszám az 1903-1906. években jogerős ítélettel befejezett házassági perekben (451. oldal)
    » 19. Az 1903-1906. években érvénytelenné nyilvánítással, felbontással és ágy- és asztaltól való elválasztással befejezett perekben hozott jogerős ítéletek alapjául szolgáló törvényszakaszok feltüntetése (451. oldal)
    » 20. Az 1903-1906. években érvénytelenné nyilvánítással, felbontással és ágy- és asztaltól való elválasztással befejezett perekben az ítéletileg kimondott vétkességnek, továbbá a kiskorú gyermekek elhelyezése és tartása, valamint a nőtartás tekintetében kimondott rendelkezésnek feltüntetése (451. oldal)
    » 21. Az 1903-1906. években érvénytelenné nyilvánítással, felbontással és ágy- és asztaltól való elválasztással befejezett házassági perekben szereplő férjek foglalkozásának feltüntetése (452. oldal)
    » 22. Az 1903-1906. években érvénytelenné nyilvánítással, felbontással és ágy- és asztaltól való elválasztással befejezett házassági perekben szereplő házasfelek anyanyelve (452. oldal)
    » 23. Az 1006-ban érvénytelenné nyilvánítással, felbontással és ágy- és asztaltól való elválasztással befejezett házassági perekben szereplő házasfelek anyanyelve, egymással összevetve (452. oldal)
    » 24. Az 1903-1906. években érvénytelenné nyilvánítással, felbontással és ágy- és asztaltól való elválasztással befejezett házassági perekben szereplő házasfelek vallása (453. oldal)
    » 25. Az 1906-ban érvénytelenné nyilvánítással, felbontással és ágy- és asztaltól való elválasztással befejezett házassági perekben szereplő házasfelek vallása, egymással összevetve (453. oldal)
    » 26. Az 1903-1906. években érvénytelenné nyilvánítással, felbontással és ágy- és asztaltól való elválasztással befejezett házassági perekben szereplő házasfelek életkora (453. oldal)
    » 27. Az 1908-ban érvénytelenné nyilvánítással, felbontással és ágy- és asztaltól való elválasztással befejezett házassági perekben szereplő házasfelek életkora, egymással összevetve (453. oldal)
    » 28. A házassági akadályok alól adott felmentések 1903-tól 1906-ig (454. oldal)
        » a) Ügyforgalom (454. oldal)
        » b) Az 1894: XXXI. t.-oz. 7. §-án alapuló fejletlen kor akadálya alól 1906-ban felmentést nyert egyének részletezése vallás, nem és kor szerint (454. oldal)
        » c) Az 1894: XXXI. t.-oz. 11. §-ának a) pontjában körülírt vérrokonság akadálya alól felmentést nyert házasulók rokonsági foka és vallása (454. oldal)
        » d) Az 1894: XXXI. t.-oz. 17. §-ában meghatározott imokatestvóri viszony akadálya alól felmentést nyert házasulók vallás szerint (454. oldal)
        » e) Az 1894: XXXI. t.-oz. 20. §-án alapuló házassági akadály (házasságtörés miatt az újabb házasságkötéstől történt bírói eltiltás) alól nyert felmentések (454. oldal)
        » f) Az 1894: XXXI. t.-oz. 24. §-ában meghatározott várakozási idő akadálya alól megadott felmentések (455. oldal)
        » g) Az 1894: XXXI. t.-cz. 113. (és 147.) §-ában körülírt kimutatás alól külföldieknek (és horvát-szlavonországi községi illetőségű magyar állampolgároknak) megadott felmentések (455. oldal)
        » h) Az 1894: XXXIII. t.-cz. 59. §-ában említett tanúsítványt nyert házasulók vallás szerint (455. oldal)
    » 29. Az 1904., 1905. és 1906. év folyamán királyi leirattal történt törvényesítések (455. oldal)
    » 30. Az ügyvédvizsgáló-bizottságok működése és az ügyvédi vizsgálatok Magyarországon 1897-től 1906-ig (456. oldal)
    » 31. A gyakorlati birói vizsgálatok Magyarországon 1897-től 1906-ig (456. oldal)
    » 32. A telekkönyvvezetői vizsgálatok Magyarországon 1897-től 1906-ig (456. oldal)
    » 33. Törvényszéki orvosi vizsgálatok Magyarországon 1897-től 1906-ig (456. oldal)
    » 34. Az 1906. év folyamán Magyarországon közigazgatási hatóságok előtt jogerősen befejezett kihágási ügyek száma, a befejezés módja, a marasztalt személyekre kiszabott büntetések és az elkövetett kihágások részletezésével (457. oldal)
