Keresés
További részletek
Összes találat megjelenítve : 7

Találatok


Az ezredforuló vezetői gyakorlata arra a felismerésre vezetett, hogy az emberi erőforrás a szervezeti siker egyik kritikus meghatározó tényezőjévé vált. A könyv ennek az erőforrásnak a „technológiáját” viszi közelebb az olvasóhoz. Célja kettős: egyfelől leírni az egyének, csoportok, szervezetek magatartásának, viselkedésének jellegzetességeit, törvényszerűségeit, másfelől számba venni azokat a lehetséges eszközöket, amelyekkel a vezetők mindezt befolyásolhatják a jobb szervezeti teljesítmény érdekében. A könyv sorra veszi a szervezeti magatartás témaköreit: az egyéni és csoportmagatartást, a motivációt, kommunikációt, a hatalmat, a leadershipet, a szervezeti kultúrát, a konfliktusokat, a szervezeti változások vezetését és a szervezeti tanulást, bemutatva azok elméleti alapjait és gyakorlati vonatkozásait. Ez a Bachelor szintű tankönyv tehát abban segít, hogy elsajátítsuk az elméleti alapokat. Erre épít majd a Master szintű tankönyv Szervezeti magatartás mesterfokon), amelyben az itt tanultak komplex vezetői rendszerekbe integrálása és a vezetői alkalmazás dilemmái, problémái állnak majd a gondolkodás középpontjában. Az alapképzés számára készült tankönyvet haszonnal forgathatják gazdálkodó, közigazgatási, közszolgálati és szolgáltató szervezetek felső és középvezetői, vezető testületéinek tagjai - mindenki, aki embereket vezet, irányít. A mű jól …
Tovább a műhöz
Napjainkban paradigmaváltás tanúi lehetünk mind a menedzsmentelméletekben, mind a vezetés gyakorlatában. E folyamat lényegét több dimenzióban ragadhatjuk meg. Egyrészt, a sikeres szervezetek vezetésének hangsúlyai egyre inkább áttolódnak a rendszereket hatékonyan működtető menedzserről a vonzó jövőképet megfogalmazó és a munkatársakat a változásokra ráhangoló leader felé. Ez azt jelenti, hogy az elvont rendszert elfogadó autoritást mindinkább felváltja a szervezet tagjait értékeiken keresztül megszólító átalakító, értékalapú leadership, a problémamegoldó értelmet az érzelmi intelligencia, a „csak egy csavar vagyok a gépezetben" gondolkodást a döntés és végrehajtás felelősségét átruházó felhatalmazás (empowerment). Másrészt pedig, a sikeres szervezetek egyre kevésbé a szerveződés (organizáció), és egyre inkább az élő szervezet működésére emlékeztető organizmus jellemzőit mutatják. Peter Drucker régi felismerése, hogy a sikeres menedzsment alapfeltétele a szervezeti (tulajdonosi) ce'lok — munkavállalói elvárások — vevői igények kielégítése háromszög dinamikus egyensúlyának megteremtése és fenntartása. Lövey Imre és Manohar S. Nadkarni könyve továbbfejleszti a gondolatot: egy szervezet nem feltétlenül egészséges, ha az egyensúlyt megteremtve sikeressé válik - ehhez az is szükséges, hogy a szervezet örömteli legyen. Ez a gondolat következetes …
Tovább a műhöz
