Search
See more
Results

Shown 13-24 from all: 143

Results


Jelen számunk munkatársai: R. HARKÓ Viola, az Országos Orvostörténeti Könyvtár tudományos főmunkatársa, SZÁSZ Béla, karcagi gimnáziumi tanár, BÄRNÉ dr. POLLÁK Zsuzsanna, az az OOKOK osztályvezetője, dr. NYÍRI Mihály, a Humán Oltóanyag Kutatóintézet csoportvezetője, P. JUHÁSZ Vera, a Phylaxia tudományos munkatársa, SZEPESINÉ dr. BENDA Mária, az OOKDK osztályvezetője, ISÉPY Dezső, az ESZTIK könyvtárának vezetője
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: MARJALAKI KISS Julia, Miskolc, dr. GYÁRFÁS Ágnes, a miskolci Egyesített Kórházak Központi Orvosi Könyvtárának vezetőbe, BERECZKY László, а KMK Módszertani Osztályának vezetője. SZILÁGYINÉ CSÉCS Mária az OOKDK Dokumentációs Osztályának munkatársa, BÄRNÉ dr. POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK Dokumentációs Osztályának vezetője, SZELÁNYI Judit a szekszárdi Megyei Tanács Kórház Orvosi Könyvtárának munkatársa, dr. JANTSITS Gabriella, az OOKDK tudományos munkatársa, KÖNCZÖLNÉ GŐDÉNY Eszter, az OOKDK tudományos munkatársa
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: Dr. CSAPÓ István, a Heves megyei Kórház igazgató főorvosa, SZEPESINÉ Dr. BENDA Mária az OOKDK osztályvezetője, Dr. HARASZTI Antal, a Heves megyei Kórház főorvosa, EBERGÉNYI Tiborné, a Heves megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, KORSÓS Lászlóné, a Heves megyei Kórház Orvosi Könyvtárának munkatársa, BÄRNÉ POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK osztályvezetője, CSOBAY Miklósné, az OOKDK munkatársa
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: G. NAGY Yvette, az Országos Korányi Tbc- és Pulmonológiai Intézet Orvosi Könyvtárának vezetője, dr. GYÁRFÁS Ágnes, a Miskolci Vezető Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, dr. VINCZE János, a Miskolci Vezető Kórház Gyermeksebészeti Osztályának főorvosa, TÓTH Sándorné, a Mátraházái Állami Tüdőgyógyintézet könyvtárosa, TÉNYI Gyuláné a Csecsemőotthonok Országos Módszertani Intézetének könyvtárosa, ARATÓ Lászlóné az OOKDK munkatársa, B. POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK osztályvezetője, KÖNCZÖLNÉ GÖDÉNY Eszter, az OOKDK tudományos munkatársa
Go to the work
Az ORVOSI KÖNYVTÁROSOK ÉS ORVOSTANÁCSADÓK 6. ORSZÁGOS ÉRTEKEZLETE 1973. május 21-22.
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: Dr. HARKÓ Viola, az Orvostörténeti Könyvtár tud. főmunkatársa, B. Dr. POLLÁK Zsuzsanna, az Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ osztályvezetője, GALLYAS Gabriella, könyvtáros, KŐNCZÖL Dániel, a János Kórház orvosi könyvtárának vezetője, NOVÁKNÉ SZABÓ Katalin, a Szabolcs-Szatmár megyei Kórház orvosi könyvtárának vezetője, Dr BÖNSCH László, a Nógrád megyei Kórház igazgató főorvosa, Dr. CSEPLÁK György, a Nógrád megyei Kórház főorvosa, MÁTYUS Lászlóné, a Nógrád megyei Kórház orvosi könyvtárának vezetője, Dr. JANTSITS Gabriella, az OOKDK tud, munkatársa, Dr. BUGYI Balázs, a MÁVAG üzemorvosa
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: R. dr. HARKÓ Viola könyvtáros, Eva KNIH, a beográdi egyetemi könyvtár munkatársa, JABLONKAY András, a debreceni Kenézy Könyvtár igazgatója, SOMLAINÉ MAJOROS Rózsa, a makói Városi Kórház orvosi könyvtárosa, JANTSITS Gabriella, az OOKDK tudományos munkatársa, KOMINKA László, as OOKDK tudományos munkatársa, SZEPESINÉ BENDA Mária, az OOKDK osztályvezetője, dr. RÉTHELYI Jenő, a keszthelyi Városi Kórház röntgen főorvosa
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: dr. B. POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK osztályvezetője, SOS Kálmánné, a zalaegerszegi TBC Gyógyintézet könyvtárosa, SZILÁGYINÉ CSÉCS Mária, az OOKDK osztályvezetője, dr. JANTSITS Gabriella, az OOKDK tudományos munkatársa, Dr. ARATÓ Lászlóné, az OOKDK munkatársa, SZEPESINÉ dr. BENDA Mária, az OOKDK osztályvezetője, Dr. BUGYI Balázs, a MÁVAG üzemi főorvosa, SZŐNYI Ferencné, a Szegedi Városi Kórház orvosi könyvtárosa
