Keresés
További részletek
Találatok

Megjelenítve 145-156 az összesből: 199

Találatok


A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Köztársaság jegybankja, a nemzetgazdaság központi bankja. Az MNB részvénytársasági formában működő jogi személy, melyet a cégjegyzékbe nem kell bejegyezni és a részvénytársaság elnevezést cégnevében nem kell feltüntetni. Az MNB részvényei az állam tulajdonában vannak, az államot mint tulajdonost a pénzügyminiszter képviseli, de az MNB elnöke az Országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. Az MNB alapvető feladata • a nemzeti fizetőeszköz belső és külső vásárlóerejének védelme, azaz antiinflációs politika folytatása és a forint váltóárfolyamának a védelme , • Az MNB kizárólagosan jogosult bankjegy- és érmekibocsátásra (emissziós monopólium). • Az MNB aranyból és devizából készletet gyűjt, és azt aktívan kezeli (portfolió-szerű kezelés). • Az MNB a rendelkezésére álló monetáris politikai eszközökkel támogatja a kormány gazdaságpolitikai programjának megvalósulását. Ennek a célnak a teljesítése azonban nem veszélyeztetheti a forint stabilitását. Az MNB ennek a szabálynak- és az állam tulajdonosi szerepének ellenére sem utasítható a jegybanktörvény által szabályozott feladatkörének ellátásának tekintetében. Az MNB által kibocsátott bankjegyeket és érméket magyar törvényes pénznemben teljesítendő fizetésnél - utóbbit legfeljebb ötven darabig terjedő mértékben - mindenki köteles névértékben …
Tovább a műhöz
Globalizáció, globális, globalitás, globalista, globalizál. A globalizáció kifejezéssel manapság egyre gyakrabban találkozunk, neve szinte minden világméretű témával kapcsolatosan felmerül. Használata olyannyira beépült már mindennapi életünkbe, hogy szinte már-már el is sablonosodott. Fogalma maga ritkán kerül definiálásra. Manapság globalizációnak hívnak mindent, ami világméretű, mindent, ami egységes, mindent, ami „globális”. Globális a felmelegedés, globális a gazdaság, globálisak a problémák. De mégis, hogyan jutottunk el idáig? Honnan ered a globalizáció, és miként fészkelte be magát a mindennapi ember életébe? A globalizáció története egészen a gyarmatosítás koráig vezethető vissza. Öt évszázaddal ezelőtt, az európai gyarmatosítás idején több fejlett európai népcsoport (az angolok, a franciák, a hollandok, a spanyolok, a portugálok, a belgák, a németek), később pedig az amerikaiak is területeket sajátítottak ki, az utóbb harmadik világnak elnevezett régióból, valamint Ausztrália, Új-Zéland, és Észak-Amerika területeiről. Ezek, a gyarmatosított területek a kialakulóban lévő globális kereskedelem meghatározó színterei lettek. A megszállt területekre telepesek érkeztek, akik a földrajzi adottságokat kihasználva, úgymond „felszívták” a terület összes nyersanyagát, majd azokat Európába szállították, és az ott elkészült késztermékeket …
Tovább a műhöz
Egy életút a tudomány, a tudományszervezés és az oktatás szolgálatában. Gyűjteményes kötetünk Hoóz István dr. születésnapja alkalmából készült, és szerzőinek sokrétű kapcsolata az ünnepelttel is jelzi, sikeres és nagyívű életpálya egy kerek évfordulójához érkeztünk. A szerzők között vannak tanítványai egyetemi hallgatóként és fiatal kutatóként, munkatársai tagozatvezetői, intézetvezetői és tanszékvezetői beosztásából adódóan, és tanulmányokkal fejezték ki tiszteletüket társintézmények neves kutatói. A cím megtévesztő, hiszen az ‘egy életút’ kifejezés azt is sugallhatná, hogy az életút valamiféle lezáráshoz kötődő számbavétele lenne az ünneplés szándéka. Egyáltalán nem erről van szó, hiszen tanszékünk, karunk és a professzor urat jól ismerő tudományos közvélemény nagyon is számít ünnepeltünk további töretlen aktivitására, amire garanciát nyújt irigylésre méltóan fiatalos szellemi és fizikai kondíciója. Ehhez a feltételek is adottak, hiszen a professzor emeritus cím lehetőséget ad arra, hogy az ünnepelt tapasztalatát, kivételes munkabírását, hazai és nemzetközi ismertségét és elismertségét tanszékünk és karunk is hasznosítani tudja. Életrajza mutatja, hogy a kutatás, a tudományszervezés, az oktatás iránt elkötelezett, és ezen célokért közszereplést vállaló tudós, tudományszervező, oktató és iskolateremtő sokrétű …