    » 35. Az 1906. év folyamán Magyarországon közigazgatási hatóságok előtt jogerősen befejezett kihágási ügyekben elítélt személyek száma törvényhatóságonkint (458. oldal)
    » 36. Az 1906. év folyamán a magyarországi kir.járásbíróságok előtt jogerősen befejezett büntetőügyek eljárási adatai ítélőtáblai terűletek és bűncselekmények szerint részletezve (459. oldal)
    » 37. Az 1906. év folyamán a magyarországi kir.törvényszékek előtt jogerősen befejezett büntetőügyek eljárási adatai ítélőtáblai terűletek és bűncselekmények szerint részletezve (461. oldal)
    » 38. Az 1906. év folyamán a magyarországi kir.törvényszékek és járásbíróságok előtt jogerősen befejezett ügyekben bűnvádi eljárás alá vett személyek száma, az eljárás befejezési módja feltüntetésével, ítélőtáblai terűletek és a feljelentésben megjelölt bűncselekmények szerint részletezve (463. oldal)
    » 39. Az 1905. és 1906. év folyamán a magyarországi kir. járásbíróságok előtt jogerős befejezést nyert ügyek fontosabb eljárási adatai és az ezen ügyekben szereplő személyek száma ítélőtáblai területek és bűncselekmények szerint részletezve (464. oldal)
    » 40. Az 1905. és 1906. év folyamán a magyarországi kir. törvényszékek előtt jogerős befejezést nyert ügyek fontosabb eljárási adatai és az ezen ügyekben szereplő személyek száma ítélőtáblai terűletek 03 bűncselekmények szerint részletezve (466. oldal)
    » 41. Az 1906. év folyamán a magyarországi kir.törvényszékek és járásbíróságok előtt jogerős befejezést nyert ügyek fontosabb eljárási adatai és az ezen ügyekben elítélt személyek száma a bűncselekmények főbb csoportjai és kir. törvényszéki terűletek szerint részletezve (467. oldal)
    » 42. Az 1906. év folyamán a magyarországi kir. törvényszékek és járásbírósagok előtt jogerősen befejezett büntető ügyekben elítélt személyek számának kimutatása a bűncselekmények főbb csoportjai és az elkövetés helyének törvényhatósága szerint részletezve (475. oldal)
    » 43. Az 1906. év folyamán a magyarországi kir. járásbíróságok előtt jogerősen befejezett büntető ügyekben elítélt személyekre kiszabott büntetések kimutatása, bűncselekmények szerint részletezve (479. oldal)
    » 44. Az 1906. év folyamán a magyarországi kir. törvényszékek előtt jogerősen befejezett büntető ügyekben elítélt személyekre kiszabott büntetések kimutatása bűncselekmények szerint (480. oldal)
    » 45. A gyakrabban előforduló bűncselekmények elkövetésének helye és ideje. (A magyarországi kir. törvényszékek és járásbíróságok együtt) (482. oldal)
    » 46. Az 1906. év folyamán a magyarországi kir. törvényszékek és járásbíróságok előtt jogerősen befejezett büntető ügyekben bűntettek és (a becsületsértés kivételével) vétségek miatt elítéltek életkora és családi állapota a nemek megkülönböztetésével (483. oldal)
    » 47. Az 1906. év folyamán a magyarországi kir. törvényszékek és járásbíróságok előtt jogerősen befejezett büntető ügyekben bűntettek és (a becsületsértés kivételével) vétségek miatt elítéltek anyanyelve a nemek megkülönböztetésével (484. oldal)
    » 48. Az 1906. év folyamán a magyarországi kir. törvényszékek és járásbíróságok előtt jogerősen befejezett büntető ügyekben bűntettek és (a becsületsértés kivételével) vétségek miatt elítéltek vallása a nemek megkülönböztetésével (485. oldal)
    » 49. Az 1906. év folyamán a magyarországi kir. törvényszékek és járásbíróságok előtt jogerősen befejezett büntető ügyekben bűntettek és (a becsületsértés kivételével) vétségek miatt elítéltek (illetve eltartóik) foglalkozása, műveltségi foka és vagyoni állapota (486. oldal)
    » 50. Az 1906. év folyamán a magyarországi kir. törvényszékek és járásbíróságok előtt jogerősen befejezett büntető ügyekben bűntett és (a becsületsértés kivételével) vétség miatt elítélt fiatalkorú bűnösökre vonatkozó fontosabb adatok (488. oldal)
    » 51. Az 1906. év folyamán a magyarországi kir. törvényszékek és járásbíróságok előtt jogerősen befejezett büntető ügyekben bűntett és (a becsületsértés kivételével) vétség miatt elítélt visszaesőkre vonatkozó fontosabb adatok (490. oldal)
