Search
See more
Results

Shown 61-72 from all: 143

Results


Számunk munkatársai: Dr. SZILÁGYI Vilmosné, az OIK osztályvezetője, Dr. BORSY Tamás, az OIK osztályvezetője, Dr. IVÁNYI János, a Békés megyei Kórház osztályvezető főorvosa, KIS-PÁL Sándorné, a Békés megyei Kórház alközpontvezető könyvtárosa, Dr. GYÁRFÁS Ágnes, az északmagyarországi orvosi könyvtári régió vezető könyvtárosa, NOVÁK Zoltánné, a Szabolcs-Szatmár megyei Kórház alközpontvezető könyvtárosa, KONDOR Imréné, az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője.
Go to the work
Számunk munkatársai: dr. Jan HELBICH, dr. Jiři OBENBERGER, dr. Naděžda BERÁNKOVÁ, a prágai Orvostudományi Információs Intézet munkatársai, dr. TAKÁTS Ádámné, a Zala megyei Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője, KOVÁCS Katalin, az OIK módszertani instruktora, Ylva DAHLSTRÖM, az uppsalai Klinikai Kórház Orvosi Könyvtárának munkatársa, IMRÉNYI Tiborné, a szegedi Városi Kórház orvosi könyvtárosa, dr. SZŐNYI Ferencné, szegedi nyugdíjas könyvtáros.
Go to the work
Számunk munkatársai: VÁRNAI Péterné, a Heves megyei Kórház Orvosi Könyvtárának munkatársa, LESZNYÁK Ferenc, a BIOGAL Gyógyszergyár Műszaki Könyvtárának vezetője, Debrecen, Dr. FORRAI Istvánné, az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet Orvosi Könyvtárának munkatársa, NYIRI Éva, az Országos Haematológiai és Vértranszfuziós Intézet Orvosi Könyvtárának vezetője, Dr. SÁNDOR Istvánné, az Országos Reuma- és Fürdőügyi Intézet Orvosi Könyvtárának mb. vezetője, ZIMÁNYI Katalin, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár munkatársa, Dr. BATÁRI Gyula, az Országos Széchényi Könyvtár főmunkatársa.
Go to the work
Számunk munkatársai: ANTAL Zoltánné, a Debreceni Orvostudományi Egyetem Kenézy könyvtárának munkatársa, Debrecen; NOVÁK Zoltánné, a Szabolcs-Szatmár megyei JÓSA András Kórház orvosi könyvtárának vezetője, Nyíregyháza; Galina A. SZEROVA, a VNIIMI tud. főmunkatársa, Moszkva; KUREK Andrásné, a Veszprém megyei kórház orvosi könyvtárának vezetője, Veszprém; HORVÁTH Attiláné, a Bács-Kiskun megyei Kórház orvosi könyvtárának vezetője, Kecskemét; Dr. SZŐNYI Lászlóné, nyugdíjas könyvtáros, Szeged.
Go to the work
Lapunk munkatársai: dr. BIRTALAN Győző, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár igazgatója, Budapest, dr.KELEMENNÉ dr. VARGA Judit, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár osztályvezetője, Budapest, dr. SZEGEDI János, a Szabolcs-Szatmár megyei Kórház osztályvezető főorvosa, dr. FAZEKAS László, dr. ZSONDA László, dr. SZŰCS Mihály, dr. GÖRÖGH Sándor, a Szabolcs-Szatmár megyei Kórház orvos-munkatársai, Nyíregyháza, HAJDU Dénesné, a Szolnok megyei Petényi Géza Kórház orvosi könyvtárának vezetője, Szolnok, NOVÁK Zoltánné, a Szabolcs-Szatmár megyei Jósa András Kórház orvosi könyvtárának vezetője, Nyíregyháza, dr. DAUDA György, a Szabolcs-Szatmár megyei Kórház osztályvezető főorvosa, Nyiregyháza, KORSÓS Lászlóné, a Heves megyei Kórház orvosi könyvtárának vezetője, Eger, VILMON Gyuláné, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának igazgatója, Budapest, dr. DÉSI Illés, a Magyar Földrajzi Társaság Orvosföldrajzi Szakosztályának elnöke, Budapest, dr. SZŐNYI Ferencné, nyugdíjas könyvtáros, Szeged. HU ISSN 0030-6010 Felelős kiadó: dr. Birtalan Győző Készült: az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Sokszorosító Osztályán Felelős vezető: Selmeczi Nándor Pld.szám 300 B/5 Budapest, 1985.
Go to the work
Számunk munkatársai: JÜTTNER Eszter, az Építésügyi Tájékoztatási Központ munkatársa, Budapest, dr. TÓTH Sándorné, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház orvosi könyvtárosa, ZIMÁNYI Katalin az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár munkatársa, BERECZ Katalin, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár munkatársa, dr. BATÁRI Gyula, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos főmunkatársa, dr. KOROMPAY Tihamérné, a ceglédi Toldy Ferenc Kórház orvosi könyvtárosa.
