Keresés
További részletek
Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 20

Találatok


Amikor az ember az ősi korokban öntudatára ébredt, meglepetten nézett körül ebben a világban, és elgondolkodott azon, hogy hogyan kerülhetett ő ebbe a csodálatos és sokszor félelmetes környezetbe. A legkorábbi időktől fogva sejteni kezdte, hogy ez a világ, benne az emberrel valami hatalmas és értelmes Alkotó műve lehet. Az emberek különböző csoportjai a föld számtalan pontján megalkották elképzeléseiket a világ eredetéről, működéséről, és az ember szerepéről, feladatáról a világban. E próbálkozások azonban igen tétovák és gyakran primitívek vagy lehangolóak voltak. A teremtő Isten azonban nem akarta tudatlanságban hagyni az embert, ezért évezredekkel ezelőtt elkezdte lépésről-lépésre feltárni a teremtés titkait, célját, és bemutatni az ember kiváltságos helyzetét és feladatát. Kiválasztott egy népet, melynek körében hiteles tanítókat és prófétákat támasztott, akik által fokozatosan megismertette önmagát és teremtő szeretetének ajándékait az emberek egy kisebb csoportjával, és igyekezett ezt a kiválasztott népet elvezetni az ő szándékai szerinti életre. Sok-sok előrelépés, tétovázás és bukdácsolás után végül egyszülött Fia által tárta fel a teljes igazságot; hogy ő a tökéletes szeretet, a teremtés célja pedig az, hogy az ember hasonlóvá váljék őhozzá és országa megvalósuljon a földön. Az ember, így megszabadulva saját korlátaitól, a …
Tovább a műhöz
A mai világban sokféle olyan helyzet adódik, amelynek során az emberek meglepetésszerűen és váratlanul életveszélybe kerülnek. Manapság e helyzetek kellően ismertek, a tömegtájékoztatási eszközök is sokat foglalkoznak velük. A skála a síelés közbeni eltévedéstől a repülő- és hajószerencsétlenségeken át a betörésig, a rablótámadás és emberrablásig terjed. Senki nem tudja pontosan, hogyan viselkedne ilyenkor, de lelki és fizikai tulajdonságaink ismerete lényegesen hozzájárul ahhoz, hogy rendkívüli helyzetekben megfelelően reagáljunk. Helyes testi és lelki tréning segítségével bizonyos mértékig fel lehet készülni a rendkívüli helyzetekre. Az alábbi tréningek elsősorban a fizikai felkészítésre fektetik a hangsúlyt, bár lélektani hatásuk sem elhanyagolható. Rendszeres futás, úszás, kerékpározás biztosítja a megfelelő teljesítőképesség megőrzését vagy megszerzését (ezzel pedig együtt jár az önbizalom növekedése). Igen nagy testi megterhelés szándékos vállalása korlátozott ideig és a kockázatok figyelembevételével - például sátortáborozás télen (esetleg egyedül), a terep nehézségeinek leküzdése súlyos poggyásszal - elősegíti, hogy megismerjük saját teherbíró képességünket. Ilyenkor szükség esetére tapasztalatokat is gyűjtünk. A több napi tudatos böjtölés, az alvásról való tudatos lemondás, a hideg és a hőség eltűrése fejlesztik az …
Tovább a műhöz
The sixth edition of this dictionary provides full coverage of all the important terms and concepts used in medicine today. Written by a distinguished team of practising specialists and medical writers, it is intended primarily for workers in the paramedical fields: pharmacists, physiotherapists, speech therapists, social workers, hospital secretaries, administrators, technicians, and so on. It will also be invaluable for medical students and practising doctors. Each entry contains a basic definition, followed - where appropriate - by a more detailed explanation or description. A feature of the dictionary is that the articles are written in clear and concise English without the use of unnecessary technical jargon. For this reason the book will also be of both interest and value to the general reader who needs a home medical dictionary. The dictionary defines terms in anatomy, physiology, biochemistry, and pharmacology, as well as in all the major medical and surgical specialties. Its coverage of psychology and psychiatry, public health medicine and dentistry is unusually comprehensive, and this edition includes many new entries covering the latest developments in diagnostic radiology and radiotherapy, endocrinology, paediatrics, and urology, as well as the other medical and surgical specialties. Key terms in the developing specialty of advanced life support systems have also been added as new entries. Entries for many new drugs have been included, and drug names have been …
Tovább a műhöz
A Dictionarium Latino-Hungaricum című mű a latin nyelv szótárát és annak magyarra való fordítását tartalmazza. A szerző, Ferenc Pariz Papai, gondosan összeállította ezt a lexikont, hogy a klasszikus írók műveinek eredeti értelmét és szándékát hűen közvetítse a magyar olvasók felé. A szótárban megtalálhatók a középkori és kortárs magyar nyelv szavai, valamint a latin kifejezések pontos magyar megfelelői. A mű glosszáriumokkal, provériumokkal és más hasznos kiegészítőkkel is gazdagított, hogy a nyelvtanulók és irodalomkedvelők számára is hasznos legyen. A mű a latin és magyar kultúra találkozását tükrözi, és a nyelvi hídépítés fontos dokumentuma. Jelen link alatt az első kötet tartalma található meg.
