Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 5

Találatok


Elolvastad a könyv címét? Igen? Igen, te is megtanulhatsz svédül! Sokan erre persze azt kérdezik, de miért pont svédül? Hát mert érdekes, nagyon szép dallamos nyelv, mert ezt a nyelvet beszélték többek között Valdemar és Nina Langlet is, mert a svéd emberek kedvesek és természetszeretők és ott mindenütt van még igazi természet. Amint belelapozol, észreveheted, hogy ez a könyv sokban eltér a többi iskolai könyvedtől. Remélem később egyre inkább ez lesz a véleményed. Ne rettenj vissza attól, hogy kezdettől fogva minden svédül (is) található benne. Szeretnénk, ha minél előbb találkoznál az élő nyelvvel. Sok vers, mondóka, dal van benne. Olvashatsz olyan verseket is, melyeket hét-nyolc éves gyerekek írtak, a rajzok egy részét is alsósok készítették. Nosza fel hát, vágj neki, a gyakorlatok ösztönzésére írj verset, történeteket, levelet, no meg újabb és újabb gyakorlatokat, feladatokat - persze mindezt svédül! Meglátod kis tanári segítséggel hamarosan menni fog! (...) Vajon kik azok a gyerekek, akik Magyarországon svédül tanulnak? Ezen oktatási anyag összeállításakor elsősorban a budapesti Valdemar Langlet svéd szakosított tantervű Általános Iskola tanulóira gondoltunk, akik az iskola névadójának, a Svéd Vöröskereszt fődelegátusa emlékének megőrzésére svéd nyelven tanulnak. (Az iskola címe: 1047 Budapest, Langlet V. utca 3-5). Az iskola tanulóinak egyébként semminemű …
Tovább a műhöz
MagyarOK
  • 2020
A MagyarOK tankönyvcsalád kompakt kötete a Közös Európai Referenciakeret A1-es szintjét fedi le. A témák bemutatásának és feldolgozásának módjában a felnőtt és egyetemista nyelvtanulók intellektuális elvárásait tartottuk szem előtt. Meggyőződésünk, hogy az élvezetes és hatékony nyelvtanulás egyik kulcsa, ha a célnyelvet elsajátításának minden fázisában úgy használjuk, mint bármely másik nyelvet: új információ megszerzésére és továbbadására, valamint a másokkal való értelmes és eredményes kommunikációra. Célunk az, hogy olyan könyvet és kapcsolódó internetes anyagokat adjunk diákok és tanárok kezébe, amelyek ezt az elvet a gyakorlatban is megvalósítják. A MagyarOK tankönyvcsalád jellemzői: • logikus és áttekinthető felépítésű. . Ennek a - szerzők által kidolgozott - módszernek egyik fontos alapelve, hogy a nyelvi produktumok létrehozását mindig megelőzi egy olyan fázis, amelyben a diák példákat kap arra, hogyan oldanák meg a közléshelyzetet . Ez az eljárás nagyban segíti a elsajátítását. • erőteljes progresszióval olyan hasznos szókincset közvetít, amely rövid idő alatt képessé teszi a tanulót a mindennapokban való eligazodásra és információcserére. • A szókincset a fejezetek változatos nyelvi input segítségével dolgozzák fel. • A gyakorlatok követik a multimodalitás elvét, vagyis egyszerre több érzékszervet vonnak be a tanulási folyamatba. …
Tovább a műhöz
A könyv az óvodai gyakorlat számára készült. A magyarországi német nemzetiségi óvodákban nevelő óvónők számára közös a kihívás, mivel a nemzetiségi nevelésnek ebben a szegmensében konkrét, közvetlenül használható eszközökből, útmutatókból hiány mutatkozik. E kiadvány középpontjában a kisgyermekek szókincse áll, amelyet az óvodában eltöltött 3-4 év alatt elsajátítanak. Egy közös platform az óvónők, esetlegesen a szülők és tanárok számára megkönnyíti az együttműködést e háromszög résztvevői között a gyermekek intézménybe szoktatásának időszakában. Lehetővé válik az óvónők számára ezzel egy intézményeket átívelő munka, valamint segítséget kapnak a legfontosabb és leggyakrabban előforduló