Search
See more
Results

Shown 49-60 from all: 143

Results


Jelen számunk munkatársai: Dr. MEGYESI József, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának tudományos munkatársa, BÄRNÉ Dr. POLLÁK Zsuzsanna, az ÓIK osztályvezetője, Dr. VÉRTES László, az Országos Egészségnevelési Intézet munkatársa, KUREKNÉ ZENGŐ Klára, a Veszprém megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, Dr. SZŐNYI Ferencné, a szegedi Városi Kórház orvosi könyvtárosa, Blanka VLASKOVÁ, a prágai Orvostudományi Információs Intézet munkatársa, O. KUKOL, a Vysé Hágy-i Járási Kórház információs központjának munkatársa, Julianna OČVÁROVÁ, a kassai megyei kórház információs központjának vezetője, Dr. SZÉKELY Sándor, az ÓIK igazgatója, Dr. BENDA Mária, az ÓIK igazgatóhelyettese, KOMINKA László, az ÓIK tudományos főmunkatársa, KOVÁCS Éva, az ÓIK hálózati instruktora, Dr. BATÁRI Gyula, az OSZK tudományos fömunkatársa, FAZEKAS Árpádné, és NOVÁK Zoltánné, a Szabolcs-Szatmár megyei Kórház munkatársai
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: Dr. PETRI Gábor, a Szegedi Orvostudományi Egyetem rektora, PÁLFY Gyula, gyógyszerészkari könyvtárvezető, Szeged, Dr. SZENDREI Kálmán, tanszékvezető egyetemi tanár, a Gyógynövény- és Drogismereti Intézet igazgatója, Szeged, Dr. PLACHY János egyetemi tanársegéd, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészeti Intézetében, Budapest, Dr. POLLÁK Zsuzsanna, az ÓIK osztályvezetője, Budapest, Dr. SOMOGYI György egyetemi adjunktus, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani Intézetében, Budapest, NÁRAY SZABÓ Gábor, a CHINOIN Műszaki Könyvtárvezetője, Budapest, Dr. KÓSA Ildikó, a Magyar Gyógyszeripari Egyesülés dokumentációs csoportjának vezetője, Budapest, BALLA Vilmosné, az EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár orvosi dokumentációjának vezetője, Budapest, Dr. MÁTYÁSNÉ Dr. LADY Blanka, az EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár gyógyszerismertető osztályának vezetője, Dr. SOMOGYI Béláné, az EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár dokumentációs csoportjának vezetője, Budapest, Dr. RAGETTLI János c. egyetemi docens, Szeged, Dr. MEZEY Géza egyetemi adjunktus, a SZOTE Egyetemi Gyógyszertárának vezető főgyógyszerésze, Dr. PÁPAY Tamás intézetvezető főgyógyszerész, Baja, KÉRY István, az Országos Gyógyszerészeti Intézet könyvtárának vezetője, Budapest, Dr. HÁZNAGY András, a SZOTE Gyógynövény- és Drogismereti Intézetének ny. egyetemi adjunktusa, Dr. MINKER Emil …
Go to the work
Számunk munkatársai: WALTER Béla, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Tüdőgyógyászati Klinikájának orvosi könyvtárosa; KOVÁCS Elekné, a Központi Állami Kórház-Rendelőintézet Orvosi Könyvtárának vezetője; PAPP Ernőné dr, az ÓIK munkatársa; HAJDU Dénesné, a Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház orvosi könyvtárosa; dr. BATÁRI Gyula, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa. KELEMENNÉ dr. VARGA Judit, az ÓIK tudományos főmunkatársa; dr. RUZSÁS Lajosné, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának igazgatója; dr. SARLÓS Józsefné, a Fejér megyei Kórház-Rendelőintézet Orvosi Könyvtárának vezetője, dr. SZŐNYI Ferencné, a Szegedi Városi Kórház orvosi könyvtárosa
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: BENICZKY Gáborné, a Tolna megyei Tanács Balassa János Kórháza Orvosi Könyvtárának vezetője, Szekszárd, SCHWANNER Endréné, az Országos Közegészségügyi Intézet Könyvtárának vezetője, BATKE Éva, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár munkatársa, M.CIHLOVÁ orvosi könyvtáros, Prága, ZIMÁNYI Katalin, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár könyvtárosa, ALMÁSSYNÉ KOVÁCS Éva, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár módszertani instruktora
