Keresés
További részletek
Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 35

Találatok


Az emberi öltözet, mez, ruházat történetében oly látpontokat találunk, melyek fölötte érdekesek a vizsgáló és összehasonlító észlelő számára. A divatnak — ismert könnyelmüsége, hiúsága, frivolitása, eszelőssége és nevetséges furcsaságai daczára — nagyon is komoly oldalai vannak; s bár — a bölcsészet szempontjából tekintve— hitvány semmiségnek látszik, azon jelentősége tagadhatlan, miszerint arra szolgál, hogy nemcsak az egyes egyéniség gondolkozás- és cselekvésmódját megismerteti, de egy egész korszaknak szellemi és erkölcsi törekvéseit is jellemzi. S midőn a következő fejezetekben a divat szélsőségeit és bolondságait szigorú szemle alá vetjük, tisztelt olvasónőinknek nem csak mindenféle eszelős; a szépészet és illem törvényeivel merő ellentétet képező öltözetek, ruházatok leírását akarjuk adni, hanem az emberiség erkölcs-történetének egy tarka lapja az, melyet szemeik elé festünk. Nem írunk sem szabók, sem divat-árusnők, hanem írunk mindazon olvasók és olvasónők számára, kik hivatásbeli foglalkozásaik mellett a családi körben egy-egy szabad órát találnak az olvasásra, s úgy hiszszük, minden embert, legyen az nő vagy férfi, ki gondolkodni képes, érdekelni fogja, ha öltözékeit és divatait egyszer a mívelődési történet szempontjából megtekintheti. Minden korszaknak, minden századnak szelleme és jelleme híven visszatükröződik mezének, …
Tovább a műhöz
Az állandóan vagy ideiglenesen, születésüktől fogva vagy azóta szerzett akadállyal élők száma a világ teljes népességéből milliárdos nagyságrendű, és ez a speciális helyzetű és igényű csoport mind számosságában, mind arányában növekvő csaknem minden országban. Ahhoz, hogy nem fogyatékossággal élő társaikhoz hasonlóan teljes életet tudjanak élni, a mindennapi életben használt térpályák és épületek használhatóságának biztosításán túl többek között arra is szükség van, hogy utazni tudjanak, hogy részt vehessenek a „boldogító utazásban”, a turizmusban. Ez nemcsak etikai kötelessége a szakmának, de jól felfogott anyagi érdeke is, mert a fogyatékossággal élők (és sok esetben a velük utazó kísérők) a turizmus komoly, még messze nem teljes mértékben kihasznált piaci potenciálját is jelentik. A helyzet javításához az akadálymentesítés nemzetközi egyezményekben és magyar jogszabályokban előírt rendelkezéseinek való megfelelés mellett a társadalom érzékenyítésére, a lakosság fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos attitűdjének megváltoztatására is szükség van, akárcsak az utazási szektorban dolgozók érzékenyítésére, képzésére, és természetesen a turisztikai létesítmények és szolgáltatások (utazási eszközök, szálláshelyek, vendéglátóipari létesítmények, attrakciók) mindenki számára nem csak fizikai értelemben történő elérhetővé, …
Tovább a műhöz
A hímzés a díszítőművészet egyik fajtája, mely során egy szövetdarabra mintákat varrunk, hogy szebbé tegyük azt. A századok során a hímzés hívei mindenféle anyaggal kísérleteztek, ami csak a kezük ügyébe került. Gyakorolták és egyre finomították eljárásaikat, és nemcsak a közvetlen környezetükből merítettek ihletet, hanem a művészet alkotásaiból, sőt távoli korok és kultúrák ornamentikájából is. A hímzést számtalan célra használták: hogy fontos eseményeknek állítsanak vele emléket, hogy politikai vagy szellemi igazságokat fejezzenek ki, hogy jelezzék a rangot, hogy történeteket meséljenek, vagy hogy a természet szépségét dicsőítsék. Bár a hímzés divatja változó, az alapminták nagyjából állandóak maradtak. Az egyszerű keresztszemes polcszegélytől a míves gonddal kidolgozott aranymunkáig az öltésfajták széles repertoárja halmozódott fel az idők folyamán. Könyvünkben kétszáznál is több mintát mutatunk be, a közönséges, praktikus célra szánt kanavászhímzéstől és steppeléstől a kifinomult csipkeszerű hatást keltő vagdalásos és árnyéktechnikákig. A könyvet úgy alakítottuk ki, hogy használója szabadon értelmezhesse és használhassa az itt közölt mintákat. Akár már létező mintát készítünk el, akár újat találunk ki, pusztán az esztétikai élvezet kedvéért vagy mindennapi használatra - ezt a könyvet haszonnal forgathatjuk. Miután …
