Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 2

Találatok


Gazdaságstatisztikával foglalkozó könyvet többet is találni a magyar nyelvű szakirodalomban, azonban a legfrissebbek is közel 10 éve készültek. Ugyanakkor ezen a területen is folyamatos átalakulások mennek végbe. Változnak, fejlődnek a módszertani megoldások, nemzetközi harmonizáció zajlik és a technológiai fejlődésből, az e-világ térnyeréséből adódó új jelenségek megfigyelésére újabb adatfelvételek, mutatók, tematikák kerülnek kidolgozásra. A szerző szeme előtt kétféle cél lebegett a könyv megírása során. Egyrészt a legfrissebb adatokat és az aktuális módszertani hátteret szerette volna bemutatni, másrészt olyan témákat igyekszik tárgyalni, amelyek egy „standard” gazdaságstatisztika könyvbe nem férnek bele, viszont amelyek napjaink gazdasági, társadalmi rendszerének és környezetének fontos jelenségeit érintik. A vállalatok, az államigazgatási rendszer intézményei, a bankok, a nemzetközi szervezetek döntéseiket minden esetben adatok alapján hozzák meg. Modern világunkban az államokra, országokra kiterjedő adatok összegyűjtése, feldolgozása és publikálása alapvetően a hivatalos statisztika feladata. A legtöbb információ ezáltal mindenki számára elérhető, transzparens módon áll rendelkezésre. A nemzeti statisztikai intézmények biztosítják az országos adatokat, a nemzetközi szervezetek pedig összehasonlítható, egységes formátumban közlik a világ legtöbb …
Tovább a műhöz
Széchenyi "Vallomásai"-nak szellemében a gazdaságstatisztika tárgya a múlt és a jelen gazdasági jelenségeinek és folyamatainak megismerése - a jövőbeni cselekvés megalapozása érdekében. Az általános statisztikából ismert módszereket mind nemzetgazdasági, mind vállalati-vállalkozási szinten arra a célra alkalmazzák, hogy a vizsgált szféra gazdasági teljesítményeit objektív mérőszámokkal minősítsék. Mindenfajta minősítés egyidejűleg jelent egy időszakra vonatkozó helyzetértékelést és összehasonlítást, vagy valamely korábbi időszak, vagy más országok hasonló jellegű teljesítményeivel. A minősítés tehát zömében térbeli és/vagy időbeli összehasonlítást takar. A gazdaságstatisztika feladata tehát az, hogy megbízható módszereket biztosítson egyfelől a nemzetgazdaság mindenkori állapotának vizsgálatához (erre szolgálnak a térbeli összehasonlítások is), másfelől a gazdasági folyamatok nyomon követését segíti elő. Nemzetgazdasági szinten, tehát a makroszférában olyan vizsgálati módszerekkel: fogalmakkal, mutatószámokkal, s azok rendszereivel, osztályozásokkal s esetenként matematikai modellekkel dolgozik, amelyek lehetővé teszik nemcsak a hazai nemzetgazdaság fejlődési folyamatainak s az azokra ható tényezőknek az elemzését, hanem ezek nemzetközi összehasonlítását is. Ennek érdekében felhasználja a nemzetközi szervezetek ajánlásait: világszinten az ENSZ …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 2