Keresés
További részletek
Találatok

Megjelenítve 13-19 az összesből: 19

Találatok


A menedzsment alapjai 1-2. tárgy a PTE–KTK nappali tagozata 2. és 3. évfolyamának választható tantárgyai közül évente, átlagosan mintegy 200-240 hallgatót érdekel és 6-8 csoportban kerül meghirdetésre. A tárgy tanrendbe állításával eredetileg az volt a Tanszék célja, hogy a vele párhuzamosan futó „Menedzsment alapjai” című kötelező tantárgy elméleti témáit kiegészítendő, szeminárium jelleggel, gyakorlatias információkkal ismertesse meg az érdeklődőket. Ezt a célt egészítette - egészíti ki az az elképzelés is, hogy a hallgatók prezentációs – és vezetői készségeit fejlesszük gyakorlatorientált feladatok segítségével. A készségfejlesztő jelleg, az egyéni, vagy csoportos ún. kiselőadások elkészítése és bemutatása, az esettanulmányok feldolgozásának lehetősége és a változatos csoportgyakorlatok azok a technikák, amelyek iránt a legnagyobb az érdeklődés és a legpozitívabbak a hallgatói visszajelzések. Mindezekből következően, a Tanszék oktatói és a csoportvezetők kiemelt feladatuknak tekintették, hogy a tantárgy több mint 10 éves tapasztalatát szakcikkek, tanulmányok, könyvrészletek, feladatok, ábrák stb., formájában felhalmozzák és most ugyanezen az elv késztette arra a csoportvezetőket, hogy az évek során felhalmozott empirikus eredményeket – most először – rendezett formában tankönyvbe sűrítsék. A tankönyv felépítése a következő: A kötet …
Tovább a műhöz
Egy dolog mindenképpen közös bennünk, az Öntöző szerzőiben. Mindig is érteni szerettük volna az emberi működést. Például, hogy miért lettek az emberek olyanok, amilyenek, miből fakadnak az érzéseik, miért látják szöges ellentétesen ugyanazt a helyzetet, vagy miért reagálnak különbözően ugyanarra a történésre. A válaszok után kutatva döntöttünk úgy, hogy pszichológusok leszünk. Különböző élettörténetekkel nekiindulva, különböző egyetemeken kikötve, már felnőttként hozott minket össze a sors. Ám meg vagyunk győződve arról, hogy a pszichológia nem csupán a pszichológusoké. A pszichológia mindenkié, akit érdekel az emberi működés. Ez a szemléletmód késztetett minket ennek a könyvnek a megírására. Az első könyvünk, az Elmerülő leginkább az általános pszichés működésbe enged betekintést, emellett számba veszi a korunkban gyakran előforduló jelenségeket, amelyek hatással lehetnek rá. Ezt kiegészítve második könyvünk, az Öntöző rólad szól. Egy dolog mindenképp közös benned és a növényekben. Kellő odafigyeléssel és gondoskodással elérhettek egy virágzó állapotot. Hiszen a mentális virágzás a mentális egészség legmagasabb szintje. Egy olyan állapot, amelynek során motivált vagy; aktívan teszel a céljaidért, és belső elégedettséget és boldogságot élsz át, amikor eléred őket; el tudsz mélyülni a szenvedélyeidben, valamint összességében …
Tovább a műhöz
