Search
See more
Results

Shown 37-48 from all: 143

Results


Jelen számunk munkatársai: Dr. CSÉPÁNYI Attila, a Szolnok megyei Kórház főigazgatója, Dr. BENDA Mária, az OOKDK intézetvezető-helyettese, DANIS Mihály, a Bács-Kiskun megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, MÁTYUS Lászlóné, a Nógrád megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, Dr. CSEPLÁK György, a Nógrád megyei Kórház-Rendelőintézet főorvosa, orvostanácsadó, Dr. CSISZÁR Károly, a Nógrád megyei KÖJÁL főorvosa, KORSÓS Lászlóné, a Heves megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, dr. OSTORHARICS Györgyné, a Győr-Sopron megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője. PETHEÖ Lászlóné, a miskolci Semmelweis Kórház volt orvosi könyvtárosa, WALTER Béla, a SOTE Pulmonológiai Klinikájának orvosi könyvtárosa, BENICZKY Gáborné, BÉRCZY Zoltán, BICSKEY Endréné, IMRÉNYI Tiborné, Dr. IPOLYVÖLGYI Sándorné, Dr. KARDOS Józsefné, KOZMA Zoltánné, Dr. MAGYAR Miklósné, Dr. NÉMETH Lászlóné, NOVÁK Zoltánné, Dr. SARLÓS Józsefné, SÁROSI Mihályné, Dr SZÖNYI Ferencné. Dr. TAKÁCS Ádámné, WAGNER Imre könyvtárvezetők, Dr. SZÉKELY Sándor, az OOKDK igazgatója
Go to the work
Számunk munkatársai: SZILÁGYINÉ CSÉCS Mária, az OOKDK osztályvezetője, BLESZITY Elemérné, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Kémiai Tanszékének munkatársa, Dr. BENDA Mária, az OOKDK intézetvezetőhelyettese, Dr. BATÁRI Gyula, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, Dr. Bugyi Balázs, nyugdíjas üzemorvos.
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: SZILÁGYINÉ CSÉCS Mária, az OOKDK osztályvezetője, KELEMEN Attiláné dr., az OOKDK tudományos főmunkatársa, BORSY Márta, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának munkatársa, Dr. KUSNYERIK Györgyné, az OOKDK munkatársa, Dr. BATÁRI Gyula, az OSZK munkatársa.
Go to the work
Számunk munkatársai: SZILÁGYINÉ CSÉCS Mária, az OOKDK osztályvezetője, NYIRI Éva, az Országos Haematologiai és Vértranszfuziós Intézet orvosi könyvtárosa, APÁTHY Edit, a SOTE Nagyvárad téri Elméleti Tömb orvosi könyvtárosa, VÖRÖS Lászlóné, a Kalocsai Városi Kórház orvosi könyvtárosa, PAPP Ernőné, az OOKDK Hálózati és Módszertani Osztályának munkatársa.
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: Dr. GYÁRFÁS Ágnes, a miskolci Megyei Vezető Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, Dr. SZŐNYI Ferencné, a szegedi Városi Kórház orvosi könyvtárosa, Dr. OSTORHARICS-HORVÁTH György, a Győr-Sopron Megyei Kórház főorvosa, HANSÁGI Tivadarné, a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárosa, BÄRNÉ dr. POLLÁK Zsuzsanna, az OOKDK osztályvezetője, ARATÓNÉ LUX Ágnes, az OOKDK munkatársa, Dr. Jan HELBICH, a prágai Orvostudományi Információs Intézet munkatársa.
Go to the work
Útjára indul most "Az Orvosi Könyvtáros". Mégsem tekinthető azonban egészen új vállalkozásnak, hiszen 1956-ban az Orvostudományi Dokumentációs Központ kiadásában hasonló rendeltetésű kiadvány, az "Orvosi Könyvtárügyi Szemle" két száma már napvilágot látott. 