szavak kiválasztásához. A tanítók építhetnek a kisgyermekek eddig megszerzett ismereteire, de esetlegesen egy olyan alapra is, amelyet részben ismétléssel erősíthetnek, vagy kiegészítésként használhatják saját oktató munkájukban. | Das vorliegende Buch wurde für die Praxis geschrieben. Die Idee dazu entstand durch eine gemeinsame Arbeit mit Kindergärtnerinnen aus vielen Nationalitätenkindergärten aus vielen Gegenden Ungarns, die alle ihre verschiedenen Ansichten, Probleme, Vorstellungen und Methoden über den Zweitspracherwerbs in ihren Kindergärten hatten, und dies aus vielen Jahren der Praxis. Zu den Gemeinsamkeiten ─ ob bewusst oder unbewusst ─ gehörte die …
Tovább a műhöz
A Német szakmai társalgás joghallgatók részére című tankönyv javított és bővített kiadása most Német jogi szaknyelv címen jelenik meg a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában. A kiadvány alapvető célkitűzése, hogy a német nyelvet tanuló joghallgatót segítse szakmai társalgási készségének kialakításában és bevezesse őt a német jogi szakmai szövegértésbe. A szóbeli kommunikatív készség célzott és hatékony fejlesztését, célozza, hogy a tankönyv a magyar alkotmányjog, polgári jog és polgári eljárásjog egy-egy szűkebb területére koncentrál nyelvoktatási céllal. A tankönyv új kiadása a 2012. január 1-jén hatályba lépett magyar Alaptörvény rendelkezései alapján mutatja be az alkotmányos jogállam szerveit és intézményeit. Az egyes fejezetekhez kapcsolódó nyelvtani feladatok elősegítik ezek tartalmának és szókincsének alaposabb nyelvi feldolgozását. A tankönyv civilisztikai fejezeteinek bevezető és jogeseti szövegeihez jogi szóanyagra épülő nyelvtani és lexikai gyakorlatok kapcsolódnak, amelyek felölelik a jogi szaknyelvben leggyakrabban használt alaktani és mondattani formákat, melyekkel nyelvtanulóink végzett jogászként nap mint nap találkoznak német szaknyelvi kommunikációt igénylő munkájuk során. A megújult oktatási anyag elsősorban a német jogi szaknyelvet a kötelező szaknyelvi képzés keretében tanuló joghallgatóknak készült. A tankönyvet e hallgatói …
Tovább a műhöz
År 1924 fick jag av Svenska Akademien uppdrag att »till skolornas och allmänhetens tjänst utarbeta en handledning i svenska språkets vård». Detta arbete borde nu för länge sedan ha varit slutfört, och jag måste därför börja med att ursäkta mig. Det långa dröjsmålet beror i viss mån på att min tid tagits i anspråk av andra arbeten, som jag av olika skäl icke kunnat skjuta åt sidan, men först och främst på att uppdraget visat sig vida mer krävande än jag först trodde. »Wercket är intet så gint att gå uppå», säger Jesper Svedberg i sin »Schibboleth». Det är många tvistiga frågor, som det gällt att bilda sig en mening om. Ofta har jag måst lämna en fråga öppen och samla nya språkprov för att kunna komma till klarhet om rådande språkbruk. Regler, byggda på hundratals exempel, ha visat sig innebära alltför mycket av tillfälligt och osäkert. Därtill kommer, att min syn på språkvården och därmed på frågeställningen i det hela under arbetets gång förskjutits. Många språkfel, som bruka beivras med stor kraft och hetta, te sig vid bredare och djupare undersökningar som jämförelsevis obetydliga skönhetsfläckar, medan andra fel, i varje särskilt fall ofarliga nog, visa sig kräva långt allvarligare uppmärksamhet såsom yttringar av utvecklingstendenser med stor räckvidd. Den »handledning», som nu äntligen här föreligger i tryck, kunde med ett gammaldags klingande namn kallas en språkspegel. Den är en …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 5