Ki ne hallott volna a PR-ről, hisz ez napjaink egyik legdivatosabb betűszava. Sokan ismerik célját, feladatait és már sorolják is sikeres vagy épp sikertelen példáikat. Kevesebben vannak - ez saját tapasztalatom -, akik elérkezettnek látják az időt, hogy tudatosan készüljenek fel munkájuk során erre a tevékenységre, amely így is úgy is áthatja mindennapjainkat. Szinte hallom is az érveiket. Mi nem vagyunk óriás cég, nemzetközi szervezet, vagy alapítvány, hogy erre külön pénzünk, vagy apparátusunk tegyen. Másrészt tudjuk mi, mit kell csinálni... Valóban, önmagában a pénz és a professzionális szervezet nem garancia a jó Public Relations-re. gondoljunk csak Csernobilra, vagy a vietnami háborúra. Ezen felül léteznek olyan személyek, akik mindenféle előképzettség nélkül is kiválóan PR-elik önmagukat, szervezetüket. Ez a könyv elsősorban nem nekik szól. Ez a könyv azokhoz a kis és középvállalkozókhoz, szervezetekhez és azok vezetőihez szól, akik sejtik, érzik hogy ez egy fontos és viszonylag új terület, amit érdemes megismerni, A mű szerzője példákon keresztül mutatja be a PR kapcsolódását mindennapjainkhoz, alaptevékenységünkhöz, környezetünkhöz. Ugyanakkor megismertet bennünket az üzenet, a célcsoport, a kommunikáció és még sok más fogalom definíciójával és azok szükségességével. A könyvet ajánlom vállalkozások, szervezetek, intézmények vezetőinek éppúgy mint a …
Tovább a műhöz
Kétkötetes válogatásunk a szóbeli befolyásolás jelenségkörének tanulmányozásához nyújt elméleti és gyakorlati alapokat. A szóbeli befolyásolás kifejezést nagyon általános értelemben használjuk. Minden olyan esetet ide sorolunk, amikor egy megnyilatkozás az interakciós partner(ek)re hatással van. Ha ide soroljuk a képzeletünkkel megjelenített belső párbeszédet is, akkor a napnak szinte alig van olyan pillanata, amikor a viselkedésünket ne lehetne a szóbeli befolyásolás szemszögéből megragadni. Az utóbbi néhány évtizedben jó néhány olyan kutatási terület vált ismertté, sőt divatossá, amelyek fontosak lehetnek a szóbeli befolyásolás szociálpszichológiai tanulmányozásának megalapozása szempontjából. Válogatásunk ezekre alapozva két célt kíván megvalósítani: szemelvényekkel szolgálni a kutatás számára lényeges pszicholingvisztikai, nyelvfilozófiai, kognitív pszichológiai és szociolingvisztikai munkákból; és bemutatni a szociálpszichológiai szempontból érdekes alkalmazások minél tágabb körét. Első szemelvényünk Teun A. van Dijk holland irodalomtudós és Walter Kintsch amerikai pszichológus munkája, amely a beszédelemzés kognitív pszichológiai és szövegnyelvészeti alapjaiba vezeti be az olvasót. A Stratégiai beszédmegértés című könyvük első fejezetét közöljük itt, amelyben tömören összefoglalják elméletük főbb premisszáit és gondolatmenetét. Egy …
Tovább a műhöz
Mindannyian társas érintkezések világában élünk, amelyek során vagy szemtől szembeni, vagy közvetített kapcsolatba kerülünk más résztvevőkkel. Az ember a kapcsolataiban hajlamos ún. vonalat vinni - azaz verbális és nemverbális cselekedetek olyan mintázatát, melyek segítségével kifejezésre juttatja a szituációról alkotott nézetét, s ezen keresztül a résztvevőkről, különösképpen pedig önmagáról adott értékelését. Tekintet nélkül arra, hogy valakinek szándékában áll-e valamilyen vonalat vinni, előbb-utóbb rádöbben, hogy ténylegesen így tesz. A többi résztvevő feltételezi, hogy többé-kevésbé akarattal állást is foglal, ha tehát azt akarja, hogy bánni tudjon a rá adott válaszukkal, akkor számításba kell vennie azt a benyomást, amely valószínűleg kialakult bennük róla. A homlokzat kifejezést azon pozitív szociális értékként határozhatjuk meg, amelyet valaki ténylegesen magának követel azon vonal révén, amelyről a többiek feltételezik, hogy egy adott kontextusban az ő vonala. A homlokzat olyan énkép, amelyet a társadalmilag megerősített tulajdonságok körvonalaznak - jóllehet egy olyan kép, amelyet mások is oszthatnak, mint amikor valaki jó színben tünteti fel a szakmáját vagy vallását azáltal, hogy jó színben mutatja önmagát. Az embert többnyire közvetlen érzelmi reakció fűzi ahhoz a homlokzathoz, amelyet a másokkal való kapcsolat megenged számára; …