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: Dr. GYÁRFÁS Ágnes, a Miskolci Vezető Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, dr. LUSZTIG Gábor professzor, a Kecskeméti Megyei Kórház Orvosi könyvtárának orvostanácsadója, DANIS Mihály, a Kecskeméti Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, PÁLFY Gyula, a szegedi Gyógyszerészeti Kari Könyvtár vezetője, dr. IVÁNYI János, a Gyulai Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának orvos-tanácsadója, KISZELY Pálné és ILLIK Istvánné, a Gyulai Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának munkatársai, dr. SURÁNYI Imre, az Egri Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának munkatársa, dr. SARKADY NAGY Endre, a Salgótarjáni Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának orvostanácsadója, dr. CSEPLÁK György, a Salgótarjáni Megyei Kórház bőrgyógyász főorvosa, dr. TURAY Pál, a Salgótarjáni Megyei Kórház Tudományos Bizottságának elnöke, MÁTYUS LászIóné, a Salgótarjáni Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, dr. JANTSITS Gabriella, az OOKDK tudományos munkatársa, KELEMENKE VARGA Judit, az OOKDK tudományos főmunkatársa, KOVÁCS Dezső, az Építésügyi Tájékoztatási Központ osztályvezetője, ISÉPY Dezső, az ESZTIK Könyvtárának vezetője, Dr. BÄRNÉ POLLAK Zsuzsanna, az OOKDK osztályvezetője
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: dr. KISS Béláné, a Tétényi uti Kórház orvosi könyvtárának vezetője, JABLOKKAY András, a DOTE Kenézy Könyvtárának igazgatója, ZALLÁR Andor, a SZOTE Központi Könyvtárának igazgatója, dr. SZILASSY Zoltánné, a DOTE tömbkönyvtárának munkatársa, PÁLFY Gyula, a szegedi Gyógyszerészeti Tömbkönyvtár vezetője, HAJDÚ Judit, a Kenézy Könyvtár munkatársa, dr. JANITSITS Gabriella, az OOKDK tud. munkatársa, SZABÓ IBOLYA, a Kenézy Könyvtár munkatársa, CSATÁRY Csilla, a DOTE hálózati könyvtárosa, SZEPESINÉ dr. BENDA Mária, az OOKDK osztályvezetőbe, dr. LUSZTIG Gábor, a Kecskeméti Kórház osztályvezető főorvosa, a könyvtár orvostanácsadója, dr. IVANYI János, a Gyulai Kórház osztályvezető főorvosa, a könyvtár orvostanácsadója, dr. GYÁRFÁS Ágnes, a Miskolci Vezető Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, dr. BÉNYEI Miklós, a Debreceni Megyei Könyvtár munkatársa
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: Dr. GYÁRFÁS Ágnes, a miskolci vezető kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, G. NAGY Yvette és V. SZEEWALD Judit, az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet orvosi könyvtárosai, SZEPESNÉ Dr. BENDA Mária, az OOKDK Hálózati és Módszertani Osztályának vezetője, Dr. Heinz-Karl RECK, a berlini IWIM tudományos munkatársa, Dr. Paul WEISS, a berlini IWIM igazgatóhelyettese, Dr. JARTSITS Gabriella, az OOKDK tudományos munkatársa, Dr. SZŐNYI Ferencné, a szegedi Városi Kórház orvosi könyvtárosa, KOCSIS Mihályné, a szegedi Városi Kórház vezető főnővére, PÁSZTOR Imréné, a Fővárosi István Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, Dr. BUGYI Balázs, a MÁVAG röntgen főorvosa
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: R. Dr. HARKÓ Viola tud. munkatárs, Dr. SARLÓS Józsefné, a Fejér megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, Dr. JANTSITS Gabriella, az OOKDK tudományos munkatársa, Dr. SURÁNYI Imre, a Heves megyei Kórház Orvosi Könyvtárának munkatársa, KELEMENNÉ Dr. VARGA Judit az OOKDK tudományos főmunkatársa, SZEPESINÉ dr. BENDA Mária, az OOKDK osztályvezetője, Dr. Christo MUTAFOV, a szófiai Orvostudományi Információs Intézet munkatársa, D. Dimitrova, u.e. intézet külső munkatársa, KOMINKA László, az OOKDK tudományos munkatársa, V. SZEEWALD Judit, a Korányi Pulmonológiai Intézet orvosi könyvtárosa, Dr. BUGYI Balázs a MÁVAG röntgen főorvosa
Go to the work
Results

Shown 13-24 from all: 143