Search
See more
Results

Shown 25-36 from all: 143

Results


Jelen számunk munkatársai: R. dr. HARKÓ Viola tud. munkatárs, BÄRNÉ dr. Pollák Zsuzsanna, az OOKDK osztályvezetője, NAGY Aranka, a budapesti Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának munkatársa, ARATÓNÉ LUX Ágnes, az OOKDK munkatársa, Dešanka STAMATOVIČ, a belgrádi Nemzeti Könyvtár munkatársa, TILLY Hedvig, a Stomatológiai Intézet orvosi könyvtárosa, Dr. JANTSITS Gabriella, az OOKDK tud. munkatársa, G. NAGY Yvette és V. SZEEWALD Judit, a Korányi Pulmonológiai Intézet orvosi könyvtárosai, Dr. BUGYI Balázs röntgenológus
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: RUZSÁSNÉ Dr. Faluhelyi Vera, a POTE Központi Könyvtárának igazgatója, Dr. BÁN András, a Zala Megyei Kórház osztályvezető főorvosa, Dr. BODOSI Mihály, a Somogy Megyei Kórház osztályvezető főorvosa, Dr. MÉHES Károly, a Győr Megyei Kórház osztályvezető főorvosa, Dr. OSTORHARICS Györgyné, a Győr Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, Nagy Jánosné, a Győr Megyei Kórház orvosi könyvtárosa, Dr. JANTSITS Gabriella, az OOKDK tudományos munkatársa, Dr. Paul WEISS, a berlini Institut für Wissenschaftsinformation in der Medizin igazgatóhelyettese, Dr. Edith MANТЕ, a berlini Institut für Wissenschaftsinformation in der Medizin csoportvezetője, SZEPESI Zoltánné, az OOKDK osztályvezetője, Dr. GYÁRFÁS Ágnes, a Miskolci Vezető Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, Dr. SZILÁGYI Vilmosné, az OOKDK osztályvezetője, KRISTÓF Lajosné, az OOKDK tudományos munkatársa, KISMÁNYOKY Károlyné és KESZEGPÁL Jánosné, a POTE Központi Könyvtárának munkatársai, KLATSMÁNYI Árpádné, az OOKDK munkatársa, KOMINKA László, az OOKDK tudományos munkatársa.
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: Dr GYÖRGYEY Ferenc, orvostörténeti könyvtáros, Yale University központi orvostudományi könyvtárának munkatársa, Dr Erkki HAKULINEN, a stockholmi Karolinska Institutet központi orvosi könyvtárának igazgatóhelyettese, PETHEŐ Lászlóné, a miskolci Semmelweis Kórház orvosi könyvtárának vezetője, B.Dr POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK osztályvezetője.
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: Dr. BUZINKAY Géza, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár munkatársa, B. Dr. POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK osztályvezetője, KÖNCZÖLNÉ GŐDÉNY Eszter, az OOKDK tudományos munkatársa, KEREKES llona, a DOTE Női Klinikájának könyvtárosa, EGRY ÉVA, az OOKDK főkönyvtárosa, BAKUCZ Pálné, az OOKDK munkatársa, GELLÉN Zoltán, az Egészségügyi Szakdolgozók Központi Továbbképző Intézetének munkatársa, SZEPESINÉ Dr. BENDA Mária, az OOEDK osztályvezetője, Dr. JANTSITS Gabriella, az OOKDK tudományos munkatársa, BODORNÉ Iványi Julia, az OOKDK munkatársa, Dr. OSTORHARICS Györgyné, a GYŐRI Megyei Kórház orvosi könyvtárának vezetője, NYIRI Éva, az Országos Közegészségügyi Intézet könyvtárának munkatársa, VÁSÁRHELYINÉ De RIVÓ Márta, a Szegedi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának munkatársa
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: KELEMENNÉ VARGA Judit, az OOKDK tudományos főmunkatársa, EGRY Éva, az OOKDK főkönyvtárosa, DONÁZY Gáborné, az OOKDK könyvtárosa, BÁRNÉ POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK osztályvezetője, ARATÓNÉ LUX Ágnes, az OOKDK munkatársa, VILUSZ Lászlóné, az ESZTIK főelőadója, SZEPESINÉ dr. BENDA Mária, az OOKDK osztályvezetője, DAGMAR VRABLICOVÁ, a Slovenská Lekárska Knižnica módszertani munkatársa, Viktor CHRENKO, a galgóci SLOVAKOFARMA kutatóintézeti könyvtárának vezetője, Zuzana SIMOVIČOVÁ , a Slovenská Lekárska Knižnica módszertani munkájának vezetője, ISÉPY Dezső, az ESZTIK szakkönyvtárának vezetője.
Go to the work
