Keresés
További részletek
Találatok

Megjelenítve 49-52 az összesből: 52

Találatok


A turizmus-vendéglátás szak napjaink legnépszerűbb alapképzéseinek egyike. Évről évre több ezer továbbtanulni szándékozó óhajt erre a szakra bejutni valamelyik felsőoktatási intézménybe Magyarországon1. Nemcsak a kereslet, hanem a kínálat is lenyűgöző, 16 hazai főiskola és egyetem várja a turizmusipar iránt érdeklődőket. Az alma materek tárt kapui mögött felkészült, a turizmus elméleti és gyakorlati kérdéseiben jártas, gyakran tudományos fokozattal rendelkező oktatók serege gondoskodik a versenyképes tudás átadásáról. A szigorodó minőség-biztosítási követelményeknek köszönhetően a turisztikai felsőoktatásban érintett tanszékek/intézetek már nem kizárólagosan a diplomás képzésben részt vevők számának növelésében, hanem az érvényes tudás megteremtésében is érdekeltek. Amíg tíz éve alig egy tucat, addig mára mintegy félszáz oktató nevezhető turizmuskutatónak is. Egyre-másra születnek a turisztikai tan- és szakkönyvekbe átültethető kutatási eredmények, amelyeket részint a piaci igények (hatástanulmányok, elemzések), részint az illető tudományos érdeklődése (doktori értekezés, OTKA2) generálnak. A szélesedő bázisú turizmusoktatás (felsőfokú szakképzés, alap-, mester- és PhD-képzés) és az egyre intenzívebbé váló kutatás megköveteli az egységes elméleti alapok újragondolását, fejlesztését. Elengedhetetlen tehát annak a fogalmi …
Tovább a műhöz
Derjenige Srbtfyeil, beffen ärforfdjung fid oerlältnimäig bte größte Summe geiftiger Äräfte gugewanbt fyat, ber aber trotsbem ber gorfdjung unb Sioilifation fict am längften der fcfyloffenblatt, ift unftreitig Slfrifa. SBäfyrenb Slmertfaë pro buftenreidjer Voben für Sftifltonen Vewofyner ber alten SBelt gur neuen eimatl) geworben, wätjrenb bort oon Jteer gu Jteer eine europäifdje Veüotferung in ftetigem Verbringen fidgum errn jener gewaltigen Säubergebiete gemadt latunb bie Ur beoölferung im Sontact mit ber romanifdjen unb germanifaen Vace melr nnb mefyr ber Vernidjtung entgegengefyt, wäljrenb bort oor unferen Singen eine Staaten» unb Stäbtebübung in einer ScneUigteit fidj ootlgieljt, wie [oldje in feinem Steile ber alten SBelt ein Sinalogon aufguweifen iat, wäfyrenb enbtidj auf bem auftralifcfyen geftianbe in äljnüdjer Sßeife burd) üftaffen» einwanberungen ber Äüftenranb mit einer Veifye rafdj empor»blülenber oionien befetjt worben ift, unb für Sieferbau unb Vielgudt bereits mäd)tige Streifen culturfäfyigen VobenS im Snnern gewonnen worben finb, bieten fid in bem an arofje brüten arbtleil nur annäfyernb änlicfje arfdjeinungen bar.. Unb bennod ift Sifrifa ber bem europäifafiatifdjen (Sontinent gu» nädjft liegenbe grbtfjeil, ja man fßnnte fagen, nur ein loëge riffeneë elieb ber bie oftide Jpalbfugel bebecfenben Sänber maffen,beran feinen nörbtidfen erengen ben mebiterranen olarafterber weit gegen üben auëgreifenbett …
Tovább a műhöz
Prinz Gyulának, a felfedező utazások hőskorában az utolsó magyar explorátorának ez a könyve Budapest katasztrófája előestéjén bekötésre készen feküdt a nyomdában. Tűz és víz, egyetlen példány kivételével, ezt az első kiadást megsemmisítette az összes képek és rajzok dúcaival együtt. Ez az újranyomás a megmaradt egyetlen példányról készült, a magyar sors legzordabb időszakának emlékeként. | Két esztendőnek, 1906 és 1909-nek javarészét nappal nyeregben, éjjel sátorban töltöttem. Magamban, egy-két kirgiz legény kíséretemben barangoltam be összesen mintegy 280.000 négyzetkilométernyi területet. Akkora területet, mint egész Magyarország Horvátország nélkül. Nyeregben tettem meg összesen 9150 kilométert. Szinte pontosan annyi út ez, mint légvonalban Budapesttől Tokióig. Ennek az útvonalnak több mint felén nem járt előttem művelt ember. Két ilyen esztendő természetesen olyan emlékeket hagy hátra, amelyekkel a magamfajta ember élete végéig elszórakozik. Harmincnégy évvel ezelőtt már egyszer leírtam barangolásaim történetét. Ez a könyv már elfogyott, némileg feledésbe is merült. Amikor elhatároztam, hogy útleírásomat mégegyszer kiadom, arra is gondoltam, hogy a magyarságnak szüksége van reá. Ezeknek az évtizedeknek ránkszakadt omladéka nevű temetheti el kultúrtörekvéseinket. Magyar László, Reguly Antal, Széchenyi Béla és Lóczy Lajos, Teleki Samu, Almásy …
Tovább a műhöz
A „Magyar Mérnök- és Építész-Egyesület”-nek minden nemes, jó és hasznos intézkedése mellett az is egyik érdeme, hogy időnkint külföldi társas utazásokat rendez, különösen képzőművészeti, iparés kereskedelmi ismeretek szerzése czéljából. Ilyen nagyobbszerü társas utazást tervezett az 1896-ik év második felében, melynek az érintett czélon kivül főképen az volt a föladata, hogy Francziaország déli, Spanyolország és Portugália nagyobb városaiba jutva, a hírneves templomokat és muzeumokat tanulmányozhassák az utazó társaság tagjai. Nagyobb társaságban utazni más dolog, mint magánosan vagy másod-, harmadmagunkkal. Ilyenkor parancsként hangzó jelszó: az alkalmazkodás, mely az egyéni akaratot és függetlenséget meglehetősen háttérbe szorítja. De a nagy társaságban jól szervezett csoportos utazásnak sok jó oldala van: más tervez, más fáradozik, más gondoskodik helyettünk mindenről; könynyebben jutunk kedvezményes vasúti árakhoz, kedvezményes életrendhez stb., a nélkül, hogy magunk gondoskodnánk magunkról.
Tovább a műhöz
Találatok

Megjelenítve 49-52 az összesből: 52