Search
See more
Results

Shown 1-12 from all: 15

Results


Dráma 5 felvonásban. Eredeti mű címe: Les enfants blancs ; drame en cinq actes Franciából fordította Egressy Béni. Először adatott Párisban az Odeon színházban, 28dik Nov. 1841. Súgópéldány. Leiratott: Pesten febr. 12én 1842. Farkass L. 1843.) 65 fol. 25 cm 4°. Kéziratos bejegyzés: "Csabay sajátja"
Go to the work
Melodráma 3 felvonásban. Eredetben francia, németül Hell, magyarra tette Megyery Károly. Kassán 1831. [Súgópéldány.] 40 fol. 26 cm. papírkötés.
Go to the work
Vígjáték 4 cselekvényben. írta: Shakspeare. [Johann Ludwig] Deinhardstein át dolgozása után Fekete Soma 1855. Súgópéldány 60 fol. 26 cm. 4° Papírfüzet. Bélyegzőnyomat: "S. B. z."
Go to the work
Balog Károly, mankó-büki (1848-1920) Anyja Madách Imre nővére, akit férjével együtt 1849. aug. 16-án gyilkoltak meg hegyi mócok az Arad megyei Szlatina mellett. Az árvát Madách Imre nevelte fel. 1872-ben ügyvédi vizsgát tett, 1875-ben feleségül vette Bérczy Károly műfordító Margit leányát, 1878-ban részt vett a boszniai okkupációban (37. cs. kir.közös gyalogezred főhadnagyaként), erről Bécsben könyvet adott ki, majd ugyanazt magyarul Pécsett 1904-ben. Elbeszéléseket írt. 1883-ban bíró Budapesten, 1891-ben került a pécsi ítélőtáblához, táblai tanácselnök majd táblai elnök. Itt id. Babits Mihály kollégája, barátjaként vállalta a későbbi költő Babits bérmaapaságát. Sokoldalú közéleti tevékenység jellemezte. Jeles turista, a Mecsek Egyesület elnöke. A Mecsek Flórája c. 200 lapos akvarellgyűjteményét a Pécsi Egyetemi Könyvtár őrizte. 1914-ben nyugdíjba ment, Budapestre költözött.
Go to the work
Érzékeny játék, 3 felvonásban. Eredeti darab címe: Les deux journées, ou Le porteur d'eau (1800). Zenéjét szerezte: Luigi Cherubini; libretto: Jean-Nicolas Bouilly Franciából fordította németre Freitschke F. G., németből magyarra Ernyi Mihály. Miskolc 14. Aug. 1831. Súgópéldány. 16 fol. 26 cm. 4° Papírfüzet. Bélyegzőnyomat: "Aradi Gerő színigazgató"
Go to the work
Súgópéldány. Gépirat. 33 p.; 35 cm.; Papírfüzet.
Go to the work
Eredeti népszínmű dalokkal, tánccal 3 felvonásban. Az aradi 1880. évi május hóban kihirdetett 500 frankos népszínműi pályázatra. Másolta Szentgyörgyi Elek színész [Súgópéldány.] II. 27. 139 p. 29 cm. Papírkötés.
Go to the work
Dráma 3 felvonásban, utójátékkal. Fordította: Szigligeti [Ede]. Súgópéldány. 88 p. 28 cm. Papírkötés. Hozzákötve nyomtatott színlap: Szabadka, 1883. deczember 31. (Nyomatott Schlesinger Sándornál Szabadkán.) 45x32 cm. Kéziratos bejegyzéssel: „Sugtam Szabadkán 31. 12. '883. Miskolczy Berta sugó” Bélyegzőnyomat: "Aradi Gerő szinigazgató" - "Maasberger J. szinigazgató"
Go to the work
Három osztályú szomorú játék 5 felvonás. Németből [Carl] Kolb után magyarra tette G. Bethlen Ferentz. 1834. Leirta G. K. S. Súgópéldány. 53 fol. 25 cm. 4° Papírkötés. Kéziratos bejegyzés: "Sepsy Károly tulajdona. Adatott Debreczenben April 9-én 1843."
Go to the work
Jellemrajz a magyar nép életből, 5 szakaszban. -- hason czímű regénye után színre alkalmazta Lukácsi Sándor. Súgópéldány. [s. n. l. a.] 36 fol. 26 cm. 4° Papírkötés. Kéziratos bejegyzés: "Latabáré" Bélyegzőnyomat: "S. B. z."
Go to the work
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczal 3 szakban. Zenéjét szerezte Erkel Gyula. Játszódik: 1848-1849. Leírta: Gerő Jakab Szolnok, 1861. Súgópéldány. 53 fol. 25 cm. 4° Papírfüzet [rossz minőség, betoldásokkal] Bélyegzőnyomat: "S. B. z."
Go to the work
Results

Shown 1-12 from all: 15