1956 tavaszán jelent meg a Népköztársaság Elnöki Tanácsának a rendelete a könyvtárügy szabályozásáról, és ez a rendelet az orvosi szakkönyvtárak területén is fejlődésre ösztönzött. Az akkori kezdeti fellendülés egyik jeleként jelent meg az "Orvosi Könyvtárügyi Szemle". Az a fellendülés azonban rövid ideig tartott, az ellenforradalmi események a könyvtárügy terén is átmenetileg meggátolták a fejlődést. Csak négy év múltán kerülhetett sor arra, hogy az akkoriban megkezdett, az egész országra kiterjedő tevékenységet folytassuk, - illetve újra kezdjük. Ezúttal talán szilárdabb alapokon, átgondoltabban, a tervek gyakorlati megvalósításának reálisabb feltételei között. Mi volt az "Orvosi Könyvtárügyi Szemle" célkitűzése? A következőképpen határozta ezt meg az első szám bevezetője: "Feladata: Ismertetni az orvosi könyvtárügy helyzetét, képet adni a könyvtártechnika haladásáról, ismertetni a könyvtártudomány bennünket közelebbről érintő külföldi irodalmát, módszertani tájékoztatást és segítséget nyújtani az eddig elszigetelten működő könyvtárosainknak, elősegíteni a könyvtárközi …
Go to the work
Második számunk munkatársai: dr. SZÉKELY SÁNDOR az Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ igazgatója, PAPP ISTVÁN az OSzK Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkatársa, ZNAKOVSZKY EMMA az Országos Közegészségügyi Intézet Könyvtárának vezetője, dr. BÓKAY JÁNOS az Országos Orvostudományi Könyvtár munkatársa, TORDAY ALICE az Országos Orvostudományi Könyvtár munkatársa, dr. SZEPESI ZOLTÁNNÉ az Országos Orvostudományi Könyvtár munkatársa, ERŐS LÁSZLÓ a Budapesti Orvostudományi Egyetem Könyvtárának munkatársa, GÁLNÉ FRIEDRICH SÁRA dr., az Országos Orvostudományi Könyvtár munkatársa, dr. GÁL IMRÉNÉ az Országos Közegészségügyi Intézet Könyvtárának munkatársa.
Go to the work
Harmadik számunk munkatársai: Dr. Ruzsásné FALUHELYI VERA dr. a Pécsi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának vezetője, KAPRONCZAY ISTVÁNNÉ az Országos Orvostörténeti Könyvtár munkatársa, dr. VÁLYI EDIT a Budapesti Orvostudományi Egyetem Stomatológiai Klinikájának tanársegéde, Dr. DÖRNYEI SÁNDORNÉ az Országos Orvostudományi Könyvtár Szervezési és Módszertani Csoportjának vezetője, Gálné FRIEDRICH SÁRA, dr, az Országos Orvostudományi Könyvtár munkatársa.
Go to the work
Negyedik számunk munkatársai: dr. SZEPESI Zoltánné az OOK munkatársa, dr. DEÁK Imre az OOK Bibliográfiai Osztály vezetője, BÁRDOS Judith a Tatabányai Megyei Kórház könyvtárosa, ERŐSS László a Budapesti Orvostudományi Egyetem Könyvtárának munkatársa, TORDAY Alice az OOK munkatársa, dr. GÁL Imréné az Országos Közegészségügyi Intézet Könyvtárának munkatársa, dr. DÖRNYEI Sándor az OOK munkatársa.
Go to the work
Számunk munkatársai: az Orvosi Könyvtárosok és Orvostanácsadók VIII. Országos Értekezletének előadói és korreferensei, valamint Dr. Jan Peška, a prágai UVLI igazgatója. /Budapest, 1979. szeptember 18-19./
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: VIRÁGOS Márta, a Debreceni Orvostudományi Egyetem Kenézy Könyvtárának igazgatója, NOVÁKNÉ SZABÓ Katalin, a Szabolcs-Szatmár megyei Jósa András Kórház Gerlei Orvosi Szakkönyvtárának vezetője, SZÉLES Istvánné, u.a. intézmény orvosi könyvtárosa, VARGYAS Lajosné, az Országos Onkológiai Intézet Onkopathológial Kutató Intézet orvosi könyvtárosa, Dr. KREMMER Tibor, u.a. intézmény főorvosa, UBORNYÁK László, a Könyvértékesítő Vállalat Könyvtárellátó Főosztályának vezetője, Zuzana ŠIMIČOVÁ, a pozsonyi Egészségtudományi Információs Intézet igazgató helyettese, M.OBERDORFEROVÁ, a pozsonyi Orvos- és Gyógyszerész Továbbképző Intézet Orvosi Könyvtárának munkatársa, J.ŠVÁC és V.KIKOVÁ, a besztercebányai Járási Kórház Orvosi Könyvtárának munkatársai, BATÁRI Gyula, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa, dr. CSEPLÁK György, a Nógrád megyei Madzsar József megyei Kórház osztályvezető főorvosa, MÁTYUS Lászlóné u.a. intézmény Orvosi Könyvtárának vezetője, dr. SZŐNYI Ferencné, a szegedi Városi Kórház orvosi könyvtárosa
Go to the work
Results

Shown 37-48 from all: 143