SENKI NEM SZÜLETIK VEZETŐNEK. Ugyanakkor: meg lehet tanulni, fejlesztheted magadban, és tanítható, coacholható másoknál. Sokan azt gondolják, hogy a vezetői képességet olyan jellemvonások határozzák meg, mint a magabiztosság, a karizma, vagy hogy mennyire hihető jövőképet tudunk felvázolni. Nekem azonban az a tapasztalatom, hogy az eredményes vezetőknek két legfontosabb tulajdonsága olyan, amire bárki képes - ha úgy dönt. Az egyik az, hogy igazán jól tudjon hallgatni, a másik pedig az, hogy következetesen kíváncsi és nyitott maradjon, és akarjon tanulni. Leáldozott a megközelíthetetlen vezetőknek, akikkel csak az igazán szenior emberek beszélhettek; ma már mindenki elvárja, hogy véleményt nyilváníthasson és meghallgassák. A sikeres vezetőknek -manapság sokkal inkább, mint bármikor máskor - jól kell tudniuk hallgatni és gyorsan kell tanulniuk. A jó vezetők felismerték, hogy a legjobb ötletek nem csak tőlük jönnek. Ez nem „pozíciójuk meggyengülését” jelzi, hisz továbbra is felelősséget kell vállalniuk, igent vagy nemet kell mondaniuk, de a jó ötletek bárhonnan érkezhetnek, és fognak is érkezni - ha hagyjuk. Sosem gondoltam úgy magamra, mint akinek elképesztően jó ötletei vannak, de abban jó vagyok, hogy olyan csapatokat hozzak létre, akik maguktól is tudnak gondolkodni. Kiválóan tudok viszont hallgatni és annak mentén cselekedni, amit tőlük hallok. Mindig is imádtam tanulni. Nem …
Tovább a műhöz
Ebben az évben 45. születésnapját köszöntő pécsi Közgazdaságtudományi Kar folyamatosan nagy figyelmet fordított hallgatóinak színvonalas, de mégis könnyen elérhető tananyaggal való ellátására. Ennek egyik módja a saját tananyagok fejlesztése és megjelentetése. A Kar menedzsment oktatási szekciója mindig részese volt ezen szándék megvalósításának, a Karon az első szervezés-vezetés-tervezés jegyzetek már 1973-75 között elkészültek. Az idők változásával tudásanyagunk és tananyagaink is formálódtak, de az elkötelezettség sohasem változott az oktatás fontossága és a jövőt szolgáló ismeretek átadása iránt. Hallgatók ezrei tanulták a Karon a menedzsment tudományát és gyakorlatát az alapoktól a bonyolult megoldásokig. Ennek a tananyagnak ez előző változata 2007-ben íródott – Dr. Ternovszky Ferenc főiskolai tanár lektorálásával – a Bologna alapképzés hallgatói számára. Az azóta eltelt évek alatt a menedzsment területén is számos változás ment végbe. Bár az alapok nem változtak, a klasszikusok és a legnagyobb szakírók tanításai ma is érvényesek, a társadalmi, gazdasági és a politikai változások a világban és Magyarországon új tudásanyagokat hoztak felszínre, amelyeknek beépítés az elsajátítandó ismeretek közé, óhatatlanul szükségessé vált. A jegyzetben szereplő ismeretanyag ugyan most sem alkot kerek egészet – inkább a „management mix” …
Tovább a műhöz
Megjelent Titkos Csaba (egyetemi docens, a Vezetés és Szevezéstudományi Intézet oktatója) új könyve, ami az Önismereti Alapok – Nézőpontok – Folyamatok – Módszerek címet viseli. Könyvében, ahogy azt az alcím is jelzi az önismereti nézőpontokat, folyamatokat és módszereket mutatja be. „Bár alapokról szól a könyv, a „vízmélység” változó. Olykor egy-egy mélyebb árok, vagy öböl váltja a sekélyebb részeket. Abban bízok, hogy az ezeket keresők és találók örömüket lelik majd bennük. Ugyanakkor bármely rész lehetőséget nyújt a felszínesebb vagy mélyebb értelmezéshez. Így könyvem sokféleképp „fogyasztható”, s minden újraolvasás – gondolás egy-egy újabb réteg felfedezésének esélyét hordozza. Témái, történetei és tanulságai saját tapasztalásokon átszűrve segíthetik az olvasót személyre szabni a mondanivalót.” | Könyvemben — ahogyan azt az alcím is jelzi — önismereti nézőpontokat, folyamatokat és módszereket mutatok be. Bár alapokról szól a könyv, a „vízmélység" változó. Olykor egy-egy mélyebb árok, vagy öböl váltja a sekélyebb részeket. Abban bízok, hogy az ezeket keresők és találók örömüket lelik majd bennük. Ugyanakkor bármely rész lehetőséget nyújt a felszínesebb vagy mélyebb értelmezéshez. Így könyvem sokféleképp „fogyasztható", s minden újraolvasás — gondolás egy-egy újabb réteg felfedezésének esélyét hordozza. …