Jelen számunk munkatársait Dr. Forgács Iván, az Egészségügyi Minisztérium h.főosztályvezetőbe, Dr. Székely Sándor, az OOKDK igazgatója, Dr. Nagy Ernő, a Kulturális Minisztérium Könyvtárügyi Osztályának munkatársa, Billédy Ferencné, az AGROINFORM osztályvezetője, Dr. Bodor Imre, a pécsi Megyei Kórház gazdasági igazgatója, Danis Mihály, a kecskeméti Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, Szabó Sándor, az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének tanára, Egry Tamásné, az OOKDK könyvtárának vezetője, Dr. Ostorharios Györgyné, a győri Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, Schwanner Endréné, az OKI könyvtárának munkatársa, Dr. Sarlós Józsefné, a székesfehérvári Megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, Kállay Istvánné, a Fővárosi KÖJÁL Orvosi Könyvtárának vezetője, Pásztor Imréné, az István Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, Könczöl Dániel, a János Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője.
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: Dr. KELEMEN Attiláné, az OOKDK tudományos munkatársa, JABLONKAY András, a debreceni Kenézy Könyvtár igazgatója, Dr. FEHÉRVÁRI Tiborné, fővárosi vezető könyvtáros, RATKOVICS Péterné, a Tejipari Vállalat könyvtárosa, Mária BELAJOVÁ, a Podunajské Biskupice-i Tüdő- és Légzőszervi Betegségek intézetének könyvtárosa, Zora KALMANOVÁ, a Slovenská Lekárska Knižnica igazgatóhelyettese, SZEPESINÉ BENDA Mária, az OOKDK osztályvezetője
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: VARGA-SOMOGYI Éva, A POTE Fogászati Klinikájának könyvtárosa, SZEPESINÉ Dr. BENDA Mária, az OOKDK osztályvezetője, SZIRMAY Таmásné, a balatonfüredi szivkórház könyvtárosa, KOVÁCS Katalin, a Semmelweis orvosi könyvesbolt munkatársa, KOVÁCS Éva, a SOTE I. Sebészeti Klinikájának munkatársa, Dr. GUBI Miklós, az OOKDK tudományos munkatársa, SILINISZ, Ju. A., a moszkvai VNIIMI igazgatóhelyettese, Dr. Ignác GAŠPAREC, a Szlovák Orvosi Könyvtár munkatársa, Dr. BUGYI Balázs főorvos
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: HORVÁTH Attiláné, a Bácskiskun megyei Kórház Orvosi Könyvtárának munkatársa, TAKÁCS Árpádné, a Komárom megyei Kórház Orvosi Könyvtárának munkatársa, BÄRNÉ Dr. POLLÁK Zsuzsanna,, az OOKDK osztályvezetője, Dr. SURÁNYI Imre, a Heves megyei Kórház Orvosi Könyvtárának munkatársa, BUDAI Sándorné, az Országos Traumatológiai lntézet Röntgenarchívumának kezelője, KRIZBAI Vera, a SOTE Tüdőgyógyászati Klinika Orvosi Könyvtárának könyvtárosa, ARATÓNÉ LUX Ágnes, az OOKDK munkatársa, KRISTÓFNÉ BURGONDI Magdolna, az OOKDK tudományos munkatársa
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: SZEPESINÉ Dr. BENDA Mária, az OOKDK intézetvezető helyettese, Dr. NIKODÉMUSZ Antal, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem tanszékvezető professzora, Dr. GAVALLÉR István, az ózdi Kórház igazgatóhelyettese, szülész-nőgyógyász főorvos, Dr. IVÁNYI János, a gyulai Kórház belgyógyász főorvosa, Dr. CSEPLÁK György, a salgótarjáni Kórház bőrgyógyász főorvosa, Dr. PAPP Tibor, a miskolci Vezetőkórház sebész főorvosa, Dr. VINCZE János, a miskolci Vezetőkórház gyermeksebész főorvosa, Dr. GYÁRFÁS Ágnes, a miskolci Vezetőkórház Orvosi Könyvtárának vezetője, CZIER Zsuzsa, a miskolci Vezetőkórház orvosi könyvtárosa, SÁROSI Mihályné, a Pest megyei Kórház orvosi könyvtárának vezetője, CSIKÓS Lászlóné, a dunaújvárosi Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, Dr. SZÉKELY Sándor, az OOKDK igazgatója, SZILÁGYINÉ CSECS Mária, az OOKDK osztályvezetője, Dr. CSISZÁR Károlyné, a sátoraljaújhelyi Kórház munkatársa. PAPP Tibor, a miskolci vezetőkórház sebész főorvosa
Go to the work
Jelen számunk munkatársai. EGRY Éva, az OOKDK osztályvezetője, Dr Jiři DRBÁLEK, E. HÁJKÓVÁ, S. SVATÁ és Otakar PINKAS, a prágai Orvostudományi Információs Intézet munkatársai, BATÁRI Gyula, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa
Go to the work
Results

Shown 25-36 from all: 143