Tovább a műhöz
A Dictionarium Latino-Hungaricum című mű a latin nyelv szótárát és annak magyarra való fordítását tartalmazza. A szerző, Ferenc Pariz Papai, gondosan összeállította ezt a lexikont, hogy a klasszikus írók műveinek eredeti értelmét és szándékát hűen közvetítse a magyar olvasók felé. A szótárban megtalálhatók a középkori és kortárs magyar nyelv szavai, valamint a latin kifejezések pontos magyar megfelelői. A mű glosszáriumokkal, provériumokkal és más hasznos kiegészítőkkel is gazdagított, hogy a nyelvtanulók és irodalomkedvelők számára is hasznos legyen. A mű a latin és magyar kultúra találkozását tükrözi, és a nyelvi hídépítés fontos dokumentuma. Jelen link alatt az első kötet tartalma található meg.
Tovább a műhöz
A Dictionarium Latino-Hungaricum című mű a latin nyelv szótárát és annak magyarra való fordítását tartalmazza. A szerző, Ferenc Pariz Papai, gondosan összeállította ezt a lexikont, hogy a klasszikus írók műveinek eredeti értelmét és szándékát hűen közvetítse a magyar olvasók felé. A szótárban megtalálhatók a középkori és kortárs magyar nyelv szavai, valamint a latin kifejezések pontos magyar megfelelői. A mű glosszáriumokkal, provériumokkal és más hasznos kiegészítőkkel is gazdagított, hogy a nyelvtanulók és irodalomkedvelők számára is hasznos legyen. A mű a latin és magyar kultúra találkozását tükrözi, és a nyelvi hídépítés fontos dokumentuma. Jelen link alatt az első kötet tartalma található meg.
Tovább a műhöz
Als Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Eugen Wüster am 29. März 1977 im Alter von 79 Jahren starb, hinterließ er eine Reihe von unvollendeten wissenschaftlichen Arbeiten. Unter diesen Arbeiten befand sich die "Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und Terminologische Lexikographie" und ein sehr umfassendes systematisches Definitionswörterbuch der Allgemeinen Terminologielehre mit Begriffsplan und alphabetischem Verzeichnis in Karteiform. Wüster, der allgemein als Begründer der Allgemeinen Terminologielehre angesehen wird, legte schon in jungen Jahren die Grundlagen für die Terminologie als Wissenschaft. Im Jahre 1931 erschien sein umfassendes Werk "Die Internationale Sprachnormung in der Technik", in dem er bereits die Allgemeine Terminologielehre in ihren Grundzügen darlegte. Dieses Buch, das auch heute noch als Standardwerk gilt, ist der Ausgangspunkt der modernen Terminologiearbeit. Es bildete auch die Grundlage für die Ausarbeitung terminologischer Grundsätze und der Methoden der terminologischen Lexikographie in der Internationalen Normungsarganisation (ISO), bzw. vor dem Zweiten Weltkrieg im Weltbund der Nationalen Normungsarganisationen (ISA). Es lag Wüster besonders am Herzen, für die Hamonisierung der internationalen Terminologiearbeit ein Regelwerk in Form von internationalen Normen in Gemeinschaftsarbeit auszuarbeiten. Er übernahm auch die Leitung des für dessen Ausarbeitung zuständigen Technischen Komitees. An diesem internationalen …
Tovább a műhöz