    » 52. Jövedéki kihágások (492. oldal)
        » a) Az 1906. évben a pénzügyi bírói hatáskörrel felruházott törvényszékek által befejezett pénzügyi kihágási ügyek (492. oldal)
        » b) Az 1906. év folyamán jövedéki kihágás miatt elítélt egyének száma a kihágás neme és a kiszabott büntetés mértéke szerint részletezve (492. oldal)
    » 53. Az országos fegyintézetek, a kerületi börtön és a közvetítő - intézetek 1898-tól 1906-ig (493. oldal)
        » a) Helyiségi és személyzeti viszonyok (492. oldal)
        » b) A letartóztatottak számában előfordult változások és az élelmezési napok száma (493. oldal)
    » 54. Az országos javítóintézetek (493. oldal)
        » a) Helyiségi és személyzeti viszonyok 1906-ban az egyes intézetek megkülönböztetésével (493. oldal)
        » b) Munkaviszonyok és a kísérletképen kihelyezett növendékek 1898-tól 1906-ig (493. oldal)
        » c) A növendékek személyi viszonyai 1901-től 1906-ig (valamennyi intézet egybefoglalva) (494. oldal)
    » 55. A kir. javítóintézetekből 1906-ban kivált növendékek (494. oldal)
    » 56. A kir. bíróságok ügyforgalma 1906-ban Horvát-Szlavonországokban (495. oldal)
        » a) Kir. járásbíróságok és kir. törvényszékek, mint elsőfokú bíróságok (495. oldal)
            » A) Polgári ügyek (495. oldal)
            » B) Büntető ügyek (496. oldal)
        » b) Kir. törvényszékek, mint másodfokú bíróságok (kihágási ügyekben) (496. oldal)
        » c) A báni tábla (másodfokú bíróság) (497. oldal)
        » d) A hétszemélyes tábla (harmadfokú bíróság) (497. oldal)
    » 57. A kir. járásbíróságok előtt az 1906. évben jogerősen befejezett büntető ügyek eljárási adatai Horvát-Szlavonországokban (498. oldal)
    » 58. A kir. törvényszékek előtt 1906-ban jogerősen befejezett büntető ügyek eljárási adatai Horvát-Szlavonországokban (498. oldal)
    » 59. A kir. járásbíróságok előtt az 1906. évben befejezett ügyekben bűnvádi eljárás alá vett személyek száma Horvát-Szlavonországokban, az eljárás befejezési módjának feltüntetésével, a feljelentésben megjelölt bűncselekmények és a kiszabott büntetések szerint részletezve (498. oldal)
    » 60. A kir. törvényszékek előtt az 1906. év folyamán befejezett büntető ügyekben feljelentett és elítélt személyek száma bűncselekmények szerint Horvát-Szlavonországokban (499. oldal)
    » 61. A kir. törvényszékek előtt az 1906. év folyamán befejezett büntető ügyekben elítélt személyek száma bűncselekmények és kiszabott büntetések szerint Horvát-Szlavonországokban (500. oldal)
    » 62. A kir. törvényszékek által Horvát-Szlavonországokban 1906-ban elítélteknek részletezése kor, anyanyelv, vallás, családi állapot, műveltségi fok, vagyoni viszonyok és foglalkozás szerint (501. oldal)
    » 63. Némely fontosabb bűncselekmény elkövetésének ideje Horvát-Szlavonországokban 1906-ban (502. oldal)
    » 64. Jövedéki kihágások Horvát-Szlavonországokban (502. oldal)
        » a) Az 1906. évben a pénzügyi bírói hatáskörrel felruházott törvényszékek által befejezett pénzügyi kihágási ügyek (502. oldal)
        » b) Elítélt egyének száma a kihágás és a kiszabott büntetés szerint részletezve (502. oldal)
    » 65. Az 1906. év folyamán Horvát-Szlavonországokban közigazgatási hatóságok előtt jogerősen befejezett, kihágási ügyek száma, a befejezés módjának, a marasztalt személyekre kiszabott büntetések és az elkövetett kihágások részletezésével (503. oldal)
    » 66. Az előzetesen letartóztatott vagy vizsgálati fogságba helyezett egyének száma bűncselekmények szerint 1906-ban Horvát-Szlavonországokban (504. oldal)
    » 67. A hazai bíróságok által kűlállamok részére és viszont kiszolgáltatott bűntettesek száma 1904-től 1906-ig (504. oldal)
        » a) Országok szerint (504. oldal)
        » b) A büntetendő cselekmények szerint (504. oldal)

      + D) Véderő (505. oldal)
      + E) Állami pénzügy (514. oldal)

» Az évkönyv kereshető összesített tartalomjegyzéke

A digitális változat a PTE Központi Könyvtárban készült 2009. december 7-én.