Tovább a műhöz
Megjelent Titkos Csaba (egyetemi docens, a Vezetés és Szevezéstudományi Intézet oktatója) új könyve, ami az Önismereti Alapok – Nézőpontok – Folyamatok – Módszerek címet viseli. Könyvében, ahogy azt az alcím is jelzi az önismereti nézőpontokat, folyamatokat és módszereket mutatja be. „Bár alapokról szól a könyv, a „vízmélység” változó. Olykor egy-egy mélyebb árok, vagy öböl váltja a sekélyebb részeket. Abban bízok, hogy az ezeket keresők és találók örömüket lelik majd bennük. Ugyanakkor bármely rész lehetőséget nyújt a felszínesebb vagy mélyebb értelmezéshez. Így könyvem sokféleképp „fogyasztható”, s minden újraolvasás – gondolás egy-egy újabb réteg felfedezésének esélyét hordozza. Témái, történetei és tanulságai saját tapasztalásokon átszűrve segíthetik az olvasót személyre szabni a mondanivalót.” | Könyvemben — ahogyan azt az alcím is jelzi — önismereti nézőpontokat, folyamatokat és módszereket mutatok be. Bár alapokról szól a könyv, a „vízmélység" változó. Olykor egy-egy mélyebb árok, vagy öböl váltja a sekélyebb részeket. Abban bízok, hogy az ezeket keresők és találók örömüket lelik majd bennük. Ugyanakkor bármely rész lehetőséget nyújt a felszínesebb vagy mélyebb értelmezéshez. Így könyvem sokféleképp „fogyasztható", s minden újraolvasás — gondolás egy-egy újabb réteg felfedezésének esélyét hordozza. …
Tovább a műhöz
Kiadványunkkal elsősorban az a célunk, hogy tankönyvet adjunk a közgazdász pályára készülő hallgatóink kezébe. Emellett gondoltunk azokra a szakemberekre is, akik már tevékenykednek a gazdasági élet különböző szintjein, és ismereteiket a döntéshozatalnál hasznosítható modellalkotás és matematikai módszertan területén bővíteni akarják egyéni tanulással vagy tanfolyamokon. Szándékunk szerint a könyv jellemzője, hogy az elmélet, a technikai ismeretek és az alkalmazások arányát úgy választja meg, hogy az olvasó mindhárom területen tájékozódhassák. A szigorú bizonyításoktól legtöbbször eltekintettünk és a megértéshez feltételezett matematikai ismereteket szűk keretek között tartottuk. A középiskolai ismereteken kívül csak olyan eszközöket használtunk fel, amelyek Dr. Komlósi Sándor Bevezetés az egyensúlyi és optimalizáló modellek vizsgálatának matematikai módszereibe című könyvében megtalálhatók. Az alkalmazásokhoz elengedhetetlen algoritmusok és számítógépes megvalósításaik az anyag részét képezik, de a szoftver a módszertant támogatja, nem pedig helyettesíti. A modellalkotáshoz szükséges logikai és matematikai eszközök alkalmazásának készségét megoldott és kitűzött gazdasági problémákkal igyekeztük fejleszteni. Az első kötet a lineáris programozást és annak két speciális esetét, a szállítási és hozzárendelési feladatot tartalmazza. A …
Tovább a műhöz
Ez a jegyzet a Pénzügyi számvitel tantárgy követelményeinek teljesítéséhez kíván megfelelő segítséget nyújtani. A sikeres teljesítéshez az előzőekben megszerzett számviteli alapismeretek nélkülözhetetlenek. Ez a jegyzet a Számvitel c. tárgy tananyagát képező elméleti tudnivalókat már nem tartalmazza, azok ismeretét feltételezzük és elvárjuk. A számvitel kifejezetten gyakorlati jellegű tárgy, így a témakörök feldolgozása és számonkérése során egyértelműen a feladatmegoldásra helyezzük a hangsúlyt. Ez a kurzus tulajdonképpen arról szól, hogy a vállalkozást érintő gazdasági eseményeket hogyan kell a főkönyvi nyilvántartásban rögzíteni, azaz hogyan kell könyvelni. A feldolgozandó témákat összesen 8 fejezetre bontottuk: Vállalkozások alapítása, könyvvezetése (1. fejezet); Immateriális javakkal kapcsolatos könyvelési teendők (2. fejezet); Tárgyi eszközöket érintő események (3. fejezet); Vásárolt készletekkel kapcsolatos események (4. fejezet); Pénzügyi befektetések (5. fejezet); Jövedelem-elszámolás (6. fejezet); Költségelszámolás (7. fejezet); Eredmény-elszámolás (8. fejezet). Az egyes fejezetek felépítése azonos logikát követ. A fejezet elején található a témakör elméleti kifejtése, amelyet lehetőség szerint vázlatos, könnyen tanulható formában igyekeztünk elkészíteni (sajnos néhány témakör mélysége ezzel együtt is terjedelmes elméleti …
Tovább a műhöz