Go to the work
Lapunk munkatársai: MASAAKI Tonosaki, a japán orvosegyetemi könyvtár munkatársa, Tokió; Galina A. SZEROVA, a VNIIMI munkatársa; V.V. JARNOV, az MCNTI munkatársa, Moszkva; KÁLÓCZY Lajos, az ESZTIK osztályvezetője, Budapest; De RIVO Márta, a SZOTE Gyógyszerészeti Intézetének könyvtárosa, Szeged; FREISINGERNÉ BODNÁR Judit, a Hajdú-Bihar megyei alközpont vezetője, Debrecen; ZIMÁNYI Katalin, az OIK Munkatársa, Budapest; HORVÁTH Attiláné, a Bács-Kiskun megyei alközpont vezetője, Kecskemét; dr. BATÁRI Gyula, az OSZK főmunkatársa, Budapest.
Go to the work
Számunk munkatársai: Robert В. MEHNERT, a National Library of Medicine tájékoztató könyvtárosa, Bethesda, USA; Michael CARMEL, a Délnyugat temzei Régió vezető könyvtárosa, Anglia; LESZNYÁK Ferenc, a Biogal gyógyszergyár műszaki könyvtárának vezetője, Debrecen; FREISINGER Jenő, a Hajdu-Bihar megyei Könyvtár módszertani felügyelője, Debrecen; ANTAL Zoltánné, a Debreceni Orvostudományi Egyetem Kenézy Könyvtárának munkatársa, Debrecen; dr. BENDA Mária, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár mb. igazgatója, Budapest.
Go to the work
Számunk munkatársai: dr. LUSZTIG Gábor osztályvezető főorvos, tudományos főigazgatóhelyettes, Kecskemét, dr. BIRTALAN Győző, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár igazgatója, Budapest, BERECZ Katalin, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár módszertani instruktora, Budapest, dr.ZALLÁR Andor, a Szegedi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának igazgatója, dr. MARTON János, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Központja Könyvtárának vezetője, Szeged, PREPOK Ferencné, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának csoportvezetője, Budapest, dr. RÓZSA Györgyné, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának igazgatóhelyettese, Budapest, CSENKI Ferenc és WELTHER Endre, a Bács-Kiskun megyei Kórház mikrofilm laboratóriumának vezetője, ill. a Dokumentációs és Információs Osztályának vezetője, Kecskemét, HORVÁTH Attiláné a Bács -Kiskun megyei orvosi könyvtári alközpont vezetője, Kecskemét, dr.Jiří DRBÁLEK, az Ústav Vêdeckých Lékařských Informací munkatársa, Prága, dr. VIRÁGOS Zsoltné, a Debreceni Orvostudományi Egyetem Kenézy Könyvtárának igazgatója, Debrecen .
Go to the work
Számunk munkatársai: dr. PADOS Róbert, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár bibliográfusa, dr. BENDA Mária az ÓIK mb. igazgatója, Budapest, TÓTH Melinda, a Magyar Rádió és Televízió munkatársa, Budapest.
Go to the work
Számunk munkatársai:. Birgitta HEDENSIÖ BARCLAY, a Karolinska Institutet kórházának könyvtárvezetője, Stockholm; Eva ZAJIČEK, a Karolinska Institutet onkológiai intézetének könyvtárosa, Stockholm; Daisy del VALLE, a kubai orvostudományi információs intézet Medinform részlegének vezetője, Havanna; dr. BORSY Tamás, az ÓIK osztályvezetője, Budapest ; dr. PADOS Róbert, az ÓIK bibliográfusa, Budapest; dr. NAGY Beatrix, a SOTE Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikájának tanársegéde, Budapest; KOVÁCS Katalin, az ÓIK munkatársa, Budapest; dr. SZILÁGYI Vilmosné, az ÓIK főosztályvezetője, Budapest.
Go to the work
Számunk munkatársai: dr.Nancy M. LORENZI, az University of Cincinnati, Ohio, USA munkatársa; Janet S. FISHER, dákánhelyettes, a kollégiumi könyvtár Igazgatója, East Tennessee State University, Quillen-Dishner College of Medicine, Library, USA; dr. Horst SONNTAG, az Institut für Wissenschaftsinformation in der Medizin igazgatóhelyettese, Berlin, NQK; GULÁCSI Józsefné, a Mátrai Állami Gyógyintézet orvosi könyvtárosa, Mátraháza; KOVÁCS Katalin, az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár módszertani instruktora, Budapest.
Go to the work
Results

Shown 61-72 from all: 143