Keresés
További részletek
Találatok

Megjelenítve 13-16 az összesből: 16

Találatok


A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 55 éves fennállása alatt könyvtári szakmai kiadványok egész sorát jelentette meg. Kezdetben a stencilezett, sokszorosított könyvjegyzékek a népkönyvtárak munkáját, évfordulós rendezvényeit, kiállítások megrendezését szolgálták. Az 1960-as évektől a hálózati-módszertani csoportban dolgozó munkatársak egyre nagyobb figyelmet szenteltek olvasói felmérések elemzésének, a módszertani tapasztalatok leírásának. 1965-66-ban országosan is felfigyeltek Fábri Györgyné módszertani könyvtáros 10-14 éves gyermekolvasók számára készített bibliográfiájára és a Módszertani útmutató c. kiadványra, amely könyvtári gyermekfoglalkozások forgatókönyveit közölte. Ekkor indult útjára a Gyarapodási jegyzék, amely a megyei és járási könyvtárak állományának gyarapodását regisztrálta. 1969-ben a körzeti könyvtárak fennállásának 20. évfordulója alkalmából a Balassi Bálint Megyei Könyvtár megrendezte ünnepi tanácskozását, melyen dr. Sebestyén Géza, Sallai István, N. Rácz Aranka és sokan mások mondták el gondolataikat a könyvtárügyről. A konferencia tiszteletére könyvtárunk megjelentette a Könyvtári tanulmányok című tanulmánykötetet, amelyben Iványi Ödön könyvtárigazgató, neves képzőművész Könyvtári múltunk, örökségünk c. tanulmányában szólt a megtett útról. Csizmadia Sándomé, Danyi Gábor, Fábri Györgyné és Mráz …
Tovább a műhöz
Elgondolkodtató tény, hogy a helyi információk, jelenségek iránti érdeklődés az utóbbi évtizedekben jelentékeny mértékben megnőtt és napjainkban egyre intenzívebbé válik, A nemzetközi és a hazai tapasztalat, a tömegtájékoztatás, a könyvtári gyakorlat és a mindennapi kommunikáció egyaránt ezt tanúsítja. Mindennek eredendő oka alighanem a társadalmi élet földrajzi tagolódása. Kissé leegyszerűsítve a sémát, ez a tagolás alapvetően hármas: helyi, országos (nemzeti) és egyetemes szféra. Az ember egy adott helyen él, társaival állami, országos keretekbe szerveződik és része az emberiség egészének is. S mivel e hármasságban a legközvetlenebbül az elsőhöz, az adott helyhez, a szülőföldhöz, a lakóhelyhez, a munkahelyhez kötődik, erről rendelkezik vagy szeretne rendelkezni a legtöbb ismerettel, ehhez kapcsolódik érzelmileg-értelmileg is a legerősebben. Nagyon szépen fejezte ki ezt Csokonai Vitéz Mihály egyik, 1800-ban irt költeményében: „Minden föld ugyan hazája / A jó embernek: való! / De mégis születte tája / Mindennél elébb való." Az emberi élet, a társadalmi mozgás hármas tagolódásának megfelelően az információknak alapvetően három köre különböztethető meg: az egyetemes, az országos (vagy nemzeti) és a helyi. A lokális információk, az őket hordozó dokumentumok is jelen vannak a könyvtárakban, a velük való bánás, gyűjtésük, kezelésük, …
Tovább a műhöz
A Pécsi (Janus Pannonius) Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán 1970 óta kiemelt hangsúlyt kap a gazdaságtudományok módszertani megalapozása. Nincs ez másképp a Statisztika oktatásában sem: elődeink, illetve mi magunk több mint három évtizede tanítjuk a jövő közgazdászait az adatgyűjtés és -elemzés fontosságára, igyekszünk megértetni azt, hogy a változatok ütköztetése, a jelenségek modellezése elengedhetetlen a jó döntéshozatalhoz. A statisztika tárgykörének oktatása során a hallgatók által kötelezően felveendő félévek száma, az egyes félévek óraszáma sokszor változott. Az aktuális tantervek, illetve tanterv-készítők módszertani tárgyakról alkotott elképzelése az idők során különböző volt. Sokszor gondolták a tanmenet összeállítói, hogy a matematika eszköztárára erősen támaszkodó Statisztika túl nehéz, feleslegesen terheli a hallgatót. Máskor - éppen ellenkezőleg - az a feltevés dominált, miszerint a szakmai tárgyak korrekt, a nemzetközi oktatási és kutatási standardoknak megfelelő tanítása elképzelhetetlen módszertudományok, sztochasztikus modellezés nélkül. A számítástechnika fejlődése, a PC-k megjelenése a mindennapi életben, azt eredményezte, hogy a tömegesen előforduló jelenségek mérését, leírását, modellezését célzó statisztikai eszközök végre „életszagú” példákon, valódi döntéseken keresztül illusztrálhatok, így az …
Tovább a műhöz
As a language teacher you must make decisions all of the time. Some of your decisions are relatively minor ones—should homework be assigned that particular day, for instance. Other decisions have more profound implications. What should be the goal oflanguage instruction? Which language teaching method will be the most effective in reaching it? What is the best means of evaluation to see if it has been reached? There is no single correct answer to questions like these. Each of you has to answer them for yourself. We believe, however, that a teacher informed about some of the possibilities will make better decisions. Making informed choices is, after all, what teaching is all about (Stevick 1982; Larsen-Freeman 1983a, 1983b). One purpose of this book, therefore, is to provide information to teachers and teacher trainees about eight methods of foreign language teaching. By reading this book you will gain an understanding of the principles on which these methods are based and of the techniques associated with each method. These eight were chosen because they are all currently practiced today. It is not our purpose to convince you of the superiority of any one of them; indeed, the inclusion of a method in this book should not be construed as an endorsement of that method. What is being recommended is that, in the interest of becoming informed about existing choices, you investigate each method. A second purpose for this book is to encourage you to examine your own beliefs about …
Tovább a műhöz
Találatok

Megjelenítve 13-16 az összesből: 16