Ez a példatár a Pénzügyi számvitel tantárgy követelményeinek teljesítéséhez kíván megfelelő gyakorlati segítséget nyújtani. A sikeres teljesítéshez az előzőekben megszerzett számviteli alapismeretek nélkülözhetetlenek. Ez a jegyzet a Számvitel és Pénzügyi számvitel c. tárgy tananyagát képező elméleti tudnivalókat már nem tartalmazza, azok ismeretét feltételezzük és elvárjuk. A számvitel kifejezetten gyakorlati jellegű tárgy, így a témakörök feldolgozása és számonkérése során egyértelműen a feladatmegoldásra helyezzük a hangsúlyt. Ez a kurzus tulajdonképpen arról szól, hogy a vállalkozást érintő gazdasági eseményeket hogyan kell a főkönyvi nyilvántartásban rögzíteni, azaz hogyan kell könyvelni. A feldolgozandó témákat összesen 5 fejezetre bontottuk: Immateriális javakkal és tárgyi eszközöket érintő események (I. fejezet); Pénzügyi befektetések (II. fejezet); Készletekkel kapcsolatos elszámolások (III. fejezet); Költségelszámolás kapcsolatos események (IV. fejezet); Jövedelemelszámolás (V. fejezet). Az egyes fejezetek felépítése azonos logikát követ. A fejezet elején található a témakör elméleti kifejtése, amelyet lehetőség szerint vázlatos, könnyen tanulható formában igyekeztünk elkészíteni (sajnos néhány témakör mélysége ezzel együtt is terjedelmes elméleti megalapozást kíván). A fejezetek a gyakorlati alkalmazás megértése érdekében …
Tovább a műhöz
1989-ben kezdődött el a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara és a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézete együttműködésében a regionális fejlesztéssel foglalkozó szakemberek posztgraduális képzése Pécsett nemcsak Magyarországon, de a volt szocialista országokban is először. Ennek tapasztalataira támaszkodva indult be 1994-ben a közgazdász képzés egyik specializációjaként a regionális szakemberek egyetemi graduális, 1996-tól kezdve pedig a Ph.D. képzése. Az oktatás magas színvonalát az biztosítja, hogy egy országos hálózattal rendelkező kutatóintézet és az ország egyik legnagyobb egyetemének szellemi bázisára és infrastruktúrájára támaszkodik. A korszerű tananyagok kidolgozásához pedig jelentős segítséget nyújtott egy Tempus program keretében a Párizs 8, a Leeds-i és a Las Palmas-i egyetemekkel kialakult együttműködés. Jelenleg a Regionális politika és gazdaságtan Ph.D. programnak 106 hallgatója van. A képzés már öt éves, így egyre nagyobb számban készülnek el a hallgatók kutatási eredményeit összefoglaló tanulmányok és kész disszertációk. Ezekből a tanulmányokból, valamint az 1999 őszén rendezett Ph.D. konferencián elhangzott előadásokból állítottunk össze egy tanulmánykötetet. (A konferencia előadói között a Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Ph.D. programjában résztvevő …
Tovább a műhöz
A hazánkban zajló gazdasági rendszerváltás szervezeti és intézményi konzekvenciái láthatóbbak és egyértelműbbek, mint a gazdasági hatékonyság javulásának jelei. A vállalatok tömeges társasággá alakulása vagy a tulajdonviszonyok átrendeződése számszerűen is megragadható, a minőségi változások irányát kétségtelenül a termelő javak és vállalkozások tulajdonosváltása jelenti a magántulajdon részarányának érezhető növekedésével. Napjainkban a legtöbb figyelmet és vitát is a privatizáció folyamata vonzza, amit a tulajdon szerkezet átalakításának tétje önmagában is magyaráz. A politikai rendszerváltás körül kibontakozott spontán privatizáció után, két és fél évvel ezelőtt, törvényekkel szabályozott mederbe került a tulajdonrendszer átformálása. A tulajdonviszonyok valamennyi lényeges vonatkozását hosszabb távon is megnyugtatóan rendezni képes tulajdon-törvény hiányában e bonyolult és sokágú gazdasági-politikai-társadalmi-szodális problematika hatékony kezelése komoly akadályokba ütközött. A tulajdon kérdését a maga komplexitásában megragadni képes törvény helyett egy-egy részkérdést szabályozó rendelkezések születtek, s a szilárd törvényi bázis hiányában a privatizáció stratégiája, gazdaságfilozófiája, célja, iránya az elmúlt viszonylag rövid idő alatt is számos alkalommal változott. A kormányzati törekvések eredményeként a …
Tovább a műhöz