Tovább a műhöz
Szinte látom a fejcsóválást, „ha a szerző képes volt több, mint 500 oldalt összeírni, miért nem tudta elmondani mindazt, amit fontosnak gondol?” Valóban, ez a tankönyv némileg terjedelmesre sikeredett, ezért azt a tanácsot kaptam, hogy újak hozzá használati utasítást, hogyan kell használni. A tankönyv elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara mesterképzésben résztvevő hallgatói számára készült, de nem kizárólag csak rájuk gondoltam a munka során. A szervezeti viselkedés olyan tantárgy, amely kicsit „öszvér” jellegűnek tűnik, mivel több tudományág is szolgáltat hozzá anyagot, így igen sok olyan ismeretet is tartalmaz, mint például az általános menedzsment könyvek. Hasonlót, de nem ugyanolyat! A szervezeti viselkedés esetén a hangsúlyok egyértelműen a szervezet egy bizonyos szereplőjén vannak: az emberen. Éppen ezért nemcsak a mesterképzés hallgatói használhatják, de a gyakorló szakember - üzletember - számára is készült, egyes részei hosszabbak is - szándékosan - ahol úgy gondoltam, a gyakorlat hasznosíthatja a szélesebb körű ismereteket. A könyvet azzal a szándékkal is készítettem, hogy az egyes fejezeteket, ha szükséges, önmagukban is lehessen használni. Igyekeztem választási lehetőséget biztosítani a könyv oktatójának is, és a hallgatóknak is, lehet belőle annyit használni, amennyire szükségük van. Amikor a könyv készült, több …
Tovább a műhöz
Eljött hát ez az idő is, Tanár Úr! Valamikor régen, úgy bő 25 éve, még hallgatóként kerültek először kezeim közé emlékkötetek, melyek ugyan nem voltak tankönyvek, de egyes tárgyak esetében közkedvelten adta fel az oktató ajánlott irodalomként. Nem értettem, hogy mi végre is vannak ezek az irományok. Aztán PhD hallgatóként, illetve ifjú oktatóként már kaptam lehetőséget arra, hogy társszerzőként becsatlakozzak bizonyos írásművekbe. Kezdtem megérteni, hogy egy tudományos pályafutás végén, vagy egy kerek évforduló beköszöntével az ünnepelt számára milyen megbecsülést jelző és megható gesztus, hogy a pályatársak, volt tanítványok és barátok meglepik kollégájukat olyasvalamivel, amit csak ők adhatnak: saját gondolataikkal. Egy egyetemi oktató pályája után ugyanis nem marad épület, vagy egy szép szobor, vagy egy jól megszerelt autó, csak a gondolatai élhetnek tovább a tanítványaiban. Átlépve oktatói/kutatói/menedzseri pályám delelőjén, egyre fontosabbá válik számomra, hogy gondolatokat ültessek el mások fejében, és ezt a mintát Farkas Ferenc professzoromtól, mentoromtól, főnökömtől vettem át. Nem az a fontos, hogy ÉN mit akarok elmondani, NEKEM mi a véleményem, hanem az, hogy akinek mondom, az jobbá, többé, nemesebbé, értékesebbé váljon. A fiatal – bocsánat a régies kifejezésért – értelmiségi legfőbb erénye lehet az, hogy gondolkodik, véleményt és …
Tovább a műhöz
Összes találat megjelenítve : 7