Als Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Eugen Wüster am 29. März 1977 im Alter von 79 Jahren starb, hinterließ er eine Reihe von unvollendeten wissenschaftlichen Arbeiten. Unter diesen Arbeiten befand sich die "Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und Terminologische Lexikographie" und ein sehr umfassendes systematisches Definitionswörterbuch der Allgemeinen Terminologielehre mit Begriffsplan und alphabetischem Verzeichnis in Karteiform. Wüster, der allgemein als Begründer der Allgemeinen Terminologielehre angesehen wird, legte schon in jungen Jahren die Grundlagen für die Terminologie als Wissenschaft. Im Jahre 1931 erschien sein umfassendes Werk "Die Internationale Sprachnormung in der Technik", in dem er bereits die Allgemeine Terminologielehre in ihren Grundzügen darlegte. Dieses Buch, das auch heute noch als Standardwerk gilt, ist der Ausgangspunkt der modernen Terminologiearbeit. Es bildete auch die Grundlage für die Ausarbeitung terminologischer Grundsätze und der Methoden der terminologischen Lexikographie in der Internationalen Normungsarganisation (ISO), bzw. vor dem Zweiten Weltkrieg im Weltbund der Nationalen Normungsarganisationen (ISA). Es lag Wüster besonders am Herzen, für die Hamonisierung der internationalen Terminologiearbeit ein Regelwerk in Form von internationalen Normen in Gemeinschaftsarbeit auszuarbeiten. Er übernahm auch die Leitung des für dessen Ausarbeitung zuständigen Technischen Komitees. An diesem internationalen …
Tovább a műhöz
Emelt szintű érettségi tételeket tartalmazó kötetünk a 2017-ben életbe lépett, új érettségi követelményrendszer és a hivatalos mintatételek alapján készült. A könyv 50 tétellel és a tételekben szereplő összes feladat lehetséges mintamegoldásával segíti az emelt szintű angol nyelvi szóbeli érettségire való felkészülést. A tételek minden érettségi feladattípust és témakört érintenek. A kötet végén található témamutató táblázatban bemutatjuk, hogy az egyes feladatok mely érettségi témakörbe tartoznak. Kiadványunk célja, hogy átfogó segítséget nyújtson az emelt szintű angol szóbeli érettségire készülőknek. A tételek témaköreinek összeállításánál az általános szóbeli nyelvvizsgák és a szóbeli nyelvi érettségi vizsgák szempontjait vettük figyelembe, és törekedtünk az érettségizők kommunikációs igényeinek figyelembe vételére. Minden vizsgafeladathoz szöveges mintamegoldást készítettünk, melyek a mellékelt CD-lemezen is meghallgathatók anyanyelvi beszélők tolmácsolásában. A mintamegoldások követik a szóbeli érettségi vizsga értékelési szempontjait, ezért leképezik a hivatalos vizsgát. A kötet elsősorban azoknak az érdeklődésére számít, akik - diákként - a vizsgára való eredményes felkészüléshez szeretnének segítséget találni, vagy akik - tanárként - diákjaik felkészítéséhez a saját gyűjteményüket, akár időt és munkát …
Tovább a műhöz
Az 1872-ben megjelent Thibaut-féle francia-magyar szótár új alakban és teljesen átdolgozva kerül második kiadásában forgalomba. Az alatt, míg az első kiadás használatban volt, a szótárirás terén más felfogás, más irányelv érvényesült. Ma már nem azt tekintik a szótár céljának, hogy ménnél több szót foglaljon magában ; sem nem illesztenek halmaz rokon értelmű szavakat minden megkülönböztetés nélkül egymás mellé. A modern szótárakat nem a szavak mennyisége teszi testessé, hanem a rokon értelmű szavak közti különbség feltüntetésére szolgáló példamondatok és az idegen kifejezések és szólásmódok helyes megfelelői. A ki ismerte az első kiadású Thibaut-szótárt és forgatja a második kiadásút, az rá sem fog ismerni a régire ebben az uj alakban. Míg amaz egyetemes célt szolgált, emez iskolai célokat akar szolgálni, bár francia művek