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: Dr. BENDA Mária, az OIK igazgatóhelyettese, Budapest; dr. RUZSÁS Lajosné dr. FALUHELYI Veronika, a POTE Könyvtárának igazgatója, Pécs; dr. VIRÁGOS Zsoltné, a DOTE Kenézy Könyvtárának igazgatója, Debrecen; dr. GYÁRFÁS Ágnes, a Borsod-Abauj-Zemplén megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, Miskolc; SZALAY Zsuzsa, a Vas megyei Márkusovszky Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, Szombathely; PÁLFY Gyula, a SZOTE Gyógyszerészeti Kar Könyvári vezetője, Szeged; BENICZKY Gáborné, a Tolna megyei Balassa Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője; dr. VILUSZ Lászlóné, az ESZTIK csoportvezetője, Budapest; ERDEINÉ TÖRŐCSIK Katalin, a Hajdu-Bihar megyei Kórház Orvosi Könyvtárának munkatársa, Debrecen; dr. SZŐNYI Ferencné, a szegedi Városi Kórház orvosi könyvtárosa, Szeged.
Go to the work
Jelen számunk munkatársai: Dr. Mészáros Istvánné, a Tapolcai Városi Tanács Egyesített Egészségügyi Intézményeinek orvosi könyvtárosa, Kovács Endréné, ny. könyvtáros, Blanka Vlasáková, a prágai UVLI tudományos munkatársa, Batáry Gyula, az OSZK tudományos munkatársa.
Go to the work
Számunk munkatársai: MATAVOVSZKY Tiborné és VARGA Miklósné, az Országos Korányi Tbc és Pulmonológia Intézet Orvosi Könyvtárának munkatársai, KOZMA Zoltánné, a Somogy megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, THURÁNSZKYNÉ VICZIÁN Erika, a Fővárosi László Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, dr. NEMESÁNSZKY Elemérné és APÁTHY Edit, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Elméleti Tömbje Közös Könyvtárának munkatársai, dr. Branko KNEŽEVIĆ, Belgrád, dr. SZŐNYI Ferencné, ny. könyvtáros, Szeged.
Go to the work
Az orvosi könyvtárosok és orvostanácsadók IX. országos értekezletének programját ismertető szám.
Go to the work
Számunk szerzői: Dr. RUZSÁS Lajosné Dr. FALUHELYI Vera, a POTE Központi Könyvtárának igazgatója, ANTAL Emilia, a POTE tudományos munkatársa, FREISINGER Jenő, a Központi, Egészségügyi Szakositó Továbbképző Intézet könyvtárának vezetője, ALMÁSYNÉ KOVÁCS Éva, az ÓIK módszertani instruktora, BENICZKY Gáborné, a Tolna megyei Kórház orvosi könyvtárának vezetője, NOVÁKNÉ SZABÓ Katalin, a Szabolcs-Szatmár megyei Kórház orvosi könyvtárának vezetője, Dr. BATÁRY Gyula, az OSZK tudományos munkatársa, Dr. SZŐNYI Ferencné, nyugdíjas könyvtáros, Szeged.
Go to the work
Számunk munkatársai: PERCZE Lajosné, az Egészségügyi Szervezési Tervezési és Információs Központ Könyvtárának vezetője, dr. BENDA Mária, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár igazgatóhelyettese, dr. BIRTALAN Győző, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár igazgatója.
Go to the work
Számunk munkatársai: Dr. FEDINECZ Sándor, az Egészségügyi Szervezési, Tervezési és Információs Központ főosztályvezetője, Dr. VILUSZ Lászlóné, az Egészégügyi Szervezési, Tervezési és Információs Központ osztályvezetője, Budapest; BORSY Márta, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának munkatársa, Pécs; MARTON János, PÁVAI-VAJNA Erzsébet és TERJÉK Zsuzsanna, a MTA Szegedi Biológiai Központ Könyvtárának igazgatója és munkatársai, Szeged; BAKONYI Ferencné, Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának igazgatója, Budapest; KÜHRNER Éva, a Szabolcs-Szatmár megyei Kórház könyvtárosa, Nyíregyháza; Dr. BENDA Mária, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár igazgatóhelyettese, Budapest; Dr. SZŐNYI Ferencné, SZOTE intézeti könyvtáros, Szeged.
Go to the work
Számunk munkatársai: Dr. KELEMENNÉ Dr. VARGA JUDIT, az ÓIK osztályvezetője, TÉNYI Zoltánné, a POTE Központi Könyvtárának tudományos munkatársa, KOLTAY Tibor, az ÓIK munkatársa, Dr. RÓZSA Györgyné VASAS Livia, a SOTE Központi Könyvtárának igazgatóhelyettese, Dr. Jan HELBICH, Dr. Jiří OBERBERGER és Dr. Naděžda BERÁNKOVÁ, a prágai Orvostudományi Információs Intézet munkatársai, PERCZE Lajosné, az ESZTIK Könyvtárának vezetője és VITTAY Katalin, az ESZTIK Információs osztályának munkatársa.
Go to the work
Results

Shown 49-60 from all: 143