Tovább a műhöz
A titkári munkát úgy tartjuk számon, mint az egyik legrégebbi szakmát, hivatást. Sokféleképpen nevezték, de lényege minden technikai fejlődés mellett is ugyanaz maradt: a hivatalok gyakorlati működtetése. Számtalan szakirodalmi anyag készült és van forgalomban a titkári, a titkárnői munka feladatairól, gyakorlatáról. Ezek általában a kiragadott részletekkel foglalkoznak. Ez a titkári kézikönyv a hazai szakirodalomban elsőként foglalja össze a kezdőknek oktatási, a gyakorló titkároknak összefoglaló, rendszerező és emlékeztető céllal a titkári tevékenység technikai és emberi vonatkozásait. Ugyanakkor illeszkedik a titkári képzés különböző formáinak tantervéhez is. A kézikönyv mindig utal a kapcsolódó más tantárgyakra, így azok tekintetében is eligazítást ad. Az informatikai túltöltődés korában a titkári munkakörben egyre fontosabb a hasznos információk és a végrehajtandó feladatok pontos meghatározása. A kézikönyv ezekről szabatos leírást és példaszerű ismertetéseket tartalmaz, ötvözi az elméletet és a gyakorlatot. A kézikönyv nem csak tanít: saját tanulásunkat is segíti. Erre szolgálnak az önkontrollhoz szükséges ellenőrző kérdések, a feladatok és a tesztek. Azt hittem, évtizedes titkárnői tapasztalat után nekem ebben a témában már senki nem mondhat újat. Ez a kézikönyv azonban mégis mindennapi munkaeszközöm lesz. Ajánlom minden titkárnőnek, …
Tovább a műhöz
Szeretnél könnyen szót érteni a helyiekkel Németországban, Ausztriában vagy Svájcban? Ehhez nem csak pár német kifejezést kellene tudnod, de vágnod kell a szlenget, a különböző rétegnyelveket, sőt még a káromkodásokat is. A „Vigyázz, német!” tartalmazza mindazt, amire szükséged lehet, bármit is akarj a németekkel, osztrákokkal vagy svájciakkal megdumálni. Ebben a könyvben nincsenek nyelvtani szabályok, gyakorlatok. Van viszont rengeteg szó, kifejezés a sport, a divat, a szex, a számítástechnika, a telefonálás és az sms-ezés területéről, vagyis a mindennapjaidból. Azért egy kicsit tudnod kell németül. A legtöbb kifejezést használhatod fiúkra és lányokra is. Ha egy szó vagy mondat csak a fiúkra jellemző, akkor ott a jelet találod. Ha az adott kifejezéssel csak lányokat lehet megszólítani, akkor a jel áll mellette. A legdurvább kifejezéseket hőmérő jelzi. így könnyen lemérheted, mennyire gáz az adott szó használata. Ebben a könyvben olyan kifejezéseket találsz, amelyeket a német, osztrák és svájci fiatalok valóban használnak a mindennapi életben. A lehető legpontosabb fordításokat adtuk meg, hogy tudd, mikor használod a nyelvet helyesen, és mikor trafálsz totálisan mellé. A nyelv állandóan változik. Ami ma divatos, lehet, hogy holnap már divatjamúltnak számít. Ha valami olyat olvasol a könyvben, amiről azt gondolod, hogy már teljesen elavult, vagy ha ismersz egy olyan …
Tovább a műhöz
Találatok

Megjelenítve 13-19 az összesből: 19