olvasása közben mindenki jó hasznát látja, ki nem restelli forgatását. Nem mondom azt koránt sem, hogy nincsenek hiányai, hisz terjedelme sem akkora, hogy lehetőleg igen sokat ölelhetne föl, de meg szótárt tökéletest ki tudott alkotni? Minthogy készítése közben iskolai célokat tartottam szem előtt, gondot fordítottam arra is, hogy a nehezebb vagy eltérő kiejtésű szavak olvasásmódját hangjeleinkkel lehető hűen föltüntessem. A rokon értelmű szavakat számjegyekkel választottam el ; az értelem vonatkozását a rekeszjelbe tett szó …
Tovább a műhöz
Bakos Ferenc Idegen szavak és kifejezések kéziszótára című munkája 1957 óta jelenik meg az Akadémiai Kiadónál különböző változatokban. A 2002-es kiadást megelőző 1994-es mii újragondolt. teljesen új szótárnak tekinthető. 2001-ben elérkezettnek láttuk az időt a felújításra. A munkát teljes egészében az Akadémiai Kiadó Nyelvi Szerkesztősége vállalta magára, de az új szótáron továbbra is Bakos Ferenc neve szerepel, hisz a mii megszerkesztéséért őt és szerkesztőtársait illeti a dicséret és köszönet. A mostani szótár három munkacsoport összehangolt munkájával jött létre, s ez az együttműködés jelzi az eljövendő szótárak készítésének új. egyre kevésbé egyénhez kötődő módját is. A három munkacsoport, amely oroszlánrészt vállalt az új szótár létrejöttében: a Magyar Tudományos Akadémia munkacsoportja, az Akadémiai Kiadó Nyelvi Szerkesztősége és a szerkesztésben részt vevő külső munkatársak, az Akadémiai Kiadó Informatikai és Adatbázis-karbantartó Munkacsoportja. Elsőként az Idegen szavak jegyzéke című, nyomtatásban meg nem jelent munkaanyagról kell szólnunk. 1999-ben a Magyar Tudományos Akadémia megbízta az Akadémiai Kiadó Nyelvi Szerkesztőségét idegen szavak és magyar megfelelőik új gyűjtésével. A jegyzékben az idegen szavak magyar megfelelői javaslatként szerepeltek, korunknak megfelelő nyelvkorszerűsítő és magyarítási tervezetként. A …
Tovább a műhöz
Ez a képes szótár több mint kétezer svéd szót, kifejezést és rövid mondatot tartalmaz. Talán túlzásnak érzed ezt a nagy számot, de körülbelül ennyire lesz szükséged ahhoz, hogy megértesd magad a mindennapi életben. A színes, ötletes, nevetésre ingerlő képek segítenek majd a tanulásban, mert ezeket biztosan szívesen nézegeted, és a hozzájuk tartozó szavakat, kifejezéseket így szinte észrevétlenül megtanulod. A témák szerinti csoportosítás is megkönnyíti dolgodat.' Egyrészt jobban látod a jelentések közötti összefüggéseket, másrészt gyorsabban megtalálod a szavakat, ha szükséged van rájuk. A képes oldalakon és hátul a szójegyzékben a következőképpen jelöltük a főneveket: familj, -en, -er .Az -en a familj főnév határozott névelője. Érdekessége, hogy nem elé kerül, hanem a végéhez illeszkedik: familjen - a család. Az -er a többes számú határozatlan alakot jelöli. Ez is a főnév végén áll: familjer • családok. Ezt a két végződést mindig meg kell tanulni a főnévvel együtt! A hus,- et, = alakban a = azt jelenti, hogy a főnév többes szám határozatlan alakban nem kap végződést: hús - házak. Ha a főnév után nem végződést, hanem a főnevet végződéssel együtt találod, tudnod kell, hogy a végződés nem szabályos módon illeszkedik a főnév végéhez: hagel - haglet - jégeső - a jégeső. Ha a főnév után nem találod valamelyik végződését, az arra utal, …
Tovább a műhöz
Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 20