Tovább a műhöz
Egyszerre két könyvet, tartasz a kezedben. A szerző két önálló kötetét foglaltam egy könyvbe, hogy egy helyen találd meg mindazokat az ismereteket, amelyek segítségével eldöntheted, változtatsz-e az életeden. "Számtalan betegség abból fakad, hogy eltértünk a természetes életmódtól. Étrendünk nagy részét olyan ételek teszik ki, amelyek nem találhatók meg a természetben. Az ember az egyetlen élőlény a Földön, amely tönkreteszi a táplálékát, mielőtt elfogyasztaná. A sütés és a főzés emberi találmány, amelynek elsősorban kulturális és gasztronómiai szempontból van jelentősége, de a testünk továbbra is a friss, élő és átalakítatlan növényi ételeknek örül a legjobban. A hőkezelés sok értékes anyagot - vitaminokat, enzimeket stb. - elpusztít az ételben. Ha törekszünk arra, hogy étrendünk minél nagyobb részét a nyersen fogyasztott növényi ételek tegyék ki, azzal jelentős lépést teszünk az egészségünk megtartása és a betegségek megelőzése terén. Ne feledjük azonban, hogy az egészséges táplálkozás nem a cél, hanem értékes eszköz a szabadság és a szeretet útján." (Váradi Tibor) | Mit tesz egy szülő, akinek 9 éves gyermekénél cukorbetegséget diagnosztizálnak és inzulin adagolását írják elő? Victoria Boutenko kétségbeesetten kereste a megoldást, és végül a nehezebbik utat választotta: egyik napról a másikra áttért a családjával a nyers, növényi …
Tovább a műhöz
Az elmúlt több, mint huszonöt év alatt, a munkámból adódóan, mely az élet legkülönbözőbb területeire szólított: az üzleti életbe, az egyetemre, problémákkal küszködő családokhoz és házasságokhoz, szép számmal találkoztam olyan emberekkel, akik komoly, sok esetben rendkívüli sikereket értek el a pályájukon, magánemberként azonban így, vagy úgy csődöt mondtak - a külső ragyogás mögött csillapíthatatlan szomjúsággal vágytak bensőségesebb, meghittebb emberi kapcsolatokra, s a teljes élethez oly nélkülözhetetlen belső harmóniára, egészséges lelki egyensúlyra. Biztos vagyok benne, hogy a problémáik, amelyeket megosztottak velem, nem lesznek teljesen ismeretlenek az olvasó számára sem: „Gondos tervezéssel és kitartó munkával elértem azt a célt, amit kitűztem magam elé. Igazán sikeres embernek mondhatom magam, legalábbis ami a munkámat, a karrieremet illeti. Ezért a sikerért azonban túl nagy árat kellett fizetnem: ráment az egész magánéletem, a családom, mindenem. Lassan már azt sem tudom, hogy ki a feleségem, kik a gyerekeim, sőt, néha már abban sem vagyok biztos, hogy ki is vagyok én valójában. hogy mit miért csinálok, hogy mi az, ami igazán fontos az életben számomra. Egyre gyakrabban teszem fel magamnak a kérdést: Megéri ilyen áron?" „Csak ebben az évben ez az ötödik fogyókúra, amibe belefogtam Tudom hogy kövér vagyok, és nagyon szeretnék leadni a súlyomból …
Tovább a műhöz
Amikor Lili fejéből kipattant az ötlet, hogy adjuk közre a Winter család süteményreceptjeit, már több mint egy év is eltelt a trilógia harmadik kötetének megjelenése óta. Magam is meglepődtem, mennyire felvillanyozott az elképzelés, de az még annál is jobban, hogy megint találkozhatom a szereplőimmel. Egy évig készítettem elő a temérdek szálon futó, szövevényes cselekményt, és jegyzeteltem az izgalmas, sokrétű karaktereket, hiszen közel ötven főszereplőről és több mint kétszáz szereplőről van szó, végül majdnem három éven át írtam a köteteket. Nem csoda, hogy szinte a családommá lettek. Átéltem velük a megrázó vagy szárnyaló történeteiket, éltem velük a mindennapjaikat, a