Welcome to the Bachelor of Arts in Business Administration Programme (BABA) of Faculty of Business and Economics of the University of Pécs. I hope that you find this Handbook useful as a guide to the Bachelors Programme and as a reference for the modu les you wi 11 be studying at the U ni versity of Pécs. This Handbook contains information that is important for the successful completion of your study with us. You will frequently need to refer to this Handbook so please keep it in a safe place. The Handbook gives you details about programme regulations and of the modules that you will be studying. The BABA Programme has been designed to help you develop skills and competencies to meet requirements for business administration and management into the new Millennium. Successfully completing the programme will help you attain those skills and competencies. The aim of the Programme is to prepare you for the challenge of business management in a global, competitive and ever changing business environment. I will be your programme Leader and will in the course of time meet and greet you. My primary role is to support and advise you in your academic progress through the programme. My colleagues and I look forward to working with you and helping you to achieve your learning and career aspirations. I wish you every success for an exciting programme of study.
Tovább a műhöz
Manapság a projektek korát éljük. Nap mint nap használják ezt a kifejezést a munkahelyeken, s közkedvelt lett a mindennapi szóhasználatban is. Igazán még a szó magyaros kiejtése sem kristályosodott ki, hiszen egyaránt hallható az angolos „prodzsekt” és a magyarosabb „projekt” formula is. Ez a kifejezésbeli és értelmezésbeli bizonytalanság a szervezeteken belül manapság is érzékelhető. A projektmenedzsment és a hálótervezés viszonylag fiatal ágai a menedzsmenttudománynak, mivel a XX. század első felének végén jelent meg – a híres-hírhedt, az amerikai atombomba előállítására irányuló összetett tudományos-hadászati kutatási program, a Manhattan-projekt viselte először ezt a nevet – ez a módszertan a szervezeti működésben. A rendszerváltás után átalakulóban lévő magyar gazdasági helyzetben azonban nehezebb volt elfogadtatni e modern tudományos eredményeket, mivel a hazai vállalati menedzserek az alkalmazott módszerekben gyakran a régebben használatos – pejoratív értelemben vett – tervgazdasági formulákat vélték felfedezni. Erről azonban természetesen szó sem volt. A szisztematikus tervezés minden, célra irányuló gazdasági tevékenység elvégzése esetében javíthatja a hatékonyságot, ám mindezek mellett egy gyorsan változó szervezeti környezetben – mely a globalizált piacgazdaság egyre inkább természetes velejárója – rendkívül fontossá vált olyan technikák …
Tovább a műhöz
Manapság a projektek korát éljük. Nap mint nap használják ezt a kifejezést a munkahelyeken, s közkedvelt lett a mindennapi szóhasználatban is. Igazán még a szó magyaros kiejtése sem kristályosodott ki, hiszen egyaránt hallható az angolos „prodzsekt” és a magyarosabb „projekt” formula is. Ez a kifejezésbeli és értelmezésbeli bizonytalanság a szervezeteken belül manapság is érzékelhető, ebből következően éreztem e könyv megírásakor az egyik legfontosabb feladatnak e homályos szituáció tisztázását. A projektmenedzsment és a hálótervezés viszonylag fiatal ágai a menedzsmenttudománynak, mivel a XX. század első felének végén jelent meg – a híres-hírhedt, az amerikai atombomba előállítására irányuló összetett tudományos-hadászati kutatási program, a Manhattan-projekt viselte először ezt a nevet – ez a módszertan a szervezeti működésben. A rendszerváltás után átalakulóban lévő magyar gazdasági helyzetben azonban nehezebb volt elfogadtatni e modern tudományos eredményeket, mivel a hazai vállalati menedzserek az alkalmazott módszerekben gyakran a régebben használatos – pejoratív értelemben vett – tervgazdasági formulákat vélték felfedezni. Erről azonban természetesen szó sem volt. A szisztematikus tervezés minden, célra irányuló gazdasági tevékenység elvégzése esetében javíthatja a hatékonyságot, ám mindezek mellett egy gyorsan változó szervezeti környezetben …
Tovább a műhöz
Találatok

Megjelenítve 145-156 az összesből: 199