felkavaró történelmi eseményektől a siker mámoráig, a hálószobától az étkezőasztalig. Csak utólag tűnt fel, milyen fontos helyet kapott a Winterek életében a konyha és a vendéglátás, az ünnepek és a tradíciók csakúgy, mint a szerető gondoskodás. És valószínűleg azért írtam erről ennyit, mert mindez az én életemben is természetes. Persze a Zarah-trilógia (Zarah, Zarah öröksége, Zarah álma) nem szakács-könyv, hanem családregény. Jóllehet számos desszert felsorakozik a könyv lapjain, attól függően, hogy a hőseim éppen Németországban, Olaszországban vagy Izraelben élnek, vagy a titkos rokoni szálak cselekménye Angliában játszódik, ám a fantáziámra ezúttal is szükségem volt. …
Tovább a műhöz
A mai világban sokféle olyan helyzet adódik, amelynek során az emberek meglepetésszerűen és váratlanul életveszélybe kerülnek. Manapság e helyzetek kellően ismertek, a tömegtájékoztatási eszközök is sokat foglalkoznak velük. A skála a síelés közbeni eltévedéstől a repülő- és hajószerencsétlenségeken át a betörésig, a rablótámadás és emberrablásig terjed. Senki nem tudja pontosan, hogyan viselkedne ilyenkor, de lelki és fizikai tulajdonságaink ismerete lényegesen hozzájárul ahhoz, hogy rendkívüli helyzetekben megfelelően reagáljunk. Helyes testi és lelki tréning segítségével bizonyos mértékig fel lehet készülni a rendkívüli helyzetekre. Az alábbi tréningek elsősorban a fizikai felkészítésre fektetik a hangsúlyt, bár lélektani hatásuk sem elhanyagolható. Rendszeres futás, úszás, kerékpározás biztosítja a megfelelő teljesítőképesség megőrzését vagy megszerzését (ezzel pedig együtt jár az önbizalom növekedése). Igen nagy testi megterhelés szándékos vállalása korlátozott ideig és a kockázatok figyelembevételével - például sátortáborozás télen (esetleg egyedül), a terep nehézségeinek leküzdése súlyos poggyásszal - elősegíti, hogy megismerjük saját teherbíró képességünket. Ilyenkor szükség esetére tapasztalatokat is gyűjtünk. A több napi tudatos böjtölés, az alvásról való tudatos lemondás, a hideg és a hőség eltűrése fejlesztik az …
Tovább a műhöz
A vendéglátás napjainkban divatos gazdasági tevékenység. Jelen kötetünk fő célja, hogy hasznos információkat adjunk a vendéglátás jelenének az értelmezéséhez, ráirányítsuk a figyelmet az ágazatot érintő jövőbeni trendekre és bemutassuk azokat a kutatási irányokat és eredményeket, amelyek elősegítik a további innovatív fejlesztését. A vendéglátás több ezer éves múltra tekint vissza. Dinamikus, folyton változó, átalakuló tevékenység, amely mindig igazodik az adott kor elvárásaihoz, divatjához, a fogyasztói igényekhez. A vendéglátás a turizmussal szoros kapcsolatban áll, a turisztikai kínálat nélkülözhetetlen része. Napjainkban egyfajta gasztroforradalomnak lehetünk a tanúi, amelyben a minőségi vendégfogadás feltételei mellett a minőségi, helyi és a szezonális alapanyagok kapják a kiemelt szerepet. A mai magyar vendéglátásnak igen nagy az innovációs képessége. Reményeink szerint a kötettel hozzá tudunk járulni a vendéglátás új irányainak a jobb megismeréséhez, ezen belül is a vadon termő növények jobb megismeréséhez; a helyi termékek jelentőségének a felismeréséhez és gasztronómiai hasznosításához; gasztrokulturális örökségünk megőrzéséhez. A színes és különleges, egyedi gasztronómiai kínálatnak a turizmusban is növekvő jelentősége van. Napjainkban a kérdés már az, hogy a vendéglátás sokszínű kínálata valóban csak a szolgáltatások …
Tovább a műhöz
Az olvasás a mentális egészségünkre is jótékonyan hat, hiszen aki olvas, az soha nincs egyedül, emellett egy jó könyv segít ellazulni. Hat perc olvasás már több mint kétharmadával képes csökkenteni a stressz-szintet, vagyis hatásosabb a zenehallgatásnál vagy a sétálásnál is. Ezeket a gondolatokat tartjuk szem előtt a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban megrendezésre kerülő 3. Könyvtári éjszakán, melynek címe „Az olvasás fél egészség.” Ezen a napon éjfélig tartunk nyitva. A vizsgákra készülő hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy a 2. szint inspiráló csendjében tanuljanak, az olvasók éjfélig vehetik igénybe a könyvtári szolgáltatásokat. A Tudásközpont egyéb tereiben vendégül látjuk a gyerekeket, a város lakosságát, a szórakozva tanulni vágyó diákokat, akik szívesen részt vesznek színes, az egészséghez kapcsolódó programjainkon. --- Tartalom: A program megnyitója -- Shaolin kung fu és thai chi bemutató, Oroszlántánc (Világi Gergely vezetésével) -- Néha csak a könyv segít (biblioterápiás gondolatok) / Gilbert Edit -- A helyes testtartás, tanulást segítő gyakorlatok (Dr. Járomi Melinda) -- Shaolin nyomó-gyúró, energetizáló jóga-masszázs (Szamos Judit és Róbert) -- Ép testben épp hogy élek / Gesztesy András -- Ökopiaci életképek -- A Hagyományos Kínai Orvoslás helye a XXI. században / Csütörtöki Krisztina -- Karrier és …
Tovább a műhöz
A csontok, izmok és inak együtt alkotják testünk tartószerkezetét, s ha odafigyelünk, hogy egészségesek maradjanak, annak életünk minden területén hasznát látjuk. Könyvünk célja megadni az olvasóknak mindazt az információt, amelyre ehhez szükségük lehet. E könyv egyaránt szól azoknak, akik valamilyen mozgás-szervi problémával küzdenek, s azoknak, akik tudatosan törekednek rugalmasságuk megőrzésére. Az izom- és csontrendszer szakértőitől kapott tanácsokat és az orvostudományi ismereteket érthetően s tömören foglalja össze, így ki-ki a saját helyzetét figyelembe véve mérlegelheti az esetleges kockázatokat, tekintheti át a lehetőségeit, s választhatja ki a számára legmegfelelőbb terápiát és életmódbeli változtatásokat. Hazánkban a derek-és hátfájások jelentős számban szerepelnek okként mind az átmeneti munkaképtelenségben, mind a rokkanttá nyilvánításban. Itt az ideje, hogy elkezdjen komolyan törődni az egészségével - csak így maradhat rugalmas és mozgékony! A testmozgás segít megszüntetni a hátfájást! A táplálkozás rendkívül fontos szerepet játszik az egészséges csontok és izmok kialakításában és megőrzésében. A 3. fejezetből megtudhatja, mely élelmiszerek tartalmazzák a szükséges tápanyagokat, s miként módosíthatja úgy az étrendjét, hogy ezekből minél többet fogyasszon. Talán észre sem veszi, hogy néhány kilót le kellene adnia, ám a könyvben …
Tovább a műhöz
A szeretetnek otthon kell - kellene - kezdődnie. Számomra ezt Sam és Grace, apám és anyám testesíti meg, akik több mint ötven esztendőn át szerettek. Nélkülük ma is csak keresném a szeretetet, s nem írnék róla. Az otthon fogalmához tartozik Karolyn is, akivel több mint harminc éve élek házasságban. Ha minden asszony úgy tudna szeretni, mint ő, jóval kevesebb férfi kacsingatna kifelé. Gyermekeink, Shelley és Derek már kirepültek a családi fészekből, új világokat fedeznek fel, én mégis zavartalanul élvezem szeretetük melegét. Boldog és hálás ember vagyok. Hálával tartozom azoknak a szakembereknek, akiknek szerepük volt abban, hogy ma mit gondolok a szeretetről. Például Ross Campbell, Judson Swihart és Scott Peck pszichiátereknek. Végül és mindenekfelett annak a sok száz párnak szeretném kifejezni köszönetemet, akik az elmúlt húsz évben megosztották velem életük legbensőségesebb titkait. Ezzel a könyvvel adózom őszinteségüknek. (...) Ezer méter magasan, valahol Buffalo és Dallas között repültünk, amikor útitársam abbahagyta az újságolvasást, és felém fordulva megkérdezte: Mivel foglalkozik? Házassági tanácsadó vagyok, és országszerte szemináriumokat tartok - mondtam olyan hangon, mintha ez volna a világ legtermészetesebb dolga. Már régóta szerettem volna megkérdezni valakitől, hogy mi történik a szerelemmel a házasságkötés után - mondta. Mire gondol? - kérdeztem, s …
Tovább a műhöz
Találatok

Megjelenítve 1-12 az összesből: 35